ŐSI MAGEgykoron, amikor a VILÁG Teremtése indult, a MAG egységet alkotott.
Istenbe belesimult és Vele EGYSÉGET alkotott.
Egyszer aztán a MAG osztódásnak indult, különböző apró részekre hullott, és a világ különböző részeire szóródott szét.
Ezeknek a MAG-oknak sokáig tartott amíg megtelepedtek. Sokat vándoroltak mire megtalálták az igazi ÉLŐ helyüket. Ott ők megtelepedtek és gyökeret vertek. Ápolták, őrizték MAG-ukban mindazt a tudást, ami részüket alkotta.
Egyre jobban kiteljesedtek MAG-ukban és ÉLHETŐ életet éltek.
(Az élő és az élhető szót azért hangsúlyozom ki több esetben, mert nem mindegy a jelentése.)
Az ÉLŐ szó jelentése őseink körében,- A teljes eredendő, kiteljesedett életet jelentette. Azt, amely paradicsomi idillnek felel meg.
Ebben az időszakban, a MAG, még ha szétszóródva is, de TELJESSÉGET, EGYSÉGET alkotott.
Aztán eljött az idő, amikor ez az EGYSÉG már a megbomlás jeleit mutatta, ami leginkább abból adódott, hogy egyre távolabb került EREDENDŐ RENDJÉTŐL,- isteni minőségétől.
Egy szétválasztódási folyamat indult meg a CSALÁDOKBAN, és ezáltal különböző rendekre bomlottak. Ez a bomlás megbontotta az egykoron kialakult RENDET.
Különböző minőségekkel keveredtek és egy eltorzult minta vette kezdetét.
Ősi értékeiktől, hagyományaiktól egyre jobban eltávolodtak, és egy más minőséget alkottak.
Ezt a keveredést azonban nem általánosíthatjuk, mert továbbra is maradtak olyan ősi MAG-ok, akik szívük tiszta szeretetével és alázatával ápolták hagyományaikat, őrizték az ősi tudást, és adták át a felnövekvő nemzedéknek.
A kereszténység beköszöntével ez az ősi tudás már nem tartozott a követendő minták közé, sőt egy olyan minőségbe lett áthelyezve, ahol már „pogányságként” szerepelt. Az eredendő MAG-ok jelentős része, úgy döntött, hogy nem tagadja meg ősei hitét, inkább visszatér Urához.
Újabb erőt gyűjt az ŐS- TEN ölelésében, hogyha majd egyszer eljön az idő, egy új ciklusban EGÉSZKÉNT, EGYSÉGBEN térjen vissza a többi MAGok megsegítésére. Ezek közül az ősi minőségek közül már sokan visszatértek, és sokan vannak visszatérőben.
A jelenlévő MAG-ok lélekszintű gyógyítása és ébresztése folyamatosan történik.
Szívük legmélyén még keresik azokat a jelenlévő fájdalommintákat, esetleges eltorzulásokat, amelyeket még feloldásra várhatnak. MAG-ukban ott legbelül, mélyen érzik, hogy sérült részekkel nem haladhatnak tovább, mert így nem alkotnak teljes EGYSÉGET, EGÉSZET.
Akik előrébb járnak, ők már jelentős részét megtették ennek az útnak, átlényegítették MAG-ukba, és többnyire kiteljesítették az ősi minőséget.
Csak megtisztult szívvel és lélekkel gyökereztetjük be, földelhetjük le az ősi MAG minőségünket.
Akik már készen állnak ennek a minőségnek a begyökereztetésére, az Ő számukra segítségképpen a múlt hét folyamán kaptam egy meditációt, amit a holnapi nappal oszthatok meg Önökkel.
Isten- Isten!


MAG minőség begyökereztetése mediáció megtalálható katt:
MAG a Mi LÉLEKminőségünk! 
menüpont alatt.2009. augusztus 20. 

Feketéné Lendvai Katalin