2010. november 8., hétfő

A gondolkodási mód (paradigma) váltást először önmagában kell megélnie mindenkinek!

Az EU bukásának közvetett bejelentése eldurvította a hatalomban lévők pozícióharcát. A kormány helyzete látványosan romlik, Gyurcsány ámokfutásba kezdett (erről szól következő írásom), a gumicsontok egyre vaskosabbak mindkét oldalon.
Ezzel párhuzamosan látványosan növekszik azoknak a száma, akik tisztán akarnak látni nemcsak a hatalomban lévők manipulációinak okával kapcsolatban, hanem a "nemzeti oldal" megmondó-embereinek (porondosainak) hitelességével kapcsolatban is.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a Szent Korona Értékrend Szabadság Alkotmányának[1] öt pontjára már, mint magától értetődő állandóságra hivatkoznak országszerte.

Ugyanakkor az öt pont értelmezése még azok részéről sem egyértelmű, akik beszédeikben, írásaikban teljes meggyőződéssel hivatkoznak rá, pedig a "Gondoskodó Magyarország"[2] program rövid összefoglalásként, az Alaptörvény[3] pedig részletesebben tartalmazza a rendszerváltással kezdődő történelmi korszak Szent Korona Értékrend szerint irányelveit, amelyek gyakorlattá tétele az előttünk álló feladat.

Amennyiben a hatalomgyakorlással (pl. a vezetés kettős egysége, a tisztségviselők "feladat és felelősség" kettős egysége, a törvényhozó, ellenőrző, jogalkalmazó és közigazgatási szervezetek működése) kapcsolatosan merül fel kérdés, akkor a Hatalomgyakorlási főtörvény[4] ad választ. A választással (választási és választhatósági jog, visszahívhatóság stb.) összefüggő kérdésekre pedig a megoldás a Választási főtörvényben van[5].

A minap egy beszélgetésen megfogalmazódott beszélgetőtársaimban a következő igazság: "Ahhoz, hogy valaki tudja, hogy mit jelent a Szent Korona Értékrend, az szükséges, hogy önmagában élje meg a gondolkodási mód (paradigma) váltást. Csak így lehet kiválasztani az ocsú közül a búzát, vagyis a "nemzetiességet" szétválasztani a "nemzetieskedéstől".

A nemzetiesség rövid jellemzője, hogy
- a Szent Korona Értékrend és a nemzet iránt feltétel nélküli alázattal él és dolgozik,
- alázattal keres és fogad el minden, a Szent Korona Értékrend gyakorlattá válását erősítő kapcsolatot a Nemzeti Egység megteremtése érdekében,
- a Szent Korona Értékrend irányítása alapján összehangolt feladatvégzésben találja meg a megvalósítás tartalmát és formáját, nem pedig szervezetben, pártban keresi a megoldást.

***

A nemzetiesség jegyében találtunk egymásra azokkal, akik a Nemzetegyesítést kezdeményezték. Eddig ugyanazért (a Szent Korona Értékrend gondolkodási módjának érvényesüléséért) tettünk, de külön-külön. Mostantól ugyanazért teszünk, de a Szent Korona Értékrend irányítása alatt összehangolt munkával.

Szeretettel kérem azokat, akik a Nemzeti Hírhálón közreadott lehetőséggel élve egyetértettek a Nemzetegyesítéssel, emlékezzenek fogadalmukra[6] és éljék meg önmagukban a gondolkodási mód váltást, hogy a magyarság Tanítói lehessenek az Istenszülő ránk kegyelmezett feladata, a Magyar Küldetés teljesítésében!

A gondolkodási mód váltás előkészületeként
- ismerjék meg a diktatúra (szocialista-kommunista és a vele azonos gyökerű liberális-kapitalista) gondolkodási módját a Szent Korona Értékrend gondolkodási módjával összehasonlító elemzést[7],
- ismerjék meg és terjesszék a jelenlegi helyzet által kiváltott döntés-kényszer bizonyítékait, az Ígéretbehajtó Szemle számait, különösen a három legfrissebbet[8].

Azok, akik a tettek végzésében is egymásra találtak, elhatározták, hogy az összehangolt munkavégzéshez elsőként azokban a Tanítókban erősítik az értelmi-érzelmi egységet, akik elhivatottságot éreznek arra, hogy saját megyéjükben, járásukban, településükön összehangolják azt az építő munkát, amely eredménye a közszabadság Alkotmányozó Nemzetgyűlésen történő érvényesítése[9].

Azon a Tanítóvá emelő Továbbadó Szeren, amelyre az egyetemes magyarság minden tagja hivatalos, a Tanítói Magot azok hozzák létre, akik feladat- és felelősségvállalásukkal önmagukat kiválasztják erre a hivatásra.

Azt a magyar embert, aki a meghívást elfogadja, kérem, Fetzer Jánosnak jelezze Tanítóvá válási szándékát (fetzerjanos@gmail.com , 303612213).

Kelt Szegeden, 2010. Enyészet havának 4. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája
Ui. Honlapom mostantól "A Szent Korona Nemzeti Egység honlapja" nevet viseli. (a href="http://szksz.com/?honnan=Nemzeti_Hirhalo">http://szksz.com/) Az írások hangos levél formában is olvashatók-hallgathatók. HJ

[1] Szabadság Alkotmánya - http://szkszhu.szksz.com/Moalkotmany.pdf,
rövid változat:- http://szkszhu.szksz.com/Moalkotmanyrovid.pdf
[2] Gondoskodó Magyarország program - http://szkszhu.szksz.com/gondoskmoprogram.pdf
Gondoskodó Magyarország programpontok - http://szkszhu.szksz.com/gondoskmoprogrampont.pdf
[3] Alaptörvény - http://szkszhu.szksz.com/Alaptorveny.pdf

[4] "Az államhatalom gyakorlásáról" szóló, 1. főtörvény -
http://szkszhu.szksz.com/1fotorveny.pdf

[5] Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény -
http://szkszhu.szksz.com/2fotorveny.pdf

[6] NEMZETEGYESÍTÉS
A Szent Korona Alkotmányának érvényre juttatásával
1. A Szent Korona Alkotmányát nem helyezték hatályon kívül. Jelenleg is hatályban van, de nem érvényesül!
2. Érvényre kell juttatnunk!
3. A Szent Korona Alkotmányát - élve alkotmányozó jogommal - fogadalmammal és aláírásommal érvénybe helyezem.
4. Vállalom, hogy környezetemben a Szent Korona Alkotmányának érvényre juttatása érdekében elvégzem nemzetegyesítő feladatomat.
5. Szent Korona eskütétel (OKLEVÉL, Dr. Halász József eskü szövegével).
6. Magyarország Alkotmánya a Szent Korona Eszme Alapelveiben megfogalmazott Szabadság Alkotmánya.
7. Minden magyar alanyi jogon, mint egyén teszi le az esküt.
8. Az a személy, aki valamely szervezetnek tagja (akár vezetője), ő is, mint egyén esküszik és nem a szervezet nevében teszi ezt. Szervezetének tagjait szintén, mint egyéni személyeket is bátoríthat az eskü letételére.
9. Álljunk készen a hívó szóra (lásd: NEMZETI HÍRHÁLÓ www.nemzetihirhalo.hu)!
vitéz Gálfalvy Gallik Béla kezdeményező
Fetzer János kezdeményező

[7] "A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal" -
http://szkszhu.szksz.com/euszgm2007.pdf

[8] A diktatúra keltette sebek beFORRADását mikor akarja a sokadALOM? -
http://szkszhu.szksz.com/ISz101043.pdf
Megjegyzés Drábik János 2010. október 22-én elmondott beszédéhez -
http://szkszhu.szksz.com/ISz101044.pdf
Rendszerváltást, vagy mintha-rendszerváltást? -
http://szkszhu.szksz.com/ISz101145.pdf

[9] A Szent Korona Értékrend bevezetésének MUNKATERVE -
http://szkszhu.szksz.com/Munkaterv101011.pdf

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése