2011. június 4., szombat

A múlt fájó emlékét emeljük Fénybe,- Trianon.
A múlt fájó emlékét emeljük Fénybe,- Trianon.

Úttalan utakon,
bozótokon és szakadékokon,
árkokon és vízmosásokon
törtetünk láthatatlan cél felé,

- írta legkedvesebb íróm Wass Albert.Az út hosszú, s ki tudja mennyi az a rész, melyet már megtettünk belőle.
Az elmúlt napok történései sok mindent átvilágítottak lelkem mélyén.
Orosházi Ferivel és Benyó Katival való találkozásom június 1.-én, újra sok nyugvó, de egyben fájó emléket szakított fel,- bevallom, volt utána mit átgondolnom.
Képek:
http://lendvaykati.gportal.hu/gindex.php?pg=32450875&nid=5957738

Szívem mélyén azt érzem, eljött az ideje, hogy végleg a múlt fájó emlékét a Fénybe emeljük és egy ezáltal MAG-unkat egy magasabb minőségbe helyezzük.
Az alábbiakban ennek tükrében foglaltam össze gondolataimat, és állítottam egy csokorba a jelenleg aktualitását élő írásaimat/üzeneteimet. És ezúton szeretnék köszönetet mondani Ferinek és Katinak mindazért az áldozatos munkáért, amelyben Magukat nem kímélve, Isten szolgálatába állítva tették/teszik a dolgukat, el nem fogyó szeretettel hitükre támaszkodva.
Isten áldja meg Őket érte!


- Krisztus utat járó Nemzetek vagyunk, s ezt a megfogalmazást félreértik sokan.  Valójában vannak olyan személyek, akik Önként, maguk hitvallásából adódóan vállalnak nagyobb részt, nagyobb feladatot, s ezt őszinte szívvel teszik. Teszik ezt csendben, alázattal, Önön nagyságukat nem hirdetve.
Annak reményében, hogy egyszer csak Fény gyúl a szívekbe, s megvilágítva a tudatot, s egyre többen ébrednek rá,- ÖSSZETARTOZUNK.

Ha egy eszmét, egy vállalást be akarunk teljesíteni, nem lehet széthúzás, nem lehet megosztás. Nem hagyhatjuk, hogy a feladat nagyságát olyan hatásoknak tegyük ki, amelyek megosztottságot szülnek. Mindenki a saját maga lényével, megnyilvánulásával, erejével, tesz hozzá a közöshöz, és így egyszer csak az utak összeérnek, s elvezetnek feladatunk beteljesítéséhez. 
Az elmúlt napok történéseinek tükrében bátran megfogalmazhatom, hogy még mindig a múltat tisztítjuk és annak a méltóságát állítjuk helyre, ezzel lehetőséget adva egy Új Jövőt megteremtésére.
Határon túl élő magyar testvéreink ezt hogy élik, arra pedig legjobb példa a nemrég közölt levélrészletem, ami ugyan fájó emlékeket ébreszt, de mégis e sorok oly kedvesek szívemnek, mert valahol mélyen az ÖSSZETARTOZÁST hirdetik.
A reményt, hogy van közös jövő, és a hitet, mely soha el nem múló szeretetettel táplálja az EGYSÉGET.
Kirekesztett magyarok, de magyarok
Nagyszelmenc egy ungmegyei falucska, ami arról nevezetes, hogy mint színmagyar lakta települést szeltek ketté 46-ban a mai Szlovákia területén. Így választottak szét családokat évtizedekre egymástól úgy, hogy csak talán egyszer életükben láthatták egymást, ha sikerült a vízumot megkapniuk egy távolabbi járási székhelyen, majd aztán nagyobb kerülővel elindulni egy aránylag hosszú útnak. Majdhogy egy pár méterrel arrébb lakó testvéreit, vagy szüleit látogathassák meg. Egy pár éve már jobb itt a helyzet(közvetlen a faluban megépítették a határátkelőt), de számomra ez a kettézárt falucska még mindig a magyarsággal szembeni, úgymond Trianonhoz hasonló- nagyhatalmi bűnszövetségi politikai megnyilvánulás jelképe, bár kicsiben. Előttem mégis e falu lakosai nagyok. Itt az egyesítés óhajának jelképe a székely kapu egyik fele Szlovákia területén a másik fele pedig az ukrán oldalon. A községháza udvarán szintén egy székely kapu jelzi a magyarsághoz való tartozást, sőt rovásírással díszítve. Kell még ettől nagyobb magyar falu?  Lám, mi a sorsa?
Ti ott Magyarországon róluk se feledkezzetek meg.
Bizonyára az Úr e  falucska sorsának kialakulását is tanúbizonyságként engedte meg a világ szeme előtt, hogy még mire is képesek elvetemedni a világ harácsolói egy magyar falucska lakóival szemben. Ekképp járatják le magukat a világi hatalmasok. Az idejük már lejárt. Remélem ide is áthat az  Isten Szent keze.
Szelmenc bár nem a szülő falum, de már szívemben szelmenci lettem. Meggyőződésem, hogy még mindig a bennünk lévő Krisztusi fájdalommintát gyógyítjuk Nemzet szinten. Úgy gondolom itt az ideje, hogy véglegesen elengedjük a múlt fájó emlékeit, amit az idő vasfoga lelkünkbe égetett.
Csakis megbocsátás és feloldozás által engedhetjük el a múltunkhoz kapcsolódó fájdalommintát. A megértés és az átértékelés által,
új tudatosság születik bennünk.

Ennek tükrében már elindulhatunk a Fény egy magasabb lépcsőfokára lépve, hogy megteremtsük azt a valóságot,- amelyben szabadon élhetünk, amelyben már nem szabályoznak be minket.
Amelyben boldogan élhettünk, szabadon gondolhatunk, büszkén vállalhatjuk magyarságunkat, MAG-unkat, azt az Isteni Önvalót, Akik MI MAG-unk VAGYUNK.
Együtt, összefogva teremthetjük meg csak az Új Jövőt, az Új Hazát. Ehhez tennünk kell, ki kell állnunk azért, amit képviselünk, MAG-unkért, egymásért, a Hazáért, a Magyar Nemzet újjászületéséért, feltámadásáért!
Összefogás által vihetjük győzelemre azt az eszmét, ami bennünk él, mert legfőbb vágyunk, hogy újra szabadokká váljunk, és ne más mondja meg nekünk, hogy saját Hazánkban mit is csináljunk.
- Új Idők szele lengedez, s ébredeztek. Lassan felébredtek abból a kábultságból, amelyben eddig tudatosan tartottak benneteket.
Szárnyaszegett madárként pihentetek, s a múlt fájdalmaiban fetrengtetek. 
Eljött az ideje, hogy a múltat szeretettel átforgassátok MaGatokba, és meglássátok mi az, amit tapasztalásként tarthattok meg.
Kérlek benneteket,- akárhogy is volt a múlt, a fájdalom mintáit újra és újra ne szakítsátok fel!
Szívetekben a gyógyulás útjára lépjetek, alkossatok SZÍV Nemzetet, - mely azt példázza, hogy elől jár a megbocsátásban.
A múlt tapasztalását megőrizve, Szívében megbocsátva, az Új Jövőt teremtve haladjatok előre!
http://lendvaykati.gportal.hu/gindex.php?pg=34216736

A Krisztusi fájdalomminta utolsó rétegének lebontása

Kedveseim, megkérlek bennetek, hogy nyissátok szélesre szívetek kapuját, hogy a következő sorokat kellő tudatossággal befogadhassátok. A mostani időszakban sokan eljutottatok ahhoz a ponthoz, amelyben, az utolsó akadályozó rétegen túllépve teljesítitek ki Isteni Lényetek.
De miből is áll ez az utolsó akadályozó réteg?

Előző írásainknál megtalálhatod az Ősbizalom mintájával kapcsolatos oldást.
Most újra erre szeretnék visszautalni, és egy más szempontból megközelíteni.
Az Ősbizalom elvesztése, a Lelkekben különböző fokozatú sérülésekhez vezetett.
Mivel kiestek az EGYSÉG FORRÁSÁBÓL, különböző részekre bomlottak, így már a különböző megtestesülések alkalmával nem alkothattak teljes egységet.
A női és a férfi minőségek különváltak, és egyre inkább eltávolodtak egymástól.
Ez a távolódás az idők folyamán egyre jobban kiteljesedett, és egészen odáig jutott, hogy a nők és a férfiak nem alkotnak közös RENDET.
Amit ÉN közös RENDnek nevezek, - e szóhasználat alatt azt értem,- hogy Istentől elrendelt feladatuk által közös célokat vigyenek véghez,- és Istentől elrendelt feladatuknak eleget téve megváltani azt a részt, amely bennük még sötétségként él az eredeztethető bukások következményeképpen.
Ez a rész most teljes feloldásra és átformálásra vár, mivel mélyről eredeztethető ez a minta, ami visszafogja a teljes kiteljesedést.
Ebben az időszakban, amikor hatalmas mennyiségű FÉNY árad a FÖLDRE, az emberekre és az élővilágra, eljött az ideje a legmagasabb és egyben a legmélyebb szintű gyógyulásnak.
Eljött az ideje, hogy a duállelkek feloldják azt az utolsó morzsát is ami közéjük áll, hogy egymásban kiteljesítsék magukat.
Ebben az időszakban legfőképpen tanácsos a szív tiszta üzenetére figyelni.
Éppen ezért kérlek benneteket, hogy minden korlátozó, és beidegződött mintát tegyetek félre, és csak azt nyilvánítsátok meg magatokból,- ami a szív legmélyebb szeretetéből jön elő.
Itt az ideje a dolgok legmélyére nézni és feltárni a nők és a férfiak között húzódó, kimondatlan ellentéteket, amely a sérült részek elnyomásából eredeztethető.
A bukások által, az EGYSÉGBŐL kiesettség következményeként, mindegyik fél sérült. De a fél, amelyik jobban sérült, az a férfi princípiumot jeleníti meg.
A szellemi szférákban betöltött szerepe által, ő egy mélyen méltatlan és megalázott helyzetet fejlesztett ki képzeletében a bukások tükrében, és a nőt, - a csábítót okolja ezen részeinek elsötétüléseiért,- s azt magának sem vallja be,- hogy mindebben legfőképpen részt vállalt. S mert a kíváncsiság hajtotta, nem vonhatja ki magát a körforgásból, hiszen eredendően,- együtt hajtották végre e cselekedetet.
Csak egymás elfogadása és szeretete által,- egy másik síkra való emeléssel, ami a FÉNY portálján keresztül történik, oldható fel ez a mélyen és kimondatlanul, még a magatok számára sem nyilvánvaló ellentét.
Ebben a Fénnyel teli időszakban, amelyben nagyon sok lehetőség nyílik a magas fokú gyógyulásra,- eljött az ideje, hogy a MAG-ból,- ezt a mélyen a MAG-ban lévő részt feloldjátok, és útjára engedjétek.
Mindezt hogy tehetitek meg?
Nos adok egy tanácsot kedveseim,- Mélyen nézzetek egymás szemébe, és önmagatokat lássátok meg egymás tükrében.
Amit önmagad tükröződésében látsz,- az vagy te. Azt a hibát tanácsos magadban kijavítanod,- javaslom jól, mélyen merülj el önmagad tükrében, hogy meglásd a hibás, a mélyen sérült részeidet.
Egymás iránti megértéssel, és elfogadással, egy magasabb Isteni síkra emeléssel,- a megélt házastársi vagy párkapcsolatot, - EGYSZINTRE emelhetitek fel.
Arra,- amelyben, az Isteni Szféra segítsége által hatalmas gyógyítási folyamatok játszódnak le bennetek.
Az Ősbizalom visszahívása és kiteljesítése nagyon fontos és elengedhetetlen feladat. Enélkül nem tudtok kiteljesedett életet élni, nem tudtok egységként hatni,- mert különvált és sérült részekkel nem tudjátok valóra váltani magatok Isteni Tervét, vállalását.
Eljött az ideje, hogy a duális lelkek egymásra találjanak, egymás tükrében feloldódjanak, -és minden sértettséget, akaratot, bánatot, fájdalmat, és egymásra mutogatást elengedjenek,- és azokat a fájdalmas megosztottságban lévő mintákat, - amelyek még mélyen a MAG,-ban gyökereznek,- FÉNNYÉ emeljék, és EGYSÉGGÉ formálják.
Most ebben nyújtunk segítséget néktek, ezért kérünk benneteket, - teljesítsétek ki magatokban duális részetek, és azt az Önvalót, aki kezdetektől fogva ott szunnyad bennetek. Azt az Eredendő Minőséget, aki teljességben látja a világot, nem pedig részekre bontva, valamelyik aspektusából szemléli a vele és körülötte történő eseményeket.
Újra idézem,- A nők azok, akiknek kelyhükben a csoda terem.
A férfiak azok, akik ezt a csodát beporozzák és MAG-(j)uk által egy új élet lehetőségét együttesen életre hívják. A nők azok, akik mindezt „lematerizálják”, a FÖLDANYA segítségével életre hívják MAGZATUK.
A TEREMTÉS csodájában, egymásra hatás és utaltság van.
Éppen ezért kérlek bennetek, ha eddig még nem találtátok meg, most fordítsatok több időt és energiát rá, hogy megtaláljátok kiegészítő feletek.
Azt a Lényt, aki együtt rezeg veled az Isteni Minőségben, és itt a földi világ teljességében.
Önmagatokat csak egymás tükrében találhatjátok meg, ezt ne feledjétek el.
A többit már rátok bízom. Az elkövetkezendő időszakban még egyéb javaslatokkal jelentkezek, de most elbúcsúzom, és kérlek bennetek, gondolkozzatok el a hallottakon,- úgy, hogy egy magasabb ampitudóval rendelkezzetek.
Isten akarata és szeretet kísérjen bennetek.

A Krisztusi Szeretetminta kiteljesítése
- A Krisztusi fájdalomminta elengedése után, elérkezünk a Krisztusi Szív Szeretetminta kiteljesítéséhez. Ilyenkor már elértük a legmélyebb pontot MAGUNKBAN.      
A Krisztusi Szív, a Krisztusi Szeretetminta az, amely minket KRISZTUSSAL összeköt. Ezen keresztül kapcsolódunk HOZZÁ, vesszük fel azt a rezgést, azt a minőséget,- amelyet KRISZTUSI SZERETETNEK nevezünk.
A KRISZTUSI SZERETET, szívünk mélyén, a MAGBAN található. Ezt a mintát, ezt az örökséget hoztuk magunkkal testtöltésünkkor. 
A KRISZTUSI SZERETET mindenkiben él. Mit példáz ez? 
Minden egyes emberben megvan a könyörületesség, a jószándékra, a segítőkészségre, a teljességre való hajlam, a szeretetre való képesség adománya.
Minden olyan isteni tulajdonság megvan bennünk, mely Istennel együtt rezonál, - hisz SAJÁT KÉPMÁSÁRA TEREMTETT MINKET,- az EGYSÉG, a TELJESSÉG MINTÁJÁRA.  
Az EGYSÉGBEN, a TELJESSÉGBEN mind a hét isteni tulajdonság egyformán működik, egyensúlyban van, - TELJES EGYSÉGET,- TELJESSÉGET alkot.     
Amikor kiestünk az EGYSÉGBŐL és egyre mélyebbre merültünk az anyagi világban,- ez a hét isteni tulajdonság egyre inkább eltolódott bennünk.    
A FÖLDÖN most újra eljött az idő, amikor tudatosságunk által újra képesek vagyunk rá, hogy a hét isteni tulajdonságot egyensúlyba állítsunk magunkban.      
Szívünkben, a KRISZTUSI MAGBAN, KRISZTUSHOZ kapcsolódva, az Ő segítsége által képesek vagyunk rá, hogy mindezt kiteljesítsük magunkban. El kell jutnunk abba az állapotba, amikor újra EGYSÉGBEN ÉLÜNK a TEREMTŐVEL.
Amikor újra az EGYSÉGET, a TELJESSÉGET képviseljük és sugározzuk ki magunkból, a megosztottság mintáit felszámolva.   
 Ahhoz, hogy mindezt megtegyük, nagyon nagy tudatosságra és magunkra figyelésre van szükségünk. Nemcsak beszélnünk kell a KRISZTUSI SZERETETRŐL, hanem meg kell valósítanunk életünkben.
Ezt a mintát be kell gyökereztetnünk, meg kell erősítenünk, élővé és működőképessé kell tennünk. Csak ezáltal érhetjük el a TELJESSÉG állapotát. 
  Lehet, hogy sokan és sokszor megbotlunk,- hisz emberek vagyunk. De nem azért jöttünk ide a FÖLDRE, hogy ne hibázzunk, hanem azért, hogy tapasztaljunk és tanuljunk a hibáinkból.  
Rajtunk múlik milyen gyorsan érjük el ezt az állapotot, milyen léptekben haladunk a TELJESSÉG az EGYSÉG elérése felé.  
Csak rajtunk múlik, mennyire vagyunk képesek legyűrni rossz tulajdonságainkat, mennyire vagyunk képesek átalakítani magunkban és fénylővé tenni. Ennek az útnak a bejárása nagy kihívás számunkra. 
Hisz kordában kell tartanunk rossz szokásainkat, negatív aspektusainkat, megnyilvánulásainkat. Nem szabad, hogy a düh, az indulat elhatalmasodjon rajtunk.  
Minden egyes lépésünkkel KRISZTUS útját és mintáját kell követnünk.   
Csak ŐT kell szem előtt tartanunk.
Az Ő SZERETET LÉNYE segítséged ad számunkra, hogy mindezt magunkban kiteljesítsük, hisz KRISZTUS Maga a SZERETET.
    
Mi Krisztus népe, Krisztus gyermekei vagyunk.
Így hát képessé kell válnunk arra, hogy példát mutatva,- a Krisztusi minőséghez kapcsolódva,- emeljük szeretetrezgéseinket.   
Ha ezt megtesszük, ezáltal környezetünk rezgései is megemelkednek,- egyre tudatosabbakká, emelkedettebbé válunk. Már nem hirtelen negatív megnyilvánulásaink irányítanak bennünket. Kevésbé hozunk meg elhamarkodott döntéseket, mert tisztábban látjuk át dolgainkat, az Ország, a Nemzet helyzetét és a MINDENSÉGBEN betöltött szerepünket.      
Teljes szívemből kívánom, minél hamarább teljesítsük ki magunkban a KRISZTUSI minőséget, mert ezáltal elérünk egy olyan minőségi állapotba,- amikor már nem tudnak bizonyos erők és megnyilvánulási formák minket befolyásolni, manipulálni, irányítani és maguk hatalma alá helyezni. Reméljük ez az út minél előbb meghozza számunkra a megváltást és újra fénylő,szabad Nemzetté válunk.
 Ha pedig mindezt megvalósítottuk, és nemcsak beszélünk róla hanem gyakoroljuk is, akkor válunk Krisztus- tudatosságú emberré, és azt hiszem ekkor válunk Krisztus- tudatosságú Nemzetté is. Aki a saját SZÍV szeretetén és Tudatosságán keresztül teremti meg valóságát, írja újra és építi fel életet, ezáltal építi újjá Nemzetét.
A Krisztus tudat, egy magasabb szintű tudatosságot jelent, amikor összekötöd az érzelmet az értelemmel.
 A Krisztus tudat benned válik valósággá és bontja ki szárnyait. 
A létezés magasabb síkjáról szemléled a dolgokat. 
Szíved és értelmed összefüggésében látod a történéseket.  
Szíved és értelmed által egyensúlyban élsz önmagaddal és a körülötted lévő világoddal. Tudatosságod azon fokán állsz, mikor kiszabadítod magad olyan csapdákból amelybe belesel,- mert tudatod közvetíti, hogy nincs rendben valami. A zárt rendszereket feloldod,- a múltat átírod és megújítod,- saját tapasztalatod által segítesz másoknak.  
A Krisztus tudat a szívben gyökeredzik, de az értelemmel van összekötve. Ha eléred ezt a tudatosságot,- minőségi változást hoz az életedbe. 
A Krisztus tudat a MAGBAN van, szíved közepén a TEREMTŐ FORRÁSBAN.
 Itt eggyé válsz a TEREMTŐVEL, és önmagad teremtőjévé válsz.
Létezésed egy magosabb síkját járod be,- az isteni energiákat teljesíted ki magadban és árasztod szét világodban.    
   Sokan érkeztek el most ennek a tudatosságnak a kiteljesítéséhez. 
Az út bejárása nem lesz könnyű.
Nagyon tudatosakká kell válnunk, hinnünk kell a TEREMTŐBEN és önmagunk újjáteremtésében.
Hosszú- hosszú utat járunk be addig, míg Isten Szent Kegyelméből adódóan,- itt a Földön Krisztus- emberekké válunk.   
 Mindenki magában kell, hogy kiteljesítse ezt a minőséget, ezt a tudatosságot. Csak önmaga által haladhat előre.  
 Segítséget kaphat, sőt szükséges is,- de saját maga mélységeit kell saját maga magasságaival összekötnie.
Míg ezt az utat bejárja, számos sebet szakít fel magában, és számos sebet ejtenek rajta,- de mindezáltal csak edzettebbé, erősebbé, még tudatosabbá válik. Mert hibáiból tanult, a tapasztalatot vonta le belőle,- a jót megtartotta, a hamisat elvetette, - és ez viszi előre.  
Szívében egyre nagyobb késztetést érez, e ÚT bejárására és kiteljesítésére.  
 A cél, hogy Krisztusban újjászületetté váljon.
Ennek az Útnak a bejárásához kívánok sok erőt, lélekben megerősödve szárnyalást,- az ÚT tudatos végigjárását. 
Soha ne felejtsük el,- Krisztus bennünk él, és mi Krisztusért élünk!
  
A MAGújulás 
Én Jézus, Ki Krisztusban feltámadott és megszentelődött benne, Én diktálom a következő sorokat.
A Nemzet megújulása, csakis önmagatok belső megújulásával következhet be. Amíg önmagatokat, a belső lényeteket és ahhoz kapcsolódó szellemet, tartalmat, nem újítjátok meg,- ne várjátok, hogy jelentős előrelépéseket tehettek.
Az a szellemi forradalom, ami már elindult nálatok, mindent magával von. A körülöttetek élő népekre is hatással van.
A MAG megújítását úgy kezdhetitek, ha nem alakíttatok önjelölt prófétákat. Nem választatok ki különböző embereket és magasztaljátok fel, és ruházzátok fel olyan tulajdonságokkal, amelyekkel ő soha sem rendelkezett.
Magyarország MAGújulásának a titka csakis belőletek ered!
Miből gondoljátok azt, hogy egy felkent vezető, egy önjelölt próféta, aki eddig sem bizonyította be kiállását, tettei még mindig kívánni valót hagynak maga után,- győzelemre vinné az Országot?
Aki nem tud megújulni, és az újban gondolkodni, az, sajnos a régi rendhez tartozik, és azon belül tölti meg magát szellemi tartalommal, és azt sugározza át másoknak.
A kis családokban, és közösségekben kellene legelőször rendet tennetek!
Az idő sürget. Egy átfogó tervet csak úgy dolgozhattok ki, ha tisztán látjátok a kialakult helyzetet. A baj legfőképp az nálatok, hogy sokan még mindig „szemellenzősen” gondolkodtok. A többség mindig nem látja be, hogy tévedett, és olyan útra próbálja vezetni az Országot, amelyben győztes nem lehet.
Sikerre szert csak úgy tehettek, hogy a lehetőségekhez képest minél előbb megújítjátok magatokat!
Egy Nemzetet nem lehet úgy győzelemre vinni, ha nem látod tisztán önmagad belső lényét, azt, hogy milyen álláspontot is képviselsz. Mert ha így teszed a dolgod, könnyen megtéveszthetővé és befolyásolhatóvá válsz.
Amíg nincs kialakult véleményed, és nem meggyőződésből teszed a dolgod, hanem a kényszer és a népakarat visz rá,- addig nem érhetsz el jelentős változást.
Először is gondoljátok végig történelmetek,- elhazudott múltatok tisztulni akar. Hazugságban már nem élhettek, pedig a színfalak mögött még sokan ezt akarják. Sokan játszanak ki különböző helyzeteket és tévesztenek meg benneteket. Már sok mindent nem hisztek el, de mégis többet elhisztek, mint kellene.
Tudom, hogy bizonyos dolgoknak nem tudtok utána járni. Azt is tudom, hogy már maga a létetek került veszélybe.
De akkor miért nem cselekszetek emberek?
Miért nem álltok neki nagyobb kitartással és lendülettel a változtatásnak?
Miért várjátok azt, hogy más mondja meg helyettetek, hogy mit tegyetek?
Önmagatok portáján sepregessetek először, tisztítsátok ki azt,- de azt gyorsan tegyétek, minél előbb tegyétek meg, hogy a következő lépésben már részt vehessetek. Mert a következő lépés már nagyon fontos,- az hogy közösséget alkossatok.
Több helyen megalakult már ilyen Szövetség, és a nézet amit képvisel,- helyes. De az idő sürget, többet kellene tenni és gyorsabban kell tenni!
Nagyobb kiállással és erővel ébreszteni a népet.
Ehhez egy ember ereje és a mögötte álló Szövetség ereje kevés!
Minél több olyan embert kell megújítani, aki képes az igaz tanok továbbadására. Egy nagy közösségen belül, több olyan ember kell, hogy megújuljon, aki rendelkezik a prófétálás művészetével, és a legfontosabb,- hogy azt őszinte tiszta meggyőződésből teszi.
Nagyon fontos ebben az időben, hogy ébresszétek az embereket! Hogy felrázzátok abból a fásultságból, közömbösségből, amelyben élnek. De ezt csak úgy tehetitek meg, ha ti is teljesen felébredtek, és megfelelő tisztasággal láttok dolgokat.
Csak így tehettek minél többet és juthattok előre rohamosan.
Egy ember és egy szerveződés, önmagában nem tudja megváltoztatni a nép jellegét és gondolkodásmódját.
Ami évszázadokon belül alakult ki a fejekben, azon elég nehéz változtatni, de mindképpen meg kell adni a lehetőséget az embereknek.
A legnagyobb probléma azzal van emberek, hogy mindenkiben először a megváltót látjátok, és utána, ha esetleg olyat mond vagy cselekszik, ami nem egyezik meg a ti véleményetekkel,- már kikiáltjátok.
Nemzeti Megváltót vártok és benne reméltek, pedig a megváltást mindenkinek saját MAGában kell létrehozni!
Ezt senki nem fogja megtenni helyettetek!
A ti feladatotok, Istentől rendelt sorsotok, hogy ezt megcselekedjétek!
Ne várjatok, kezdjetek neki mielébb a munkának! Ezt a munkát önmagatok gyógyításával kezdjétek. Mert a Nemzet Testét és ÖnMAGát, csak akkor gyógyíthatod meg, ha már önmagad gyógyítójává válsz!
Ebben az esetben már nem cipelhetsz, nem hurcolhatsz magaddal indulatot,- a múltat és az abban elkövetett hibákat, bűnöket, meg kell bocsátanod!
Ha mindig a fájdalmat és az ebből adódó dühöt hurcolod MAGadban, akkor mindig a múlthoz térsz vissza,- ahhoz az energiához, amelyben mélyre taszítottak és megbántottak.
Nem hátra kell már néznetek és a szomorú múltat cipelnetek!
Meg kell újulnotok, meg kell bocsátanotok az elkövetett bűnöket!
Haraggal és nehezteléssel nem élhettek, és legfőképpen nem érhettek el eredményeket!
Az szeretném kérni tőletek, hogy alaposan gondoljátok át és vizsgáljátok át lelkiségetek.
Gondoljátok át a múltat, és minden egyes mozaikdarabkát helyezzetek a méltó helyére.
A sérelmeket pedig formáljátok át tapasztalássá,- amit csak a megbocsátás által tehettek meg.
A súly, ami még mindig lehúzza lelketek, ÖnMAGatok tagadásából ered!
A gyógyítást MAGatokon kell megkezdenetek, mert csak így válhattok mások gyógyítójává, a Nemzet gyógyítójává és ezáltal tudtok RENDET teremteni.
Ha ti lelketekben a múltat illetően REND van, a megbocsátás már feloldotta az indulatokat,- akkor az őszinte tettre készség veszi át a szerepet.
Már nem a múlt lehúzó energiájában szenvedsz, és nem a sebeidet nyalogatod, hanem tisztán látod a kialakult helyzetet,- azt hogy mit és mikor rontottatok el, - a múlt hibáiból tanultatok, és ezt újra nem követitek el.
Előre csak így haladhattok, először meg kell gyógyítani MAGatokat, aztán a Nemzetet!
A gyógyítás belőletek ered. Ha rendet raktok a fejetekben, a lelketekben, akkor ezután már másnak is segíthettek a rendrakásban. De, amíg magad sem vagy rendben, hamis látszatot ne kelts!
Kidolgozott technikákat nem tudok a kezetekbe adni.
Örök Törvény az, amióta a REND uralkodik és veszi át a vezető szerepet, hogy önmagad irányítására kell először figyelned!
Semmilyen hatalom, még az égi sem mondhatja meg, hogy mit tegyetek. Javaslatokat adhatunk, segítséget adhatunk, de egy működő rendszert nektek kell kidolgozni és utána megvalósítani,
- csakis ezzel váltjátok meg MAGatokat.
A megváltást mindenkinek először saját magában kell létrehozni, és ha ezt már megtette, akkor tudja megváltani az Országot! De, ezt egyedül nem teheti meg! A megváltást ebben az esetben csakis együttes erővel tehetitek meg. Ezáltal értek el egy olyan RENDET, ami példát mutat a körülöttetek élő Országoknak.
Azt hiszem már eleget beszéltem, és tudom, hogy ti még mindig nem látjátok benne a lényeget. Kész, megtervezett útvonalat kértek Tőlem, amivel Én sajnos nem szolgálhatok, mert csakis magatok által, aztán együttesen, összefogva válthatjátok meg a kialakult helyzetet.
Isten áldjon benneteket, és a remény ne hagyjon el!
Ámen.  

http://lendvaykati.gportal.hu/gindex.php?pg=31987305&nid=5406300

A magyarság helyzete, hogy illik bele a FÖLD EREDENDŐ RENDJÉBE?

A magyarság egy magas tudatossággal bíró lélekminőség, lélekcsoport, amely az aranykori állapot megtestesítője.
A FÖLD EREDENDŐ RENDJÉHEZ tartozott, és egy olyan mintát alkotott, amit a körülöttük élő népcsoportok nem tudtak szinten tartani, és ezért inkább az elvetendő minták közé sorolták be. Túl magas szintűnek ítélték meg ezt a minőség áramoltatását, éppen ezért minden tőlük telhetőt megtettek annak érdekében, hogy ezt a lélekminőséget magukból és a rendjükből kiszorítsák, és maguk alá csoportosítsák.
A magyar lélekminőség feladata valójában most veszi fel újra EREDENDŐ MINTÁIT, - egy ébredési fázisban van.
A körülöttünk és a velünk együtt élő népcsoportok, meg akarják akadályozni ébredésünket, és EREDENDŐ ÁLLAPOTUNK VISSZAÁLLÍTÁSÁT. Mindent elkövetnek, hogy ez a minta ne szolgáljon követendő példaként.
Tehát a magyar, egy magas lélekminőséggel bíró népcsoport, amelynek Istentől rendelt feladata, hogy a MAG – a minőségét visszaállítsa az EREDENDŐ RENDJÉBE.
Istenből kiszakadt rész a MAG, ami egykoron Vele EGYSÉGET alkotott.
Most újra ennek az EGYSÉGNEK a visszaállítására kell törekednünk, mégpedig úgy, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy azt az isteni minőséget visszaállítsuk, Akik egykoron voltunk, és ezzel példát mutatunk.
A MAG, MAG–ság helyzete jelenkori helyreállítandó feladat!
Isten minden tőle telhető segítséget megad ennek rendezésére.
Az embereken múlik, milyen tudatossággal érzik át a magyar lélekminőséget, ami eredendően más értékekkel bír, mind a többi népminőség.

http://lendvaykati.freeblog.hu/archives/2009/08/18/A_FOLD_EREDENDO_RENDJE---A_magyarsag_helyzete_hogy_illik_bele_a_FOLD_EREDENDO_RENDJEBE/

Szeretném megköszönni Önöknek, hogy figyelmet szenteltek az írásomnak/írásaimnak. Szívből kívánom, adjon az Isten számunkra egy szebb, élhetőbb, boldogabb jövőt. Addig is míg mindez megvalósul, én továbbra is
”Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.”


Isten áldja Önöket!
Szeretettel: Feketéné Lendvai Katalin

Veszprém. 2011. június 3.

Trianon-1920 június 4 – József Attila: Nem! Nem! Soha! 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése