2010. december 11., szombat

Dávid és Agthon Magyarországró

A két könyv amely megjelent, már körbejárt, több helyről is megkaptam. Aki még nem olvasta ajánlom figyelmébe, mind a kettő letölthető az alól lévő linkekről. A levelem folytatásában egy riportot olvashatunk és az országunkról kapunk egy kis előrejelzést.


Mit gondolt a kisfiúról, amikor először találkozott vele?
Kezdetben úgy tekintettem rá, mint egy páciensre, és ennek megfelelően viszonyultam hozzá. Természetesen eleinte óvatos voltam. A paranormális jelenségek terén nem voltam kezdő, de jónéhány emberrel találkoztam, akik azt állították magukról, hogy bizonyos képességeik vannak, üzeneteket kapnak, entitásokkal kommunikálnak stb., a valóságban azonban ezek inkább bizonyos zavarokként nyilvánultak meg náluk, ezért visszafogott voltam. Egyébként a pszichológiai vizsgálat bizonyos módszereket használ, amelyekkel ki lehet deríteni a kijelentések igazságát, a döntő választ azonban a pszichológiai ráérzés adja. Meggyőződésem, hogy Dáviddal azért találkoztam, mert hosszú idővel ezelőtt így volt megírva.
A legelső pillanattól kezdve erős vonzódást éreztem iránta – mintha már ismertem volna valahonnan. A beszélgetésünk alatt a valóság és az intuíció erősen küzdöttek bennem. Higgyék el, egy tanult ember számára egy páciens klinikai feltételek között történő elemzése elég körülményes, és arra késztet, hogy a racionális elme sugallatait kevésbé vegyük figyelembe.
Üléseink során jegyzeteket készítettem, de nem tudtam eldönteni, a nyilvánosságra hozzam-e ezeket vagy ne.
Ha nem lett volna az Orfeu Kiadó, ez a könyv nem született volna meg, a benne levő üzenetek nem kerültek volna nyilvánosságra. Eldöntöttem, hogy írok egy könyvet, egy science fiction-t, Kristóf, a Kárpátok mágusa címmel, amelyben közérthető formában tárom fel a körülöttünk lévő igazságot. Azért jutottam erre a döntésre, mert sok időt töltöttem egyes a spiritualitás iránt érdeklődő pácienseimmel, akik a csakrákról, energiákról, gyógyítási eljárásokról, karmáról és egyebekről adtak magyarázatokat. Míg e könyv végleges formáján dolgoztam a szerkesztőséggel, elmeséltem a gyermektől kapott küldetést, amely egy más nézőpontba helyezi a világunkat, és azt, hogy annak ellenére, hogy hiszek a gyermek által elmondottakban, nem tudom, miképpen tálalhatom, anélkül, hogy az embereknek ártanék.
Miután a kiadóim nagyon érdeklődőnek tűntek, elkezdtük a jegyzetek alapján kielemezni a témát, felsorakoztatva a kiadás mellett és ellene szóló érveket. Így születettek meg a Dávidról szóló könyvek.
A könyvek információtartalma teljesen megegyezik a valósággal. Egyedül néhány, a vallásról szóló kérdés volt, amelyekkel kapcsolatban Dávid megadta döntés lehetőségét, mondván, hogy én határozom meg, mikor továbbítom ezeket az információkat.
Mi volt az a pillanat, amikor meggyőződött arról, hogy van logika abban,
amit a fiú mondott?
Azt hiszem, Dávid megérezte a tartózkodásomat, ezért a magánéletemről kezdett el információkat közölni, amit egyébként sehonnan sem tudhatott. Így hamar rájöttem, hogy egy nem mindennapi lény előtt állok, aki valós képességekkel és különleges küldetéssel rendelkezik. Mindehhez társult még a bizalom érzése, amit minden egyes találkozásunk alkalmával éreztem. Ahogy már említettem, olyan volt, mint ha régóta ismernénk egymást, és ez számomra mérhetetlenül sokat jelentett.
Nem félt attól, hogy támadják majd a könyv miatt?
Az elején gondoltam erre, de Dávid meggyőzött arról, hogy akiknek küldetésük van, védelmet is kapnak. Most már nem félek. Igaz, érnek támadások, főleg energetikaiak, de hatalmas, csodálatos és erős őrangyalom van. Mindenhová elkísér, mindentől és mindenkitől megvéd. Nem tudom, mivel érdemeltem ki ezt a segítséget, valószínűleg a küldetésem még nem ért véget ezen a Földön.
Dávid szerint ezekben az időkben az univerzum fejlett lényei közül sokan jönnek a Föld megsegítésére. Nem egyedül érkeznek, hanem erős entitásokkal támogatva, akik segítik és irányítják őket a küldetésük teljesítésében. Úgy tűnik, mindannyiunkat, akik a Kollektív Tudat felébresztésén fáradozunk, ilyen fénylények támogatnak. Most mindannyian egy céllal vagyunk itt, a küzdelmünk egy közös küzdelem. Fontos megértenünk: mindannyian testvérek vagyunk, és semmit nem titkolhatunk el egymástól.
Az ön élete mennyiben változott meg a találkozás óta?
Erőteljesen, több szempontból is megváltozott. Elsősorban kezdtem hinni abban, amit érzek és látok, gondolok itt az extraszenzoriális képességekre, illetve érzem/tudatosítom a kifinomult elme szintjén kapott segítséget. Elkezdtem hinni a saját megéléseimben, a világ megértésében, és hogy más szemmel is láthatom a körülöttem zajló eseményeket. Egyrészt ez egy csodálatos ajándék, ugyanakkor nagy terhet is jelent.
Tartja a kapcsolatot a fiúval?
Igen, de nem mint terapeuta és páciens, hanem mint barátok tekintünk egymásra. Nincs állandó kapcsolatunk, csak alkalmanként találkozunk, inkább telefonon beszélünk.
Leegyszerűsítve mi az üzenete a könyveknek?
A világ nem olyan, mint amilyennek tanították. Eljött az ideje, hogy megértsük, mi nem nyomorult halandók vagyunk, hanem a Teremtőből kivált fejlett lények. A teremtésre képesek lévén, saját jövőnk mesterei vagyunk. Eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahol megengedtetik számunkra a belső Istenivel való kapcsolatfelvétel. Megvan az erőnk a tudatossági szintünk megemeléséhez és megváltoztatásához. Meg kell tehát szabadulnunk a dogmáktól, programoktól, korábbi elképzeléseinktől, és tudatosítanunk kell származásunkat és egyediségünket. Meg kell végre értenünk, hogy nem léteznek határok, külön tulajdonjog, gőg, és mindannyian egyenlők vagyunk. Isten/Teremtő ugyanaz, mindegy, hogyan fejezzük ki, így mindannyian ugyanazon Teremtő gyermekei vagyunk.
Ön felkészült a 2012-es évre?
Nem teljesen. Építettem egy nyolcas erősségű földrengést kibíró házat a városon kívül, apró dolgokat kezdtem beszerezni, szerszámokat vásároltam, van
szélgenerátorom, mindezek azonban a praktikus életem kielégítését szolgálják. Az igazi felkészülést szellemi téren kell megvalósítanunk. Én nem hiszek abban, hogy 2012 lesz az az év, amikor a Föld lakossága elpusztul – ellenkezőleg: az új világ kezdete lesz, és hogy részesei legyünk ennek, spirituálisan fel kell készülnünk rá. Az új világ a béke és szeretet világa lesz, a harmóniáé és a megértésé, az a világ, amelyben emberekké, kozmikus, egyetemes lényekké válunk. Szeretném hinni, hogy fel vagyok készülve erre a világra, és szeretném, ha ebben minden, jelenleg a Földön élő csodálatos lélek részt vehetne.
Hogyan próbálja meg minél több emberhez eljuttatni az üzenetet?
Általában könyveken és cikkeken keresztül. De mivel úgy gondolom, ezek nem elégségesek, az Orfeu kiadóval úgy döntöttük, egy három napos konferenciát szervezünk októberben Bukarestben, Bolygószintű változások címmel. Célunk, hogy konkrét helyzetek – amelyekkel a bolygó jelenleg küszködik – tudományos és spirituális elemzésével a csoporttudatosság felkeltését elősegítsük. Reméljük, legalább most, az utolsó órában, sikerül minél több embert felébreszteni.
Befejezésül egy nyilvános üzenetet szeretnék átadni, amit Dávidtól kaptam:
Hamarosan minden ki fog derülni. Senki nem tudja pontosan, mikor, de érzem, hogy közeledik. Mindannyiunknak szeretettel kell a kihívások elé tekintetnünk és az elkövetkező megpróbáltatásokkal szembenéznünk. Ne essünk az irigység, a gyűlölet, a reménytelenség és pánik csapdájába. Ne szegüljünk szembe testvéreinkkel, mert megütni valakit, annyit jelent, mint megüti saját magunkat. Ne felejtsük el, hogy testvérek és Emberek vagyunk. Megpróbálnak elbűvölni, mert tudják, hogy ez az utolsó esélyük; megpróbálják az embereket egymás megölésére, egymás meggyűlölésére késztetni… ne essünk ebbe a csapdába!
Én egy küldetéssel jöttem, amelyet megfelelően el kell végeznem. Az én feladatom Romániában van, de mivel az üzenetem hozzátok is eljutott, pontosan kell továbbadnom, amit nekem közvetítenek.
Magyarország számára is lesznek nehéz pillanatok, de ahogy látom, ott valaki szembeszegült az anunnakikkal, és sikerült legyőznie őket. Ez lehetővé teszi, hogy Magyarország karmája sokkal kisebb legyen. Ott is lesznek problémák, mint mindenhol, de a lakosság meg tudja védeni magát. Ahogy látom, ott az emberek sokkal tudatosabbak az eljövendő dolgokkal kapcsolatban, és a megéléseiket könnyebben megértik. Ez annak köszönhető, hogy ott nincs akkora energetikai támadás. Az emberek tudatosabban táplálkoznak, nyugodtabbak, jobbak, és ez nagymértékben segíti nemcsak őket, hanem a teljes bolygót, mert mindannyian összekapcsolódunk.
Egy dolgot szeretnék még mondani: ne felejtsétek el, hogy mindannyian testvérek vagyunk, és mindannyian ugyanabból a mátrixszegmensből indultunk el. A feladatunk ennek az egységnek a megteremtése a Földön. A népetek, akárcsak a miénk, védve lesz, ha megértjük, hogy egy nagy energiában élünk, és minden, amit adunk, vissza is jön. Ha a szeretet gondolatenergia-formát adjuk, a Mátrix csak szeretetet ad vissza, és ez mindannyiunkat mindentől megvéd. Szeretlek benneteket teljes szívemből, és azt kívánom, hogy találkozzunk a szeretet és béke évezredében!Aladina
Dávid tudja, milyen feladatai lesznek, és elmondhat egynéhányat ezekből? Mi konkrétan mit tehetünk, mivel segíthetjük elsősorban a bolygót, az embereket és magunkat? Napjainkban rengeteg könyv jelenik meg, amely az apokalipszist követő világot festi le… Ezek kétségbeesést és olyan életet ábrázolnak, amelyet senki nem szeretne megélni: az embereket egyetlen cél vezérli, a túlélés, mindenhol pusztaság van, és egymást pusztítják el, hogy táplálékhoz jussanak. Lehetséges, hogy egyes emberek, akinek a tudatát ezekkel a gondolatokkal fertőzték meg, ilyen életet hozzanak létre maguknak? Ha igen, hogyan védekezhetünk ellene?
Fel kell ébrednünk! Nehéz periódus előtt állunk, de ez annak tudható be, hogy le kell mondanunk az eddig számunkra megszokott életről. Ha ez rövidebb idő alatt sikerül, hamarabb alkalmazkodunk a dolgokhoz. Én úgy látom, a világ, ami jön, harmóniával, szeretettel és békével teli világ lesz. Végre meg fogjuk érteni, kik vagyunk, és milyen képességekkel rendelkezünk. Nem szabad hagynunk, hogy az irigység, a gyűlölet, az elkeseredettség felülkerekedjen rajtunk! Ezek nem a mi tulajdonságaink, hanem az övék. Ők a félelem érzését akarják belénk rögzíteni, mert azt hiszik, csak így tarthatnak fogolyként bezárva, de bármit is tegyenek, a feladatuk a Földön befejeződött. Ne felejtsük el, mi vagyunk azok, akik a saját realitásunkat alakítjuk! Ha gyűlöletben élünk, gyűlöletet kapunk vissza, ha szeretetben élünk, szeretet lesz az ajándékunk. A mi feladatunk, hogy minden pillanatban gondolatenergia-formákat küldjünk a Mátrixhoz. Így segíthetjük a bolygót és az embereket. Az apokalipszis nem a miénk, hanem az övék. Magyarország védett ország, nektek semmiképpen nem kell félnetek.
Léteznek viszont olyan helyek a Földön, ahol ők (az anunnakik) vannak többségben – itt az emberek rosszak lesznek, és gyűlölettel telítettek, s harcolni fognak egymással. Ez a büntetés a tetteikre. Nem szabad ezekbe a frekvenciákba belépnünk! Ne feledjük, mi vagyunk, akik megtervezzük a jövőt, amely egy szeretettel teli új világ!
Szabolcs, Gabi
Dávid miért nem beszél a föld szívcsakrájáról, amely a Pilisben található? A fél világ úgy tudja, hogy ez egy Pilis nevű helyen van. Miért korlátozza az energiapontokat csak Romániára? Ha így van, akkor a Dalai Láma nem mond igazat.
Az én küldetésem Romániában van. Látom a Pilis nevű helyet, és látom, hogy hegyvidék. Létezik ott ez a fajta energia, de én nem olyannak látom, mint Románia csakrái, hanem valami hatalmas vortexnek, amely mindkét irányba működik, vagyis energiát ad és fogad. Mintha a Föld lélegezne. Hét hasonló hely létezik a Földön, de ezekről nem adhatók információk. Ha felfedezik, lezárulhatnak, és a változás nehezebben menne végbe, sok emberáldozat árán. Ennek a helynek a védelme az ott élők feladata, s a működésben tartás nagyon fontos: egy adott pillanatban védelmező ernyőt fog Magyarország egy nagy területe fölött alkotni. Tudom, hogy három befolyásos személy, akik ezeket a sorokat olvassák (két férfi és egy nő), elmegy majd oda, pontosan tudni fogják, hova, kitárják a
szívüket, és két órát ott töltenek. Azután tudni fogják, mit kell tenniük. Mindenkit szeretek, ne feledjétek, mindannyian testvérek vagyunk, és a nem múltbéli tetteink számítanak, az számít, mit cselekszünk ezután. Ébredjetek!
Kedves Gabi, ne ítélkezzél. Tanulj meg szeretni, mert hatalmas erő van benned! Értsd meg, hogy mindannyian testvérek vagyunk, és mindannyian ugyanahhoz a mátrix-szegmenshez tartozunk. Megvan benned a gyötrődéseidre való válaszolás képessége. Tanulj meg a szívedre hallgatni, és meglátod, körülötted minden más értelmet kap. Kérd, hogy az Igazság feléd forduljon. Csak így lehetsz saját magad.
Horatzio
Dávid azt mondja az első könyvben, hogy küldetésének lejárta után „visszamegy”.
A kérdésem az, hogy az a döntés még érvényes-e? Nem gondol arra, hogy a Földön szerzett tapasztalatai alapján nem tartozik már az Inua bolygóhoz, és további fejlődése érdekében a jövőben az Új Földön lesz a helye?
Azt teszem majd, amit mondanak nekem. Én itt szeretnék maradni, de addig maradok, amíg szükség lesz rám. Tudom, hogy amikor majd minden lecsendesedik, amikor az új Föld létrejön, akkor kezdődik el az igazi küldetésem. Addig fog tartani, amíg kell. Fontos megértenünk, hogy mi az univerzum vándorai vagyunk, és egy égitesten vagy univerzumban vagy dimenzióban való tartózkodásunk azért szükséges, hogy bizonyos tapasztalatokat szerezzünk, segítsünk és megváltoztassunk dolgokat. A távozásunkkor semmit nem viszünk magunkkal, csak a gondolatenergia-formákat, amelyeket létrehoztunk. Ezek jelentik a hozományunkat, és a segítségükkel fejlődhetünk.
PMeli
1. Dávid nem beszél az űrhajókról, de sok ezoterikus könyv azt állítja, hogy a kritikus pillanatokban űrhajókkal lesz kimenekítve az emberiség. Mi az igazság erről, és hogyan fog ez megtörténni?
Én azt gondolom, ezek átverések. A hajók az övék, és kérlek, ne menjetek be ilyen csillagkapukba vagy alagutakba, ha a szívetek nem ezt súgja! Úgy látom, megpróbálnak majd becsapni, azt a benyomást keltve, hogy egy más dimenzióba menekülhetünk, ez azonban egy általuk létrehozott világ lesz, s akik ide mennek, elölről kezdhetik az egészet. Ugyanazoknak a gazdáknak lesznek rabszolgái. Bizonyos fajok a segítségünkre jöttek ide, s egyesek közülük kapcsolatban állnak az emberekkel, de ők senkit sem akarnak a saját biztonsága érdekében a hajóikra felvenni. Ők a Földön akarnak megvédeni minél több lelket. Én nem dönthetek arról, felmenjetek-e a hajóikra vagy ne, mindenki maga érzi ezt. Én személyesen nem tenném.
2. Mikor fog megtörténni a DNS-átalakulás (azt mondják, állandóan módosul)? Ez mindenkivel meg fog történni, és hogy vehetjük észre? Segíthetjük ezt az átalakulást (például tanfolyamokkal), esetleg mit kell tudnunk róla?
A DNS a 2012-es évet követően mindenkinél átalakul, s egyes személyeknél ez az átalakulás meg is kezdődött már. Energetikai szinten fog megtörténni, de egy jó pár évig eltart még, mivel a szervezetnek alkalmazkodnia kell. Az egyedüli dolog, amit tehetünk, egy pozitív rezgés fenntartása, ami a gyorsabb fejlődést és az egészség megőrzését biztosítja. Amilyen mértékben a negatív rezgések csapdájába maradunk, annyival később fog megtörténni az átalakulás.
3. Az előttünk álló periódusra élelemmel és ruházattal kell felkészülni, vagy éljünk a megszokott módon a legjobb tudásunk szerint, és ne gondoljunk arra, ami jön? Dávid az első könyvben elraktározandó magokról, élelemről beszél. Lehetne részletesen tudni, például milyen időszakra kell élelemmel felkészülni? Mi fog a vízzel történni?
Egy évre való tartaléknak kell lennie, és fontos, hogy magokat tároljunk, amelyeket majd elültetünk, hogy aztán termést hozzanak. Szükség lesz növény- és zöldségtermesztési ismeretekre, esetleg erről szóló könyvek beszerzésére. Vásároljatok fóliát és mindent, amire szükség van kis fóliaházak építéséhez. Csak így lesz termésetek, mert a Föld erős sugárzásoknak lesz kitéve, amit a növények nem fognak tudni elviselni. Nagyon fontos, hogy palántázás előtt tisztítsátok meg a helyet, ahova növényeket ültetitek. A termőföld felső rétege halott lesz, ezt ne használjátok. A felső 5-10 centiméteres réteget ássátok ki és dobjátok el. Az alatta lévő földet lazítsátok fel, ebbe ültessetek. Fontos, hogy néhány tartalék ruhátok is legyen. Mindezek ellenére élnünk kell az életünket. Minden nap egy tapasztalat. Semmiben sem segít, ha állunk és várunk valamire. A víz gond lesz, de nem Magyarországon.
4. Kérdezni szeretnék a rézkarkötőről. Az üzletben csak nagyon vékony rézszálat találtam, amelyre műanyag gyöngyöket fűztem fel, hogy ne sértsék fel a karomat. Jól van ez így, vagy a réznek a nagyobb védelem biztosítása érdekében érintkeznie kell a bőrrel?
Bármilyen réz jó. Ha a Föld mágneses tere elkezd csökkeni, készíthettek egy rézzel körbekerített szobát, s a szálakat akkumulátorra kell kötni, hogy energiamezőt hozzon létre. Ily módon az agy semmilyen sokkot nem fog kapni. A karkötőnek jó egy rézszál is. Nem számít, éri-e a bőrt vagy sem.
5. Az élelemről. Arról volt szó, hogy a hús fogyasztása helytelen, s ezen kívül vannak még olyan élelmiszerek, amelyek nem ajánlottak. Például a tojás milyen?
A tojás ugyanolyan, mint a hús. Nekünk azonban azt kell megennünk, aminek szükségét érezzük. Semmit sem szabad erőltetni. Ha vegetáriánus vagyok, és kolbászt szeretnék enni, meg kell tennem, mert a szervezetemnek szüksége van az információra az illető élelmiszerből. Az emberek vegetáriánusok lesznek, de ennek bekövetkeztéig még van egy kis idő. Akárhogy is: tejterméket fogyaszthatunk. Ezek nem ártalmasak.
6. Lehet tudni valamit a Belső Földről és azokról, akik ott bent élnek?
Tudok róla, de egyelőre semmit nem mondhatok. Bárhogy is legyen, ott nem csak barátok élnek. Tartózkodjatok attól, hogy meditációval ezekre a helyekre kerüljetek.
7. Mi igaz a Galaktikus Konföderációról?
Létezik egy galaktikus szövetség, akik felügyelnek minket. Ennek több életforma is tagja. Ezek a lények eljöttek, hogy a Föld változásaira figyeljenek, de közvetlen módon nem avatkozhatnak be. A feladatuk megfigyelni a gyarmatosítóinkat, s úgy tűnik, azokat ez nem érdekli. Ez a szövetség több ország vezetőivel áll kapcsolatban, sok évvel ezelőtt elmagyarázták nekik, mi fog történni, de minket nem tájékoztattak erről. Sokkal könnyebb lett volna a katasztrófáktól megmenekülni, ha megemeltük volna a tudatosságszintünket, viszont ez a minket irányító lények felfedéséhez vezetett volna. Természetesen a kormányokat is a Föld gyarmatosítóinak elképzelései szerint hozták létre, így nem érdekük, hogy lássuk és megértsük a körülöttünk zajló valóságot.
8. Mi fog történni a gyermekekkel? Vagy azokkal, akik jó emberek, akik nem tudnak (vagy nem akarnak) lemondani a húsról, és nem értik, mit jelent ez a növekvő vibrációval járó dimenzióugrás.
Nincs semmi összefüggés a húsról való lemondás és a rezgésszint emelkedése között. Mindenkinek azt kell ennie, amit a szervezete igényel. Amikor arra lesz szükség, saját magától fog lemondani a húsról. A Föld vibrációja változik, még akkor is, ha húst fogyasztunk, és vele együtt mi is változunk. Ne féljetek a kicsik miatt! A legtöbb olyan lélek, aki úgy döntött, hogy most fog leszületni, tehát fel ők vannak készülve a változásokra. A felnőttek közül csak azok hagynak itt minket, akiknek ez szerepel a küldetésében. Ellenkező esetben itt maradnak.
9. A biogazdálkodással kapcsolatban Dávid arról mesélt, hogy sokféle növény van, amely megvéd a korokozóktól. Mondhat még erről valamit, esetleg hogyan tudhatunk meg többet? Az interneten kevés információt lehet találni.
A csalán elég jó védelmező a rovarok ellen. Ha csalánt ültetsz a burgonya közé, megvédi a bogaraktól. Hasonlóan a többi növény is. A káposztát a paradicsom védi. A mustárt a veteményes köré kell ültetni, egy megbízható őrszem. A petrezselyem megvédi a salátát és általában mindenféle zöldséget. A salátát a hagyma is védi. A levendula nagyon jó védelmet biztosít, akár kerítést is lehetne telepíteni belőle a termés köré.
10. Mi a véleménye az újrakapcsolódásról vagy másképpen a kommunikációs gyógyításról? Ezzel változik a DNS is?
Minden tanfolyam jó, ha megfelel nekünk, és ha szükségét érezzük.
11. Az Amerika partjai közelében lévő tengerszennyeződésről kérdeznék. Egy ismerősöm megpróbált segíteni pszi-sebészettel. A kérdésem a következő: lehet úgy segíteni a Földet, hogy annak fizikailag látható eredménye legyen?
Megtehetjük, és meg is kell tennünk. Ahogy egyre több ember felébred, úgy lesz egyre jobb. A változások mindenképpen megtörténnek, de ilyen tettek folytán sokkal elviselhetőbbek lesznek.
12. Miután meghalunk, a Mátrixba (vagy legalább egy semleges térbe) kerülünk, ahol a lélekcsaládunkkal találkozunk. Tehát akkor még nem fog megszűnni a személyiségünk (természetesen az ego és földi személyiség igen), de a szellemi személyiségünk nem vegyül el a „levesben”? Megmarad a tudásunk? Mi marad meg? Megtartjuk az előző életekből származó emlékeinket, vagy csak az összegyűjtött tapasztalatainkat?
Megtartjuk a kibocsájtott gondolatenergia-formákat és az összegyűjtött tapasztalatokat, de ezeknek az energiáiról van szó és nem a fizikai tudásról. A Mátrixban nem létezik ego, sem személyiség, mert láthatjuk az egyetemességet. Mint szellemek, megtartjuk a tudatunkat, és elemezhetjük a tetteinket, de más megéléseink vannak. Gőg, gyűlölet, ego nem létezik ott.
Monolit
Dávid azt mondja, a mezőgazdasággal szeretne foglalkozni, és az Inuán használt módszereket bevezetni. Miben új ez a módszer, lesz jelentősége az Unoán?
Milyen hatással volt a környezetében élő emberekre, tovább tudta adni a jövővel kapcsolatos ismereteit?
Be szeretném hozni az Inuán használt rendszert. Fontos gyorsan és minél kevesebb hulladék előállításával megtermelni az élelmet. Ennek ellenére a bolygónk még nem teszi lehetővé ezt a dolgot. Körülbelül tíz év múlva lesz lehetséges ezzel a fajta energiával dolgozni. Tudnotok kell, hogy minél fejlettebbek leszünk, annál kevesebb táplálékra lesz szükségünk. Az univerzumban végtelen ilyen energia van, ami lehetővé teszi, hogy a növény gyorsan nőjön. Csupán szeretetet, szándékot és energiát kell adnunk, és az tenni fogja a dolgát.
Végezzetek el egy kísérletet: amikor paradicsompalántákat ültettek, beszéljétek hozzájuk, köszönjétek meg, hogy eljöttek hozzátok, és hogy egészséges és ízletes paradicsomokat teremnek. Tegyétek meg ezt minden öntözés alkalmával, és akkor is, amikor leszeditek a termést. Gondoljatok arra, hogy minden kis növény a Mátrixhoz kapcsolódik egy láthatatlan szállal, amelyen hasznos energiával töltődik fel, s ezt az energiát azoknak adja át, akik megeszik a paradicsomot. Meg lesztek lepődve az eredménytől. Természetesen ezt bármilyen növénnyel megtehetitek, de a paradicsomok nagyon szeretetigényesek, és hamar válaszolnak. A petrezselyem viszont haragos és távolságtartó tud lenni. Ő is válaszol a szeretetre, de nem szereti, ha naponta zaklatják.
Carrion
Tudjuk, hogy az emberek különböző tudatossági szinten állnak. Mi történik azokkal, akik hamarabb lépnek az Új Földre, mint a családjuk? Találkozni fognak a jövőben?
Igen. Ha valaki a családból felébredt, ez magával vonja a teljes családot, azzal a feltétellel, hogy bennük is létezik szándék a belépésre. Egyfajta szeretetkapcsolat teszi lehetővé, hogy ez a dolog lehetséges legyen. Azon kellene gondolkodnunk, ha mi mindannyian szeretnénk egymást, ez nem azt jelentené, hogy mindenki átmegy…?
Szunomár Attila
Dávid tudna mondani valamit az orosz indigógyermekről, Boriszkáról, aki a Marsról jött, és egy űrhajó pilótájaként különböző küldetéseket hajtott végre, illetve a régi lemúriai időkről mesél, amikor az emberek kilenc méter magasak voltak?
Boriszkának is különleges küldetése van. Ő is azért jött, hogy a Földet egy jó útra terelje. Sajnos minket furcsán néznek. Tudjátok, ez volt a mi küldetésünk. Szeretetből vagyunk itt. Meg fogjátok látni, ahogy az események felé közeledünk, egyre többen jelennek meg, akik hasonló dolgokról kezdenek el majd beszélni.
Gabi, Gyöngyi
Dávid tudna valamit mondani a magyar nép jövőjéről. A magyarságnak mint népnek és nemzetnek vagy spiritualitásnak különleges küldetése van a Föld új dimenzióba való belépésének segítésében?
Igen, Magyarországnak küldetése van, amely a Föld felemelkedése előtt kezdődik el. Nektek igazi képességekkel rendelkező embereitek vannak. A vezetők megpróbálják a rezgéseteket csökkenteni vagy irányítani, de ne essetek a csapdájukba! Ti egy békés nép vagytok, és ilyennek kell maradnotok. Ha a határaitokon kívüli támadásokról, háborúkról, éhínségről és egyéb nyomorúságról hallotok, ne tegyetek mást, mint segítsétek a szenvedőket, és imádkozzatok értük. Semmi esetre se ítélkezzetek. Ne feledjétek: mindenki azt kapja, amit megérdemel.
Mi történik, amikor egy vérszívó rovart (szúnyogot, bolhát) ölünk meg?
Nem kell megölnünk. Így tanítottak minket, de nem lesz szükség rá. A rovarok elmennek, ha szeretettel és határozottsággal beszélünk hozzájuk, megmondva, hogy nem kívánatosak, és a helyük nem az emberek mellett van. Mi vagyunk azok, akik vonzzuk őket. Ha a támadás gondolatenergia-formáit teremtjük meg, a rovarok hasonlóan válaszolnak.
G.B. (fordító)
Találkozhatnék Dáviddal? Ha nem, mikor jön el az az idő, amikor megjelenik az emberek előtt, és tud-e valami konkrétumot mondani Románia középső részéről, milyen mértékben fogják földrengések, árvizek sújtani? Az utolsó pillanatban, főleg az anunnakik, találnak valamilyen megoldást, hogy fizikai szinten is beleszóljanak a mi túlélési esélyünkbe, és mi fog Romániában pontosan történni? Megjelennek nálunk űrhajók, hogy kimentsenek?
Az Orionról azt tudjuk, hogy sok bolygóján negatív lények élnek. Inua a felemelkedés előtt hogyan tudta megvédeni magát ezektől a lényektől (drákóiakra és szürkékre gondolok)?
Én még gyermek vagyok, a küldetésem megvalósításának az ideje még nem érkezett el. Amikor minden elcsendesedik, s a bolygó az új ruhában fog tündökölni, akkor lesz időszerű a mi küldetésünk. Ha a jelenlegi forgatókönyv marad, Románia közepe a Kárpátoktól az északi határig érintve lesz, ahogy Oroszország egy része is. Az ottani embereknek meg kell érteniük, hogy önmaguktól is befolyásolhatják a jövőt. Még nincs túl késő. Sok embert látok, akik másképpen kezdenek el gondolkodni, tehát kezdenek ébredezni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mindannyian testvérek vagyunk, és az a feladatunk, hogy ugyanazzal a tudatossággal rendelkezzünk. Ha rosszat csinálok egy embernek, magamnak is rosszat teszek.
Az univerzumban mindenütt élnek lények. Inuát csak a Földön anunnakiknak nevezett lények befolyásolták. A többiek elmentek mellette, de nem volt fontos szerepük. Az Inua felemelkedése után ezek a lények nem jöhettek többé, mert nem feleltek meg a bolygó rezgésének. Az Inuán volt egy háború az anunnakik és egy másik faj között. Végül, akik odajöttek, kénytelenek voltak elmenni.
Érdekelnek az Inuán használt növénytermesztési módszerek. Dávid meg fogja mutatni ezeket, vagy esetleg fog írni egy könyvet erről?
Többet most nem mondhatok annál, mint amit eddig elmondtam. Gondolkodni fogok ezen. Hamarosan kiderül, lesznek-e még információk, de ehhez idő kell, mert nem ismerem az összes növényt, még meg kell hogy mutassák nekem ezeket. Minden növénynek más rezgése van, és csak bizonyos talajokkal kompatibilis. Ez nem olyan téma, ami fölött könnyen el lehet siklani. Aryana azt javasolja, írjuk meg a következő könyvben. Gondolkodni fogok ezen. Aghton szerint jogom van hozzá, mert az információknak minél több emberhez kell eljutniuk.

Forrás:http://inuaki.uw.hu/

Forrás: http://ezo.borostyanszalon.hu/tag/inuaki/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése