2010. december 15., szerda

Megtermékenyítés.

Szeretett Barátaim!
2010. 12.12-én SZER-t tartottunk Pilisszántón. Erről szeretnélek Benneteket tájékoztatni.
Találkozás, 2010.12.12-én, 11 h-kor, Pilisszántón a parkolóban. Résztvevők száma 19 fő + 2 kisgyermek.
Tiszta szívvel és szeretettel köszöntöm a szellemvilágot!
Tiszta szívvel és szeretettel köszöntelek Benneteket, köszönöm, hogy újból együtt vagyunk, köszönöm, hogy újból
együtt lehetünk.
Egy csodálatos, SZENT helyen vagyunk, Pilisszántón. A mai SZER célja, a Csillagösvényen végigmenni a Boldogasszony-kápolnába.
A kápolnában látni fogjuk a Napbaöltözött Asszonyt, akit december 21-én a felkelő nap aranyfénybe öltöztet.
A Napbaöltözött Asszony kelet felé néz, Pilisszántónak ezt a részét Ziribárnak hívják, amely úgy néz ki, mint egy bölcső.
Ziribár ősi sumer szó, jelentése: újjászületés.
Már ez is izagalmasabbá teszi azt, ami ma tennünk kell, de meg kell néznünk a SZÁNTÓ szó jelentését is.
SZÁNTÓ = MEGTERMÉKENYÍTŐ! Ha ez így van, akkor Pilisszántó a Pilis megtermékenyítője, a változásnak innen kell
elindulnia és a szívcsakrán keresztül szétáradnia az egész országban és a Földön is.
Itt kell elvégezni a megtermékenyítést, hogy később vetni és aratni lehessen.
És ez az, ami nagyon felerősíti annak a fontosságát, amit nekünk ma tennünk kell.
Éppen ezért kérem Drága Nagyboldogasszonyunkat és a Mennyei Atyát, hogy fokozott jelenlétükkel segítsék a munkánkat.
Megidézem Drága Jézus Urunk szellemét, a Fény Királynőjét, Magyarország Regináját, csodálatos Szűzanyánkat, Mihály Arkangyalt
a seregek urát és a béke őrét, Viwamus Arkangyalt a Fényhozót, Widár Arkangyalt, Magyarország Arkangyalát, minden angyali
ranghoz tartozó angyalt, az Angyaloktól a Szerafokig, a Felemelkedett Mestereket, a Magyar Nép Archetipusait és a Magyar Szent Korona
Szellemét.
Kérem MIhály Arkangyalt, hogy csináljon egy tisztítást, Viwamus Arkangyalt meg arra kérem, hogy folyamatosan hozzon fényt.
Drága Szeretett Barátaim!
Mielőtt elindulunk a csillagösvényen, szeretnék egy pár szót mondani az ösvényen található faragott szobrokról.
A 2000-es évek elején határozta el a Pilisszántóért Egyesület, hogy kerítést húz a Pilis köré, természetesen nem fából és vasból,
hanem ERKÖLCSBŐL. Ennek első lépcsője a Pilis Keresztjének felállítása volt,2003-ban, majd egy magas pontra a Nemzet Zászlajának kitúzése,
melyet 2 év viharainak tépázása után a Napbaöltözött Asszony ülében helyeztek el. 2006-ban felépült a Boldogasszony-kápolna, Őrfy József
tervei alapján és Makovetz Imre felügyeletével.
Ezt követően határozták el, hogy nem stációkat állítanak, hanem a legcsodálatosabb őseinknek a fábó faragott szobrait.
/A szobrokat a felvidéki Smidl Róbert faragta ki, anyagárban!!!! A Jó Isten ÁLDJA meg érte./
Mielőtt egy pár szót szólnék a Csillagösvényen található szobrokról, egy kijelentést szeretnék tenni, amivel talán az első pillanatban
nem fogtok egyetérteni: Magyarország a világ leggazdagabb országa. Természetesen, ha a pénzre gondolunk, akkor ez nem igaz,
de ha pl. a szellemi tőkére, már közelítünk az igazsághoz. De nem ezért mondtam a kijelentő mondatot. Arra gondoltam, hogy annyi SZENT
összesen nincs a Földön, amennyi  Magyarországon!!! Ezek után rátérek a csillagösvényre.
Az első szobor NIMRÓD Nagykirályunké. Nimród a Magyar Nép ŐSATYJA. Fiai Hunor és Magor, hozzájuk kapcsolódik a CSODASZARVAS
legendája. Megjegyzem, hogy Nimródot több nép is ősatyjának tartja.
Nimród volt az első szakrális király, mert Őt az ÉGIEK koronázták királlyá.
Az Orion csillagképet korábban Nimródnak hívták, csak később lett átkeresztelve.
Nimród a FEHÉR LÓSÁG szellemiségének a hordozója.
A következő szobor ATILLA NAGYKIRÁLYUNKÉ. Igaz, hogy a történészek Őt nem tartják királynak, de a HUNOK királyuknak
választották, ha tetszik, ha nem.
Számomra nemcsak a Magyar, hanem a világtörténelem legnagyobb alakjának számít. Alacsony termetű volt, de ne tévesszük össze
a magasságot a nagysággal, míg az első az fizikai jellemző, az utóbbi  belülről ered.
Szélles vállú és mellkasú, tekintélyt parancsoló király volt, akiről az udvarában megforduló idegenek csak felső fokban beszéltek.
A hunok viszont féltek tőle, mert szigorúsága legendás volt. Ragyogó szervező képességgel rendelkezett, abban a korban soha nem látott
nagyságúvá vált a hun birodalom. Vereséget soha nem szenvedett, viszont egy óriási "bünt" elkövetett. Anikor Róma falaihoz érkezett Első Leó
pápa kiséretével eléje sietett, LETÉRDEPELT Atilla előtt és kérte, hogy kímélje meg Rómát. Tekintve, hogy Atilla egy angyali üzenetet kapott,
ezért a pápa kérését teljesítette és visszafordult csapataival. Azt, hogy a pápa letérdepelt előtte, a nyugati világ soha nem tudta megbocsájtani!!!
Ezért nevezik pogánynak és mondanak Róla minden rosszat, amit csak tudnak.
Atilla örökölte Nimródtól a FEHÉR LÓSÁGOT.
A következő szobor ÁRPÁD VEZÉRÉ. Róla azért nem akarok sokat beszélni, mert a legismertebb őseink egyike. Javaslom Dr. Padányi Viktor:
Dentu-magyaria c. könyvének elolvasását, mert ő hűen leírja a "honfoglalásunkat" vagy inkább a hon-visszafoglalásunkat.
Szeretném felhívni a figylmeteket erre a szóra: honfoglalás. Ha én azt mondom, hogy valaki elfoglalt egy házat, mire gondoltok? Természetesen
arra, hogy erőszakkal, vagy bármilyen más eszközzel foglalta el a házat, amihez semmi köze nem volt.
Ezért súlykolták belénk, hogy honfoglalás, hogy mindig figyelmeztessenek arra, hogy mi nem ide tartozunk. Pedig az első betelepedők
mi voltunk, ha tetszik, ha nem, Mi ide visszajöttünk és Avar testvéreink tárt karokkal fogadtak minket. Árpá Vezér egy olyan nagyságrendű
dolgot szervezett meg, ami abban az időben egyedülálló volt.
SZENT ISTVÁN szobra következik. 38 évig uralkodott és soha nem szenvedett vereséget. A bajor Gizellát vette feleségül és Gizella sorba hívta be a
királyi udvarba a bajor lovagokat. Egy idő után már többen voltak, mint a magyarok.
Nem szeretnék ellentmondani Szőnyi József volt polgármester barátomnak, aki a szoboravató beszédében kikelt azok ellen, akik otthon a fotelben ülve
egy sör mellett kritizálják Szent Istvánt, mert mi kifogásolni való lehet azon, hogy bevezette a Jézusi kereszténységet. Én csak annyit fűznék
hozzá, hogy ekkor lett vége az ősmagyar vallásnak és a nyugati tipusú kereszténységhez kacsolódtunk, amit úgy hívnak, hogy zsidókereszténység.
Szent István tragédiája, hogy Imre herceg édesanyja révén a bajor trón várományosa volt és 1031-ben egy "vadkan"  megölte. A vadkan nem magyar volt...
Máig értékes írása az Intelmek, mindenkinek javaslom elolvasásra.
Halála előtt felajánlotta az országot és a Magyar Szent Koronát Szűzanyánknak, aki a harmadik kérésre azt elfogadta.
Ezért Magyarország Reginája /királynője/ drága Szűzanyánk. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy részt vehettem azon a SZER-en,
ahol a szellemvilág kérésére a Szűzanya átadta a Szent Koronát Jézus Urunknak, így a Világ Királyának a fején a Szent Korona van.
/Irénke megjegyzése: Égi üzenetben kapta: "Ősi kereszténységünkbe a nyugati judeai kereszténységet beiktattam, hiszen csak a mi
szeretetenergiánk tudja megfékezni és keretek között tartani az Isten Atyai világtól szabad akaratából elkülönült népet, akik más Istent és más törvényt követnek ".                                                            
Az ötödik szobor SZENT LÁSZLÓT abrázolja.
Hatalmas termetű, különleges képességű király volt, aki kőkemény törvényeket hozott, elsősorban a magántulajdon védelmére.
Mára talán egy kicsit túlzottnak tűnik a kézlevágás, füllevágás, stb. lopás esetén, de sokszor úgy érzem, hogy néha elkelne ez most is.
Bajvívásban verhetetlen volt, és Ő volt Atilla után a második, aki egy hatalmas, egységes országot teremtett 1077 és 95 között.
BOLDOG ÖZSÉB szobra következik, AKI A LEGTISZTÁBB SZÍVŰ papok közé tartozik. 1200 körül született Esztergomban és 1970-ben halt meg.
Vérzivataros időket élt át, hiszen a tatárdúlás korát is átélte, de töretlen hittel végezte munkáját, megalapította az egyetlen Magyar Szerzetesrendet
a PÁLOSOKAT. A pápához is elment és elfogadtatta a Pálosokat. Kevesen tudják - és itt már kapcsolódunk az utolsó szoborhoz, Mátyás királyhoz,
hogy amikor a legigazságosabb király kifizette a Szent Koronáért azt a hihetetlen mennyiségű pénzt, melyről azt hitték, hogy annyi nem is létezik,
ebből a pénzből tudták utnak indítani Kolombusz Kristófot, 1487-ben. Kolombusz hajói 117 Pálos szerzetest vittek magukkal Pilisszántó környékéről
hittérítőnek és annyira jól végzték munkájukat, hogy róluk nevezték el Sao Paulót.
MÁTYÁS KIRÁLY. A világtörténelem legbölcsebb és legigazságosabb királya, aki minden eszközzel próbálta a saját hatalmát csökkenteni a Szent
Koronával szemben. Igazi szakrális király volt, akire a legádázabb történelem hamisítóink sem tudnak rosszat mondani.
A szobrok Mátyás királlyal véget érnek, de el kell mondanom, hogy a szakralitás azért nem szakad meg. Bocskai István 1604-ben legyőzte a
Habsburgokat, királlyá akarták koronázni, de Ő méltatlannak érezte magát erre, ugyanúgy, ahogy Hothy Miklós is. Ő örökölték át a FEHÉR LÓSÁG
szellemiségét, az utolsó szakrális vezetőnk Horthy Miklós volt.
Ezt követően körbeálltunk úgy, hogy egymás derekát fogtuk és a Somló-hegyen 11.11-én befogadott Krisztusi energiát körbeáramoltottuk, hogy
akik nem voltak velünk a Somló-hegyen /a Golgotán/ Ők is átvegyék ezt az energiát.
Elindultunk a Csillagösvényen. Minden ősünk szobrát körbeálltuk az előbb említett módon, kértem, hogy gondolatban nyissák ki angyalszárnyaikat
és terítsék a csoport köré. Kértük az őseinket, hogy a SZERETETÜNKKEL átadott Krisztusi energiát fogadják el és kértük, hogy az Ő
szellemiségüket ébresszék fel a Magyar Népben.
Nimród királytól - Az Atyaság, az Anyaság, a Család és a Fehér Lóság szellemiségét.
Atilla királytól - hihetetlen bátorságát, szervezőképességét
Árpád vezértől - a magyarság újraegyesítésének a szellemiségét
Szent Istvántól - az ősmagyar vallás szellemiségét
Szent Lászlótól - a törvényesség, az egység megteremtésének a szellemiségét
Boldog Özsébtől - óriási hitének és a Pálosok tisztaságának a szellemiségét
Mátyás királytól -a bölcsesség, az igazságosság szellemiségét.
Ezt követően bementünk a Boldogasszony kápolnába, ahol Kata táltosdobbal kísérve, csodás dalokat énekelt. Ez még fokozta  a rezgésünket.
Réka mondta, hogy Szent Germain invokációt fog felolvasni, az ibolyaszínű fény behívását. Gab közben videózott, majd mutatta, hogy a videó felvételen
végig egy függőleges lila színű fényoszlop látható. /A videó megtekinthető: http://www.youtube.com/watch?v=9ewG73SD3Zc /
Az ibolyafény behívása és a további tisztulás után szembeálltam a Napbaöltözött asszonnyal, csodálatos Szűzanyánkkal és a következőket kértem:
Az Atya, a Fiú, A Szűzanya, az Istennek nevében Amen!
Fény Kiráynője, Magyarország Reginája, csodálatos Szúzanyánk!
Nagyon jól tudjuk, hogy amíg a Magyar Nép a csaták előtt Hozzád imádkozott, mindig győztesen hagyta el a csatateret.
A bajok akkor kezdődtek, amikor erről kezdtek elfelejtkezni.
Mi most azért imádkozunk Hozzád, hogy segítsd a belső harcunkat!
1613-ban Révay Péter koronaőr arról beszélt, hogy a Szent Koronába kódolva vannak 500 éves periódusok. Ezek kisértetiesen megegyeznek
a Főnix madár 500 éves szárnyalásával, halálával, majd feltámadásával. Jézus Krisztus után Atilla király, majd Szent István, Mátyás király és
elérkeztünk a mához. Kérve-kérünk, hogy segtsd a Magyar Nép FELTÁMADÁSÁT. Kérjük jelöljétek ki a következő szakrális királyunkat, hogy
felmelkedhessünk.
Hiszek egy Istenben
Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy Isteni örök Igazságban
Hiszek Magyarország  FELTÁMADÁSÁBAN.
Az Atya.a Fiú, A Szűzanya, Istennek nevében Amen.
Az egész úton és amíg a kápolnában voltunk, szakadt a hó. Amikor végeztünk a SZER-tartással és kiléptünk a kápolnából a lélegzetünk is elállt.
A Ziribár északi fele fölött szikrázott a FÉNY. /A teremtés medencéje 01 és 03 sz. képek./ Mi ez, ha nem jeladás! 21-e lesz /ill. pontosabban 22-e 0,26
perckor, ha jól emlékszem/ a fény újjászületésének ünnepe, de már kaptunk egy kis izelítőt. A többi képen is érdemes megnézni a fehér fényeffektusokat.
A következőkben csatolom a résztvevők élményeit, látomásait, üzeneteit tartalmazó leveleket.
Ha a megtermékenyítés sikerül, akkor jó lesz a vetés és az aratás is. Az égiek jelezték, hogy a megtermékenyítés sikerült. Nem tudom, hogy mennyi idő telik el az aratásig, de az biztos, hogy nagyon közel kerültünk hozzá. Ez adjon mindenkinek hitet, boldogságot, erőt.
Én ezzel a levéllel szeretnék ÁLDOTT, szeretetben, jóságban és nem elsősorban ajándékokban gazdag
KARÁCSONYT és NAGYON BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNI!
Örök szeretettel: Kristóff Zoltán
Következnek a FANTASZTIKUS  beszámolók.
Zsu beszámolója
Esik a hó, az eső havazásra váltott és szép téli táj fogad, tisztaság és nyugalom.
Már az első emlékoszlopnál érzékelem az energiákat, Nimród jelen van, igaz még nem szól, vagy inkább nem hallom.
Ahogy vonulunk tovább, Attila emlékoszlopa következik. Nekem megszorul kicsit a torkom, mert a faragásokon lévő szimbólumok nagyon ismerősek valahonnan, innen belülről. Itt még inkább érezhetőek az energiák, sőt, szinte már majdnem megszólalok, amikor érzem, hogy a torkom még mindig nem működik, mégis segítségképpen kapok egy mondatot: „Kedvesem, a történelem viharaiban kapott sebedet most segítek meggyógyítani.” És az érzés és az energia, ami érkezik, könnyeket csal a szemembe. 
Továbbmegyünk, Árpád, aztán István. Itt viszont nagyon erősen megfájdul a szívem, valaki tiltakozik bennem, amikor azt hallom, hogy „hozd el szellemiségedet számunkra”. Egyszerűen nem tudok ezzel együtt rezegni, egyre erősebb a kontraszt bennem, majd megszületik a megoldás. Azt mondom István királyunknak, hogy „nem haragszom, megbocsátok és elengedem a neheztelésemet, mert tudom, hogy nehéz jól dönteni emberi testben és hogy azt tetted, ami akkor és ott számodra a legjobbnak tűnt. És hogy halálod előtt megpróbáltad helyrehozni azt, amit lehetett.” És ott és akkor már tudom, hogy ezt egy sérült lélekrész mondatta velem, hogy ezek után ő is tudjon újra csatlakozni hozzám/hozzánk.
Aztán következik László, a lovagkirály, maga az isteni csoda testben és lélekben, csak örvendezni tudok, hogy itt van, velünk van. 
Majd tovább vonulunk, de László energiái már megfelelően előkészítettek arra, ami itt következik, Özséb emlékoszlopánál. És én csodálkozva nézem a Kata által mutatott szimbólumot és a dátumot, 2008. 12. 21. Aznap hajnalban volt az első „isteni én élményem”, ha lehet így fogalmazni, amit itt le is írtam pár napja.  (http://kapcsolat-felvetel.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1161959)
És Kata kezd el beszélni, az ő csodálatos szavai nyomán beindulnak az energiák, és igen, itt van, megérkezett, nagyon erős energiákkal itt van maga Pál, szinte remegünk még így összekapcsolódva is, és nincs mese, megoldja a nyelvemet és mondom, amit rajtam keresztül üzenni szeretne:
Pál vagyok, a thébai Pál, örömmel és szívem teljes szeretetével köszöntelek benneteket. A végtelen szeretet üzenetét hozom most el nektek, a feltétel nélküli és mindent elfogadó szeretet erejét és energiáját. Mindannyian szívetekben hordozzátok e kincset, melyet képesek vagytok magatokból kibontva kiárasztani mindenkire, akivel csak találkoztok, akit megérintetek. Mert e feltételek nélküli szeretet a minden, ez a legnagyobb tudás, feltételek nélkül szeretni és elfogadni. És igen, itt vannak most a pálosok is velem, mindannyian itt vagyunk, hogy ezt a tudást és energiát ma átadjuk nektek végtelen szeretetünkkel együtt. Áldottak vagytok.
A szavakat és az energiákat, amik érkeztek, visszaadni visszaemlékezés formájában nem könnyű, de talán így is átjön valami az üzenet erejéből.
Az utolsó állomás Mátyás királyunk emlékoszlopa, ahol szintén érkezik üzenet kedves társamnak, hogy összekötöttük az eget a földdel, megtettük, amiért jöttünk.
Örömmel megyünk tovább a kápolnába, ahol dobolunk, énekelünk, meditálunk közösen és megidézzük az ibolya lángot, mely a fotókon és a videón jól láthatóan jelen van. Én egyszer kapok még egy kérést, St. Germaint érzem jelen lenni, aki arra kér, hogy menjek körbe, hogy az energiákat jobban elegyítsük.
A továbbiak már leginkább mesébe illőek, hiszen kilépve a kápolnából azt látjuk, hogy az addig teljesen borús ég lent a völgy felett kitisztulóban van, és mintha nemcsak a Nap sütne, hanem valami különleges fény is vegyülne a Napfénybe, valami, számomra eddig még nem látott minőség.

Köszönöm, hogy jelen lehettem!
Köszönöm, hogy megoszthattam veletek lényemet!
Köszönöm azt a csodálatos szeretetet és elfogadást, amit mindvégig éreztem!
Köszönöm, hogy egybefolyhattunk és kiáradhattunk!
Mindent köszönök kedveseim nektek és magamnak is.
Ma reggel kaptam egy új üzenetet Páltól, akivel tegnap összekapcsolódtunk.
Kedveseim!

Eljöttem ismét közétek, mert közös feladatunk van itt, ezen a helyen, amit úgy hívtok, Kárpát-medence. Kis közvetítőm tegnap ismét összekapcsolódott velem és általa, rajta keresztül én is veletek. Ezen összekapcsolódás egy szent helyen történt, egy olyan fizikai helyen, melynek energiái nagyon fontosak a közeljövő szempontjából. Itt ezen a helyen, mi tegnap lehorgonyoztuk azokat az energiákat, melyek majd abban segítenek benneteket, hogy tovább tudjatok lépni a múltból, a félelem és a szegénység tudatosságból. Hogy fel tudjátok újra venni magatokba a pálosok által őrzött tudást, a minden egység és lény szeretetét. Erről szóltam hozzátok abban az összekapcsolódott állapotban, és ezt most azért, hogy mindannyian emlékezhessetek majd erre, újra elmondom.

Kedveseim, mi, akik valamikor a pálos rendekben léteztünk és remeteségünkkel őriztük a lángot, a tudást, a szeretet fényét és az igaz krisztusi tudatot, csak arra várunk, hogy e tudásunkat átadhassuk nektek. Nektek, akik újra születtetek ezen a földön, hogy ezt a tudást, a Grál misztériumát újra felidézzétek és életbe hívjátok ezen a földön. Mária energiái veletek vannak, ő mint földanya legtisztább és legelfogadóbb küldötte kék palástját teríti rátok mindig és mindenkor, és teljes elfogadásban van irántatok. Nem okozhat semmi és senki olyan eseményt, hogy e kapcsolat bármikor is meglazulhatna. Mi, akik a pálosok energiáit hordozzuk magunkban, az ő energiáiban vagyunk és katonái vagyunk őnéki, akit úgy hívunk, „a mindent elfogadó szeretet rózsája”.

Kedveseim, sok-sok feladat áll még előttetek, s bár feladatként nem úgy kapjátok meg e tennivalókat, mint egy listát, amit általában írni szoktatok magatoknak, ha vásárolni mentek, hanem e feladatok a szívetek mélyéről, mint szenvedélyes tettek jönnek majd elő szépen sorban. Csak figyeljetek befelé és hallgassatok a szívetekben lakozó hangra, hallgassatok a körülöttetek lévő, bennetek átölelő energiákra, és döntsetek mindig a szívetek közepéből. Ha hajlamot éreztek arra, hogy másokat tanítsatok, akkor tegyétek, ha hajlamot éreztek arra, hogy együtt énekeljetek, táncoljatok, hogy könyvet írjatok, akkor tegyétek. Legyen a szándékotok tiszta és szilárd, mely kezdőpontként meg tudja tartani a néha még ki-kibillenő akaratot, vagy a külvilág támasztotta elvárások miatti kényszereken túlmutatva az irányt.

Csak az tud hajót kormányozni, aki ismeri a széljárást és ismeri az úti célt.

Különben csak céltalanul sodródtok, ami lehet kényelmes és szép utazás, de előbb-utóbb csak a körbe-körbe utazás élményét kelti majd bennetek. Lépjetek előre, merjétek magatokat megmutatni, mert nagyon sokan vannak, akik várnak rátok, pontosan arra várnak, hogy végre valaki előrelépjen és megmutassa az irányt, a szeretet erejével és a tisztaság energiáival tanítson. Mert a világ változik, kedveseim, és benne az emberek is változnak és most már egyre többen vagytok, akik képesek ezeket a változásokat egy magasabb nézőpontból szemlélve segíteni a tiszta szeretet és elfogadás erejéből.

Használjátok a már megtanult képességeiteket, mert már itt a földön tiétek az, amire vártatok, ti vagytok azok, akik megteremtik, együtt a többi ébredező emberrel a mennyországot. Ebből tegnap kaptatok egy kis ízelítőt, megteremtettétek magatokban a mennyország egy kis szeletét.

Áldásom rátok barátaim, Pál voltam, a thébai Pál. 


Csillagösvény, Boldog asszony Kápolna
Szeretet energiájának lehorgonyzása, ahogy én éltem meg!
A fény ölelésem, aranyba öltöztet!
Felemeli lényed fénymagját
Az egység ölelésébe!
Az egység csodás lángolása
átmelegíti szíveinket!
Melyek az egyetlen szívhez hangolódva
Megélik a magasabb létállapotot!
Megtartva a fényt immár!
Csatlakoznak a többiek
Az egyre több szív létrehozza
A szeretet hálóját
Melyben a szabadságunkat éljük meg az ölelésben!


    A csoda bennünk van, velünk volt! Őseink útját jártuk, kértük vezetésüket megértésüket, támogatásukat, tudásukat, hogy nyomdokaikon, tiszta szívvel haladhassunk az új felé. Átkódolva a múlt gyökereit, magunkban hordozva, az ős tudás és a megújhodás fényét! Hidat képeztünk a régi és új között, szívünk szeretetével horgonyoztuk le és kötöttük össze a múltat a jövővel!
Megnyitva az energiákat, csatornává válva ég és föld között!
A tiszta feltétel nélküli szent szeretet ajándékát ajánlottuk föl hazánknak, a világnak! A mag népeként vetettük el a magokat, a szeretet magjait, új fényt teremteve, kristályosítottuk ki, kitárt szíveinkben lelkeinkben, hogy mindenkit elérjen!
Lelkeink hívószavára csodálatos égi lények támogatták a szert, miközben feltámadt a bennünk élő krisztusi szeretet! Egy szívként dobogtunk, miközben a csillagösvényen az ég és föld összeért! Lehorgonyoztuk az ahogy fönt úgy lent
csodás energiáját. A felemelkedés, és felmagasztosulás áldását kértük, és kaptuk meg. Miközben folyton emelkedtünk, hihetetlenül erős, és tiszta energiákat kapva a teremtőtől.
A szeretet egysége, szíveink együtt dobogása, létrehozta bennünk az új élet álmodást! Hitünk percről percre erősödött, lelkünk díszbe virágzott, a színek körbefogtak, a bennünk és a többiekben felragyogó lélekmag kisugárzása a szeretet lágy ölelésében felerősödött, hozzánk csatlakozott lelkünk égi templomát felépítve a Teremtő, és megfényesítette a világot! Ragyogása kitisztította a múlt terheit, átkódolta a régi megrögzött mintákat!
Megértettük a feltétel nélküli tiszta szeretet erejét.
Csodás érzés volt amikor megnyílt egy kapu, és újabb és újabb portálok nyíltak,melyben nyitott szívek egymásra hangolódnak a lélek hullámhosszán,és éreztük őseink erejét! A szeretet áramlott mindenki felől, szívvel lélekkel kapcsolódtunk egymáshoz és csodás boldogságot éreztünk!  Az öröm csodás érzése az  áramlás maga, az egység segít abban, hogy mindenkiben megérezd Istent!

Aki vagy, az vagyok,
aki vagyok, az vagy,
egymásban éljük meg a másik én ragyogását,
a bennünk lévő tündöklés fénye,
szivárványt rajzol az égre!

Lelkünkben béke
Adni akarás!
Szívünkben Isten
És nem kell semmi más!
Ölellek fény öleléssel,
betakarlak szív szeretéssel,
simogatlak gondolat virággal,
beborítlak a szív szeretet szavával!


Megértettük, hogy szent feladatunk,megengedni a szívből élést, a szeretet tiszta áramlását, rátalálva a benned rejlőre, az erőre! A lelked templomában felragyogó fény, a Teremtő Isten Atya és Isten Anya megnyilvánulása, mely csak a felmagasztosult lelkiállapotban tud ragyogni. Feladatunk megőrizni, a belső békénket, tiszta szándékunkat, örömünket, szeretetünket, fényes gondolatainkat, bölcsességünket. Elménkben szülessenek fényes gondolatok, melyek majd beragyogják a világot, gondoljunk minden embertársunkra áldó szeretettel, még akkor is ha sötétben tapogatózik, mi magunk legyünk a fény, mely világosságot hoz, mely példát mutat, elől jár.
Egységbe kell hoznunk a gondolatainkat, szavainkat, érzelmeinket, cselekedeteinket, az Istenivel!
Mesterré kell válnunk, őseink tiszta tudását és az új fényt egységbe hozva
kell megteremtenünk az élet igenlés, szent testvériségét!
    Tisztává tenni gondolatainkat, érzelmeinket. Amikor megérkezünk a földnevű csodálatos bolygóra, tapasztalás gyanánt, az érzelmek arzenálját is megismerjük! Ha felemelkedett érzelmek tartományát már minden körülmények között meg tudjuk tartani, akkor már mesterek vagyunk az élet nagy játékában.  De ha beleszállunk az emberi játszmákba, engedjük, hogy saját hangulat...változásinknak és mások ingatag érzelmeinek ki legyünk téve, akkor tanulók vagyunk.

A lelkünk Isteni magasságába érvén megtapasztaljuk a szeretet feltételnélküliségének csodáját, a nyugalmat, belső békét, az örömet, a határtalan boldogságot, bölcsességet és hazaérünk, önön magunk lényegiségébe!
Az érzelmeink jelzések melyekkel tájékozódunk,egységben vagyunk-e az Istenivel, vagy távol tőle!

Mi egységben voltunk egymással, egységben a teremtővel, a szeretettel!Öleld át a régit fény szeretettel
S feloldódik minden mi fájt nagyon!

Öleld át a régit fény szeretettel
S új föld születik a múltadon

Öleld át a régit fény szeretettel
belőle születik meg az új!

Öleld át a régit fény szeretettel
S minden szeretetté igazul!


Öleld át a múltat sugárzó fénnyel
Nyisd meg az új kapuját!

Öleld át a múltat Isteni fénnyel
S a földet szeretet járja át!


Fényöleléssel, és hálával,hogy sorsom lehetett, hogy fogtam kezeteket,
éreztem szíveteket, ragyogó fényeteket!

Kertész Kata (Keke)Leírom amire emlékszem!
Nimródnál láttam, hogy belépek egy kapun, mikor átmentem rajta, gyönyörű fényt láttam és ez egy régi templomban volt.
Akik részt vettek a szertartáson, ott voltak Velem a templomban.
Attilánál, (második szobor) dombos vidék, egy lovas vágtatott.  A templomunk egyre csak nőtt a szeretet által, ahogy mindenki szeretteit hozta be erre a csodálatos helyre.
A templomtorony az égi energiákból táplálkozott, egy energiaszállal volt összekötve a mindenséggel (Teremtővel.)
Szent István király előtt volt a leggyönyörűbb és legmeghatóbb látomásom. Itt már a lovast hatalmas seregek követték, lovak vágtattak, zászlóval a kezükben.
Megjelent egy trón, és leszállt közénk a Teremtő. Ott ült a trónuson, miközben megkoronázták!  Eljött Isten országa!
Utána nem emlékszem, hogy kinek a szobránál álltunk, ott egy hatalmas Angyal vigyázott és figyelt minket.
A régi magyar címerből rajzolódott ki egy hatalmas angyalszárny, és kéz, ami körülölelte az  egész földet.
(Később, mikor a kápolnához értünk, akkor láttam meg a kápolna tetején, a bejárat fölött ezt a szimbólumot!)
Szent Özséb emlékénél egy régi, föld alatti mozgalmat láttam, a süveges emberekkel, akik imakönyvvel a kezükben vonultak nagy tömegben egy alagúton át, ahol a végén szikrázó fény várta Őket.   (Az alagút végén mindig ott  a fény!)
Mátyás királynál pedig nagyon erős védelmet éreztem, Mihály arkangyal vigyázott mindent, a kardjával, és pajzsával, teljes minőségével.
Nagyon köszönöm, hogy ott lehettem Veletek!
Sok puszi és ölelés: Judit

Czimmermann Judit
www.gyogymasszazs.info
Telefon: 06-20-266-56-16.


Marika beszámolója.
Az első megtapasztalás Árpád emlékművénél történt. Egy hatalmas sereget láttam korabeli ruhában  lóháton egy tisztásféleségen, akik nagyon gyorsan balról jobbra haladtak és lovaikon ülve hátrafelé íjaztak. A seregből bátorság, hazaszeretet, tettre készség és összehangoltság sugárzott. Mindez hang nélkül történt. A sereg mögött  és felett egy nagy fehér angyal szétterített szárnyakkal vigyázta tetteiket.

A második megtapasztalás Szt.Özséb emlékművénél történt, ahol egy pálos ruhában  ( pasztel sárga és fehér színű volt) álló  ősz hajú, de kb. 50-60 éves  szikár  férfi széttárt karokkal fogadta az embereket, akiből a szeretet, a bölcsesség és a  nyugalom  sugárzott. A tömeg letérdelt és a férfi megáldotta őket a béke érzésével. Közben egy nagyobb méretű fekete vas keresztet láttam a térben fent  lebegni,  aminek minden szára egyforma hosszú (kb. 50-50 cm) és minden végén egy-egy gömb alakú bütyök volt.

A harmadik élményemet sajnos már nem tudom személyhez kötni (talán Mátyás, talán László emlékművénél) egy kövekkel kirakott téren vagy palota udvarán kútgyűrűből, (aminek magassága kb. 50-60 cm  és átmérője kb. 1 m volt) kristály tiszta víz bugyogott, de a földtől nem túl magas sugárban (kb. a kút magasságától 20-30 cm-re) és áradt szét, majd ez a víz vörös színű lett és lassan kezdett tisztulni, halványodni.

A kápolnában  nagyon fáztam és amikor Zsu körbe ment először, igen heves hármom-négy erős szívdobbanást éreztem és picit meg is ijedtem,  még Pista fülébe bele is súgtam, hogy furcsán érzem magam) majd amikor visszafelé és simító mozdulattal elhaladt előttem Zsu, ez az erős szívdobbanás lecsitult, ill normalizálódott.

Irénke beszámolója.
Árpád Fejedelemnél magamban kellett elmondanom a Himnuszunk második versszakát. Őseinket felhozád kárpát szent bércére  Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. S merre zúgnak habjai Tiszának Dunának , Árpád hős magzattjai  Felvirágozának.    Mátyás Király szobránál pedig ezt kaptuk üzenetként.   Az apostolság,a melkizedekség, a pálosság energiáit rögzitettük,erősitjük!  Minden Szent Őseinkkel a Teremtő világgal, veletek együtt a mostban! Az energiák a szivcsakrához áramolnak a Szent György vonalakon keresztül ,majd az egész Földre!  Én bezártam a kapukat, most kinyitjuk a kapukat együtt veletek !  Irénen keresztül jött az üzenet. 2010.12.12. Pilisszántó. Csillagösvény.
Sziasztok!
A folyamatok tovább folynak, nem állnak le most már, az alábbi hívást kaptam, amit most már tudom, hogy nem véletlen.
Kedveseim!

Pár napja érkezett számomra egy üzenet arról, hogy 21-én Zebegénybe, a Trianon emlékműhöz menjek/menjünk el, és ott szabadítsuk fel a még meglévő fájdalomrétegeket, engedjük el a tragédia által okozott fájdalmat, haragot és bűntudatot és a teljes megbocsátás és szeretet erejével gyógyítsuk meg a sebeket, melyet a nemzet testén és lelkén ez az esemény okozott.

Tegnap éjjel és ma hajnalban tovább szövődtek e szálak, köszönhetően a http://csillagmag.hu/tudatmag/video-a-karma-eltorlese-december-21/ oldalon fent lévő videónak is, mely megerősítette bennem, hogy valóban ez egy kivételes dátum és kivételes lehetőség.

Jöttek azóta képek is, amik a 12.12-én történtek következtében egyre erősebben írják le azt a folyamatot, aminek most együtt részesei vagyunk. Szombaton visszakötődtünk őseinkhez, őseink legtisztább és legszentebb vérvonalához, a pálosok által őrzött valódi krisztusi tudatossághoz. Ezzel átkötöttük a múltat, úgymond átívelünk a múlt felett egy aranyfonallal, mely aranyfonal jelképesen is, de valójában is egy kör egyik ívét adja, melynek másik fele a múltban gyökerezik. Ahhoz, hogy ez a kör valóban létrejöjjön, hogy valóban bezáruljon és valódi élő kapcsolatot hozhasson létre most már mindannyiunk számára ezzel a tiszta energiával, az így „áthidalt időben” átélt fájdalmakat, sérelmeket, haragot és neheztelést el kell engednünk. Meg kell bocsátanunk mindenkinek, aki látszólag ebben tettleg részt vett és segítenünk kell azon sebzett lelkeknek is, akik ezt még mindig nem tudták megtenni a fizikai vagy a nem-fizikai síkokon, hiszen nem kaptak erre útmutatást, segítséget. Mert a nemzet teste fizikailag ugyan az ország teste, de a valódi test, a szellemtest nem kötődik szorosan az országhatárokhoz, hiszen bennünk él, mindig is élt és élni fog, nem határolhatják be semmilyen formában a fizikai világban szerzett sebek, vagy törések.

Éppen ezért, arra kérem azokat, akiknek szavaim visszhangot keltettek szívükben, hogy találkozzunk december 21-én Zebegényben a Trianon emlékműnél, hogy e múltbéli sebeket és az ezzel felhalmozódott fájdalom és szenvedésenergiát, a bűnbak-keresés negatív mintáit átalakíthassuk a teljes elfogadás és megbocsátás energiáival a feltétel nélküli szeretet pálosi minőségévé. Hogy a fény ebbe a már megtisztított kehelybe, mely a Kárpát-medence maga, végre teljes erejével és örömében beáramolhasson.

Lélekben készüljetek a teljes elengedésre és megbocsátásra, a részletekkel kapcsolatban még jelentkezni fogok.

Szeretettel és áldással

SzaZsu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése