2011. január 19., szerda

Betegségpiac szándékosan!A Nemzetközi Büntető Bíróság főügyészének

Az alábbiakban a "A világ népeinek nevében” – c. beadványból olvashatnak részletet, melyet dr. Matthias Rath nyújtott be a Hágai Nemzetközi Büntető Bírósághoz.
Hága, 2003. június 14.

forrás: http://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-files/complaint/hungarian-complaint.pdf

A Nemzetközi Büntető Bíróság főügyészének
Louis Moreno-Ocampo szenátornak
c/o International Court,
Maanweg 174
NL-2516 AB Den Haag/The Hague
E panasz a Nemzetközi Büntető Bíróság (ICC) előtt az emberiség
történelme során elkövetett legsúlyosabb bűncselekményeket tárja fel.
A vádlottakat azzal gyanúsítjuk, hogy a gyógyszeripar „betegségüzlete”,
háborús bűncselekmények és más emberiségellenes bűncselekmények
miatt emberek milliói betegedtek meg, vagy szenvedtek sérüléseket,
illetve vesztették életüket. Ezek a bűncselekmények a Nemzetközi
Büntető Bíróság joghatósága alá tartoznak.

A vádlottak tudatában vannak annak, hogy e bűncselekmények miatt
felelniük kell, ezért globális kampányt indítottak az ICC fennhatóságának
aláásására, hogy felülhelyezhessék magukat a nemzetközi jogon, és
folytatólagosan követhessék el bűncselekményeiket az egész emberiség
kárára.
Ezért panaszunkat az ICC-nek a lehető leggyorsabban ki kell vizsgálnia.
Ugyanakkor felhívást intézünk minden természetes személyhez és
minden kormányhoz: csatlakozzék a panaszhoz, hogy egyszer s
mindenkorra véget vethessünk ezeknek a bűncselekményeknek.

A kartell
Az e panaszban foglalt vádpontok két fő bűncselekmény-kategóriához
kapcsolódnak:
Népirtás és más emberiségellenes bűncselekmények, amelyeket a
• gyógyszeripar a „betegségüzlet” révén követett el.
Háborús bűncselekmények, agresszió és más emberiségellenes
• bűncselekmények, amelyeket a közelmúltban Irak ellen vívott háborúval
kapcsolatban, illetve annak egy világháború felé vezető nemzetközi
eszkalációja során követtek el.

A bűnözés e két területe szorosan összekapcsolódik, s közöttük az
összekötőkapocs, hogy a jogellenes cselekményeket ugyanazon vállalati
érdekcsoport és politikai támogatóik nevében és érdekében követték el. A
bizonyítékok és a vádlottak közös indítékainak bemutatására rövid történelmi
áttekintésre van szükség.
A 20. században a gyógyszeripart azzal a céllal alakították ki és szervezték
meg, hogy ellenőrzést gyakoroljon a világ egészségügyi ellátó rendszerei
fölött, s ennek révén következetesen szabadalmaztatott, és ezért nyereséget
ígérő szintetikus gyógyszerekkel helyettesítette a természetes, nem
szabadalmaztatható gyógymódokat. Ennek az iparágnak a kialakulása nem
szerves fejlődés eredménye, éppen ellenkezőleg: létrejötte gazdag és
gátlástalan vállalkozók kis csapata által vezetett befektetési csoport
döntésének következménye. Ez a társaság, a további gazdasági előnyök
elérése érdekében, „piacaként” tudatosan választotta az emberi testet.
E befektetők mögött a Rockefeller csoport állt, amelynek tagjai már a 19–20.
század fordulóján kezükben tartották az Egyesült Államok petrolkémiai
iparának több mint 90 százalékát, és új, globális befektetési lehetőségeket
kerestek maguknak. A másik, ezen a területen aktív befektetői kör a
Rothschild pénzügyi csoport körül alakult ki.

A kartell és a második világháború
A 20. század első felében, a Rockefeller-érdekeltségbe tartozó Standard Oil
(ma EXXON) után, a második legnagyobb gyógyszeripari-petrolkémiai
vállalatbirodalommá a németországi székhelyű I.G. Farben vált. Ez a
vállalatbirodalom játszotta a legfontosabb szerepet abban, hogy Hitler
hatalomra került, így közvetve felelősséggel tartoznak Európa, illetve a világ
nagy részének leigázásáért is. Sőt a második világháború olyan jellegű
támadó háború volt, amelyet az I.G. Farben tervezőasztalai mellől terveltek ki,
indítottak meg és vezettek. Az I.G. Farben az I.G. Auschwitz anyavállalata
volt, azé a vállalkozásé, amely ennek a vegyipari kartellnek a Németországon
kívüli legnagyobb ipari üzeme volt. A kartell gazdagságát jelentős részben a
rabszolgamunkásoknak köszönheti, akik – közöttük az auschwitzi
koncentrációs tábor foglyai is – vérükkel és szenvedésükkel fizettek ezért. Az
I.G. Farben támogatta, majd saját céljaira használta fel Németország
gátlástalan politikai vezetőit, hogy gazdasági uralma Európában és a világ
többi részén is kiteljesedjék.
Az I.G. Farben és a Rockefeller csoporthoz tartozó Standard Oil között
sajátos kapcsolat alakult ki: kölcsönösen egymás legnagyobb részvényeseivé
váltak. A szövetségeseknek a náci Németország fölött aratott győzelme
abban az időben keresztülhúzta az I.G. Farben számításait, hogy ez a
társaság legyen a világ legnagyobb gyógyszeripari és petrolkémiai
vállalatbirodalma. A Standard Oil és a Rockefeller-konzorcium más
gyógyszeripari-petrolkémiai vállalatai viszont ennek az iparágnak a
leghatalmasabb pénzügyi csoportjává váltak, és dominanciájuk azóta is
fennmaradt.
Az 1947-ben a háborús bűnösök nürnbergi törvényszéke az I.G. Farben több
vezetőjét bűnösnek találta, és emberiségellenes bűncselekmények, például
népirtás, fosztogatás és más bűntettek elkövetése miatt elítélte. A nürnbergi
törvényszék az I.G. Farben kartellt feloszlatta, utódvállaltként így jött létre a
Hoechst, a Bayer és a BASF. Jelenleg e társaságok mindegyike egyenként is
nagyobb, mint annak idejében az anyavállalat, az I.G. Farben volt.
Mindazonáltal ma a világ vezető gyógyszeripari exportőrei az Amerikai
Egyesült Államok és Nagy-Britannia: három forgalomba hozott gyógyszerből
kettő e két ország vállalataitól származik.

A gyógyszeripari üzlet alapjai
A vádlottak felelnek több százmillió ember haláláért, akik szív- és érrendszeri
betegségekben, rákban és más olyan betegségekben veszítették életüket,
amelyeket már régen meg lehetett volna előzni, és nagyrészt fel lehetett volna
számolni.
Emberek millióinak korai halála nem a véletlen, és nem a hanyagság
következménye; azt a gyógyszeripar, illetve befektetői nevében szándékosan
és következetesen megszervezték, kizárólag azzal a céllal, hogy a világ
dollártrilliókat érő gyógyszerpiacát tovább bővíthessék.
A gyógyszeripar „piaca” az emberi test; megtérülési rátája a betegségek
fennmaradásától, sőt újabb kórok megjelenésétől függ.
A profit ugyanakkor a medicinák szabadalmaztathatóságának függvénye, s a
jogvédelem alatt álló termékek eladása révén ez a Föld legnyereségesebb
iparága.
Ezzel szemben, bármilyen betegség megelőzése vagy felszámolása
jelentősen csökkenti, vagy akár teljes egészében meg is szünteti a
gyógyszerek piacát. Ezért a gyógyszeripari vállalatok következetesen
dolgoznak a betegségek megelőzése és felszámolása ellen.
E bűncselekmények elkövetéséhez a gyógyszeripari vállalatok végrehajtók és
bűnsegédek egész hálózatát alkalmazzák a tudományban, az orvoslásban, a
tömegtájékoztatásban és a politikában egyaránt. A gyógyszeripar lobbistái és
korábbi vezetői kormányokat manipulálnak, sőt akár maguk működtetik
azokat. Ez a sokmillió dolláros „betegségüzlet” évtizedeken keresztül
korrumpálta a nemzeti jogalkotást, vagy élt vissza megszerzett pozícióival,
kockáztatva ezzel több százmillió ártatlan ember egészségét és életét.
A gyógyszeripar sikeres befektetői üzletágként történő működésének
előfeltétele a biztonságos és természetes gyógymódok száműzése volt,
hiszen ezek az eljárások nem szabadalmaztathatók, ezért a nyereségük igen
szerény. Ráadásul a természetes gyógymódok – sejtmetabolizmusban
játszott meghatározó szerepük folytán – hatékonyan segítenek a betegségek
megelőzésében és megszüntetésében.
A természetes, megelőzésre irányuló gyógymódok felszámolása, valamint az,
hogy a világ legtöbb országában az egészségügyi ellátórendszert is sikerült
megkaparintani, azt jelenti, hogy a világ szinte minden nemzete, így emberek
milliói kerültek a gyógyszeripari befektetők befolyása alá.


A gyógyszeripar, mint a szervezett csalás üzletága
A gyógyszeripar „egészséget” kínál páciensek millióinak, de nem az ígért
„árut” szállítja. Ehelyett olyan termékeket ad el, amelyek enyhítik ugyan a
tüneteket, viszont más betegségek kialakulását segítik elő, mert ez a
biztosítéka a jövőbeni üzletnek. A csalás leplezése érdekében ez az iparág
kétszer annyi pénzt költ a valódi törekvései elkendőzésére, mint amennyit a
újabb gyógymódok kutatására. Ez a szervezett félrevezetés a magyarázata
annak, hogy a gyógyszeripar – a stratégiailag alaposan kidolgozott álca
mögül – csaknem egy évszázadon át az emberiség jótevőjeként jelenhetett
meg. Ez a bűnös iparág szinte túszként tartja fogva hatmilliárd ember
egészségét, és a világ legtöbb országának gazdaságát.

A gyógyszeripar „betegségüzletének” leleplezése
Az elmúlt évtizedben én vezettem a világ legnagyobb befektetői ipara által
folytatólagosan elkövetett szervezett csalás leleplezésére irányuló
erőfeszítéseket. Jelentősen hozzájárultam annak bizonyításához, hogy a Föld
népei egészségének javítása előtt álló legnagyobb akadály maga a
gyógyszeripar, és a befektetői érdek; e csoport tagjai éppen a betegségek
terjedésétől remélhetik a hasznot.
Tudósként az a megtisztelő feladat jutott osztályrészemül, hogy felfedeztem a
szív- és érrendszeri betegségek és más krónikus megbetegedések valódi
okát. Kollégáimmal és másokkal együtt meghatározó szerepünk volt a
hatásos, természetes és nem szabadalmaztatható gyógymódok
kidolgozásában, és ezek a gyógyszeripar „betegségüzletéhez” képest valódi
alternatívát jelentenek. A sejtmetabolizmust optimalizáló természetes
molekulák azonosítása lehetővé teszi az emberiség számára, hogy
megelőzze, sőt nagyrészt felszámolhassa napjaink leggyakoribb betegségeit,
beleértve a szív- és érrendszeri betegségeket, a rákot és sok más kórt is.

Ami a jelenlegi nemzetközi válság, és az Irak elleni támadóháború
mögött van
Négy fő tényező fenyegeti a gyógyszeripar túlélését, vagyis ennek a soktrillió
dollár értékű, hosszú távú befektetési iparágnak a hosszú távú
fennmaradását:
1. Feloldhatatlan jogi konfliktusok, amelyek termékfelelősségi perek lavináját
indíthatják el sok gyógyszeripar vállalat ellen.
2. Feloldhatatlan tudományos konfliktusok a természetes, nem
szabadalmaztatható gyógymódok terén történt tudományos áttörés miatt,
mert az ezek révén megszűnő betegségek alaposan rontják a
gyógyszeripar piaci kilátásait.
3. Feloldhatatlan etikai konfliktusok, hiszen az egész gyógyszeripari lobbi
elveszti hitelességét amiatt, hogy a hatalmas szabadalmi díjak az emberek
többsége számára nem teszik lehetővé a gyógyszerekhez való
hozzáférést, és ez milliók korai halálát jelenti.
4. Feloldhatatlan vállalati konfliktusok a gyógyszeripari üzleti modell, mint
szervezett csalás leleplezése miatt.
A gyógyszeripari kartell évtizedeken át minden megtett a szabadalmaztatott
gyógyszerekkel folytatott globális üzlet védelme érdekében, illetve a
mesterséges medicinákkal versengő, nem szabadalmaztatható egészségügyi
alternatívák terjesztésének betiltására. Erőfeszítéseik nemzetközi szinten
folynak: a visszaélések terepévé váltak az Európai Parlament, az
Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ más szervezetei is, amelyekbe
képviselőik beszivárogtak.
Most, hogy kiderült: a világ legnagyobb befektetési iparága nem más, mint
szervezett csalásra épülő globális vállalkozás, amelyet felelősségi perek
tízezrei kísértenek, sürgetővé vált, hogy iparjogvédelmi törvények
meghozatalával leplezzék ezeket a bűncselekményeket, és megszilárdítsák
ellenőrző szerepüket az egészségügyi ellátás fölött az egész világon – a
„betegségüzlet” folyamatos ellenőrzése érdekében.
A szervezett csalás elkendőzését célzó, meglehetősen széles körre kiterjedő
protekcionista törvények magukban foglalták a polgári szabadságjogok
megnyirbálását és más drasztikus intézkedéseket, amelyek békeidőben nem
vihetők keresztül. Az ilyen lépések megvalósítása érdekében a nemzetközi
válság eszkalációjára volt szükség, vagyis katonai konfliktusok sorozatára,
amelyek kapcsán a tömegpusztító fegyverek bevetését, sőt a világháború
kirobbantását is fontolgatják. Ez a feltétele annak, hogy a globális
fenyegetettség lélektani állapota alakuljon ki, amely lehetővé tenné, hogy a
polgárokat megfosszák jogaiktól, hogy rendkívüli állapotot hirdetessenek ki,
és hogy olyan protekcionista jogszabályokat vezessenek be és hajtsanak
végre, amelyek lehetővé tennék a vádlottaknak, hogy a „betegségüzlet”, s
más bűnös üzelmeik sora korlátozás nélkül folytatódjék.
Ebben a helyzetben a gyógyszeripar vált George Bush választási
kampányának legnagyobb támogatójává, mégpedig egyértelműen azzal a
céllal, hogy a világ leghatalmasabb politikai és katonai központjára közvetlen
befolyást gyakorolhasson. George Bush megválasztásával pedig a
Rockefeller befektetői csoport valóban direkt hatással lehet a Fehér Házra, a
Pentagonra és az ott meghozott politikai döntésekre. A Rothschildok Nagy-
Britanniában hasonló befolyást gyakoroltak Tony Blair kormányára.
Így már nem is meglepő, hogy a két legnagyobb gyógyszeripari hatalom, az
Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia gerjesztették a nemzetközi
válságot, és kezdeményezték a háborút Irak ellen. E háború állítólagos
szükségességét azzal igazolták Amerika, Nagy-Britannia és a világ népei
előtt, hogy ez a terrorizmus elleni világméretű küzdelem része, vagyis nem
más, mint keresztes hadjárat a lator kormányok elmozdítása érdekében, és a
tömegpusztító fegyverek terjedése ellen.
Így azok a vállalati érdekcsoportok és azok a politikai támogatóik, akik
felelősek a „betegségüzlet” fennmaradásáért, s ennek folytán emberek
millióinak haláláért, most már bűnösek abban is, hogy Irakban ártatlan
emberek tízezreinek életét tették kockára, s fiatal amerikai, angol és más
nemzetek katonáit küldték a halálba. Ők felelnek az Irak elleni támadóháború
nemzetközi felhatalmazás nélküli kirobbantásáért és levezényléséért, s
ugyancsak ők felelnek az elfoglalt Irakban rabszolgasorba taszított
emberekért, a fosztogatásokért és más bűncselekményekért is.
Ha a felsorolt bűncselekményekért ezeket az érdekcsoportokat és
politikai támogatóikat azonnal nem számoltatják el, várhatóan továbbra
is mindent megtesznek a nemzetközi válság eszkalációjáért, amely
magában hordozza egy tömegpusztító fegyverekkel vívott háború
kockázata.
Ebben a kritikus történelmi helyzetben a Nemzetközi Büntető Bíróság
főügyészének figyelmébe ajánlom mindezeket az emberiségellenes
bűncselekményeket, ezeket a háborús bűncselekményeket, az agresszió
és a népirtás bűncselekményét, és sürgetem őt, hogy azonnal tegyen
lépéseket a további bűncselekmények megelőzésére, valamint a végső
katasztrófa, a világháború megakadályozására.
Felhívást intézek minden magánszemélyhez, kormányhoz, vállalathoz és
más szervezethez, bárhol legyen is a világon, aki megszenvedte ezeket a
bűncselekményeket, vagy véget kíván vetni azoknak, hogy csatlakozzék
ehhez a panaszhoz.


VÁDAK
Az e panaszban foglalt vádpontok két fő bűncselekmény-kategóriához
kapcsolódnak:
Népirtás és más emberiségellenes bűncselekmények, amelyeket a

gyógyszeripar a „betegségüzlet” révén követett el.
Háborús bűncselekmények, agresszió és más emberiségellenes

bűncselekmények, amelyeket a közelmúltban Irak ellen vívott háborúval
kapcsolatban, illetve annak egy világháború felé vezető nemzetközi
eszkalációja során követtek el.
A bűnelkövetés e két területe közvetlenül kapcsolódik egymáshoz, miután
ugyanannak a vállalati befektetői csoportnak és politikai támogatóiknak a
nevében és érdekében követték el őket. A vádlottakat az egész emberiség
ellen elkövetett legsúlyosabb bűncselekményekkel vádoljuk, és ezért ők a
nemzetközi bűnüldözés elvének alanyai.
1. A vádlottak szándékosan és következetesen fenntartják a szív- és
érrendszeri betegségeket, többek között a magas vérnyomást, a
szívinfarktust, a cukorbetegségekkel kapcsolatos komplikációkat és
más betegségeket, a rákot, a csontritkulást, a fertőzőbetegségeket,
többek között az AIDS-t, és számos más betegséget napjaink
leggyakoribb betegségei közül, amelyekről elismert, hogy természetes
eszközökkel nagyrészt megelőzhetők. A vádlottak ezzel szándékosan
okoztak emberek százmillióinak szükségtelen szenvedést és idő előtti
halált.

2. A vádlottak következetesen és szándékosan megakadályozzák a szív-
és érrendszeri betegségek, a rák és más betegségek felszámolását
azzal, hogy ellenzik és lehetetlenné teszik a természetes, nem
szabadalmaztatható gyógymódok egészségi előnyeiről szóló életmentő
információ terjesztését.
A vádlottak ezzel szándékosan okoztak
emberek százmillióinak szükségtelen szenvedést és idő előtti halált.
3. A vádlottak szándékosan és következetesen bővítik a meglévő
betegségek körét, és új betegségeket hoznak létre azzal, hogy a
tüneteket rövidtávon enyhítő, de jól ismert káros mellékhatásokkal
fenyegető gyógyszereket állítanak elő és hoznak kereskedelmi
forgalomba. A vádlottak ezzel szándékosan okoztak emberek
százmillióinak szükségtelen szenvedést és idő előtti halált.
A részleteket az alábbiakban, a „Bizonyítékok” cím alatt mutatjuk be.

E PANASZ TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYE
A nürnbergi háborús törvényszék az I.G. Farben gyógyszeripari-
petrolkémiai kartell vezetői ellen
Több mint fél évszázaddal ezelőtt, a nürnbergi háborús törvényszék eljárást
indított az I.G. Farben, a háború előtti Európa legnagyobb gyógyszeripari-
petrolkémiai kartellje vezetői ellen. A nürnbergi háborús törvényszék
nemzetközi bíróság elé állította mindazokat, akik felelősek voltak a második
világháborúért, és ezzel precedenst alkotott a háborús bűncselekmények
nemzetközi üldözésére, amely végső soron a Hágai Nemzetközi Bíróságra is
érvényes.
Manapság a legtöbb ember nem tud róla, hogy a nürnbergi háborús
törvényszék nemcsak a politikai és katonai vezetőket ítélte el, hanem azokat
a vállalatvezetőket is, akik Hitlert hatalomra segítették. Az I.G. Farben 24
vezetője ellen emeltek vádat a háborús törvényszék előtt, s az Egyesült
Államok főügyésze, Telford Taylor nyitóbeszédében kijelentette: „A vádirat
ezeket az érett és felelős embereket azzal vádolja, hogy az emberiség
történelmének legrombolóbb és legsúlyosabb következményekkel járó
háborúját hozták az emberiségre. Népcsoportok rabszolgasorba taszításával,
fosztogatással és gyilkossággal vádolja őket. Ezek borzasztó vádak.”
Majd folytatta: „Ezek a megvádolt vállalatvezetők, és nem a náci őrültek a fő
háborús bűnösök. Ha bűncselekményeikre nem derül fény, és nem
részesülnek méltó büntetésben, még súlyosabb bűncselekményeket fognak
elkövetni a jövőben, olyanokat, amelyeket Hitler sohasem tudott volna
elkövetni.”
Az I.G. Farben vezetői 1947-ben ellen felhozott fő vádpontok az alábbiak
voltak:
• 1. vádpont: támadóháború és más országok megszállásának kitervelése
és levezénylése, amelynek következménye az egész világon példa nélküli
rombolás, emberek millióinak halála és több millió ember szenvedése volt.

• 2. vádpont: az elfoglalt országokban az állami és a magántulajdon
hadizsákmányként történő lefoglalása, majd elhurcolása, a legyőzöttek
kifosztása avégett, hogy ezen országok felett állandó gazdasági
ellenőrzést gyakorolhassanak, és más súlyos bűncselekmények.
• 3. vádpont: emberek millióinak rabszolgasorba taszítása, terrorizálása,
kínzása és meggyilkolása.
Most, fél évszázaddal később, e panasz vádpontjai szembeszökően
hasonlóak:
• Az Irak elleni támadóháború kitervelése és levezénylése – amelyet a
nemzetközi terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni
küzdelem álcája mögé rejtettek – azzal a következménnyel járt, hogy az
ország nagy területei elpusztultak, emberek ezrei meghaltak, százezrek
pedig megsebesültek.
• Az állami és a magántulajdon kifosztása és hadizsákmányként való
megszerzése, amelynek célja a világ egész régiói fölötti gazdasági
hatalom és ellenőrzés megszerzése, akár a nemzetközi válság
eszkalálásával. Ebben a támadóháborúban a vádlottak számoltak a
tömegpusztító fegyverek – beleértve a nukleáris, a vegyi és a biológiai
fegyvereket is – bevetésének lehetőségével.
• Népirtás emberöléssel, súlyos testi sérülés okozásával, illetve olyan
életfeltételek kierőszakolásával, amelyek a fizikai megsemmisüléshez
vezetnek, valamint a gyilkosság emberiségellenes bűncselekménye és
más embertelen cselekmények.

AZ ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK BIZONYÍTÉKAI
1. A NÉPIRTÁS ÉS MÁS EMBERISÉGELLENES BŰNCSELEKMÉNYEK
BIZONYÍTÉKAI, AMELYEKET A GYÓGYSZERIPAR
„BETEGSÉGÜZLETÉVEL” KAPCSOLATBAN KÖVETTEK EL
Konkrét bizonyítékot nyújtunk be, amelyek szerint a vádlottak felelősek
etegségek szándékos fenntartásában és kiterjesztésében, új betegségek
szándékos okozásában, valamint az egy bizonyos betegségre
törzskönyvezett gyógyszerek alkalmazásának a lehető legtöbb más
betegségre történő kiterjesztésében.
E célok elérése érdekében a vádlottak hosszú távra megterveztek,
megszerveztek, megvalósítottak és vezettek egy globális méretű üzleti
csalásra épülő rendszert, amely gazdasági erejénél fogva példátlan az
emberiség történelmében.
1.1. A betegségek szándékos terjesztése
Az alábbiakban konkrét bizonyítékot mutatunk be arra nézve, hogy a
vádlottak szándékosan tartják fenn és terjesztik napjaink leggyakoribb
betegségeit, annak ellenére, hogy ezek a betegségek hatásosan
megelőzhetők, és nagyrészt felszámolhatók lettek volna, ezáltal
emberéletek millióit menthetnék meg.
1.1.1. Szívkoszorúér-betegség
A szívkoszorúér-betegség és a szívinfarktus elsődleges oka az artériák
falának strukturális gyengülése, ezért a rendszer hibás működése, ami – a
skorbuthoz hasonlóan – a vitaminok és más alapvető tápanyagok hosszú
ideig fennálló hiánya miatt alakul ki.
A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kezelésében a
gyógyszeripar azonban szándékosan figyelmen kívül hagyja ezt az okot,
és e helyett csak a tünetek kezelésére, például a vér koleszterinszintjének
csökkentésére összpontosít.
Miközben a betegség tényleges gyógyítása tudatosan elmarad, a kórok
„kezelésére” kidolgozott gyógyszerek káros mellékhatásai új betegségeket
hoznak létre. A vádlottak e szándékos bűncselekményeinek
következményeként a világon a szív- és érrendszeri betegségek miatt
elhalálozottak száma meghaladja a 12 milliót évente.
1.1.2. Magas vérnyomás
A magas vérnyomás elsődleges oka az artéria falának megnövekedett
feszültsége, ami az artéria sima izomsejtjeiben az alapvető tápanyagok
hiányának tudható be. Ennek folytán az artéria átmérője csökken, és így
megnő a vérnyomás. Klinikai vizsgálatok sokasága áll rendelkezésre,
dokumentálja a nem szabadalmaztatható amely egyértelműen
mikrotápanyagok, különösen az arganin nevű aminosav és a magnézium
előnyös hatásait. Ezek a mikrotápanyagok megszüntetik a tápanyaghiányt
az érfal sejtjeinek millióiban, ezáltal csökkentik az artériák feszültségét,
növelik az erek átmérőjét és normalizálják a vérnyomás szintjét. A magas
vérnyomás kezelésére szánt gyógyszerek szándékosan csak a tünetekre
összpontosítanak. Például a bétablokkolók csökkentik a szívizom
összehúzódásának ütemét, míg a diuretikumok mérséklik az érrendszerbe
kerülő vér mennyiségét. Ezek a gyógyszerek – tudatosan – nincsenek
hatással az érfalak görcsös rángásaira, jóllehet, ez a magas vérnyomás
elsődleges oka. Miközben ezek a gyógyszerek a betegségek tényleges
okaira nincsenek befolyással, káros mellékhatásaik révén, hosszabb távon
potenciálisan új betegségek sokaságát hozzák létre, és ezáltal a
gyógyszerpiac tovább bővülhet.
Szerte a világon több százmillió magas vérnyomásban szenvedő beteg
marad ellátatlanul a vádlottak e cselekményeinek közvetlen
következményeként, és a halálozások száma naponta emelkedik.
1.1.3. Szívelégtelenség
A szívelégtelenség elsődleges oka a celluláris biokatalizátorok, bizonyos
vitaminok, ásványi anyagok, karnitin, a Q10 koenzim és más bioenergia-
hordozók hiánya a szívizomsejtek millióiban. Ennek következményeként a
szív pumpáló funkciójának egyre kevésbé képes megfelelni, és a test
víztartalma emelkedik.
A szívelégtelenség kezelésére kidolgozott gyógyszerészeti módszerek
szándékosan figyelmen kívül hagyják ezt a tényezőt, és a tünetekre
összpontosítanak. A szívelégtelenség kezelésére piacra dobott
diuretikumok nemcsak a testben visszatartott vizet segítenek kiüríteni,
hanem kimossák a vitaminokat, az ásványi anyagokat és más vízben
oldódó bioenergia-hordozókat is. Így a szívelégtelenség gyógyítására
eladott gyógyszerek ténylegesen rontják a beteg állapotát, és e szerek
felelnek az ilyen elváltozásban szenvedő betegeknek a kezelés
megkezdése után várható rövid élettartamáért.
Miközben e szerek tudatosan alkalmatlanok a betegség gyógyítására,
alapvető fontosságú tápanyagokat mosnak ki a szervezetből, és ezáltal a
betegség tényleges okát tovább súlyosbítják. Szerte a világon százmillió
szívelégtelenségben szenvedő beteg marad gyógyítatlan, és hal meg
időnap előtt a vádlottak cselekményeinek közvetlen következményeként.
1.1.4. Szívritmuszavar
A szívritmuszavar elsődleges oka a mikrótápanyagok, a vitaminok, az
ásványi anyagok, ubiquinon és más bioenergia-hordozók hiánya a
szívizomsejtek millióiban. Ennek következménye a normális szívritmus
kialakulásához szükséges elektromos impulzusok valamilyen
rendellenessége vagy vezetésének hibája. A közelmúltban egy placebók
alkalmazásával végrehajtott duplavakvizsgálat egyértelműen
dokumentálta, hogy a mikrotápanyagok terápiás alkalmazása hatásos,
biztonságos és megfizethető módja a szív általános állapota okozta
szívritmuszavar javításának.
A szívritmuszavar kezelésének gyógyszeripari megközelítése
szándékosan figyelmen kívül hagyja ezt a tényt, és e helyett a tünetekre
összpontosít. Az aritmia kezelésére értékesített gyógyszerek gyakran még
súlyosbítják a szívritmuszavart, és szívleállást, illetve a betegek idő előtti
halálát okozzák.
Egy évtizeddel ezelőtt Thomas Moore dokumentálta „Deadly Medicine”
(Halálos orvosság) című könyvében, hogy csak az Egyesült Államokban
az aritmiaellenes gyógyszerek egyetlen új osztálya több elhalálozást
okozott, mint ahány amerikai katona Vietnámban elesett. Szerte a világon
több mint százmillió szívritmuszavarban szenvedő beteg marad
gyógyítatlan a vádlottak e cselekményei közvetlen következményeként, és
a halálozási ráta nap, mint nap emelkedik.
1.1.5. Rák
Egészen a közelmúltig a rákot halálos ítéletnek tekintették. A természetes
gyógymódok és a celluláris medicina előrehaladása ezt a helyzetet
azonban alapvetően megváltoztatta. Mára e betegség esetében is
nyilvánvaló, hogy a vádlottak szándékosan elhanyagolták, sőt kizárták a
nem szabadalmaztatható gyógymódok kutatását, a kevésbé hatásos
gyógyszerek használata révén pedig a rák sem szűnhet meg, mivel ez az
egyik legnyereségesebb piac. A vádlottaknak a rosszindulatú daganatos
betegekkel kapcsolatban szemben elkövetett bűncselekményei rendkívüli
fontosságúak, és ezeket itt részletesebben bemutatjuk.
Tudományos tény, hogy minden rák terjedési mechanizmusa ugyanaz:
kollagént felemésztő enzimek (kollagenázok, metalloproteinázok) jelennek
meg a szervezetben. A természetes aminosav, a lyzin terápiás
alkalmazása – különösen, ha együtt adják más, nem szabadalmaztatható

mikrotápanyagokkal – blokkolhatja ezeket az enzimeket, így gátolja a
rákos sejtek terjedését. Ez idáig az összes tanulmányozott rákbeteg jól
reagált erre a terápiára, legyen szó mellrákról, prosztatarákról, tüdőrákról,
bőrrákról, fibroblasztómáról, a nyiroksejtek és más szervek rosszindulatú
daganatainak más formáiról.
Egyetlen oka van annak, amiért ezt a tudományos jelentőségű áttörést
nem kutatták tovább, és eredményeit nem alkalmazzák a rákbetegek
kezelésére szerte a világon: az, hogy ezek az anyagok nem
szabadalmaztathatók, ezért legfeljebb kis haszonnal értékesíthetők. Ami
ennél is fontosabb, hogy bármilyen betegség hatásos kezelése végső
soron annak felszámolásához, és így a sokmillió dolláros gyógyszerpiac
összeomlásához vezetne.
A rákbetegek esetében a gyógyszeripari marketing különösen csalárd és
rosszindulatú: a betegek „kezelése” során alkalmazott „kemoterápia” nem
jelent egyebet, mint hogy mérgezőanyagokat, többek között mustárgáz-
származékokat adagolnak a pácienseknek. Azt, hogy ezek a
mérgezőanyagok a test egészséges sejtjeinek millióit is elpusztítják,
közönyösen tudomásul veszik.
Ennek a ténynek a tudatában, természetesen az alábbi
következményekkel is számoltak: Először: a rák, mint globális járvány
fennmarad, vagyis változatlanul biztosítja a sokmillió dolláros
„betegségüzlet” gazdasági alapjait. Másodszor: a mérgezőanyagoknak a
kemoterápia során történő szisztematikus alkalmazása az ilyen
„gyógyszerekkel” kezelt rákbetegeknél új betegségeket okoz.
Ennek a stratégiának a következményeként a gyógyszerek veszélyes
mellékhatásainak (ide tartoznak a fertőzések, a gyulladások, a vérzés, az
egyes szervek működésében mutatkozó zavarok stb.) kezelését célzó
gyógyszerek piaca még nagyobb, mint maguknak a terápiás
gyógyszereknek a piaca. Így a vádlottak a rákbetegek százmillióinak
kárára működtetik csalárd rendszerüket, egyetlen céllal, a saját
gazdagodásuk érdekében.
1.1.6. AIDS és más fertőzőbetegségek
Hasonló, szándékosan félrevezető módszereket alkalmaztak az
emberiség történelme egyik legsúlyosabb járványa, az AIDS kezelésére.
Tudományos vizsgálatok már tíz évvel ezelőtt kimutatták, hogy a C-vitamin
a HIV-vírus szaporodását több mint 99 százalékkal csökkenti. Ezt a tényt a
vádlottak is több mint egy évtizede tudják.
Erről a biztonságos és megfizethető, nem szabadalmaztatható terápiáról a
vádlottak szándékosan nem vettek tudomást, s az AIDS ellen
szabadalmaztatott gyógyszereket fejlesztettek ki, amelyeknek
alkalmazása azonban súlyos mellékhatásokkal jár, és a hatalmas jogdíjaik
folytán elérhetetlenek a Föld lakói nagy többsége számára. Bűnös
módszereikkel a vádlottak emberek százmillióinak életét tették kockára, s
felelősek számos ember haláláért Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában
és a világ más részein egyaránt.
A vádlottak hasonlóképpen bojkottálták azt az információt, hogy a
fertőzőbetegségek elleni immunitás fokozásának legfontosabb eszközei a
B6-és a B12-vitaminok, a folsav s néhány más alapvető tápanyag
optimális bevitele. Tudományos tény, hogy ezek a celluláris metabolizmus
biokatalizátorai, s fokozzák a leukociták termelését, ami a test fő fegyvere
mindenféle fertőzés ellen. Ennek az információnak a szisztematikus
visszatartásával a gyógyszeripar szándékosan teszi kockára emberek,
különösen a fejlődő világban élő gyermekek és felnőttek százmillióinak
életét. A vádlottak mindegyike tudja, hogy a világnak ezeken a részein
szinte senki sem tudja megfizetni a gyógyszeres kezelést, és ezért
tömegesen meg fognak halni.
Az, hogy visszatartják a természetes, nem szabadalmaztatható
alternatívákról szóló életmentő információt a fertőzőbetegségek
megelőzésének és leküzdésének lehetőségeiről, nem csak embermilliók
halálához, hanem számos fejlődő ország gazdaságának a
tönkremeneteléhez is vezet. Ennek közvetlen következményeként a
világgazdaságban amúgy is meglévő egyenlőtlenségek drámai módon
súlyosbodnak. Ezeket az országokat szándékosan taszítják olyan
konfliktusba, amelyben csak veszíthetnek.
1.1.7. Egyéb betegségek
Más degeneratív, gyulladásos és fertőző megbetegedések, s napjaink sok
más betegsége hasonlóképpen csak azért megoldatlan egészségügyi
probléma, mert a vádlottak az emberi testet piacként határozták meg, és
védik is ezt a bűnös „betegségüzletet”.


1.2. BIZONYÍTÉK A VÁDLOTTAK BŰNÖS
MARKETINGMÓDSZEREIRE
1.2.1 Betegségek szándékos terjesztése és új betegségek szándékos
okozása a gyógyszerpiac bővítése érdekében
Piacaik bővítése érdekében, az ismert káros mellékhatások ellenére, a
vádlottak az alábbi gyógyszercsoportokat szándékosan állítják elő és
hozzák kereskedelmi forgalomba. Ezzel bűnös módon, szándékosan új
betegségeket okoznak, tevékenységüket a létező megbetegedések elleni
küzdelemnek álcázva. Az a tény, hogy a gyógyszerek mellékhatásai miatt
jelentkező új betegségekre csak a terápia alkalmazása után több évvel
derül fény, ugyancsak a rendszer működési elvének elkendőzését
szolgálja.
Koleszterin-csökkentő gyógyszerek, különösen a statinok és a fibrátok
tömeges forgalomba hozatala a szív- és érrendszeri betegségek
megelőzésének örve alatt. Ismert, hogy ezek a gyógyszerek a jelenleg
alkalmazott dózisban a világon betegek millióinak rákot okozhatnak.
A kemoterápiás gyógyszereket állítólag azért hozzák forgalomba, hogy a
rákot gyógyítsák. A szerek ezzel szemben súlyos mellékhatások egész
sorozatát okozzák, amelyek közül a leggyakoribb az új rákos elváltozás
keletkezése. A kemoterápia köré kidolgozott bűnös marketingrendszer
csak azért működhet, mert a vádlottak azt tudatosították, hogy a rák
egyenlő a halálos ítélettel – és ha a beteg életét a kemoterápia révén csak
néhány hónappal meg lehet hosszabbítani, a vádlottak ezt már mint
sikertörténetet „adják el”.
Az aszpirint tömegesen hozzák forgalomba a szívroham és az agyvérzés
megelőzésének hamis ígéretével, miközben ismert, hogy ennek a
gyógyszernek a hosszú távú használata elpusztítja a kollagént, és ezáltal
fokozatosan növeli a szívroham és az agyvérzés kockázatát, emellett
számos más betegséghez, például gyomorfekélyhez és gyomorvérzéshez
vezet.
A gyulladáscsökkentő gyógyszereket a fájdalom csillapítására és a
gyulladások kezelésére használják, például a gyulladásos izületi
elváltozások esetén. Számos ilyen gyógyszer azonban lerombolja a
kötőszöveteket, például az izületeket. Hosszú távú alkalmazásuk
súlyosbítja az egészségi problémákat ahelyett, hogy gyógyítaná azokat.
A kálcium antagonistákat tömegesen dobják piacra a magas vérnyomás
kezelésére és a szívroham megelőzésére hivatkozással, miközben ismert,
hogy e gyógyszerek hosszú távú használata növeli a szívroham, az
agyvérzés és más betegségek előfordulásának valószínűségét.
Az ösztrogén- és más hormontartalmú gyógyszereket szintén tömegesen
hozzák kereskedelmi forgalomba a csontritkulás és a szívbetegség
megelőzésének álcájával, miközben hosszú távú alkalmazás esetén
ismert, hogy ezek a gyógyszerek az őket szedő nők több mint 30
százalékánál rákot okoznak. Az e gyógyszerek által okozott rákok
különösen gyakori formái a „hormonfüggő” rákok, mint például a mellrák
vagy a méhrák.
Nyugtatók és antidepresszánsok. A másik bevált mechanizmus, amellyel a
vádlottak piacaikat következetesen bővítik: tudatosan függőséget okoznak
a gyógyszereladások növelése érdekében. Ismert, hogy számos nyugtató
és antidepresszáns, köztük az igen széles körben elterjedt diazepam
(„válium”) is függőséget okoz. Hogy fokozzák ezeknek a függőséget okozó
gyógyszereknek az értékesítését az egész világon, a vádlottak közvetlenül
a lakosságnak szóló egész oldalas újsághirdetésekben dicsérik
termékeiket.
Más gyógyszerek. Mivel a szabadalmaztathatóság előfeltétel a
gyógyszeripari befektetők számára, a tipikus gyógyszerek szintetikus
molekulák, és ezért mérgező hatásúak az emberi testre. Szinte minden
gyógyszerre ugyanaz a csalárd üzleti elv érvényes: rövidtávon csökkenteni
a tüneteket, ugyanakkor kárt okozni, és fokozatosan új betegségeket
terjeszteni, ezzel szélesítve a gyógyszerpiacokat.

1.2. A gyógyszerpiac kiterjesztése új betegségekre
A bűncselekmények elkövetésének egyik formája, hogy a vádlottak
gyógyszerpiacaikat új kórós elváltozások „konstruálásával” szándékosan
kiterjesztik, és ezekre meglévő készítményeiket javasolják, feledve, hogy
azokat korábban más betegségekre javallották. Első bizonyítékként
előterjesztjük az alábbi példákat:
A fejfájás elleni tabletták állítólag megelőzik a szívbetegséget. Az aszpirint
eredetileg fejfájás és más fájdalom csillapítására alkalmas pirulaként
fejlesztették ki, ma azonban a vádlottak tömegesen ajánlják hosszú távú
használatra egészséges személyeknek is, a szívbetegségek és más
súlyos elváltozások megelőzésére és kezelésére.
Az antibiotikumok állítólag hatásosak a szívkoszorúér-betegségek ellen.
Az antibiotikumok globális piacának bővítése érdekében a vádlottak
kiötlötték és elterjesztették az egész világon a szívrohamról szóló
úgynevezett „baktérium-elméletet
”. Anélkül, hogy bármiféle klinikai
bizonyítéka lenne a chlamydia vagy más baktériumok ténylegesen
szerepének az ateroszklerózis vagy szívroham bekövetkeztében, a
vádlottak bűnös módon reklámozzák az antibiotikumok általános, akár
egészséges emberek körében történő alkalmazását, a szívroham
megelőzésének hamis állításával.
Ez csak néhány példa a vádlottak módszereire, amelyekkel
következetesen kiterjesztik gyógyszereik alkalmazását más betegségekre.
Sőt ez a marketing nem a kivétel, hanem a szabály. Az ebben az
összefüggésben elkövetett bűncselekmények listáját a további nyomozás
során ki kell egészíteni.
1.4. E BŰNCSELEKMÉNYEK ELKÖVETÉSE ÉRDEKÉBEN A
TÁRSADALOM KÜLÖNFÉLE ÁGAIBA TÖRTÉNŐ SZISZTEMATIKUS
BEÉPÜLÉS
A vádlottak a világ legtöbb országában előre elhatározott szándékkal és
következetesen beépültek az orvostudományba, az egészségügyi
ellátórendszerekbe, hogy biztosítsák a „betegségüzlet” folytatásához
szükséges pénzügyi és egyéb függőséget, megteremtve ezzel bűnös
üzelmeik folytatásának lehetőségeit. Az orvosi kutatások elsődleges célja
nem az, hogy megtalálják a leghatásosabb, legbiztonságosabb és
leginkább megfizethető kezelési eljárásokat valamilyen betegség ellen,
hanem elsősorban a legnagyobb „betegségpiacokat” keresik, és a
gyógyszergyártók nyereségének maximalizálására törekednek. E stratégia
részeként, az elmúlt évtizedekben a vádlottak következetesen száműzték
az orvostudományi egyetemek oktatási programjaiból a hatásos, de nem
szabadalmaztatható természetes gyógymódokra vonatkozó ismereteket.
Szándékosan hoztak létre olyan orvosgenerációkat, amelyek tagjai alig
tudnak valamit a természetes terápiákkal kapcsolatos életmentő
ismeretekről.
Hasonlóképpen, az orvostudományi egyetemeken a terápiák oktatását
nagyrészt az újonnan létrehozott farmakológiai tanszékek vették át. Így az
évtizedek során orvosgenerációk fejezték be egyetemi tanulmányaikat
gyakorlatilag úgy, mint a gyógyszeripari „betegségüzlet” jól képzett
ügynökei. E stratégia leplezésére a szabadalmaztatott gyógyszereket
„tudományos” sikerként állították be, sőt „etikus gyógyszereknek”
keresztelték el őket, miközben a nem szabadalmaztatható természetes
terápiákat tudománytalan eljárásként diszkreditálták.

Hasonlóképpen, a vádlottak a világ legtöbb országában előre elhatározott
szándékkal és következetesen beépültek a tömegtájékoztatásba, hogy
elmélyítsék a pénzügyi és más függőséget, hogy hamis és félrevezető
információt terjesszenek saját bűnös gyakorlatuk elrejtésére, a
„betegségüzlet” elősegítésére, és más bűncselekmények elkövetésére.
A vádlottak szándékosan és következetesen visszaéltek a legtöbb nemzet
jogalkotásával és politikai elitjével annak érdekében, hogy olyan
törvényeket és más jogszabályokat hozzanak, amelyek célja a hatástalan,
nem biztonságos, viszont jelentős profitot ígérő gyógyszerek
értékesítésének bővítése. A vádlottak visszaéltek politikai befolyásukkal,
hogy olyan jogszabályok megalkotását kényszerítsék ki, amelyek lehetővé
teszik számukra dollártrilliók eltulajdonítását az „egészségbiztosítás” és
más állami és magánkezelésű egészségpénztárak működtetésének álcája
alatt. Csalárd „betegségüzletük” során ezt a pénzt szerte a világon
magánszemélyektől, vállalatoktól és kormányoktól vették el azzal, hogy
fizetséget kértek hatástalan, sőt káros terápiákért. Ezáltal a vádlottak
óriási nyereséget biztosítanak a gyógyszeriparnak, miközben emberek
százmillióinak okoznak szükségtelen szenvedést és idő előtti halált.

A vádlottak szándékosan és következetesen beépültek az Európai
Parlamentbe, más regionális és nemzetközi testületekbe, ideértve az
Egyesült Nemzetek Szervezetét, az Egészségügyi Világszervezetet
(WHO), a Világélelmezési Szervezetet (FAO) és más nemzeti és
nemzetközi politikai testületeket, s visszaéltek azokkal, hogy
elkövethessék emberiségellenes bűncselekményeiket.
1.5. A HATÁSOS, NEM SZABADALMAZTATHATÓ GYÓGYMÓDOK
SZISZTEMATIKUS AKADÁLYOZÁSÁVAL
KAPCSOLATOS
BŰNCSELEKMÉNYEK
Betegségüzletük védelme érdekében a vádlottak – stratégiájuk részeként –
megkísérelték akadályozni a világ népének hozzáférési lehetőségeit a nem
szabadalmaztatható természetes gyógymódokhoz. E cél elérése érdekében a
vádlottak több stratégiai intézkedést hoztak:
1. A nem szabadalmaztatható természetes gyógymódokra vonatkozó
életmentő információ visszatartása. A vádlottak emberek millióit
szándékosan és következetesen megfosztják attól az alapvető
egészségre vonatkozó információtól, hogy az emberi test nem állít elő
C-vitamint (aszkorbinsav). Ennek a tudásnak a hiánya miatt szinte
minden ember szenved a C-vitamin hiányától, és ezért hajlamos a szív-
és érrendszeri és más betegségekre. Hasonlóképpen, a vádlottak
következetesen és szándékosan visszatartják emberek millióitól azt az
alapvető információt, hogy az emberi test nem állítja elő a lyzin nevű
természetes aminosavat. Ennek az ismeretnek a hiánya miatt szinten
mindenki lyzinhiányban szened, és ezért hajlamos a rákra és más
betegségekre. Ezáltal a vádlottak szándékosan szükségtelen
szenvedést és emberek százmillióinak idő előtti halálát okozzák.
2. A nem szabadalmaztatható természetes gyógymódok nyilvános
diszkreditálása. A vádlottak szándékosan és következetesen
megtévesztik a lakosságot hamis, félrevezető és koholt információ
terjesztésével, amellyel diszkreditálják a nem szabadalmaztatható
gyógymódokat.
3. A nem szabadalmaztatható természetes gyógymódokra vonatkozó
információ terjesztésének törvényen kívül helyezése. A vádlottak
szándékosan visszaéltek politikai befolyásukkal, és megkíséreltek
nemzeti és nemzetközi szinten olyan jogszabályokat bevezetni, amelyek
lényegében törvényen kívül helyeznék a nem szabadalmaztatható
természetes gyógymódokra vonatkozó, prevencióról és
gyógykezelésekről szóló információ terjesztését. Ugyanakkor ezek a
jogszabályok mesterségesen alacsony „felső határokat” állapítanak meg
az ilyen természetes és biztonságos terápiáknál alkalmazható anyagok
mennyiségére, amelynek célja, hogy megtiltsák a természetes szerek
terápiás alkalmazását. Az ENSZ Kódex Alimentarius Bizottságában a
vádlottak megpróbálták keresztülvinni, hogy az ENSZ minden
tagállamában, azaz az egész világon ilyen jogszabályokat vezessenek
be.
1.5.5. Most, hogy a gyógyszeripari „betegségüzlet” védelmére irányuló összes
békés erőfeszítés megbukott, a vádlottak stratégiát váltottak.
Szándékosan igyekeznek nemzetközi válságot előidézni, nem rettenve
vissza akár egy háború kirobbantásától sem, annak érdekében, hogy
létrehozzák a lélektani és jogi előfeltételeit annak, hogy az egész
világon azonnali protekcionista jogszabályokat vezessenek be, ezzel
biztosítva „betegségüzletük” szilárd alapjait, és a többi bűncselekmény
elkövetésének lehetőségeit, amelyekkel most vádoljuk őket.

A VÁDLOTTAK
A vádlottak különféle országok üzleti, katonai és politikai vezetői:
1. George Walker Bush, az Egyesült Államok elnöke. Ő a gyógyszeripari-
petrolkémiai kartell érdekeinek fő politikai végrehajtója. Ő az Irak elleni
háborús bűncselekmények és más, e panaszban részletezett egyéb
bűncselekmények fő politikai végrehajtója.
2. Anthony Charles Lynton („Tony”) Blair, az Egyesült Királyság
miniszterelnöke. Ő politikai vezető és végrehajtó egyben, ugyanakkor George
Bush bűnsegédje az e panaszban felsorolt bűncselekmények elkövetésében.
3. Richard Bruce („Dick”) Cheney, az Egyesült Államok alelnöke. Cheney az
olajipari szolgáltató Haliburton & Company Dallas (Texas) vezérigazgatója
volt. Irak legyőzése után – az újjáépítés álcája alatt – a Haliburton lett az
ország gazdasági kifosztásának legfőbb nyertese.
4. Donald Rumsfeld, védelmi miniszter. Rumsfeld több biotechnológiai és
gyógyszeripari társaság vezérigazgatója volt, közöttük a G. D. Searle nevű
gyógyszeripari konszerné, amely ma a Pharmacia része. Évtizedeken
keresztül ő volt a gyógyszeripari „betegségüzlet” stratégiai szervezője, ezért
számos kitüntetést is kapott a gyógyszeripartól. George Bush mellett Donald
Rumsfeld egyike volt az Irak elleni támadóháború fő kirobbantóinak.
5. John Ashcroft, az Egyesült Államok igazságügy-minisztere. Ő egyike a
„haza biztonságáról szóló törvény” stratégáinak; ez volt az a törvény, amellyel
a vádlottak következetesen megnyirbálták a polgári szabadságjogokat az
Egyesült Államokban. Ő felel azért a protekcionista jogszabályért, amely
lényegében felmentést adna a gyógyszeriparnak az Egyesült Államokban
elkövetett bűncselekmények miatti felelősségre vonás alól.
6. Tom Rich, belbiztonsági miniszter, John Ashcroft bűnsegédje a vádlottak
politikai és gazdasági hatalmának megszilárdításában avégett, hogy – a
polgári szabadságjogok szisztematikus nyírbálásával – folytathassák
gátlástalan „betegségüzletüket” és más bűncselekményeiket az Egyesült
Államokban.
7. Condoleezza Rice, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója.
Korábban a Chevron petrokémiai konszern igazgatója volt, és meghatározó
szerepet játszott a vádlottak támadóháborújának előkészítésében.

A gyógyszeripari ágazatban az alábbi társaságokat vádoljuk:
1. Pfizer Inc., a vezérigazgatót, dr. Henry A. McKinnellt, valamint a többi
ügyvezetőt és az igazgatótanács tagjait.
2. Merck & Co., Inc., a vezérigazgatót, Raymond V. Gilmartint, a többi igazgatót
és az igazgatótanács tagjait.
3. GlaxoSmithKline PLC, a vezérigazgatót, Dr Jean-Pierre Garniert, a többi
igazgatót és az igazgatótanács tagjait.
4. Novartis AG, a vezérigazgatót, Dr Daniel Vasellat, a többi igazgatót és az
igazgatótanács tagjait.
5. Amgen Inc., a vezérigazgatót, Kevin Sharert, a többi igazgatót és az
igazgatótanács tagjait.
6. Astra Zeneca, a vezérigazgatót, Sir Tom McKillopot, a többi igazgatót és az
igazgatótanács tagjait.
7. Ely Lilly and Company, a vezérigazgatót, Sidney Taurelt, a többi igazgatót
és az igazgatótanács tagjait.
8. Abbott Laboratories, a vezérigazgatót, Miles D. White-ot, a többi igazgatót
és az igazgatótanács tagjait.
9. Más gyógyszeripari társaságokat, vezérigazgatóikat és igazgatótanácsaik
tagjait, azokat, akik fenntartják és előmozdítják a „betegségüzletet”, és
bűnsegédek más bűncselekmények elkövetésében.

A petrolkémiai ágazatban az alábbi vállalatokat és vezetőiket vádoljuk:
1. ExxonMobil Corporation, a vezérigazgatót, Lee R. Raymondot, a többi
igazgatót és az igazgatótanács tagjait.
2. British Petroleum (BP), a vezérigazgatót, Lord Browne of Madingleyt, a
többi igazgatót és az igazgatótanács tagjait.
3. Chevron Texaco Corp., a vezérigazgatót, David O’Reillyt, a többi igazgatót
és az igazgatótanács tagjait.
4. Más petrolkémiai társaságokat, azokat, amelyek hasznot húznak az Irak
elleni támadóháborút követő fosztogatásból és a hadizsákmányból.

A multinacionális vállalatok mögött álló pénzügyi csoportok a következők:

1. A Rockefeller pénzügyi csoport és a Rockefeller család tagjai, mivel
hasznot húznak az elkövetett bűncselekményekből.
2. A Rothschild csoport és minden tagja, mivel hasznot húznak ezekből a
bűncselekményekből.
3. A JP Morgan csoport és minden tagja, mivel hasznot húznak ezekből a
bűncselekményekből
4. A háromoldalú bizottság és tagjai; ezt a testületet David Rockefeller
alapította, hogy a befektető csoport érdekeit koordinálja a világ három részén,
az Egyesült Államokban, Európában és Japánban (innen a „háromoldalú”
elnevezés). A bizottság összes tagja egyénileg is bűnösnek találtatik e
bűncselekményekben való részvétel miatt, vagy mert belőlük hasznot húzott.
5. Más vállalati lobbi- és érdekcsoportok tagjai, akiket a további nyomozás
derít fel, ha részt vettek e bűncselekmények elkövetésében, vagy hasznot
húztak belőle.
6. J.P. Morgan Chase Bank, a vezérigazgató, William B. Harrison Jr., a többi
igazgató és az igazgatótanács tagjai.
7. Más pénzintézeteket vezérigazgatói, igazgatótanácsaik tagjai és
részvényesei, valamint mindenki más, akiről a további nyomozás kideríti,
hogy részt vettek-e bűncselekmények elkövetésében, vagy hasznot húztak
belőle.
8. Politikusok, valamint nemzeti és nemzetközi politikai testületek tagjai,
akikről a további nyomozás kideríti, hogy részt vettek-e bűncselekmények
elkövetésében, vagy hasznot húztak belőle.
9. A katonai erők tagjai, akik részt vettek, vagy akikről a további nyomozás
kideríti, hogy részt vettek-e e bűncselekmények elkövetésében, vagy hasznot
húztak belőle.
10. Gyógyszeripari, illetve egészségügyi vezetők, akikről a további nyomozás
kideríti, hogy szándékosan és következetesen részt vettek e
bűncselekmények elkövetésében, vagy hasznot húztak belőle.
11. A sajtó tagjai és mások, akikről a további nyomozás kideríti, hogy részt
vettek-e bűncselekmények elkövetésében, vagy hasznot húztak belőle.
12. Minden más magánszemély, szervezet vagy testület, akiről vagy amelyről
a további nyomozáss kideríti, hogy részt vettek-e bűncselekmények
elkövetésében, vagy hasznot húztak belőle.
Kelt 2003. június 14-én
Hágában, Hollandia
A fentiek, részlet a dokumentumból. A teljes anyagot, egyben, sajnos nem sikerült kitenni ide. Azomban, pdf formátumban elérhető az alábbi címen:
http://www4.dr-rath-foundation.org/The_Hague/greek.html
(Az oldal alsó részén ki kell választani a magyar nyelvet. - 41 oldalas pdf file magyarul. http://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-
· postaimre - 2011 01 18 ¦ 11:32:15 · 1 hozzászólás · 187 megnyitás · Nyomtatás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése