2010. november 8., hétfő

ZAGYALÁSOM avagy a TITÁN háborúja

Már ismert, de...
Dr. Balogh Zoltán megadta a választ.
Mottó: Az emberi kapzsiság a félelem azon minősített formája, amikor az ember képtelen felfogni cselekedeteinek következményeit.
Samael


Kedves Olvasó!

Az alábbi gondolatokat, és tényeket, akár fikció, akár az "égiek" üzenete, szeretném megosztani veled.

Nem szokásom reflektálni a napi politikára, de az információ súlya kényszerít, hogy minél többen megismerkedjenek egy olyan vetülettel, amiről a média HALLGAT!

A "vörös iszap" tragédia előzményeire, és azok napjainkra való kihatására illetve azok összefüggéseire rávilágítani ebben a rövid írásomban.

Nem is olyan régen, - egy éven belül - hallgattam egy beszélgetést egy professzorral valamelyik rádióadón arról, hogy miért is hűl rohamosan a Hévízi tó vize, valamint arról, hogy a magyar bauxit tartalmazza a FÖLD, TITÁN fémkészletének "mellesleg" egy nagyon előkelő százalékát.

Szó esett arról is, hogy még a 70-80-as években sikerült megoldani a titán nagyüzemi kinyerését a timföldből, illetve abból a vörös iszapból, ami most a katasztrófát okozta.

Ahogy ennek hírét vették az oroszok, mindent letitkosítottak, és ezután a timföldet, úgy ahogy volt kivitték az országból, és alumíniummal "fizettek".- (- Kíváncsi lennék, valójában mekkora értékhányadát kaptuk vissza? - a titánnak, pedig úgy, ahogy volt nyoma veszett.) (MAGYARORSZÁG ISMÉTELT KIFOSZTÁSA)

A "Módszerváltás" után, megszűnt az a volumenű timföld export, mint a korábbi 3 évtizedben, és hazai feldolgozás került előtérbe, ezért lehetett "bagóért" privatizálni a hazai alumíniumgyártást, mert az akkor éppen nem létezett - a mai volumenéhez képest. (MAGYARORSZÁG ISMÉTELT KIFOSZTÁSA)

Az iszap pedig csak gyűlt-gyűlt, a "sumákolás" pedig csak egy nagyon szűk politikai és gazdasági kör kiváltsága maradt, akik tudták, hogy bizonyos mennyiségű zagy felhalmozódása után, gazdaságossá válik egy titán feldolgozó üzem létesítése a zagytározó mellett.

A zagy ökológiai veszélyessége pedig, politikailag jól alátámaszthatja majd, egy feldolgozó, semlegesítő üzem létrehozását, természetesen külföldi tőke bevonásával, és közben akár "sumákban" akár jogilag megcsavarva kiviszik megint egyik legfőbb nemzeti kincsünket az országból, aminek a profitja megint nem az államkasszát fogja gyarapítani. (MAGYARORSZÁG ISMÉTELT KIFOSZTÁSA)

Hogy miről is van szó, ajánlanám olvasásra az alábbi cikket.

DOBRÁNSZKY JÁNOS
Titán a fém, amelyet a repülés tett naggyá

A cikkben a szerző bemutatja a titánötvözetek legfontosabb tulajdonságait, ismerteti a fémtitán gyártására W. Kroll által kidolgozott módszert, és szemléletes illusztrációkon keresztül betekintést nyújt a titánötvözetek alkalmazásába. Számos adatsor ismertetésével tekinti át a titán világpiacának forgalmi adatait, valamint a közelmúlt hazai titánium portjának szerkezetét.

Visszatérve néhány gondolat erejéig a Hévízi tóhoz, a tó kihűlés abban függ össze a bauxit bányászattal, hogy az oroszok ragaszkodtak a bauxit mély műveléséhez, ami azt jelenti, hogy iszonyatos vízmennyiséget kellett kiszivattyúzni ahhoz, hogy gazdaságosan folytatni tudják a bauxittermelést. A beszélgetésből nem derült ki, hogy napjainkban használják-e még ezt a kitermelési módot. (MAGYARORSZÁG ISMÉTELT KIFOSZTÁSA) Hévíz - nemzeti kincsünk!

Visszatérve a ZAGYALÁSOMHOZ, a timföld, a bauxit, már nem először okoz Ökológia problémákat kis-hazánk eme nyugati szegletében, ami az emberi kapzsiság következménye volt.

A média folyamatosan a nehézfémekről, és a radioaktivitásról "zagyvál", és senki nem beszél a ZAGY egyéb értékeiről, fontosságáról.
A katasztrófa helye, és időzítése megint a "véletlen" kategóriát túlhaladja, azzal, hogy 100%-ban lefedi az érdeklődést, és nem hagy helyet és időt azon belpolitikai történések publikálásának, ami szintén eddig nagy közérdeklődésnek örvendett.

Z-agyalásom, ami lehet fikció, de akár előzetes figyelemfelhívás az égiek felől, tetten kell érni azokat a "jó szándékú" befektetőket, akik az általuk diktált feltételek mentén, segítenek a zagy hatástalanításában, esetleg "biztonságosabb" helyre való szállításában. (MAGYARORSZÁG ISMÉTELT KIFOSZTÁSA)

A vörösiszap összetétele:
Fe2O3 (vas-oxid) 40-45 % ez adja az iszap vörös színét
Al2O3 (alumínium-oxid) 10-15 %
SiO2 (szilícium-dioxid) 10-15 % nátrium vagy kalcium-alumínium szilikátként van jelen,
CaO (kalcium-oxid) 6-10 %
TiO2 (titán-dioxid) 4-5 % (MAGYARORSZÁG ISMÉTELT KIFOSZTÁSA) - hogy lehet, hogy nem mi profitálunk belőle?
Na2O kötött nátron 5-6 %


Csak számolj utána Kedves Olvasó!

Az az 50 millió köbméter vörös iszap titán-dioxid 4-5%-a hány ezer tonna titán kinyerésére alkalmas!?! Durván 200.000 - 250.000 tonna. Titán. A többit csak gondold utána!

Magyarország a természeti kincseivel a világ leggazdagabb országa lehetne! Kincseinket évszázadok óta folyamatosan rabolják a nálunk magasabb életszínvonalon élő nemzetek kapzsi üzletemberei és a tőlünk keletre eső azonos gondolkodású sátán-szolgák! Magyarországon a legutolsó hajléktalan is Mercedes-szel járhatna.

A világ technológiai igénye a repülő, és űripar egyre több titán ötvözetet igényel.

Atlantisz idején is a technológiai fejlettség elért egy olyan szintet, amikor a földön kívüliek is bekapcsolódtak a földi ember életébe, és végül is odavezetett a harc, ami a legendáriumban a TITÁNOK HÁBORÚJA néven maradt fenn.

Szándékosan nem linkelek egy írást sem, mert erről nagyon sok írás, megközelítés van fenn a neten, mindenki találja meg a hozzá legközelebb állót. Én úgy gondolom, hogy a TITÁN, ami a technológiai fejlődés egyik kulcs anyaga, a kezünkben van, és csak rajtunk múlik, hogyan sáfárkodunk vele.

A Vörös iszap tragédiája egy nagyon fontos figyelmeztetés mind azoknak, akiknek felelőssége a JÖVŐ formálása, de fontos mindnyájunk számára, hogy kaptunk egy újabb lehetőséget, amivel megalapozhatjuk pozitív jövőnket.

Ne járjunk úgy, mint a makói gázkészlettel, amit külföldiek termelnek ki, és nekünk meg kell vásárolni a drága, külföldről ideszállított gázt. Csak a gázkincsünkkel Magyarország adósságmentes ország lehetne. A teremtő annyi gazgadságot adott ennek az országnak, hogy az egész történelem során folyamatosan orzók járták és járják földünket. A határt sem véletlenül nyittatták ki...

Az a szociális immunitás, amit a kapzsiság létre tudott hozni, csak folyamatos ellenőrzéssel, és jogi szabályozással előzhető meg. El kell odáig jutni, hogy mindenki a gazda szemével tekintsen közjavainkra, és aki nem képes erre, azt a törvény eszközeivel RÁVEZETNI, de a "kettős mérce" mellőzésével.

ELŐSZÖR SZERETETTEL, AZUTÁN SZIGORRAL, és KÖVETKEZETESSÉGGEL.

Gondolatébresztőnek ennyi részemről, a többit a jövőre bízom, az Égiek gondoskodására.
Köszönöm, hogy megoszthattam veled ezt a néhány gondolatot
Samael / gyury

* * *

Már ismert, de...
Dr. Balogh Zoltán megadta a választ.

Tudvalevő az amerikaiak U2 kémrepülőinek a sorsa, melyek 21.000 m magasságban, 900 km/óra sebességgel haladtak. Ezeket az oroszok rakétákkal le tudták lőni. Erre az amerikaiak megalkották az SM 71 Black Bird nevű kémrepülőt, mely 26,000 m magasságban 3,200 km/ óra sebességgel repült. Ezt a magasságot már nem tudták elérni az oroszok, de abban a magasságban a nyomást csak a titán képes kibírni. (nem a nyomás itt a lényeg, hanem a könnyűség és erősség kellő összhangja)

A Nyírád környéki bauxit, timföld tartalmazza ezt az oroszok részére stratégiailag fontos fémet.

Gillemot László professzor 1949-1952 között kidolgozta a technológiát, a titán oxidból fém titán előállítását, és 1954-ben elkezdték építeni az üzemet, mely arra lett volna hivatva, hogy 5 millió tonna titánoxidból 4 millió tonna fém titánt termeljen ki. Aztán akkori ára a londoni tőzsdén kilónként 10 dollár volt. Ez 40 .000.000.000 !!!! (az 1960-as években) dollárt tesz ki. Hatalmas kincs, ezért már érdemes beruházni, tehát elkezdtek építeni egy reaktort, laboratóriumot, és a hozzá tartozó üzemet.

A tervek szerint 1955. december 31-én kellett volna az üzemet átadni. Ebből nem lett semmi, mert hirtelen leállították az építést. Gillemot professzor 1957-ben megkapta a második Kossuth díját, a magyar nyersanyagból fémtitán előállítására.

Az ötvenes évek elején, az oroszok még sehol sem voltak a titán előállításának technológiája területén, ezért Gillemot professzornak el kellett utaznia a Szovjetunióba, hogy ingyen, és bérmentesen átadja, és betanítsa a módszerét.

1958-ban az elhárítás megjelent, orosz kamionokra felrakták az egész laboratóriumot, és minden mozdíthatót, az összes dokumentációval, és orosz katonai kísérettel elszállították "ismeretlen helyre". (MAGYARORSZÁG ISMÉTELT KIFOSZTÁSA) Valójában oda, ahova Gillemot professzornak el kellett utaznia a Szovjetunióba, megtanítani, átadni a technológiát. Gillemot professzor tanítványa, Mihara Ferenc docens adott bővebb tájékoztatást a titán lényegéről, és a körülményekről.

1962-ben Apró Antal aláírta, és Kádár János jóváhagyta a Timföld-alumíniumszerződést a Szovjetunióval. Ebből a szerződésből Apró Antal kihagyta a titán sorsát, ezt nagylelkűen oda ajándékozta az oroszoknak. Mi több, a timföldet el kellett szállítani a 2500 kilométerre fekvő Volgográdba, fizetni a szállítást, amely további iszonyú teherként jelentkezett. (MAGYARORSZÁG ISMÉTELT KIFOSZTÁSA)

Ezek szerint 6000 tonna szállítását fizettük Volgográdig, az oroszok valószínűleg az egy tonna alumínium tömbök szállítását viselték visszafelé. (Csoda-e hogy éppen Gyurcsánynak a birtokába kerültek timföld bányák?!) Bauxitot bányásznak, timföldet nem. De Gyurcsány Ferenc birtokában vannak a timföldgyárak(!).

Eddig a fémtörténet, de nézzük a vízügyet, ami még ennél is nagyobb katasztrófához vezethetett volna. Amikor a tó még sértetlen volt, a karszt vízmagassága, az Adria vízszintjéhez képest 176 méter magasan volt. Akkor 116 méteres karsztvíz-oszlop préselte be a gyógyvizet a tóba, 550-600 litert másodpercenként. Ennek eredményeként, két nap alatt a tó vize kicserélődött, és nem tudott lehűlni. Amikor kipumpáltak 10 milliárd tonna kristály tiszta karszt vizet (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), melynek 60 százaléka ment a Dunába (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), a karszt vízoszlop lecsökkent 4 méterre. Ez a depressziós tölcsér nem állt meg, hanem haladt Budapest felé. Ott mindössze már csak két méteres volt a túlnyomást biztosító karszt vízoszlop.

Ekkor előjöttek egy őrült tervvel, hogy 32 centiméterrel csökkenteni kell a tó vízszintjét, és akkor a kisebb nyomás eredményeként továbbra is kellő mennyiségű lesz a melegvíz-hozam. Ez nem működött, mert a fürdőzők lábai felkavarták a fenéktalajt. Ekkor azt tanácsolták, hogy meg kell szívni a melegvíz-forrás kráterét, de a beomlás veszélye miatt Dr. Balogh ebbe nem egyezett bele. Ekkor a tótól néhány kilométerre fúrtak kutakat, és csövön szándékoztak elvezetni a gyógyvizet, hogy hozzá juthassanak a tó alatt fekvő titánhoz.

Az Országos Tervhivatal elnöke Faluvégi Lajos akadályozta a tervet, ezért létrehozták 1987-ben a Tervgazdasági bizottságot, amely bizottság felettese lett a Faluvégi hivatalának. A Tervbizottság elnöke Medgyessy Péter a D209 ügynök lett.

Később Grósz Károly miniszterelnökkel és párttitkárral kiegészült a rablóbanda, és az ügyet az iparügyi miniszter, és az Aluminiumipari Tröszt vezérigazgató hatáskörébe utalták.

1987. június végén aláírták a Hévízi-tó, Budapest gyógyforrásai, és a közép-dunántúli vizek halálos ítéletét. Kapolyi László iparügyi miniszter személyesen, az egészségügyi miniszter helyettese, az Országos vízügyi hivatal elnökhelyettese, és a Budapesti Fővárosi Tanács elnökhelyettese látták el kézjegyükkel. Ez utóbbi ezzel lemondott a Budapesti gyógyvizekről!

Medgyessy jóváhagyta, de a Hévízi tó működését irányító dr. Balogh Zoltánnak is alá kellett volna írni. December 15-ére összehívták az értekezletet Budapestre, de már 14-én megérkezett a másnapi értekezlet szövege és határozat! Dr. Balogh magával vitt egy munkatársát, és vele olvastatta fel a tiltakozásukat. Ekkor magából kikelve odarohant Dósa Lajos az Alumínium tröszt elnöke, elragadta a mikrofont, és üvöltötte, hogy a projektet azok ellenzik, akik nem értenek hozzá, és ezt végre kell hajtani.

Dr. Balogh Zoltánnak két lehetősége volt. Vagy lemond, és akkor tucatnyi ember kap az állásért, és aláírják, vagy szembefordul a szovjet hadiipar igényeivel. Szót kért, és megtagadta az aláírást. Szerencsére a vízügyesek is mellé álltak, és Németh Miklós, aki időközben miniszterelnök lett, leállította az egész gyalázatos tervet.

Ha megvalósult volna, akkor a Duna vize befolyt volna az ivóvízbe az összes szutykával, nem lennének gyógyfürdők Budapesten, és nem lenne a Hévízi tó.

Rendszerváltáskor Dr. Balogh Zoltán reumatológus főorvos az újságokból értesült róla, hogy fegyelmi indult ellene, és kitiltották Hévízről. Két évig pereskedett, megnyerte a pert, visszahelyezték az állásába, de már belefáradt a küzdelembe. A kutatási eredménye a porckopásról ott nyugszik a fiókjában.

Most a harmadik köteten dolgozik, melynek a fő címe továbbra is ugyanaz, alcíme: "Vádirat". Ebben a kötetben megírja, hogy ki mit tett Magyarország érdekei ellen, dokumentumokat mellékelve megnevezi név szerint azokat, akik 1962 és 1989 között Magyarország kirablásában részt vettek.

Kapolyi László arról is híres, hogy orosz kutatókkal felfedeztek nagy mennyiségű szenet, ünnepélyesen megnyitották a bányát, amelybe előzőleg hordattak néhány kamion szenet. Az első és utolsó csille kigördült a szénnel, az oroszok felvették a kutatásukért a búsás jövedelmet. A szén meg sehol.

Kérdem én: meddig kell várni, hogy ezek a csavargó oroszok szolgái bíróságra kerüljenek? Ma milliárdosok, és börtön helyett bársonyszéken ülnek. A klikk ma is együtt van, és továbbra is az ország érdekei ellen tevékenykednek, a saját zsebük javára. Egyedül álló ország vagyunk a világon, ilyen nyílt rablást talán még az afrikai diktátorok sem vittek végbe.

Vajon mit szólna ehhez a rabláshoz a hágai nemzetközi bíróság?

Dr. Balogh Zoltán kiállásával nagy szolgálatot tett a nemzetnek.
Forrás: sokkaljobb levelesláda

*** www.nemzetihirhalo.hu ********

1 megjegyzés:

  1. Az iszappal birkózó ember képe nem a katasztrófa helyszínén készült,hanem egy iszapbirkózás képeit retusálták.Hiteltelenné teszi az amúgy velős írást.Nem szabadott volna hatás fokozónak belerakni.
    Amúgy gratulálok az íráshoz.

    VálaszTörlés