2011. május 28., szombat

Képzeletbeli levél egy reklamáló honpolgárunkhoz ( vagy mégsem ? )


Kedves Honpolgár !
Én nem tartom Hernádi írását fóbiáktól hemzsegőnek, már csak azért sem, mert egyrészt az angol titkos levéltári adatokat nyilvánosságra hozták, azok egy részéből idéz, másrészt ugyanezeket a dolgokat teljesen más habitusú, más történeti helyzetben, országban és országrészben élő emberek is leírták, sajnos hasonlóan. Miért hallani indiántól és négertől, hogy  egyfajta embertől óvakodni kell és az a zsidó? Miért nem lepett meg a Judd Süss és "Az örök zsidó" ? Mert mindenhol ugyanazok a szituációk. És mintha ma és Magyarországon játszódna.  Emlékszel Fortunátus Imrére, aki kiürítette a királyi kincstárat a mohácsi csata idejére? Tudod-e hogy az egyik pápa megátkozta Magyarországot a zsidók miatt?  Hát az Aranybullánk zsidókra vonatkozó része? Buda feladása a töröknek? Vagy hogy mit mondtak híres emberek a zsidókról?

Tényeket tudomásul kell venni.  Petőfit miért nem szidják a zsidók? Mivel kezdődött 1848? Szabadság, testvériség, egyenlőség. Mint Franciaországban. Aztán jött a zsidók egyenjogúsítása.  Javaslom, ha meg tudod szerezni, olvasd el Kuthi Lajostól a "Hazai rejtelmek" c. regényét.  Borzalmas. Aztán jött Solymos Eszter és a tiszaeszlári vád. 1918-19-es Kun Béla (Kohn Ármin, talán nem Ármin, de így emlékszem) féle   gettólázadás a 13 zsidó népbiztossal, aminek eredménye Trianon. Vajon miért nem lehet beszélni róla? És mit szólna a zsidóság ha ezért kártérítést követelnénk tőlük? Most olvasom Dr. Somorjai Lajostól a "Megjártam a Don-kanyart c. harctéri naplóját, ahol ír a zsidó munkaszolgálatosokról. Miért is tartották  a zsidókat politikailag megbízhatatlannak?  Miért nem kaphattak fegyvert?

Mert mindig és mindenhol visszaéltek a befogadó nemzetek bizalmával. Csellel, furfanggal, hazudozásokkal, lázításokkal, forradalmak kirobbantásával , orgyilkosságokkal, és ha hatalmon voltak, véres erőszakkal. Folytassuk: a cári Oroszországban legyilkolták a cári családot, és tönkretették egész Oroszországot. Olvasd csak el Szolzsenyicintől a „Zsidók és oroszok együtt” c. könyvét.  A második részt nem tudtam elolvasni, annyira kiborultam, hogy sírtam. Ennyi borzalmat , aljasságot elkövetni az orosz, ukrán, és egyéb népek ellen… Erre sem ezen, sem a másvilágon nincs bocsánat, szent meggyőződésem.  Vagy olvasd el szintén Szolzsenyicintől a  a Gulág-ot. Mi is volt Trockij eredeti neve? Vagy Leninnek? Hát Sztálin egyik vérvonala? Mi volt Marx eredeti neve?
Hát a 13 zsidó népbiztosnak? Amit az oroszoknál, ugyanazt művelték nálunk is. Nincs rá bocsánat. Olvasd el Tormay Cecilé-től a Bújdosó könyvet. Lássuk csak: miért is kellett meghalni a magyarokat szerető Sissy királynénak? Meggyilkolása után a férjét összehozták Schratt Katalin zsidó származású színésznővel, és ennek a kapcsolatnak eredményeként megnyitották a galíciai határokat, ahonnan kb. 1 millió zsidó vándorolt be.  Megint ugyanaz az ármány. És mit ír József Attila? „És egymillió honfitásunk kitántorgott Amerikába”.  Egymillió ! 
Hát a spanyol polgárháború? Ki robbantotta ki?
Miért gyilkolták szinte egy időben le az európai uralkodókat és kik?   Vilmos német császár ezért mondott le a trónról. Nem akart hasonló sorsra jutni. És az Oroszországból a pogromok elől Németországba befogadott zsidók mit csináltak „hálából”?  Izgatni kezdtek. Hozták a bolsevizmust, a kommunizmust. Kik voltak az okai az első és második világháborúnak? Zsidók. 
Miért nem lehet beszélni őszintén az állítólagos antiszemitizmus valódi okairól? Kik nem engedik és miért. Te gondolod hogy meghülyült minden nép, azért űztük el őket időről-időre szinte mindenhonnan?
Mónus Áron pert nyert a Mazsihisszel szemben, amikor azt állította hogy a „kis zsidók „halálában részt vettek a Zsidó Világtanács rabbijai is. Támogatták Hitlert.  Ezt Te is tudod és Vámos Gyuri barátod is. És hogy van ez a dolog Lázár Jánossal? Betér a református egyházba, mint mondjak, szokásból ( tehát  színleg!!!!   És nem hitbéli meggyőződésből ) , Mónus Áront gyámság alá akarja helyezni, stb, majd a cionista Hit-gyülekezetnek 90 évre ingyen ingatlant bizosít.  Na ez az igazi mentalitás! Olvasd újra el a zsidó izraeli Victor Ostrowskytól a „ Csalással viselj háborút” c. emlékezéseit.
Folytassuk Magyarországnál. Trianon esetében volt-e a zsidóság köreiben hatalmas tüntetés Kohn-Kun Béláék tevékenysége ellen?  Nem.  Olvasd el Bosnyák Zoltán: Szembe Júdeával, és Bosnyák Zoltán:  Prohászka Ottokár: az én antiszemitizmusom c. könyveit. Teljesen élethűen írják le az adott kor zsidókérdéseit. Ezért megölték Bosnyák Zoltánt. Miért is volt szükség a numerus claususra? Nem a zsidók ellen, hanem a magyar faj védelmére! Miért nem házasodhattak zsidók és magyarok? Miért voltak külön az iskolások is? Kik égették el könyveinket, kik likvidálták és űzték el papjainkat, kik tették indexre kultúránkat, kik hamisítják történelmünket? Miért nem lehet TV-ben és rádióban hallani Dr. Hegedűs Lóránt püspök Urat? Vagy fiát? Vagy Tompó Lászlót? 
 Ezek nagyon fontos kérdések ! Már akkor palesztin volt a magyar a saját hazájában! Nem ez van most is? Hogyan jött létre Izrael? Te is tudod, hogy nem 10 zsidóval alapították.  Miért nem lehet a TV-székház elől eltávolítani a szovjet emlékművet? KIK is ünneplik hazánk felszabadítását? Nem a magyarok. Kik hozták ránk az oroszt? A munkatáborok elől az orosz-hoz menekülők. Ott is vérengztek és itt is. Hát Rákosi milyen származású volt és mi volt az eredeti neve? Róth Manó. És a kormányának tagjai? Erről miért nem lehet beszélni? Kik nem engedik? Magyarok? Nem , ezt Te is tudod, hogy mindenhol ott a zsidó bűn. És az 1956-os megtorlások? Péter Gábor eredeti neve Eisenberger Auspitz Benjámin. Mi is a származása? Ugyanaz, mint az ÁVÓ-sok legalább 80 százaléka. És  igen, 1956-ban is voltak tisztességes zsidó emberek, mint ma is, szinte mindenhol. Csak tudod azok a fránya számok. Merthogy nagyon kevesen vannak. És még kevesebben, akik kiállnak a nyilvánosság elé. Olyat meg nem is tudok, aki azonosulna a befogadó nemzettel , merthogy nem látom ma sem őket a parlament előtt tüntetni országunk állapota és a magyarság vészes fogyása miatt. Tehát valamilyen szinten haszonélvezők. Te magad mondtad, hogy kárpótlást kaptál. A magyar miért nem kap? És ha kap, vissza is veszik fondorlatos intézkedésekkel.  Míg a zsidók megint kapnak. Újra-és újra és újra. A magyar temetők eltűnnek, nincs pénz rájuk, meg kell váltani őket újra és újra. És nincs pénz temetésekre sem, ezért a magyarok sokszor már csak hamvasztanak és szétszórják a hamvakat. Hogy is van ez a zsidótemetőkkel ma? Állami, azaz a magyarok pénzén felújítják őket? És nekik miért nem kell megváltani?  És miért lettek olyan fontosak a temetők meg a kárpótlás, a zsidófesztiválok, meg minden ami zsidó? Jönnek az új honfoglalók. Mi meg ugye takarodjunk ki külföldre, meg dögöljünk meg a szociális intézkedésektől, meg a cigányok miatt. És ne védekezhessünk. Miért is?  Mi és kik az ok?      Kik nem engedik az elszámoltatást? Te is tudod, láttam Vámos műsorát.  De nem azok a szereplők a fontosak igazán. Hende Csaba és társai miért szaladgálnak Tel-avivba? Tudod mi a paradoxon? Hogy Magyarországról zsidók szaladgálnak Izraelbe zsidókhoz haditanácsot tartani:  a magyarok ellen! Erről van szó ! Mit kerestek itt izraeli repülőgépek? Azóta is kuss van. Miért nincs hadseregünk? Mit is mondott Kohn-Kun Béla és Sámuel-Szamuely Tibor idején Linder Béla? Nem akarok katonát látni. Ma ugyanez a helyzet. És olvasom az Alexandrában a legújabb könyveket 1956-ról és mit írnak? Hogy darálók nem léteztek, azt csak a magyarok képzelete találta ki. Kedves... ! Kicsoda is vagy nekem? A darálók léteztek, nagyapám is mesélt róla, a Nyugatinál a vasutasoknak a kifőzdében az ételben bizony benne volt az emberi kisujj. Tudatlanul, kannibál módjára felzabáltatták az áldozatokat.  És soroksári halászok mesélték, hogy abban az időben nagyon sok hatalmas húsevő hal  nőtt a Dunában. 
Izraeli befektetők mindenhol, lakóparkok épülnek, akik várnak az új honfoglalókra. Nem a magyarokra. A Lauder-Javnéban vajon hány fős osztályok vannak? 30? Nem. És cigányok meg magyarok járnak oda? Nem.
Kiket látni a reklámokon? Csak zsidókat. Miért? Kicsoda Alföldi Róbert és miért gyalázza a Nemzeti Színházat és a magyarokat? Kik nem engedik leváltani?  Kié a TEVA?  És miért lett olyan fontos a holokauszt oktatás? Miért is lett holokauszt a Soá? És miért nevezi ezt a történelmi eseményt mai formájában  Finkelstein zsidó ember holokauszt-iparnak? Pedig az ő szülei megjárták Auschwitzot. És képzeld! Ők is túlélték! Letelepedtek Európán kívül és sose beszéltek róla. A fiuk kezdett el kutatni a múlt után. És miért nem lehet kutatni ezt a történelmi eseményt? Kik nem engedik és miért?  Van ám mit titkolni a Zsidó Világtanácsnak és a rabbiknak. Miért ölték meg a zsidó Kaszner Rezsőt zsidók Izraelben?  Hát Wallenbergnek miért kellett a szovjet börtönben meghalni?   
Ki is volt Slomo Morel? Tényleg folytassam?
Mi folyik Izraelben?  Kit hívnak gázai mészárosnak?  Mit csinálnak a zsidók a palesztinokkal? Hát a libanoni bombázás?
Miért szent tehén a zsidóság?  Hogyhogy a zsidó mindenhol ott van? Embereket bármelyik országból elrabolhatnak. Honnan van ekkora hatalmuk és befolyásuk? Most akkor üldözik őket vagy ők üldöznek és hallgattatnak el másokat? Zsidók a magyarországi parlamentben mulatoznak. Mi is elmehetünk a Kmeszetbe? Vehetünk kint földet, stb.? Mert itt Magyarországon a zsidóknak mindent lehet.
Ja, ki is Heller Ágnes, Tamás Gáspár Miklós? És mit csinálnak? Mocskolják a befogadó nemzetet. És sikkasztanak. Lopnak, csalnak, hazudnak.  Miért hívják Budapestet már a 30-as évektől Judapestnek? Meg hogy Baranya királyság a királyságban, állam az államban? Magyar Gárda mellényben a magyar parlamentbe nem lehet bemenni. De izraeli kitűzővel igen. Kik engedik ezt? Nem a magyarok.
És miért nem gyakorolhatunk önvédelmet, a világon egyedülálló módon? Ki hazudja azt, hogy a cigányokat üldözzük meg hogy itt antiszemitizmus van? És akkor hogyan értelmezzük azt, hogy Magyarországon a zsidóság reneszánszát éli? Kik is tartották el Hortyt haláláig és miért? Miért lett hirtelen fasiszta meg náci?
II. János Pál pápa nagyon sok zsidót mentett, meg is kapta érte a zsidó „Igaz ember” címet. Ezt a munkásságát meg is filmesítették, én is láttam, Gregory Peck a főszereplője, és a címe: Bíbor  és fekete.  Mi a baja akkor most a zsidóknak hirtelen a pápával?

Egy a vége: nem a magyar nemzet a bűnös nemzet, hanem a zsidó. Mindenhol visszaél a befogadó nemzet bizalmával, csellel, hazugsággal, ármánnyal vezető pozíciókba, szellemi munkába rakja be magát és kiszorítja a befogadó őslakosokat. Ahol nagy létszámú zsidóság van, állandó a szociális láz. És mi a legcsúnyább? Hogy a zsidóság a saját fajtáját is túszul tartja, a történelmet és eseményeket illetően tudatlanságban, hogy felhasználhassa az aljas céljaikra, hogy mindig káosz legyen, és hogy egy felső zsidóréteg uralkodhasson, így megyünk szépen a Világkormány felé. Ehhez túszul kell a „kis zsidó”, ahogy néhány éve  a zsidó Heller Ágnes mondta, hogy az antiszemitizmust mesterségesen fenn kell tartani hogy a zsidók ne asszimilálódjanak.”  Ezt mondta.

Hát erről van szó. Aki józsidó, az magyarnak vallja magát és sorsközösséget vállal a befogadó nemzettel. De ti még mindig nem döntöttétek el, persze csak előttünk! Azt hogy mi a zsidó: vallás, faj, nemzet? Ha nemzet és faj, akkor miért kisebbség itt? És kisebbségként nincs is nálunk feltüntetve, mert hát ugye az üldözések. És akkor Izrael micsoda? Milyen alapon lett létrehozva? Még  mindig a hazudozások. Te felveszed a kárpótlást, mint zsidó, volt hogy a rendőr előtt is hivatkoztál rá, te mondtad nekem. Mi csak magyarnak valljuk magunkat, ha ezért megölnek, akkor is, és nem váltogatjuk az identitásunkat. És Ti józsidók miért nem demonstráltok mellettünk tömegesen? Mi ez a nagy hallgatás, meg antiszemitázás? Nem mi megyünk Izraelbe, hanem ti jöttetek Európába. És mégis mindenhol ott vagytok. Miért nem lehet őszintén beszélni a múltról és jelenről? Nem a magyarok miatt.

Kik is birtokolják a médiát? Kiék a bankok? Nem folytatom tovább. Nem mi bélyegzünk meg titeket kollektívan, hanem a zsidók magukat a cselekedeteikkel. Nem mi vagyunk a bűnös nemzet, mert itt maradt meg a legnagyobb zsidó közösség Európában, reneszánszukat élik, mégis mocskolnak minket nemzetközi szinten. Minden vezető pozícióban zsidó ül. Még a rendőrségen is.  Akkor miről beszélsz ? Ehhez sok zsidó kellett, nagyon sok. És a magyar csak fogy, csak fogy, elvándorol és pusztul. Nem a magyar miatt.Vajon, hol vannak a józsidók tömegesen?   Hol vannak a rákban elhunyt Rockenbauer Pál ( Másfél millió  lépés Magyarországon c. filmsorozat ) követői? Zsidó származása ellenére ő  igazi jó magyar ember volt, magyar szívű  és imádta a magyar földet és az  embereket. Ő soha nem a antiszemitázott. És hol vannak a zsidó Pál apostol és a többi apostol utódai? Nincsenek sehol.

Külföldön tudom hogy vannak józsidók, akik megszólalnak, ilyen az izraeli zsidó béke lobbi, vagy Lenni Brenner, vagy az elzárt Vanunu az atomtudós, vagy a megölt Rachel Corrie. És még mások, akik igenis hallatják a hangukat, véleményüket, feltárják a tényeket.  De tudod magyar mondás szerint a kivétel erősíti a szabályt. Ez az ország zsidóország, minden a zsidóságot védi és szaporítja, külföldről is özönlenek, és ahogy látjuk, polgárháborút akarnak kirobbantani, hogy már megtisztított terepre jöjjenek, ezért kellett a cigányokat mesterségesen felszaporítani és iszonyatosan lezülleszteni. Legalábbis most ezt így látni.

Semmivel nem tudsz más meggyőződésre juttatni, mert ezek a tények. És nem vagyok sem antiszemita sem rasszista, a rokonságban zsidó és cigány is van. Meg sváb és tót. És tudod, csak az előző kettővel van baj, de azokkal nagyon. Még családban is.
Én nagyon sokáig kutattam és kerestem, hogy mi a mi bajunk, mi folyik az országban régóta,mi a bajok gyökere. Hogy miért hazudnak a történelmünkkel kapcsolatban és az öregek miért csak titokban mernek mesélni róla. Ezeket e tényeket szedtem össze. És tudod még egyet:,egyszer beszéltünk 2006. október 23-ról. Azt  mondtad, Te akkor  azt kiabáltad a rendőrnek, hogy 50 év múltán újra a zsidókat ütitek Budapesten?
Hát nem , nem a zsidót ütötte akkor a rendőr. Nem tudta hogy zsidó vagy. Ha tudta volna, Téged nem ütött volna. Csak Téged nem. Pontosan a zsidó mivoltod miatt. És 56-ban sem a zsidók ellen ment a vérengzés elsősorban hanem a magyarok ellen.  Tisztelet és hála minden zsidó embernek, aki akkor velünk sorsközösséget vállalt.  Na de !  Ma! Hol vannak az utódaik? Miért nem szólalnak meg?  

Azt már meg sem említem, hogy a kereszténység és a zsidóság miért nem fér össze. A kereszténység azt mondja, hogy Isten Jézus Krisztusban mindenki bűneiért meghalt, és minden embert szeret. A vallásos zsidók a saját külön bejárató zsidó messiásukat várják, aki majd nekik adja a hatalmat a világon és a gójok ezüstjét-aranyát. Nem szégyen ez? Ki is a kirekesztő? És ez a zsidóság baja, itt gyökerezik az ószövetségben, mindegy hogy ateista vagy vallásos zsidó: kétezer éve  nem veszi észre a zsidóság, nem akarja tudomásul venni ,hogy eljött az enyhülés, a béke ideje,  hogy a megprófétált Messiás, azaz Jézus már eljött, a zsidóság betöltötte ószövetségi küldetését, és Isten és az emberiség keze kinyújtva a zsidóság felé. Nem, nekik ez nem kell. Kell az állandó háború a nemzetek ellen, a külön vallás, aminek lényege hogy irtsd ki az ellenségeidet. Kik azok? Mindenki aki nemzsidó. És megszületett a zsidók szennyirodalma, a Talmud és a Cion bölcseinek jegyzőkönyve. Hogy hogyan  tegyék tönkre az emberiséget. A Sulkán Árukh-ról (valahogy így mondják) már nem  is beszélek. Szerinted Istennek tényleg az a hepp-je hogy vizelés közben észak felé állj és melyik ujjaddal ne fogd meg a nemi szerved?  Úristen. Agybaj.

Nézd meg Izraelt. Az egyetlen ország, akinek a lakói sem saját országon belül, sem más, befogadó országban nem bírnak békében élni másokkal. Mindig békétlenséget szítanak, gyilkolnak, hazudoznak, befolyásolják erőszakosan a közvéleményt, rájuk nem vonatkozik semmi nemzetközi egyezmény. Mert ők zsidók. Ezért nekik mindent szabad. Világhatalomra törnek és közben azt hazudják, hogy üldözik őket. Nem csak időnként üldözik . Amikor elfogy a népek türelme, mert már kibírhatatlan minden tőlük. És már nagyon kibírhatatlan.

 És szerintem a harmadik világháborút is ők generálják és ők is fogják kirobbantani. Ha mindennek csak a fele lenne igaz, akkor is borzalmas, iszonyatos lenne…

Ma az emberiség a zsidók egy befolyásos, őrülten betegesen   gonosz rétege miatt gazdaságilag és rengeteg más téren is  élet-halál harcát vívja, Izrael egy tűszfészek, iszonyatos a fegyverkezés, és egy milliméterre vagyunk úgy a szakadék szélétől, úgy hogy megpróbálnak mindent vagy az arabokra kenni, vagy másokra.  De lassan tükörbe kellene nézni. Mert ebből a Föld nevű bolygóból csak egy van. Senki nem fogja megúszni.

Üdvözlettel,egy  magyartól
Taskeszi

1 megjegyzés: