2012. május 10., csütörtök

Részlet a Bogár-mesék margórája doc-ból


 - Minden és mindenki, akár akaratlanul is  idegen érdekű, ha az Istváni rendszer, mára minden negatív tekintetben kiteljesedett, idegen uralmat, idegen érdekek szolgálatát jelentő folytonosságát hunmagyar nemzeti érdekű jogfolytonosságnak tekinti. 
   - Azok is, akik a zs… mesterkedők által a „Szent Korona tan”-nak titulált, írásban meglévő alkotmányt magyar érdekű jogfolytonosságnak tekintik. A szakralitással rendelkező Hunmagyar Koronának, úgy készítésében, miképpen szellemiségében és elnevezésében sem volt semmi köze a judeo-„kereszténységhez”, a szent jelzőt, dörzsölt szándékkal már ez utóbbi métely, a zs…egyház közvetítésével aggatták rá! Egészségesen gondolkozó őskeresztény eleink nem használták a szent megjelölést sem emberi, sem tárgyi, akár szakrális tárgy vonatkozásában sem, s ez is csak olyan judeo-„keresztény” felbélyegzés, mint az  „apostoli”.
A HUNMAGYAR KORONA TAN, ha írásban is megvolt, I. István országlása alatt elpusztíttatott. Szóbeli tana, eszmeisége, melybe A VÉRSZERZŐDÉS, -  MAGYAR VÉRSZÖVETSÉG, - A MAGYAR SORS – KIZÁRÓLAG MAGYAR KÉZBEN  LEHET, - ŐSI - MAGYAR ELV szervesen illeszkedett, tűzzel - vassal üldöztetett. Ma más eszközökkel folyik az üldözése. A ma szent korona tannak nevezett Istvános alkotmánynak lényegében csak megtévesztő hivatkozásból van köze a Hunmagyar Korona tanához, eszmeiségéhez, mely ezer előtti. (Lényegében mindegy, hogy eszmeiség, vagy tan a szóhasználat, mert mindenik lehet írott, avagy nem írott formában.)
   A mai nemzetvesztő, zs…érdekű  társadalmi berendezkedésen túl miért is tartják a varázskalapban a zs…k a szentistvános- szentkoronatant: A nemzetközi zs…ág, nemzetközi és - vagy magyarországi, egyenlőre működő társadalmi berendezkedésének, pozíciójának  romlása estére a hazai zsi…ág hatalmának továbbmentésére, a magyarság átverésére kitűnően alkalmas forma! „A kötelességek és jogok tekintetében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságjogot élvez, mely nem szüntethető meg és nem korlátozható.” Ez már önmagában a zs…ág hatalmának átmentése, a magyarság feudalizmusban tartása és az itt kinyert profit nemzetközi zs…érrendszerbe történő alattomos pumpálásának ezer éve működő lehetősége. Ne fészkelődjön senki! - az oly sokat hangoztatott magyar föld és egyéb kincsek védelme is maszlag az előbbiek és annak tekintetében, ha már mindent megkaparintottak, hiszen az ő tulajdonuk védelmét jelenti, miként ebben az esetben a trianoni gyalázat rendezése is főleg az ő hasznuk lenne, miként volt ez a zs… Horthy rendszerben is.
 A zsi… nak önként, vagy hathatós késztetéssel, de a fordulatot nem manipulálva ki kell vonulni a társadalom éléről!A természet a legjobb példaadó: ameddig egy gazdaállat az utolsó példányig el nem távolítja magából a parazitákat, az mindig elszaporodik, s addig szívja az egyre gyengülő áldozat vérét, amíg már önmaga képtelen védekezni, s ha nem jő időben külső segítség, mely tökéletes munkát végez, a gazda elpusztul. Holnap reggel már itt tart a nemzet! Eddig minden szabadságharcunk azért volt sikertelenségre ítélve, mert nem ártalmatlanítottuk a belső ellenséget és segítség helyett, azok közreműködésével ellenséges erő, majd további vérszívó érkezett.
Nem létezik más kiút a Magyar Nemzet számára és csak így kerülhető el az ellenkező esetben szükségszerűen bekövetkező teljességgel jogos népfelkelés. Ez közös nemzeti érdek, de akinek nem tetszik, hogy kockázati tényező folytán nem vállalhat felelősséggel járó vezető beosztást és csak az övéi élén, - között küzdhet a magyar nemzeti érdekért, mely az estlegesen létező, jószándékú zsi…, jól felfogott érdeke is, az a Nemzet ellensége.
Akinek a tudata nem magyar, - nem magyarként él  - nem magyarként gondolkozik - nem magyarként cselekszik - mégha magyar állampolgár is, - az vendég, a vendég joga - vendégjog és vendégeket pedig nem állíthatunk a nemzeti ügyek élére, hiszen  nem közpisilde! A szegről-végről idegen származású hazafi, teljes magyar tudattal, magyar ember, de legalább a Nemzeti Küldöttgyűlésbe küldött nemzeti szolgálattevőnél kiemeltebb pozíciókat a dédszülőkig magyar ember töltheti be.
 
Aki nem hasonlóan gondolja, nem magyar tudatú, tehát vendég, vagy ellenség!
 
2012. valóban a magyar véget jelentheti, amennyiben a nemzet eltűri, hogy az Orbán kormány a nemzet megmaradt kevés földjét mégis idegen kezébe játssza át, vagy egyáltalán a nemzet élén maradjon a pártjával és a pártrendszerű berendezkedéssel egyetemben. A Magyar Nemzetnek vége, ha tűrjük, hogy a hatalom ügynöki módszerekkel, a magyarság számára tévutas vagy, vicces irányzatokkal továbbra is szétziláljon minket és nem értjük meg számtalan igaz magyar igénye szerint megfogalmazott
Vérszerződés megkötésének fontosságát!
 
 
További útmutató, együttműködési lehetőség:
-  a  Hunmagyar Vérszövetség Kiáltványában,
 
-  a  Hunmagyar Vérszövetség Esküvésében,
 
- a Hunmagyar Nemzeti Akarat 23 pontban foglaltak szerint (ez utóbbi még nem program, hanem iránymutatás céljából készült előzetes).             
 
 
Sopron, 2012.03.02.         


... Az Úr nem azt fogja kérdezni, hogy e világi és túlvilági előnyökért hányszor dicsérted, kérlelted és hízelegtél neki, hanem azt, hogy hányszor álltál ki önzetlenül, bátran másokért, jól felfogott tenmagad érdekében, vagyis az igazságért.
Az úr nem azt fogja kérdezni, hogy gyávaságból, kényelemszeretetből, önzésből hányszor hivatkoztál a judeo- "kereszténység" által  engedelmes rabszolgaságra és a gonosz szolgálatára nevelés céljából plántált szeretetre.

Az Úr nem azt fogja kérdezni, hogy hányszor hivatkoztál, önzésed, gyávaságod takargatása céljából a szeretetre, hanem azt fogja kérdezni, hogy hányszor vetted fel bátran a harcot a gonosz ellen a szeretetre, védelemre méltó emberek és "jogos" önvédelmed érdekében.   
                                                                                                                                                Kőműves Géza

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése