Jertek, SZERT- üljünk!Ma a SZER-tartás napja van. Szent Erőket mozgatunk meg és hívunk be ebbe a szférába,- amellyel Önmagunkat kiteljesítjük, és a körülöttünk élő világgal SZERT ülünk.

Behívjuk,- meghívjuk a terített asztalhoz azokat a Lelki Minőségeket, Szellemi Véneket/Bölcseket, AKIK a SZELLEMÜKET az Égi Szférába helyezték át.
Erre áldomást iszunk.  

A SZER- tartása így kezdődik. 
Terített asztallal fogadjuk Őket.


Ezen az asztalon a TERÍT-Ő a főszereplő, amely különböző szakrális szimbólumokat jelenít meg. 
Ezután a négy égtáj behangolásával tesszük ÉLŐVÉ a NAPOT.
Meghajlunk előtte, tiszteletünket fejezzük ki IRÁNYÁBA.  
Megtörjük a kenyeret, és négyfelé osztjuk.  
Az Ősöket is megkínáljuk, megtiszteljük vele, hisz most Ők jöttek vendégségbe.  
A terített asztalnál áldást osztunk.  
Hívjuk a Segítő Szellemeket, hogy jelenlétükkel örvendeztessék meg a napot.  
Áldják meg az ételt,- bőséges szellemi és anyagi javakat osszanak szét,- amelyből töltekezünk.  
A kupából ÁLDOMÁST iszunk.  
Utána megokumáljuk a mai napi feladatot, mindazt a teendőt, ami ránk vár.  
SZERT-ülünk.  
Egy magasabb létsíkra emelkedünk és ott elmélkedünk.  
Múltat, jelent nézzük és összekötjük, tartalommal töltjük.  
Észrevesszük a hiányosságokat, amely megoldandó feladatként szerepel.  
Kikérjük a Vének bölcsességét.  
Tűzet gyújtunk, és beletesszük a kívánságunk.  
Segítő és áldó energiával töltjük fel, és a TŰZ ELEMENTÁRJAIT szétküldjük a világba,  
A tűz pattogásából jósolunk.  
A parázsból, a hamuból, penyvát készítünk és ezt házunkba visszük.  
VÉD- Elemként széthintjük, a sarokba tesszük. De mindennek előtte, a SZER- ülés dolgairól beszélünk. 
Energetikailag kialakul EGY KÖR, amely 4 részre van osztva, NAPKERESZT szimbólummal van ellátva.  
Mikor az ERŐ a tetőfokára hágott, akkor szétdoboljuk a SZELLEMEKNEK.  

Hang útján ritmikusan hirdetjük, közé tesszük, megoldandó feladatként kihirdetjük az aznapi gondolatokat. Ez elementáris erővel hat a térben, és kívánsággá, kéréssé minősül.  
SZERVES részét képezi a LÉTNEK, a MEGÉLHETÉSNEK.
Kapukat nyitottunk a SZER-rel.  

Ezeken a kapukon keresztül a HIRNÖKÖK továbbvitték a SZER- kívánságait,- ŐK TOLMÁCSOK ÖREG ISTEN Tenyerén.  
Amikor útra kelt a kívánság,- és az érzés szinten meghallgatatott, a SZER bezárul és vele együtt a kapukat is zárjuk. 
Megtörtént az ÁLDÁS, amit a KEGYELEM Szentel meg, és biztosít, hogy nem maradunk étlen, szomjan, sem fizikai, sem lelki minőségben.
Kellő tisztelettel megköszönjük az Ősök jelenlétét, útjukra bocsátjuk, megáldjuk. 
Az ÁLDÁS részeként a terített asztalt is belevesszük, és felajánljuk az itt lévő minőségeket, ÉGnek- FÖLDnek ajánljuk és közzé tesszük.  

Megszenteljük aki az ÚR asztalához járul, bölcs tanácsokkal ellátjuk.  
Betegséget kínjában elfojtjuk. „ A halottat feltámasszuk”- (nem a test halálára utal,hanem a lelki fásultságra).  
Mondókákat mondunk,- ezáltal az IGÉT továbbadjuk.  
Szétszéled a csőcselék, mert nem ízlék nekik a beszéd.  
Csak az marad KI MAGvas.  
A MAGvasabbját kiválogatjuk és tanítgatjuk.  
Ilyen a SZER-ülés.
   

Rege- rege róka  

Kinek jár mondóka? 

Mondom néktek bíz’á  

Kinek bugyrába belefér,  

puttonyába beleszorul,  

annál van az ész.


Róka- rege róka  

Emígy szól a mondóka.

A SZENT NAPOT áldással , nyugtával dicsérjük és mi is nyugovóra térünk.
ÁLDÁS, BÉKESSÉG a MENNYEKBEN és a FÖLDÖN!


  2009. április 15.
Írta: Feketéné Lendvai Katalin