2011. június 5., vasárnap

"Trianont nem Trianonban csinálták"

Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Ez derül ki minden történelemkönyvnél torokszorítóbb realizmussal Fekete István 1946-ban betiltott regényéből, a "Zsellérek"-ből, vagyis hogy "kivándorló irodákat állítottak fel állami segédlettel, nemzetrontó újságokat pénzeltek verejtékes adókból, megölték a kisipart és a céheket, pedig ezekből kellett volna a kivénhedt, földje vesztett középosztály helyett egy új, gerinces középosztályt kinöveszteni. Ehelyett csináltak egy hazátlan, vallástalan, nemzetközi proletár munkásságot, mely az első alkalommal belemart az országba."

Ebből a néhány sorból alighanem többet megtudunk bizony országunk amputálásának valódi okairól, mint akármelyik történelemkönyvből. Koltóy tanár úr így magyarázza benne például azt, hogy mégis miként lett az ipari munkásság a marxista agrármozgalmak hívévé:

"-Nekünk azt tanították, hogy a háborút karddal, puskával, ágyúval kell megvívni, és nem vettük észre, hogy a fegyvereket kivette kezünkből a - betű. Az a sok kis ólombetű. A könyv. Az újság. A plakát. A röpcédulák. Későn vettük észre."

Azt is helyesen ismerte fel, hogy arisztokratáink zöme megvetette a kétkezi munkást: szereplői közül Ughy tiszttartó rádöbbenti Zsellér Pétert ősei paraszti hivatásának nemzetmegmentő mivoltára - miszerint "egy szem búzában több csoda van, mint egész Budapesten" -, miközben Zsellér Péter és édesapja párbeszédéből kiderül, mennyire rövidlátó volt közszellemünk a kereskedelmi-ipari munkásokkal szemben:

»- Nem tudsz a gabonaárakról semmit, fiam?
- Ez a tőzsde dolga, édesapám. Ott irányítják...
- Tudom, fiam. Irányítják... Itt megveszi a Kaufmann, az eladja a városba a Braunnak, a Braun eladja a pesti Strasszernek, az eladja a malomnak. Sokan irányítják. Csak mi nem, akik a földet túrjuk...
- Szervezetlenség, édesapám...
- És mit gondolsz, hánynak jutott eszébe, hogy ezen az állapoton segíteni kellene?
Bizonyára soknak, de ezeket már elvesztette a falu. Ezek városi emberek lesznek. Bírák, orvosok, mérnökök, tisztviselők."

E regénybeli párbeszédnél ékesebben mellesleg már csak Móricz Zsigmond regénye, a "Légy jó mindhalálig" szemléltette az iparral és kereskedelemmel való ódzkodást, amikor is az örök szekundás Doroghy Sanyi édesapja így mond le fiáról: "Majd jó lesz suszterinasnak."

Addig is, amíg sokakból az lett, folyt földjeink kezükre kerülése: 1900-ban már például 436 külföldi kereken kétmillió - felerészben mezőgazdasági területnek minősülő - kataszteri holdat birtokolt, anélkül, hogy erről politikusaink, minisztereink tudtak, vagy ellene tenni bármit is bátorkodtak volna.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése