2011. augusztus 27., szombat

MÁRIA üzenete: NEMZETI IMANAP, mely a magyarságért Imára szólít bennetek!

NEMZETI IMANAP,
mely a magyarságért Imára szólít bennetek!Imára szólítom Népem!http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1312094803_99.jpg
Nemzeti megbékélés és összefogás napján
2011. október 8.- án, közös imára hívlak bennetek.
Szívetekben gyújtsatok egy Fénylángot a Magyar Nemzet újjászületéséért,- és aki szívében hívást érez, csatlakozzon.
Gyújtsatok egy szál gyertyát, s szívetekben is keltsétek életre a lángot, amely a Nemzet megbékélésére és összefogásra hív.
Este 7-kor a Szívek és a Lángok érjenek össze, alkossanak egyet,- Egy célt és akaratot,- amelyben benne foglaltatik Nemzeti Kincseink visszaszerzése, a Közjogi Méltóság visszaállítása,- Egységes,- a Nép érdekeit képviselő, szabad demokratikus államforma, melyben a Nemzet kiemelkedik sanyargatott sorsából, és lehetőséget kap az újjászületésre.
Vonuljatok szobáitokba, s ott imádkozzatok!
Szívetekben gyújtsátok életre a lángot, mely minden magyarért lobog, legyen az határon innen és túl!
Öleljétek át egymást lélekben, alkossatok élő Fényláncot, mely bevilágítja a Nemzetet, sokat sanyargatott Népemet.
Szíveteket kitárva érkezzetek meg a Mennyei Atya otthonába, és buzgó imádsággal kérjétek Őt, hogy oldozza fel bűneiteket, egymás ellen elkövetett tetteiteket.
Ebben a halk imában, a lélek rezdülésében, kívánom Én, MÁRIA, hogy minden Gyermekem találjon vissza Isten Országába, és Teremtője előtt alázattal kérje Őt, hogy- Bocsáttasson meg minden ember vétke és cselszövése, amit az idők folyamán elkövetett.
Bocsáttasson meg, és emeltessen a Fénybe.
Törlődjön el minden átok, minden olyan tett, amely nem az igaz szív szeretetéből fakadt.
Majd folytassátok tovább a kérést:
- Atyám, kérünk Téged, áld meg tavainkat, termőföldeinket tisztítsd meg a hosszantartó méregről, melyet ránk róttak!
Szabadítsd fel Nemzetünk,- Szívünket, Lelkünket, Testünket, a lassan ölő mérgektől!
Megbocsátunk ellenségeinknek, kártevőinknek!
Teljesedjen be az Isteni Akarat, mely megváltja Nemzetünk!
Kérem, hogy a NEMZETI IMAP 2011. október 8.-án 7 órakor legyen, és ezután minden hónap 8.-án 7 órakor alkossatok élő Fényláncot,- melyben, szívetekben, lelketekben egyé váltok.
E napon különös Kegyelettel legyetek.
Lelketeket emeljétek magasra, szívetek maga legyen a Fény Forrása!
Az engesztelés a magyarságért így már Fénylánccá válik, mely megtisztítja a lelketek és a Nemzetet.
Imáimban benne foglaltatik a Magyar Nemzet felszabadítása.
Kérlek bennetek, alkossatok Velem egyet, s szabadítsuk fel a Nemzetet.
Áldottak legyetek! MÁRIA


Lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin
Veszprém. 2011. augusztus 27.Kedves Nemzettestvéreim!


Kérem Önöket, hogy imádkozzunk együtt Nemzetünk újjászületéséért, Magyarország feltámadásáért!
Alkossunk egyet, és akinek tudjuk továbbítsuk, hogy ezeken a napokon MÁRIA, a MI ASSZONYUNK közös imára szólít minket!

Kérem, ha megszólít Imára hívásom, másnak is adja tovább, hogy Őt is hadd szólítsa meg. Köszönöm!
ÁhimRé
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése