2011. április 12., kedd

A MAGújulás.

Még mindig aktuális, sőt jobban mint valaha:

A MAGújulás


2009. március 7.


 

Én Jézus, Ki Krisztusban feltámadott és megszentelődött benne, Én diktálom a következő sorokat.

A Nemzet megújulása, csakis önmagatok belső megújulásával következhet be. Amíg önmagatokat, a belső lényeteket és ahhoz kapcsolódó szellemet, tartalmat, nem újítjátok meg,- ne várjátok, hogy jelentős előrelépéseket tehettek.
Az a szellemi forradalom, ami már elindult nálatok, mindent magával von. A körülöttetek élő népekre is hatással van.
A MAG megújítását úgy kezdhetitek, ha nem alakíttatok önjelölt prófétákat. Nem választatok ki különböző embereket és magasztaljátok fel, és ruházzátok fel olyan tulajdonságokkal, amelyekkel ő soha sem rendelkezett.

Magyarország MAGújulásának a titka csakis belőletek ered!
Miből gondoljátok azt, hogy egy felkent vezető, egy önjelölt próféta, aki eddig sem bizonyította be kiállását, tettei még mindig kívánni valót hagynak maga után,- győzelemre vinné az Országot?
Aki nem tud megújulni, és az újban gondolkodni, az, sajnos a régi rendhez tartozik, és azon belül tölti meg magát szellemi tartalommal, és azt sugározza át másoknak.
A kis családokban, és közösségekben kellene legelőször rendet tennetek!
Az idő sürget. Egy átfogó tervet csak úgy dolgozhattok ki, ha tisztán látjátok a kialakult helyzetet. A baj legfőképp az nálatok, hogy sokan még mindig „szemellenzősen” gondolkodtok. A többség mindig nem látja be, hogy tévedett, és olyan útra próbálja vezetni az Országot, amelyben győztes nem lehet.
Sikerre szert csak úgy tehettek, hogy a lehetőségekhez képest minél előbb megújítjátok magatokat!
Egy Nemzetet nem lehet úgy győzelemre vinni, ha nem látod tisztán önmagad belső lényét, azt, hogy milyen álláspontot is képviselsz. Mert ha így teszed a dolgod, könnyen megtéveszthetővé és befolyásolhatóvá válsz.
Amíg nincs kialakult véleményed, és nem meggyőződésből teszed a dolgod, hanem a kényszer és a népakarat visz rá,- addig nem érhetsz el jelentős változást.
Először is gondoljátok végig történelmetek,- elhazudott múltatok tisztulni akar. Hazugságban már nem élhettek, pedig a színfalak mögött még sokan ezt akarják. Sokan játszanak ki különböző helyzeteket és tévesztenek meg benneteket. Már sok mindent nem hisztek el, de mégis többet elhisztek, mint kellene.
Tudom, hogy bizonyos dolgoknak nem tudtok utána járni. Azt is tudom, hogy már maga a létetek került veszélybe.
De akkor miért nem cselekszetek emberek?
Miért nem álltok neki nagyobb kitartással és lendülettel a változtatásnak?
Miért várjátok azt, hogy más mondja meg helyettetek, hogy mit tegyetek?
Önmagatok portáján sepregessetek először, tisztítsátok ki azt,- de azt gyorsan tegyétek, minél előbb tegyétek meg, hogy a következő lépésben már részt vehessetek. Mert a következő lépés már nagyon fontos,- az hogy közösséget alkossatok.
Több helyen megalakult már ilyen Szövetség, és a nézet amit képvisel,- helyes. De az idő sürget, többet kellene tenni és gyorsabban kell tenni!
Nagyobb kiállással és erővel ébreszteni a népet.
Ehhez egy ember ereje és a mögötte álló Szövetség ereje kevés!
Minél több olyan embert kell megújítani, aki képes az igaz tanok továbbadására. Egy nagy közösségen belül, több olyan ember kell, hogy megújuljon, aki rendelkezik a prófétálás művészetével, és a legfontosabb,- hogy azt őszinte tiszta meggyőződésből teszi.
Nagyon fontos ebben az időben, hogy ébresszétek az embereket! Hogy felrázzátok abból a fásultságból, közömbösségből, amelyben élnek. De ezt csak úgy tehetitek meg, ha ti is teljesen felébredtek, és megfelelő tisztasággal láttok dolgokat.
Csak így tehettek minél többet és juthattok előre rohamosan.
Egy ember és egy szerveződés, önmagában nem tudja megváltoztatni a nép jellegét és gondolkodásmódját.
Ami évszázadokon belül alakult ki a fejekben, azon elég nehéz változtatni, de mindképpen meg kell adni a lehetőséget az embereknek.
A legnagyobb probléma azzal van emberek, hogy mindenkiben először a megváltót látjátok, és utána, ha esetleg olyat mond vagy cselekszik, ami nem egyezik meg a ti véleményetekkel,- már kikiáltjátok.
Nemzeti Megváltót vártok és benne reméltek, pedig a megváltást mindenkinek saját MAGában kell létrehozni!
Ezt senki nem fogja megtenni helyettetek!
A ti feladatotok, Istentől rendelt sorsotok, hogy ezt megcselekedjétek!
Ne várjatok, kezdjetek neki mielébb a munkának! Ezt a munkát önmagatok gyógyításával kezdjétek. Mert a Nemzet Testét és ÖnMAGát, csak akkor gyógyíthatod meg, ha már önmagad gyógyítójává válsz!
Ebben az esetben már nem cipelhetsz, nem hurcolhatsz magaddal indulatot,- a múltat és az abban elkövetett hibákat, bűnöket, meg kell bocsátanod!
Ha mindig a fájdalmat és az ebből adódó dühöt hurcolod MAGadban, akkor mindig a múlthoz térsz vissza,- ahhoz az energiához, amelyben mélyre taszítottak és megbántottak.
Nem hátra kell már néznetek és a szomorú múltat cipelnetek!
Meg kell újulnotok, meg kell bocsátanotok az elkövetett bűnöket!
Haraggal és nehezteléssel nem élhettek, és legfőképpen nem érhettek el eredményeket!
Az szeretném kérni tőletek, hogy alaposan gondoljátok át és vizsgáljátok át lelkiségetek.
Gondoljátok át a múltat, és minden egyes mozaikdarabkát helyezzetek a méltó helyére.
A sérelmeket pedig formáljátok át tapasztalássá,- amit csak a megbocsátás által tehettek meg.
A súly, ami még mindig lehúzza lelketek, ÖnMAGatok tagadásából ered!
A gyógyítást MAGatokon kell megkezdenetek, mert csak így válhattok mások gyógyítójává, a Nemzet gyógyítójává és ezáltal tudtok RENDET teremteni.
Ha ti lelketekben a múltat illetően REND van, a megbocsátás már feloldotta az indulatokat,- akkor az őszinte tettre készség veszi át a szerepet.
Már nem a múlt lehúzó energiájában szenvedsz, és nem a sebeidet nyalogatod, hanem tisztán látod a kialakult helyzetet,- azt hogy mit és mikor rontottatok el, - a múlt hibáiból tanultatok, és ezt újra nem követitek el.
Előre csak így haladhattok, először meg kell gyógyítani MAGatokat, aztán a Nemzetet!
A gyógyítás belőletek ered. Ha rendet raktok a fejetekben, a lelketekben, akkor ezután már másnak is segíthettek a rendrakásban. De, amíg magad sem vagy rendben, hamis látszatot ne kelts!
Kidolgozott technikákat nem tudok a kezetekbe adni.
Örök Törvény az, amióta a REND uralkodik és veszi át a vezető szerepet, hogy önmagad irányítására kell először figyelned!
Semmilyen hatalom, még az égi sem mondhatja meg, hogy mit tegyetek. Javaslatokat adhatunk, segítséget adhatunk, de egy működő rendszert nektek kell kidolgozni és utána megvalósítani,
- csakis ezzel váltjátok meg MAGatokat.
A megváltást mindenkinek először saját magában kell létrehozni, és ha ezt már megtette, akkor tudja megváltani az Országot! De, ezt egyedül nem teheti meg! A megváltást ebben az esetben csakis együttes erővel tehetitek meg. Ezáltal értek el egy olyan RENDET, ami példát mutat a körülöttetek élő Országoknak.
Azt hiszem már eleget beszéltem, és tudom, hogy ti még mindig nem látjátok benne a lényeget. Kész, megtervezett útvonalat kértek Tőlem, amivel Én sajnos nem szolgálhatok, mert csakis magatok által, aztán együttesen, összefogva válthatjátok meg a kialakult helyzetet.
Isten áldjon benneteket, és a remény ne hagyjon el!
Ámen.  Lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin
http://lendvaykati.gportal.hu/gindex.php?pg=31987305&nid=5406300
 
     


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése