2011. november 20., vasárnap

JÖVŐNK VÉDELMÉBEN: SAJÁT BANKOT! MOST!

MAGYAROK!

Jöttmentek és ivadékaik cimborálnak útszéli zsiványokkal, és még elvárják tőlünk kifosztásunkért a kitörő hálát!
Nincs más választása a Nemzetnek, saját bankot kell alapítani, kizárólagos magyar tulajdonú szervezésben és azonnal megtagadni minden államadósság visszafizetését. Minden hangzatos szó ellenére bizonyított tény, hogy mindent sokszorosan kifizettünk az aljas feltételeket elfogadó kétszínű szálláscsinálók, és a nemzetközi uzsorás bűnözők akarata szerint.
Ma már a világon mindenki tudja, hogy nincs annyi megtermelt érték forgalomban, mint amennyi pénzről hazudnak ezek az úgynevezett nemzetek feletti szervezetek. Még ma is azt hiszik, a mocskos pénzük árán bárkivel bármit megtehetnek. Ez hamarosan az egész világon megváltozik, és keserű lesz az ébredés a pénz istenének kába tébolyából.

A JÖVŐ ALAPVETÉSE: A MAGYAROK SENKINEK SEMMIVEL NEM TARTOZNAK!

Csalásban fogant adósság nem érvényesíthető sehol a világon. Márpedig megtették. Raboltak!
Gondolkozzatok emberek!! Élni akartok? Jövőt akartok?
Kit érdekel közületek, erről bárki mit hazudik! Nézzétek a bátor Izlandot! Pénzügyeik elveszejtői ma már börtönben vannak.
A jövőnk védelmében életszükségletünké vált tehát, hogy saját bankunk legyen, aminek működésébe a kormány sem szólhat bele, csak szívesen fogadott vendégként ellenőrizheti, hogy magyar érdekek szerint működjön. De csak ennyi!

VAGY!

Az Országgyűlés érettünk el és érdemtelenül dúsan kitartva, soron kívül, a 2012-es esztendő költségvetéséről folytatott általános törvényhozási vita lezárása előtt kimondja az alaptörvénybe sorolt sarkalatos törvényben, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Állam tulajdona.

NINCS VÁLASZTÁSUK! DÖNTÉSKÉNYSZER VAN!

Ha az ország vezetése nem érzékeli a veszélyt, magunkért, az unokáink unokáiért magunknak szükséges cselekednünk. Létfeltételünk a saját bank alapítása!
Nem kell semmi bankot vagy hivatalt elfoglalni, ahogy nyugaton teszik, csupán módszeresen átirányítani minden pénzt a saját bankba. Még csak nem is egyszerre, mert a hazug, csaló, idegen bankok zárlatot rendelnek el. Mire észbe kapnak, ne legyen egy fillér se náluk a jogos tulajdonunkból. Nincs kegyelem! Az idegen bankoknak el kell hagyniuk a magyar pénzügyi életet! Kívül tágasabb! Így is több nemzedék ártatlan magyar ember verejtéke bánja itteni kártékony vendégségüket.

NINCS MÁS ÚT!

Az egyik lehetőség, amit senki nem kívánhat józan ésszel, Magyarország megszűnik önálló államként létezni. A másik mód, hogy érvényesítjük nemzeti létérdekeinket a saját tulajdonú, érvényes fizetőeszköz okán és létrehozásával.

ITT AZ IDŐ! VÁLASSZATOK!

Ha nincs más lehetőség, a Takarékszövetkezeteket kell körültekintő óvatossággal megcélozni, azok többsége még kizárólagos magyar tulajdonban van. De ez csak az egyik lehetőség. A legjobb megoldás egy új, saját bank, a saját működési feltételekkel – Magyar Érdekek szerint.

JAVASLAT!

Tértivevényes levelekben is lehet követelni a Magyar Köztársaság Országgyűlésétől a Magyar Nemzeti Bank azonnali és kizárólagos magyar tulajdonba vételét, legkésőbb a jövő évi költségvetés vitájának lezárása előtti időre. Akinek ez nem tetszik a szálláscsinálók közül, annak üres zsebbel le is út, fel is út. Senkit ne érdekeljen a tiltakozás, a politikusok lilafejűá felháborodása, mert nincs joguk hozzá!
Hogy miért?
Azért, mert a magyar nemzet tulajdonát képező vagyonában az ország bármilyen vezetésnek nem állt jogában a nemzet megkérdezése nélkül idegeneknek bármilyen mértékű részesedést engedni. Ez vitát nem tűr, és tény, hogy megtörtént! Ugyanis ebben a történetben a hazaárulás gyanúja erősen megalapozottnak vélhető, s mint ilyen soha el nem évül. Semmi okunk nem lehet ezt megbocsájtani, és a megérdemelt büntetésüktől eltekinteni.
Mivel a Nemzet teljességét, a jövő több nemzedékével együtt rabláncra vetették, a hasonló tettekért járó büntetéstől sincs mód eltekinteni. Legkevesebb ennyivel tartozunk a jövőnek!

Azonnal szükséges minden maradék nemzeti erőnket határozottan összpontosítani a jelenünk és jövőnk védelmében – politikai pártokat teljességgel kizárva a folyamatból. A múltunkat rég ellopták zsarnok diktátorok, idegenbérencek, és a globalizált kamatcsalók bűnbandái. Tették ezt a fizikai létünk veszélyeztetésével, lúgozott agyú pribékek által, lelkiismeret nélkül, saját vagyonuk gyarapításáról egyszer sem elfelejtkezve. A kivétel azonos a fehér hollóval!

Nem kell az utcára menni senkinek, csak a zsandárok pökhendi durva, túlkapásnak hazudott brutális, kárpótlást letagadó törvénytelensége várna bárkire, aki szót emel, és ezt a törvény szolgái helyben is hagynák. Tüntetésnek most már nincs értelme. Ugyanis nincs rá idő. Tömegesen, csendben el kell küldenie minden magyarnak a követelően tiltakozó levelét. Talán 500 Ft körüli összeg az ajánlott tértivevényes küldemény. Ennyit megér! De ekkora részvétel alól senki ki nem bújhat. Aki ezzel képes egyetérteni, a jövő héten is elmehet a legközelebbi postára.
Ez ellen nincs védelem, hiszen ezt az egyszeri alkalmat a törvény meg nem tilthatja. Ez még nincs nemzetközi cenzúra alá vetve. Elektronikus levélnek nincs értelme, mert nem a címzett olvassa, csak egy valahányadik alkalmazottja.

A törvény különben is mi vagyunk!


Tessék megkeresni kinek-kinek az illető választókerület országgyűlési képviselőjét, vagy akár egyenesen a Köztársasági elnököt. Az nem megengedhető, hogy tömeges, békés követeléssel ne legyenek kötelesek nyilvánosan, élő egyenes adásban foglalkozni, és annak megfelelő intézkedéseket megvalósítani. Talán az államcsőd minden eddiginél közelebbi valós veszélye elleni békés tiltakozás elegendő hírértékű lesz.
Tessék elmondani mindezt azoknak is, akiknek nincsen internet hozzáférésük. Nekünk nem maradt más lehetőség, és csak a legteljesebb élő nyilvánosság védheti meg a nemzetet a legteljesebb összeomlástól.

Tisztában vannak azzal ők is, ha nem teszik meg, attól kezdve senki le nem mossa róluk, hogy hazug ígéretekkel jutottak hatalomba, és látszólagos, rohamosan apadó erőfölényüket orvul kihasználták, vagyis alkalmatlanná válva a választók bizalmára elengedhetetlenül szükségessé válik az azonnali előrehozott választás megtartása.
Ebben sincs választásuk! Közülük, aki erről bármi mást mond, egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Akkor pedig azért méltatlan a választók bizalmára.

SAKK, MATT!

A MAGYAR NEMZETI BANK AZONNALI KIZÁRÓLAGOS, ÁLLAMI TULAJDONBA VÉTELÉT KÖVETELJÜK, KIZÁRÓLAG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSNEK ELLENŐRZÉSI JOGGAL ÉS KÖTELEZETTSÉGGEL ALÁRENDELVE!

ALÁBB NEM ADJUK!
A MARADÉKTALAN JUSSUNKAT AKARJUK, KIFOGÁSOK ÉS FELESLEGES MAGYARÁZKODÁSOK NÉLKÜL, AZONNAL. EZT KÖVETELI A BECSÜLET!


HOGY EL NE FELEJTSÜK!
AKIKNEK VOLT BŐR AZ ARCÁN 60 TONNA MAGYAR ARANYAT EGY TÁL LENCSÉÉRT HARAMIÁK KEZÉRE ADNI, ESETLEG BŐSÉGES JUTALÉKÉRT EGY ILYEN TETTET ELNÉZNI, VAGY A SZENT KORONÁT ZÁLOGBA KÍNÁLNI, AZOKNAK EBBEN A VÉGVESZÉLYBEN ÖRÖKRE HALGASS A NEVE!
A TÖBBI HERDÁLÁS, MEG HARÁCSOLÁS OKÁN MEGKAPJÁK MAJD A SZÁMLÁT A TÖRVÉNYTŐL, ÉS A TÖRTÉNELEM NEVÉBEN A MAGYAR NEMZETTŐL!

Ezeket a gondolatokat akkor is le kellett írnom, és közreadni, ha holnap egy végzetes autóbalesetnek álcázott pillanat áldozatává válnék, vagy többször hátba szúrnám magam egy sötét külvárosi mellékutcában.

Mindenki számítson a legteljesebb, legkegyetlenebb és mindenre kiterjedő törvénytelen állami terror alkalmazására, ha a szabadság zászlaja alá felsorakozik! Márpedig a magyar nemzet akkor lehet szabad, ha a fizetőeszköze felett kizárólag maga rendelkezik!
A világ legrögösebb útjára ez, mindenki érti és érzi. Szórhatnak ránk bombát, vezényelhetnek ide nemzetközi fegyvereseket, az igazság akkor is igazság marad.
A Kossuth bankó elbukott. Akkor mások voltak a pénzügyi, politikai és katonai körülmények.
Most pedig most van! Az egész világ néhány hét leforgása alatt elegendő erőt és bátorságot gyűjtött az elenyészően arcátlan törpe rablócsürhe alapvetően égbekiáltó bűneinek megfogalmazására és kimondására, s hogy ezért az utcára is menjen.
Talán a magyar nemzet kevesebb volna?


Ferencváros, 2011. november 18.

Lengyel Károly

************

Alább ez csak két hír a témában a sok közül!


A bankárvilág kongatja a vészharangot hazánk miatt, és még segítséget is kap

2011. november 18. 15:59
Hunhír.info
http://www.hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=47148

Ha a magyar kormány biztosítást akar kötni az IMF-fel, akkor ez nem fog neki összejönni. Ezt mondta a Royal Bank of Scotland nemzetközi hírű kelet-európa elemzője, Timothy Ash a hvg.hu-nak adott interjúban. A liberális médiumok még a makimajmot is meginterjúvolnák, csak azt makogja, amit ők hallani szeretnének.

(….)

***

ÁSZ-vízió:
pár héten belül jön az összeomlás?


2011. november 17., csütörtök 6:07
InfoRádió

Egész intézményrendszerek dőlhetnek össze akár napokon belül is, ha az állam nem segít - mondta az Állami Számvevőszék elnöke a szervezet legújabb, az önkormányzatok pénzügyi helyzetét vizsgáló jelentését kommentálva.

(….)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése