2010. június 9., szerda

Mandics György öszefoglaló könyve a rovásírásról

Megrendelhető: ijk@irodalmijelen.hu
A Gondolat kiadó igazgatója Bácskai István több éve buzdította a szerzőt, az egyetlen komoly írástörténészt, akinek Rejtélyes írások könyve című műve ma már klasszikus, minden kiadvány legtöbbet idézett műve, két kiadásának köszönhetően (Abatrosz, Bukarest, 1981 és Akadémiai, 1987), e hiánykönyv megírására.
Többévi kutatás eredményeként az Akadémián, az OSZK kézirat és mikrofilmtárában, az Akadémia Néprajzi Intézete könyvtárában, az Akadémia Régészeti Intézete könyvtárában, a Központi Egyetemi könyvtárban s egy tucat magánkönyvtárban összeállt a mű, amely – kiderült – többszörösen akkora, mint ahogyan azt a kutatás kezdetén véltük.
Ezért a kiadó és a szerző lassan arra a következtetésre jutott, hogy a művet három kötetben kell kiadni, de így is szükséges hogy megfelelő szponzorok támogatásával megoldják a már most előrelátható kiadási hiányok pótlását.
Az első kötet terjedelme 484 A4 oldal +750 kép; a II,kötet. 490 old. + 1000 kép. A III. kötet 450 oldal + 750 kép.
A képek ilyen számát a rovásjelek sajátosságai szülték, ugyanis az egyes megfejtések nehézségei a kézzel írt jelek változataiból, s rovásírásos összerovások (egymásba rótt jelek) sajátosságaiból következnek, melyeket nem lehet latin betűkkel korrekt módon visszaadni, hanem csak képben lehet reprodukálni.
A könyv könyvtárnyi több mint 3000 szerző  mintegy 10 000 dolgozata több tucat idegen nyelven írt  műve nagy szintézise , sok ezer könyvészeti utalásával, név és leletmutatójával  a magyar tudományosság egyik legnagyobb, e téren egyedülálló vállalkozása.
Több mint egy évtizedbe évente sok száz diák sajátítja el a rovásírást, ám nincs olyan magyar nyelvű kézikönyv, mely eligazítja ezeket a fiatalokat a rovásírás tudománya egészében. Egy ilyen kézikönyv, mely eljutna nem csak a Tudományos intézetek könyvtáraiba, hanem a megyei, sőt az iskolai Könyvtárakba is, a Magyar Nyelv éve legnemesebb és legfontosabb ajándéka lett volna.
Ám  a Gondolattól megvontak minden támogatást, a pályázati kérelmeket meg nem történtnek tekintették a magyar kultúra idegenszívű döntnökei, ezért több más kiadóval való együttműködési kísérlet után az aradi könyvkiadó és kiváló mecénás igazgatója, Böszörményi Zoltán baráti segítsége tette lehetővé, hogy e mű megjelenhessen rekordidő alatt a Könyvhétre. Ára a hatalmas méretek, s az alacsony példányszám miatt magas, de hisszük hogy így is eljut a rovásírás szerelmeseihez, hiszen sohasem képzelt gazdagságú forrás.
Ára 11 000 ft. A könyvnapon, s rovásszervezetek tagjainak kedvezménnyel 9000 ft. 


Tartalomjegyzék I. kötet:

I. Könyv: Előfeltevések, előítéletek.
I. A rovásírás megróvása
  Kik írtak elitélőn a rovásírásról, s miért? Milyen előítéletek működtek a múltban ?
II. fejezet: Tar fejre nagyobbat lehet ütni
  Egy példa egy bánsági rovásíró család  meghurcoltatásairól, csalónak bélyegzéséről, mert rosszkor rossz helyen volt a Habsburg Monarchia végnapjaiban. A Habsburg birodalmi szupremáció eszméje keresztülvitele emberek életébe is került.
III. fejezet. Egy írás, vagy írások 
 A rovásírás ábécék számáról, s az eltérő hagyományvonalak keletkezésének elemzése. A Tar jelenség nem egyedi, mutatjuk ki.
IV. fejezet. Szabályok és szabályszegések
   A rovásírás szabályainak és szabályszegéseinek gyűjteménye és elemzése.
V. Fejezet. Csak magyar rovásírás ?
  Ez a fejezet bemutatja Európa és a közel-kelet számtalan rovásírás rendszere közül a fontosabbakat, s megvilágítja  hogy egy adott korszakban hányféle eltérő rendszer létezett.
VI. Fejezet. Rovásírás genealógia avagy ki kiről másolt.
 Ebben a fejezetben megismerjük a legfontosabb leszármazási elméleteket, s az ezzel ellentétes véleményeket, a lehetséges párhuzamos fejlődésről.


II. Könyv: Corpus inscriptiorum siculo-hungarorum

A kézikönyv legvaskosabb középső része az eddig feltárt s magyar nyelven  székely-magyar ábécékkel elolvasott feliratok gyűjteménye.
I. fejezet. Megsemmisült eredetik, pontatlan emlékek
 Olyan másodlagos emlékekkel kezdődik a gyűjtemény amelyek elvesztek, elpusztultak, de maradt róluk emlék, ám nincs meg az eredeti felirat pontos másolata.
II. fejezet. Megsemmisült eredetik, pontos másolatok.
 A legnagyobb és legfontosabb történelmi emlékek ebbe a kategóriába esnek mint a Csíkszentmiklósi templom-felirat(1501), a Konstantinápolyi felirat(1515), s a Bolognai rovásbot-másolat, amit Marsigli gróf hozott Erdélyből (1690).s mindmáig a Bolognai egyetemi könyvtárban őriznek. E feliratok mindegyike 10-20 megfejtési változattal rendelkezik, s ezek vitája és elemzése a könyv vaskos fejezete.
III. Fejezet Vélemények és állítások a rovásírásról
Soktucat vélemény, mely a rovásírás változó társadalmi megítélését példázza
A könyv következő kötete a Corpus Őskortól a Jelenkorig terjedő feliratgyűjteményét tárgyalja, az első fejezetben a vitatott tordosi leleltek, mintegy 200 tatárlaki megfejtés és értelmezés.  A harmadik kötet Székelyföldi leletek, s a papír alapú emlékek Corpusa, és nagyon sok Módszertani kérdés vitája.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése