2012. május 10., csütörtök

Meghívó a Galaktikus Föderáció, hogy segítsen nekünkDear friends,
Kedves barátaim!
We're setting up an action that can be done at the speed of light.

Mi épp egy olyan eseménysort állítunk fel ami képes lesz megvalósulni a fény sebességével.
We know that our world is ruled by corrupt people, who all work together to keep us under control.

Mi nagyon jól tudjuk hogy, világunkat jelenleg korrupt emberek uralják, akik mind együtt dolgoznak azon, hogy irányításuk alatt tartsanak minket.
We also know that our world has been visited by benevolent ET species, many of them humanoid, who work together in a huge organization called the Galactic Federation of Light.

Mi még azt is tudjuk már régóta, hogy a világunkat idáig számtalan idegen faj látogatta meg. Sokan közülük humanoidok akik együtt dolgoznak egy hatalmas szervezetben melynek a neve a Fény Galaktikus Föderációja.

Why don't they help us and free us from this corrupt regime that has so many people suffering and starving to death?
Miért nem segítenek nekünk szabadulni ettől a korrupt rezsimtől mely sok ember szenvedését és éhhalálát okozza?

Well, from what we understand this is for karmic reasons partly, but the main reason is a universal law called "The Law of Non-Interference". This means that a higher civilization cannot just interfere with a lower one, because the natural evolution will be disturbed then. 
Hát, ezt nekünk meg kell értenünk, hogy ennek karmikus okai vannak, de ezen kívül mint a főindok az, hogy van egy galaktikus törvény amit a „Nem beavatkozás törvényének” neveznek. Ez pontosabban azt jelenti, hogy fejlettebb civilizáció nem avatkozhat be engedély nélkül egy másik alacsonyabbéba, mert ezzel megzavarja a természetes evolúcióját.

This all changes when they are INVITED to come down. Then it's no longer a matter of interfering, it's accepting an invitation.

Ezen csak akkor lehet változtatni ha, mi MEGHÍVJUK őket, hogy jöjjenek le közénk. Ez után már nem számit beavatkozásnak, hanem mint egy meghívásnak elfogadásának.

Well, today, we're officially inviting them. Not on behalf of our corrupt governments, who know about the ET presence but are covering it up, but on our behalf, as sovereign human beings. 
A mai napon mi hivatalosan meghívjuk őket, mint szuverén emberek, kihagyva a mi korrupt kormányainkat akik tudnak az idegen jelenlétről és elfedik azt, ezért mi mint szuverén emberek kezdeményezünk egy meghívást.

Anyone who is awake, and has evolved spiritually, knows that when you send out a thought, it always reaches its destiny. This is how telepathic communication works, for instance, or prayers. We all have this capability, and today, we're gonna use it. 
Mindenki aki már spirituálisan ébren van és érett is, tudja azt, hogy amikor gondol valamire az manifesztálodik egy magasabb síkon és el is éri a célját. Igy működik a telepatikus kommunikáció. Mint például az imák. Mindannyiunk számára megvan hozzá a képesség amit a mai napon használni is fogunk.

What we will do, is this. Send out this thought, or something like it, in your own words:
Amit mi csinálni fogunk ezért az csak egy dolog lesz. Kimondjuk és szétkürtöljük az itt látható szöveggel vagy a saját szavainkkal.

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Kedves tagjai a Galakitkus Föderációnak és mindenki más magasan fejlett spirituális lény aki szeret minket és segítene rajtunk, de nem teheti meg az alábbi univerzális törvény/ek miatt. Kérlek/kérünk, hogy segíts/en rajtunk. Mi MEGHÍVUNK téged/titeket ide. Úgy mint saját magam és mint szuverén emberi lény aki a Földön él. Én megkérlek benneteket, hogy jöjjetek le és segítsetek nekünk. Mi tudjuk azt, hogy figyeltek és látogattok minket egy jó ideje. Mi tudjuk rólatok, hogy megvan nektek ahhoz a technológiátok mellyel semlegesíthetitek a mi legnagyobb problémáinkat. Mint amilyen az éhezés, a környezetszennyezés és a háborúk melyek a szemeink előtt zajlanak. De levoltatok korlátozva, hogy nyíltan segítsetek nekünk az univerzális törvény/ek miatt, a mi „hivatalos” hatóságaink és korrupt kormányaink miatt. Akik nem voltak hajlandók akkor sem veletek együttműködni amikor ti ajánlottátok fel önként a segítségeteket. A mai napon kijelentjük, hogy ebből ELÉG volt. Mivel ezek a korrupt kormányok egyáltalán NEM minket képviselnek. Mi saját magunkat képviseljük és mi a ti segítségeteket kérjük. Van elég szenvedés ezen a bolygón aminek mi a végét akarjuk. Kérlek jöjjetek le és segítsetek rajtunk. Mi tárt karokkal és szerető szívvel várunk benneteket.”

That's all you need to do.
Ez minden amit tenned kell.
When you're done, spread this message as far and wide as you can. Anyone in your environment who you think might be open to this, needs to be invited to join. Spread it through your Facebook pages, your e-mail address books, newsletters, anyway you can. You can be sure that your invitation reaches our galactic friends and when they see the scale on which it happens, they have no other option than to see this as an official invitation from mankind.

Amint végeztél. Terjeszd ezt az üzenetet annyira amennyire csak lehetséges a részedről. Mindenki akiről azt érzed a környezetedben, hogy nyitott kérd meg őt is a csatlakozásra ebben. Terjeszd a Facebook-on, a levelezési listádon, hírújságokban. Bárhol, ahol csak lehetséges. Biztos lehetsz abban, hogy ez a meghívás eléri a mi galaktikus barátainkat és látják, hogy ez történik. Nem lesz más lehetőség az ő részükről, hogy úgy kezelni ezt mint egy hivatalos meghívást az emberi faj részéről.

It's just a matter of numbers. If 200 world governments say "NO, no, no" to them, but behind them, hundreds of thousand of world citizens are shouting "YES! YES! YES!", who are they gonna regard as representing mankind? Surely, it's us. Today, we make it happen. TOGETHER! Please go ahead and add your voice.

Ez csak a számokon múlik. Ha akkor is 200 evilági kormány azt mondja, hogy „Nem, nem, nem” őnekik. Attól még mi akik mögöttük állunk több százezren skandálhatják a világ polgárai közül, hogy „IGEN! IGEN! IGEN!” Kik ők, hogy ők képviseljék az emberiséget? Amikor biztosan azok mi vagyunk. A mai nap ezt tegyük együtt is valósággá! Kérlek lépj előre és tedd hozzá a hangos. 


Magyarra fordítás: Hun harcos

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése