2011. május 25., szerda

Kiűzetés... Ördögi tervek körvonalazódnak

Jövőnk.info

Lassan testet ölt a "Lázár doktrína" és a Fidesz "Új roma stratégiája" is. - Megjegyzések, a sárospataki kilakoltatások kapcsán.

Kilakoltatás, elkeseredettség, kisebbségi önkormányzat tiltakozása Sárospatakon! - harsogta a liberális média. Ám a helyszíni információink szerint, a végrehajtási eljárások alá vont személyek és a kilakoltatás előtt állók többsége nem is cigány. De miért is csak őket mutogatja a média állandóan?

Más van itt igazán a háttérben: kellenek a pénzéhes önkormányzatnak a lakások, "újrahasznosításra". Ezért zavarják el Sárospatak belvárosából a cigányokat is!

De persze nemcsak őket lakoltatják ki, sőt, többségében nem őket. De, ha már az a trendi, hogy az Otthonvédelemmel kapcsolatban is cigányozni kell egy kicsit, legyen. Nézzünk csak utána ennek a dolognak némiképp:

1. Az új bánásmód első jelei

Cigányokat is kilakoltattak igen. Mostanra bebizonyosodott, hogy a narancs hatalom nem kíméli a cigány kisebbséget sem. Sőt, azon kívül, hogy eszköznek használja az etnikai konfliktusok kirobbantásához, kísérletezik a kisebbség azon részén, mely a többséghez hasonlóan, szintén nem tudja fizetni az egyre jobban emelkedő megélhetési költségeket. (És itt persze nem az alvilág csúcsára felkapaszkodott, úgynevezett "menő" cigánybűnözőkre gondolunk, akiket messze nem érdekel a többiek sorsa, akik nem önkormányzati lakásokban laknak, hanem pazar villákban, s nem gyalog, vagy kerékpárral, hanem hatalmas luxus kategóriás autókkal járnak. - Nekik biztosítva van jövőjük a cionista rendszerben.)

Ám a többieknek nincs. Jó lesz, ha felébrednek mesterségesen előidézett álmukból, és nem kergetik többé az illúziókat; ők nem kellenek majd a betelepülőknek. Hogyne! Majd az alföldi, vagy nyírségi kibucok, vagy a somogyi "holland" farmok felfegyverzett zsidói fogják segélyezni a már generációk óta pátyolgatott cigányokat? - Inkább halomra lövik őket, ha átugranak a kerítésükön, amikor apró jószágot, vagy veteményt akarnak lopni tőlük is.

Vége lesz a cigányok pozitív diszkriminációjának. És ez a folyamat már elkezdődött. Csak a hajcsároknak alkalmas maffiózók maradnak a pikszisben, meg néhány ezer díszcigány. Nehogy azt higgye bárki is, hogy a hódítóknak szükségük lesz 1 millió hajcsárra! Fenéket! Talán 200 ezerre, az erősen megfogyatkozott őslakosságra vigyázandó. - A többi cigány, meg megy a levesbe a magyarokkal együtt.


Segélyre már nem igazán számíthat a telepes Mojsétől, vagy Efráimtól, vagy akár a holland Jordaantól, - inkább egy golyóra az M-4-esből az oldalába, ha nagyon elégedetlenkedik. Mert a zsidó telepesek nagyon is jól fel vannak fegyverezve, ahogyan ez a képen is látható.

Az új bánásmód jelei egyre világosabban felismerhetők. Sem a fideszes önkormányzatokat, sem pedig a végrehajtókat nem érdekli a kifosztandó, s otthontalanná tett család etnikai hovatartozása. A cigányokat éppen úgy kifosztják, mint a magyarokat.

A sárospataki kilakoltatásokon a sátoraljaújhelyi városi bíróság, önálló bírósági végrehajtója az illetékes jogi személy.

2. Élő eszközök és kísérleti nyulak

A cigányság mindössze egy etnikai eszköz a hódítók szemében, hogy a magyarokkal szemben állva, gyengítse a magyarság védekező képességét. No meg kísérleti nyúl arra, hogy hogyan kell végrehajtani a kilakoltatásokat. Később pedig a tömeges otthonvesztéseket, vagyis a kitelepítéseket.

Ha egy cigány családtól a tartozás nem fizetése címén, a végrehajtási eljárás során elveszik a viszonylagosan még konszolidáltnak mondható otthonát, azzal három bűnt is elkövetnek egyszerre.

Egyik a kilakoltatás ténye maga. Az otthon elvétele, s az utcára dobás embertelen kegyetlenség, bárkiről is legyen szó. Egy magyar ember nem lehet állat, hogy ilyet helyeseljen.

A másik bűn pedig: hogy a kilakoltatott cigányokat tulajdonképpen rászabadítják a környezetükre. És éppen ez a hatalom célja! Mert akkor a cigány, várhatóan portyázni kezd és bizton mondhatja; "Megélhetési bűnözővé tett, a kilakoltató önkormányzat". - Ezzel is csak mélyül az etnikai konfliktus, cigányok és magyarok között. Azon a kevés helyen is, ahol addig még nem volt válsághelyzet!

A harmadik bűn, hogy azon cigány családokat, akik eddig valamelyest integrálódtak, vagy rendezett, tiszta körülmények között éltek, visszakényszerítik abba az életmódba, igénytelenségbe, melyet a magyar őslakosság sosem tudott igazán tolerálni. Vagyis az eddig nehezen elért eredményeket is a szemétre hányja a hatalom.

Elvetemült és előre megfontolt szándék feltételezhető a kilakoltató hatalom részéről, mely ezzel a nagy Otthonvédő háború csatáit, a saját maga által választott csatamezőn akarja megvívni. De a cigányok kilakoltatásai még csak az előcsatározásoknak számítanak.

Az előre meghatározott hadműveleti tervekben, (mert már bizton használhatjuk ezt a kifejezést) nagy szerepet kapnak a pszichológiai tényezők.

Ha cigányokat lakoltatnak ki, annak az a nem is olyan burkolt célja, hogy a lakosság megszokja és elfogadja ezt a szót: "Kilakoltatás!" Ez a freudi pszichológia aktív része: "Folyamatosan ismételgetjük a rossz szavakat, alá is támasztjuk a mesterségesen felszaporított és a média által felhergelt etnikai ellenségképpel, vagyis kilakoltatjuk, eltávolítjuk őket! - És ha elégszer, s megállás nélkül csináljuk, s mondjuk ezt a szót; "KILAKOLTATÁS", - akkor megszokják az emberek, és nem tiltakoznak majd akkor sem, amikor magyarokat lakoltatnak ki tömegesen! - Hiszen deviánsok ezek is, ha szegényebbek és nincsen pénzük. Mert azt sulykoljuk majd beléjük, hogy a pénztelen magyarok sem különbek a cigányoknál." - És így tovább, és így tovább! (a Lázár "doktrína" szerint: aki szegény, annyit is ér!)

Egyre inkább látszik az, - hiszen az események olyan fordulatot vesznek -, hogy ezt a kilakoltatásos témát is belevonják az etnikai feszültségek szításába. És ugyanez fordítva is igaz: az etnikai feszültségeket kapcsolják össze a kilakoltatások témájával, - hadd kárörvendjenek a felhergelt cigányok által zaklatott emberek egy-egy cigány család kilakoltatásán. A kárörvendés megtörtént, és folytatódik majd a társasházakban fizetni nem tudók eltávolításán, és a többi elszegényedett magyar otthonvesztésével kapcsolatban is.

Az Alekoszon és a Való Villa nyáladékán szocializálódó "egyszerű" embereknek, a cionista pszichológusok szerint be lehet adni ezt a freudi maszlagot. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy egyre kevésbé. Mert ez a problémakör, az etnikai feszültségek és az otthonvesztések, - lassan több millió magyarnak a személyes ügyévé válnak és ez előbb-utóbb, ébredésre és gondolkodásra készteti őket.

3. Gyakorlati módszerek: Hogyan kell a kilakoltatottak, hajléktalanok és elszegényítettek ellen hangolni az embereket?

Az első kilakoltatások Sárospatak belvárosában kezdődtek. Mily furcsa, hogy éppen azokból az önkormányzati bérlakásokból, melyek a polgármesteri hivatal mellett vannak. De lássuk csak, hogyan próbálták a médiák, (s nem is kevés sikerrel,) a közvéleményt, a kilakoltatottak ellen hangolni? Akik nem is voltak mind cigányok. Mégis miért csak őket mutatták mégis a kamerák? (És közben ne feledkezzünk meg arról sem, hogy már beindult a hatalom hajléktalanokkal szembeni, - immár jogi eszközökkel is megtámogatott - harca is.)

Na de lássuk csak a fideszes indoklást a kilakoltatásokra. És közben hívjuk segítségül régi barátunkat, a matematikát. Vagy ne is legyünk annyira bonyolultak és érjük be a számtannal. Egyszerű szorzások, osztások, az ismert adatok alapján:

Aros János, Sárospatak polgármestere szerint az érintettek fizetési hajlandóságát mutatja, hogy havi 800 - 1000 forintos lakbérből halmozták fel a mintegy 130-150 ezer forintos hátralékot. - Ha ezt a mondatot a számtan nyelvére változtatjuk, az azt jelenti, hogy a kilakoltatott család, a havi 1000 forintos lakbért, 12 évig és 6 hónapig nem fizette.

"A mostani tíz esetben összesen 1,6 millió forint hátralékról van szó". - mondta később a polgármester. - Mi pedig, ha a polgármesternek ezt az adatát számoljuk ki; akkor a tíz család 13 évig és három hónapig nem fizetett.

De a polgármester 3. interjúja a legszebb: "A mostaniakkal együtt összesen 40 ügyben a város követelése közel tízmillió forint" - Nos, ha a polgármester ezen szavai után kezdünk el számolni, akkor ez a 40 család 21 évig nem fizetett lakbért. - Mármint, ha megmaradunk az eredeti információ mellett, amikor is havi 800-1000 forintos lakbérrel, de mi 1000 Ft-al számoltunk.

A polgármester számai naponta emelkedtek, és egyre hihetetlenebbnek is tűntek. Különösképpen annak fényében, hogy a liberális média által közölt számok is folyamatosan nőttek. A kezdeti 800-1000 Ft-os lakbér összeg először 1500-ra, majd 3000-re aztán 17 ezerre, aztán meg 30 ezerre ugrott. - Ez utóbbi két számot, a kilakoltatott romák mondták.

Más lehet itt igazán a háttérben. Lett volna módjuk levonni a segélyekből a tartozások összegét. Miért is nem tették meg? Mert kellenek a pénzéhes önkormányzatnak a lakások, "újrahasznosításra". Újra ki akarják adni a lakásokat, vagy eladni még több pénzért, vagy egyéb módon, akár üzleteknek hasznosítani, ami lényegesen nagyobb hasznot hozhat. Tekintve, hogy az első kilakoltatások esetében legalábbis, belvárosi lakásokról van szó! - No és persze bántotta a szemüket, az éppen a hatalom által pátyolgatott, felbátorított cigányok viselkedése. Mily furcsa. Hát íme, ez az "Új roma stratégia".

De ez csak egy harmadlagos haszon. A másodlagos az etnikai konfliktusok további gerjesztése, az elsődleges haszon pedig a magyar lakosság pszichikai elfogadásának kialakítása az otthonvesztések tekintetében.

Csak, hogy lássuk, hogy milyen ördögi tervvel van dolgunk.

4. Álláspontunk és a megoldások

Az otthonvesztések és kilakoltatások tekintetében az álláspontunk a következő; senkit nem lehet kilakoltatni egyetlen otthonából. Sem magyart, sem cigányt!

Ám, ha valakinek az itt fentebb vázoltak ellenére, még ezek után is kétségei támadnának, hogy a cigányt miért nem szabad kilakoltatni, akkor annak a következőt tudjuk mondani:

1. A kilakoltatás embertelen dolog, és minket az különböztet meg a cionista hatalomtól, hogy nem vagyunk olyan barbárok és kegyetlenek, mint ők a végrehajtóikkal együtt!

2. Ha egy cigány család akár az összes suhanc korú gyerekével együtt nem hajlandó dolgozni, s ezért nem tudja fizetni a lakbért, rezsit, stb. akkor munkára kell kényszeríteni őket, akár közmunkával, és abból, vagy a segélyből s egyéb juttatásokból levonni a lakbért, meg a többi költséget.

Ha pedig ugyan lenne pénze, de nem hajlandó fizetni, akkor is munkára kell kényszeríteni és levonni a béréből a tartozás összegét. (Persze ez mindjárt azt is feltételezi, hogy a tisztes megélhetést biztosító foglalkoztatás vagy munkahelyteremtés tovább nem odázható!) De a kilakoltatás nem megoldás. Egyrészt, mert mint mondtam nem vagyunk állatok, s nem is szabadítjuk rá másokra a kilakoltatott cigányokat. Mert hatalmas felelősség terheli a kilakoltatókat azokkal a magyarokkal szemben, kiknek a lakóhelyén ezek után megindul az etnikai konfliktus, ahová ezek után a kilakoltatott cigányok vándoroltak.

3. Az is természetes, hogy a cigánybűnözést nem lehet tovább tűrni. Ha egy-egy nagy cigány családnak vannak bűnöző tagjai, vagy akár sok bűnöző tagja is van, akkor a bűnözőkkel a léhűtő és naplopó életvitelűekkel szemben, - a még mindig hatályos törvények értelmében el kell járni, és biztosítani kell nekik a munkalehetőséget, erős őrizet alatt. Jelenleg is dolgoznak a börtönökben az elítéltek, etnikai hovatartozástól függetlenül.

4. Ám, aki cigány és nem bűnöző, akad még ilyen is, bármennyire is sulykolja ennek ellenkezőjét az álnemzeti média, - akkor annak a munka, vagy akár a közmunka biztosítása mellett, ugyanúgy otthonra van szüksége, mint bárki másnak. MUNKÁT CSAK AKKOR LEHET BÁRKITŐL ELVÁRNI, HA VAN HOVÁ HAZAMENNIE!

Ezzel együtt azt is rendszerré kell tenni, hogyha valaki lelakja az önkormányzati lakást, azt sem kilakoltatni kell, hanem szankcionálni és kötelezni a lakás rendben tartására, melyet folyamatosan ellenőrizni is kell.

5. Nincs kegyelem

Összegezzük tehát újra azt, amiről eddig írtunk:

A kilakoltatásokkal kapcsolatban arra megy ki a hódítókkal kollaboráló hatalom játéka, hogy elvegyék az ország népének életlehetőségeit. Elveszik az otthonainkat, elveszik a földjeinket, elveszik a vizünket és elveszik tőlünk még a fényt is. Mindnyájan tudjuk, hogy milyen drága a villany, s azt is tudjuk, hogy az idegenek tulajdonában álló áramszolgáltatók irreálisan magas árakat állapítanak meg, s mindennek tetejébe a hasznukat is kiviszik az országból.

Nemrég írtunk arról is, hogy az idegen tulajdonban álló áramszolgáltatók már a rendőrséget sem kímélik! Néhány napja írtuk: "Lekapcsolták az áramot: gyertyával világítanak a rendőrőrsön", és ez az a hír, amihez talán nem is kell kommentár.

De a másikhoz sem nagyon: "Elzárja az ivóvizet az adósoknál a Tettye Forrásház. Kintlevőségei miatt a Tettye Forrásház Zrt. vízkorlátozást vezet be a notórius nem fizetőknél Pécsen, a cég már hatezer felszólítást postázott ki." - A Tettye Forrásház a pécsi fideszes önkormányzat tulajdonában van, s mint fideszes önkormányzatnak, a legkisebb mértékben sincsenek gátlásai az irányban, hogy embereket az alapvető életlehetőségtől fosszon meg, éspedig az ivóvíztől.

Az ivóvíz még a legelvetemültebb gyilkosoknak is jár a börtönben, de annak nem, aki tartozik egy fideszes önkormányzatnak. Ej, de nagy hibát követnek el ezek a fideszes elöljárók. - Ezt a hibát már Dél-Amerikában is elkövették, mégpedig Venezuelában, tíz egynéhány évvel ezelőtt, amikor is szintén privatizálták a vizet és az egekig kúszott az ivóvíz ára, sőt még az esővízre is rátették a kezüket. Egészen addig, míg a dühös és szomjas emberek fel nem lázadtak, és némi dádázás után el nem magyarázták a vizüket elrablóknak, hogy ilyet nem szabad csinálni. Azóta is Chavez Venezuela elnöke, az egyik nagy mumus a jenki cionisták számára.

Képünkön viszont a Gázai vízkrízis egy életképe látható, mely a 2009-es izraeli mészárlás után sújtotta a palesztinokat. Vajon miért is jutott még ez az eszünkbe? Mert már Magyarországon is kezd körvonalazódni, hogy a hódítók egyik fontos és alkalmazott fegyvere; a mesterségesen előidézett vízhiány. Amit a jelek szerint, Izrael hazai szálláscsinálója, a Fidesz is alkalmaz.

Mert az ivóvízhez való hozzájutás éppen olyan alapvető emberi jog, mint lakhatás. Bármennyire is nem akarják a fideszes önkormányzatok figyelembe venni. És vajon mit tesznek akkor, ha egyszer például a vizüktől és/vagy az otthonuktól megfosztott emberek őket is számon kérik majd? Talán védelmet kérnek azoktól a rendőröktől, akiknek gyertyával kell világítani a rendőrőrsön, vagy az otthonukban nem folyik az ivóvíz, a fideszes vízmegvonás miatt? Vagy éppen számla, vagy hiteltartozás miatt árverezés fenyegeti az otthonukat, s nem védi meg őket és családjukat a kilakoltatástól az, az Orbán Viktor, aki ezt ígérte?

De az ígéret szép szó, s ha nem tartják be, "úgy is jó"? Lehet itt különféle gerjesztett konfliktusokra játszani. Akár etnikai, akár szociális konfliktusokra. A lóláb már kilóg, mondhatjuk azt is, kilóg az ördögpata. Minden azt a célt szolgálja, hogy legyengítse az országot, elvegye ellenálló képességét, s a hódítóknak minél könnyebb legyen megszabadulni az őslakosságtól.

Ám ez az, aminek egyre kisebb a valószínűsége. Hisz működik az elv, minél erősebben szorítja össze a hatalom a markát, annál több csúszik ki belőle.

És az ellenállás is egyre erősebb és egyre szigorúbb. Az országot kifosztó és igába hajtani akaró idegenekkel és kollaboránsaikkal szemben már kérlelhetetlen. De keményen elváró a még fel nem ébredt, csodálkozó és siránkozó övéivel szemben is.

Mert ebben az otthon- és honvédelemben minden érintettnek ki kell vennie a részét!

Az, aki mindezek után nem harcol saját maga megvédéséért, mely lényegében már a Haza megvédését is jelenti, - az, aki nem küzd az otthonáért, a vizéért, földjéért, s az, aki nem harcol még a fényért sem, - nem érdemli meg az életet.

Ez a világ, ezentúl a harcosoké lesz. Legyen az férfi, nő, idősebb, vagy akár gyermek, - mindenkiből harcos válhat, akár egy pillanat alatt is, - ha úgy dönt, hogy; bár eddig hátrált, de innen már nincs hátrább, ezért harcolni fog.

És Isten áldása rajta lesz.

Fort András - Jövőnk.info - Szabad Riport Tudósító Iroda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USA: Segítenénk Magyarországnak- Valóban?

„Kiélezett etnikai konfliktusokon edződött és azok megoldására alaposan felkészített amerikai előadóktól tanulhatják meg a magyar rendőrök, hogyan kell kezelni a gyöngyöspataihoz hasonló feszültségeket" – szólt minap a híradás.
Az Egyesült Államokban, ahol a túlerőltetett propaganda (számos televízió műsorban és filmben a józsidók mellett a jó négerek is kiemelt szerepet kapnak azt hangsúlyozandó és sulykolandó, hogy a társadalom hasznos és megbecsült tagjai) ellenére a kiválóan felkészített és edződött rendvédelmi szakemberek nem oldottak meg semmit (a négerek inegrációja is csak részleges sikerekkel valósult meg, óriási anyagi ráfordítással), legfeljebb tüneti kezelést alkalmaznak. Ha csak, azt a tüneti kezelést nem tekintjük megoldásnak, hogy a rendvédelem ott valóban működik, megfelelő törvényekkel és jogalkalmazással és a végrehajtó állomány kompetencia készségével felvértezve. Továbbá, nem gátolják a bűnözők elleni hatékony fellépést rasszizmust és hátrányos megkülönböztetést kiabáló, hisztériázó, jórészt zsidókból álló, szabadkőműves jellegű, vagy egyértelműen cionista hátterű jogvédő csoportok (mert ugye azok a szegény, szerencsétlen, hátrányos helyzetű, újabban már rettegő megélhetésiek olyan ártatlanok), az 'etnikai vezetők' sem rohannak a bűncselekmény helyszínére kiképezni a 'fajtársaikat' arra, hogyan kell a bűncselekményt joghátrány alkalmazásának a lehetőségét elkerülve végrehajtani. Így összességében ezen okokból az Egyesült Államokban a börtönök nagyrészt dugig vannak négerekkel és latinokkal. Tehát semmit nem oldottak meg otthon sem, csak a bűnöző, antiszociális, társadalomra veszélyes elemeket rács mögé dugják, sőt ki is végzik számos tagállamban, így próbálják megóvni a társadalom békésebb részét.
Tegyük hozzá azt is, hogy a jól felkészült szakembereik a magyarországi (cigányvédő) joggyakorlat szerint nálunk még ennyit sem oldanának, oldhatnának meg. Nem tudnak semmi olyat sem, amit a magyar rendvédelmi szervek ne tudnának a megfelelő törvényi és jogalkalmazási háttér megléte esetén megvalósítani, tehát ne gondolják azt, hogy ők találták föl a spanyol viaszt. De ez már egy másik történet, nem is részletezzük tovább, nem erről szól az írás.
Mit akarnak nálunk az amerikaiak?
Szerintünk nem is az 'etnikai feszültségek megoldása' a céljuk. Miért gondoljuk ezt? Itt két szempontot vegyünk figyelembe. Egy részről, a világnak azoknak a térségeibe, ahová az USA szakértőket és tanácsadókat küld (küldött), mi a célja és mik a következményei – itt tapasztalatokról és tényekről beszélhetünk az elmúlt évtizedek tükrében. Másrészről ők is vastagon benne vannak a feszültségek szításában, amit Field tevékenysége is fémjelez, tehát egyik oldalról gyújtunk, másik oldalról oltunk – vagy hogy is van ez? (Mint tudjuk, az oldás és kötés szabadkőműves eljárás.)
Az alapkérdést vizsgálva tovább kell néznünk az országhatárainkon túl, jóval messzebb, mert a megoldás kulcsa a nagy világpolitikai sakk-táblán van elrejtve, ahol - lássuk be - Magyarország nagyon kicsike kis országocska, de valamiért mégis szerepet kap a cionista játszmában. Ha nem így lenne, nem működne az amerikai követség 350 fővel hazánkban (érdekes módon rajtunk kívül senki nem teszi föl a kérdést, hogy: mi a fenét keresnek ezek itt ennyien?), és nem nyüzsögnének az embereik olyan látványos módon, amely már megvalósítja a belügyekbe beavatkozás tényállását is. Tekintsünk el attól frázisként hangoztatott szólamtól is, hogy 'szövetségesek' vagyunk, mert ez a gyakorlatban alig jelent más eljárást, mint az úgynevezett lator-államokkal szembeni viselt dolgaik.
Elég csak az utóbbi hetek híreit elolvasni, találunk rá példát bőven a szintén 'szövetséges' Pakisztán esetében is, ahol szabályos belpolitikai válságot okoztak az ország területén végrehajtott katonai műveleteikkel – és itt bin Laden állítólagos megölése már csak az utolsó csepp volt a pikszisben a napi szintű légicsapásaik mellett -, valamint az egyre növekvő számú CIA ügynökükkel, akik közül ha valamelyik köztörvényes gyilkosságot követ el, a kormányra nyomást gyakorolva megakadályozzák az igazságszolgáltatás érvényesülését, tüntetéseket és zavargásokat is előidézve ezáltal. Konkrétan itt Raymond Davis ügyére gondolunk, aki a CIA TF373-as bevetési egységének ügynökeként alaposan fölkavarta a kedélyeket Pakisztánban, még jóval a bin Laden-ügy előtt. Egészen addig szítva a feszültségeket, hogy az amerikaiaknak a nagykövetségüket is be kellett zárniuk. Nos, tették ezt egy velük úgymond szövetséges - ráadásul atomhatalom – országban, tehát jó, ha mindezt szem előtt tartjuk, mielőtt illúziókba esnénk ezzel a világ minden részén mindenbe beleavatkozó, demokráciát és mindenféle 'nemes eszméket' hirdető, segítőkész országgal kapcsolatban, hogy mit is értenek ők a szövetségesi státusz alatt. Ments meg Uram az ilyen szövetségesektől, az ellenségeinkkel majd magunk is elbánunk...
Visszatéve Magyarországra, összegezzük: mivel hamar lelepleződött a műveletük, kénytelenek voltak kivonni az emberüket, sőt még el is határolódott tőle a nagykövet, ezzel párhuzamosan elterelő manőverbe kezdtek a „de hiszen mi csak segíteni szeretnénk”-et hangoztatva – ezért látogatott Gyöngyöspatára Eleni Tsakopoulos Kounalakis, és ajánlotta föl ezt a szakértői segítséget, amit még ha komolyan gondolnának, akkor sem tudnának megvalósítani egyszerűen azért, mert ez itt Magyarország és nem az Egyesült Államok (mint ahogy a megoldásaikat soha egyik országba sem tudták hatékonyan exportálni - lásd Irak és még számos más állam -, ahol minden sokkal rosszabb lett), de eszük ágában sincs itt etnikai feszültséget enyhíteni, ez legfeljebb csak egy ürügy számukra a beavatkozáshoz, vagy a beavatkozás megkezdéséhez. Egyébként is, az ilyen programokat nem diplomáciai, és legfelsőbb politikai szinten szokás intézni a gyarmatokon, hanem a második vonalukat jelentő alapítványokon és szervezeteken keresztül, például Soros György finanszírozásában – már csak ezért is sejthető, hogy nagy magabiztosságunkban túllőttek a célon, lelepleződtek, és 'kár-védelemként' a figyelemelterelésnek ezt a módját kellett választaniuk.
Mindazonáltal jelenleg még nem áll össze az összes mozaikdarab, nem tárul elénk a teljes kép, de az események – melyek irányítása világviszonylatban is kezd kicsúszni a kezükből - felgyorsultak, és az ennek következtében bekövetkező pánikszerű kapkodásuk okozza a számukra kellemetlen malőröket is, Iránban, Oroszországban, Szíriában, Pakisztánban, vagy éppen Gyöngyöspatán...
Nem lesz benne köszönet...
Mit akarhatnak tehát országunkban oly nagy vehemenciával? Itt bizony kőkemény amerikai és zsidó katonai jelenlétre kell számítani. Először csak a tanácsadók, oktatók jönnek, később a rendfenntartó egységeket patronáló, kiképző tisztek, majd kisebb és végül nagyobb rendfenntartó egységek. Ez a folyamat már zajlik, nagy valószínűséggel nem is a kezdeti stádiumban van. Magyarország keleti nyitást hangoztató vezetése már teljesen megbízhatatlan számukra, mert a cionisták számára a nagy mumus Kína mellett Oroszország.
Így kezdték a hatvanas években Indokínában is. Elképzelhető, hogy már nem nagyon bíznak az EU-ban, sem pedig az EU által finanszírozott és fenntartott Európai Csendőrségben. Hiszen, ha az Unió düledezik, akár egyes államok le is szakadhatnak róla, hogyan is lenne képes az Európai Csendőrség komolyabb és ráadásul huzamosabb rendfenntartó akcióra, egy olyan periférikus tartományban, mint Magyarország?
Ámbár lehet, hogy ez az amerikai-cionista katonai nyomás úgymond "megembereli" Brüsszel urait, és utolsó erejükből még fenntartják az EuroGendfor-t - de már annyi gyarmat lázadozik, hogy nem is tudják, hol vessék be először őket?
Nos, miért is kell nekik Magyarország? Ha az egyre forróbb Izraelből menekülő telepesek beözönléséről beszélünk, az már szinte közhelynek számít. Ám Nyugatról is elindultak a kiválasztottak Kelet-Európa felé. Még nem tömegesen, de már szivárognak. Szivárognak a liberális hollandok, egyrészt mert elönti mélyföldjeiket a tenger, másrészt pedig az iszlám befolyás ott is egyre erősebb. Szivárognak Nagy-Britanniából is, készítik is már a helyet a liberális médiában Károly hercegnek (aki Erdélyt már ki is szemelte) és a jórészt zsidó vallású "angol uralkodó osztálynak", hiszen megmondták a brit muszlimok: Nagy-Britannia jövője a Saría (Iszlám törvénykezés) lesz.
És szivárognak már Amerikából is. Lassan ott is egyre forróbb a talaj egy kiválasztott számára, és ha a FED, az Amerikai Jegybank összeomlik, akkor kész a pénzügyi, majd a gazdasági és egyúttal a társadalmi katasztrófa. Észak-Amerika felizzik és megint minden "lázadó gój lator" csak a "szegény kiválasztottakat" fogja okolni az ország kifosztásáért és az összeomlásért.
Jönnek tehát. Egy látszólag engedelmes országba. Amelynek még sorkatonasága sincs. De ha lesz is, majd tesznek róla, hogy ne érjen sokat. Jönnek tehát ide, ahol van víz bőven. Sőt a világon itt van a legtöbb víz. Ahol termékenyek a földek. Amelyeket nagy hegyek koszorúznak, és ahol a teljes hadseregeket el lehet látni. Na és, ahonnan fel lehet vonulni, egy esetleges nagy keleti támadásra. Előre Kelet felé. A nagy ukrán búzamezőkre, és neki az orosz medvének...
Jönnek az amerikaiak és a zsidók, s már a spájzban vannak. De nehogy azt gondolja valaki, hogy ez olyan puha diktatúra lesz, mint a Kádár-rendszer alatt! Akkor a szovjetek nem akarták elvenni a magyarok nyelvét, élelmét, s életét. Akkor nem voltak éhezők, bár nem mehettek a magyarok Nyugatra. Igaz, most sem akarnak menni. Tudjuk ezt, mert sokan éltünk már akkor.
A kádári puha diktatúra egy leánynevelő intézetnek fog tűnni a zsidó-amerikai diktatúrával szemben. Otthontalanná tett emberek milliói, éhezés, menekülttáborok, lázadások, fegyverdörgés és vér.
Pax Americana és Pax Judea. Szándékuk szerint ez lesz a jenkik és a zsidók békéje majd a Kárpát-medencében.
Ámbár egy dolog a szándék, s egy másik az akarat, és megint másik a lehetőség. Bizony, nagyon megfogyatkozott már az utóbbi, de ez nem jelenti azt, hogy a Gólem ne rúgjon még egy nagyot a kimúlása előtt. Rajtunk múlik, hogy ne minket találjon el...

Újszászi István - Jövőnk.infoNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése