2011. augusztus 19., péntek

PÁLOS PASSIÓ

PÁLOS PASSIÓ

Könyvajánló:
A Bakk Endre Kanonok Alapítvány és a Miskolci Bölcsész Egyesület közös
kiadása Bakk István- Bakk Erzsébet-Gyárfás Ágnes: Pilisi Pálos Passió
(MBE, Miskolc, 2011.)Köszöntjük az Olvasót!

A médiumok diktálta zűrzavar és erkölcsi mélypont számára is van
határ. Tudjuk, hogy a mesékben sem űzheti tovább a banya a kis
hőskirályfit és táltos csikaját, csak a határig. Itt ugyan kitép még
egy szálat a csikó farkából, de az üldözésnek vége, itt a határ! Eddig
és ne tovább.Nemzetünk sorsában ezt a határt a magyar alapítású Pálos
Rend iránti érdeklődés szabta meg. A pálosság a jelenkori útvesztőben
eligazítótábla. "Szellemi küldetésünk plátói szilárd alapja" az
erkölcs remekbe szabott építményét viseli. Megtépázott lelkünk keserve
keresi az erkölcs égi házát a Pálosok magyarországi alkotásaiban. Itt
a lélek megnyugszik, mert rátalál a szépre, a jóra, az igazra. Ezzel
már be is vallottuk, miért írtuk meg ezt a kis könyvet. Dolgozataink
írása közben áthatotta lelkünket a Pálos szellemiség és
leegyszerűsítette a kaotikus jelenkor megoldhatatlannak tűnő gondját.
Éreztük, hogy szellemi vezeklésben veszünk részt, egymást követve
kapaszkodunk fel a hegyfokon megbúvó kápolna, az égi város palotája
felé. Követjük Árva Vince Atya útját, aki Szent Özséb és Első Remete
Szent Pál nyomdokain vezérli az égi utat kereső magyarokat.A magyar
irodalomtörténet adós a középkori szakrális irodalomfeldolgozásával,
bemutatásával, a Pálos-irodalom pedig még az irodalomtörténet fogalmi
rendszerébe sem került be, pedig jellegzetes,különleges alkotásokkal
gazdagította líránk, prózánk, szakrális színdarabjainknak
sorát.Könyvünk a passió-val foglalkozik. Műfaji, tartalmi szempontból
járjuk körül, s eljutunk ahhoz a meredek kaptatóhoz, melynek a végén
az eligazító táblán az áll, hogy a hősének is lehet passió.E kérdés
tisztázása során jutottunk el Hadnagy Bálint szerzeteskönyvéhe, amely
nemcsak Remete Szent Pál sorsát mutatta be és viszonyát a magyar
alapítású rendhez, hanem egy Da Vinci kód szerű leckét is feladott: ki
írta a Krisztus Urunkról szóló hősének passiót,s mi az igazi
címe.Mindezek értelme a Pilisi Passió Játékok újbóli elindításának
ügye, s egyben Árva Vince Atya egykori kérésének teljesítése. A
kutatók között immár ominózussá lett passió-hőséneket Ő adta át a Bakk
házaspárnak kutatás és ezután előadás céljából. Ezért könyvünkben
elsőként a Pilisi Pálos Passió terén elért kutatásainkat
ismertetjük.Szerettünk volna kedveskedni az Olvasónak régi
nyelvemlékek  közzétételével (Ómagyar Mária siralom, Gyulafehérvári
sorok).Magyar nyelvű érthető leírásukat olvasva a szépség áhítata
ringatja lelkünket. Bemutatunk még az 1400-1500-as évszázad
fordulójának szellemi kincseiből egy verses művet (Ének Jézus Krisztus
kínszenvedéséről), egy gyönyörű prózai leírást, regényes fejezetet egy
Máriáról szóló epikus műből, és retorikailag, nyelvileg is remekbe
szabott pálos prédikációt, amely Thébai Szent Pál ereklyéinek
hazahozatala alkalmából hangzott el.A Bakk házaspár a Pilisi Passió
hagyományait folytatja, a Miskolci Bölcsész Egyesület pedig a népi
imádságok látomásélményein alapuló,népzenei ihletésű passió-hagyomány
alapjait fektette le Hampó József gyűjtésével és zenéjével .Fogadják
szeretettel munkánkat.

Megrendelhető: http://www.animakonyv.hu

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis-4e4153ab4afac


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése