2010. szeptember 23., csütörtök

EGY MAGYAR HAZA Újjászületéséért a XXI. században!

Válaszul egy felvetésre,
EGY MAGYAR HAZA Újjászületéséért a XXI. században!

Tudjuk jól mit jelent a "Mag", de nem kell magát az ősi neveket mindenképpen felvenni (ma, 2010) ahhoz, hogy a REND és BÉKE helyreálljon ma végre Magyarországon. Árpád vérei vagyunk, de mindenkit a büszkén viselt - az adott történelmi korban -születési neve kötelez a kapott ősi értékrend megtartásáért, most már (2010) annak újjászületéséért. A többi a történelem tanitás (irás-nyelv) kérdése. Most nem a tudósoknak kell csak ebben a hazában megélni, hanem az EGYetemes MAGYARságnak, minden EGYes EMBERnek, mintát adva a Föld Nemzeteinek a továbbélésre a Földön a jelen korban.

Mi nem abban a korban élünk, (ŐK akkor megtették amit kellett!) legyen mai nevén MAGYAR de IGAZ hitű, magukban békét teremtő emberek, mert anélkül KÖZ-ŐS-ség alapján KÖZ-SZABADSÁG nincs. A hitet érezze mindenki melyen az Istentől kapott fényben megvilágosodott emberek a Szent Korona értékrendjében újjá tudnak születni és Békét teremteni az egész földön, minden EGYes Ember számára.

Ne aprózódjon millió fele a Magyar nép, hanem végre építsük fel az Isten által kapott Kárpát medencében lévő Hazánkat. "Érdek annyi van ahány ember, de Igazság csak EGY!"

Ne arra menjen a játék, hogy mindenki csak a másiknál találjon ki nagyobbat önös érdekek alapján, hanem ami értékrendben előre visz azt kell KÖZ-ŐS EGYetemes ÜGY-gyé tenni.

Teljes ÉRTÉKRENDeződés kell:

1. El kell határolódni a lehetőségek szerint egyelőre minden külföldi alantas befolyástól (teljesen önálló MAGYAR építkezés, csak a legszükségesebb békés együttműködés). Mindenképpen el kell zavarni a KUFÁRokat

2. Alap: Az Örök Magyar Alkotmány helyreállítása a Szent Korona értékrend - Magyar KÖZ-Szabadságot adó - alapján.
Teljesen új Kétkamarás - KÖZSZABADSÁG - Magyar Országgyűlés felállítása. Jelkép a Szent Korona zászlónk. (Árpádsávos - a kiáradó két-két folyó K és NY felé - közepében a Szent Korona, Boldogasszony Anyák 12 csillagával vigyázóan körbeölelve).

3. EGY MAGYAR EGYHÁZ egyházegyesülés, melynek Ig(e)az dolga volna az Isteni értékrend földre sugárzása minden más nemzet-vezetővel EGYetemben az újjászületett országgyűlésben.

Ez lenne a MAGYAR minta minden egyes nemzetnek a földön.
JÉZUS vagy barabás-béli élet, nincs más választás.
Én JÉZUSi értékrendet kaptam földre születésemtől fogva ÚT-mutatásul, EMBER-nek lenni minden körülmények között, szeretetben emberként élve a földön.
Hiába majmol mindenki itt valami ősiséget, ha az nem a bensőből fakad és nem Igaz hittel teszi, csak mert az a divat és nem EGYmásért történik.

Mai korban legyen csak MAGYAR . Nem kell azonnal szétverni mindent, minden KÖZ-ŐSséget, mert igy került millió ember az utcára. Békésen át kell alakitani az életfeltételeket. Emberek a saját érdekei alapján hoztak létre új és új dolgokat, de önző módon nem törödve az embertársaival. Ez a legfontosabb, hogy az ÉRTÉK-REND újjászületése úgy jöjjön létre, hogy ne emberek milliói élete kerüljön állandóan lét-veszélybe.

Talán így, mert minden EGY:
MAG-YAR = MAG - ÉVE = (mai nevén ) igaz hitű MAGYAR
Ehhez kell mindenképpen ragaszkodni és ez ilyen EGY-SZER-ű, csak EGY-SZER KÖZ-ŐS ÜGY-gyé kell már tenni az EGYetemes MAGYARság újjászületését.

Isten áldja Hazánkat és MIndnyájunkat,
szeretettel,
Perjés Andrea
a Szent Koronát Szolgálók

*** www.nemzetihirhalo.hu ************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése