2010. július 24., szombat

Nyílt levél a Váralja Szövetségnek

Hölgyeim és Uraim!

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a "Nyilatkozat a Magyar Köztársaság nemzeti önrendelkezéséről" című petíciójuk téves alapon áll ("Magyarország egy független állam") és ebből eredően helytelen következtetéseket tartalmaz, ezért a választók megtévesztésére, közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogaik gyakorlásának csorbítására irányul.

Petíciójuk annak a Matolcsy-nyilatkoztatnak a támogatását akarja kicsikarni a választók félrevezetésével, amely a pénzügyi függetlenség visszaszerzését jelöli meg, feltételek, lehetőségek nélkül, ugyanakkor az államadósság visszafizetését a választókat közvetlenül (személyi adózás átalakítása) és közvetve sújtó megszorításokkal (bankadó, energia- és távközlési adó) elért költégvetési hiány csökkentésével akarja ellensúlyozni.

Ezért tisztelettel kérem Önöket, vonják vissza ezt a petíciót.

Orbán Viktor miniszterelnök úr a szerda este Berlinben, a Német Külpolitikai Társaságban (DGAP) tartott beszédében a következőt mondta: "az alkotmányt minden körülmények között tiszteletben kell tartani."

Ha Önök ehhez a kijelentéshez tartják magukat (márpedig a Nyilatkozat utolsó mondata szerint a kormányt támogatják), akkor nem állíthatják azt, hogy "Magyarország egy független állam", hiszen az 1949. évi XX. Tv. (hivatalos nevén: Alkotmány) a következőt írja:

"2/A. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is."

Igaz, a Lisszaboni Szerződést - ami az Európai Unió intézményei hatáskörét meghatásozza - a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2007. december 27-én úgy erősítette meg, hogy annak egységbe foglalt szövegét nem ismerhette, de azóta eltelt másfélév, ami alatt ezt a hiányosságot pótolhatták volna (természetesen, a megfelelő következtetés levonásával).

Ha ezt Önök is megtehették volna, akkor tudnák, hogy a négy liberális alapelv, a kizárólagos hatáskörbe utalt területek (ezt most már ki kell egészíteni a mezőgazdasággal a KAP program szerint), a tiltó rendelkezések, valamint az EU jogalkotása olyan szinten sértik Magyarország önrendelkezési jogait, hogy a leglojálisabb értékelés szerint sem lehet Magyarországot függetlennek nevezni.

Ami pedig Matolcsy úr kijelentése szerinti Magyarország "pénzügyi függetlenséget" illeti, szíves figyelmükbe ajánlom a Lisszaboni Szerződés ide vonatkozó rendelkezéseit.

A feltételek és lehetőségek hiánya már a kampányprogramokban (minden parlamentbe jutott pártéban) is megvolt, de a jogalkalmazó hatóságok sajátos jogértelmezés szerint ez nem minősül a Btk 211. §-ában meghatározott megtévesztésnek, így a választók félrevezetése ma Magyarországon hatalomgyakorlással jutalmazott tett és nem bűncselekmény.

A törvényesített felelőtlenség következményeként a kormányprogramban még ezt populáris elemekkel leplezte a kormány, de a gazdasági akciótervben már kénytelen volt konkrétumokkal is bizonyítani, hogy ígéretei teljesíthetetlenek, de az, hogy milyen mértékű lesz végül is a nadrágszíj-húzás, csak a költségvetésből lesz sejthető és a gyakorlat fogja a pontos számot megadni (ha év végéig sikerül elhúzniuk az agóniát). Most csak annyi látszik, hogy megszorítás lesz, nem is kicsi (Matolcsy 155 milliárdot saccol, a GKI 350-et, az én számításaim szerint pedig a megszorítás legalább 600 milliárd forintot jelent).

Hölgyeim és Uraim!

Ma, amikor az erkölcsi, gazdasági és társadalmi világválság egyre súlyosabb következményei Nemzetünk fennmaradását veszélyeztetik, alapkérdés Magyarország függetlensége. Sajnos a fentiek azt bizonyítják, hogy Nyilatkozatuknak az a kijelentése, mi szerint: "a Magyar Köztársaság politikai és pénzügyi függetlenségéről le nem modunk", nem fedi a valóságot, az viszont igaz, amivel ezt a gondolatot folytatják: "az erről való lemondásra bármely kormányt fel nem hatalmazunk".

Tehát a jelenlegi döntési helyzet nem úgy fogalmazódik meg, hogy "Magyarország függetlenségéről nem mondunk le", hanem úgy, hogy "Magyarország függetlenségét visszavesszük".

Természetesen nem elég azt elhatározni, hogy Magyarország függetlenségét visszavesszük, hanem a függetlenséget meg is kell védeni, azért, hogy még egyszer megtévesztéssel ne döntsenek nevünkben, de érdekeinkkel szemben egy világterrorista szervezethez (NATO) csatlakozásról, és ne dönthessenek nevünkben és érdekeinkkel szemben arról, hogy egy föderatív szövetségi állam (EU) függetlenségét feladó tagja legyünk.

Ezért hát három radikális lépés megtétele ma fennmaradásunk feltétele:
1. Kilépés az Európai Egyesült Államokból (EU-ból), Európai Államszövetség létrehozása
2. Kilépés a NATO katonai szervezetéből, tagságunk felfüggesztése a politikai szervezetben.
3. Az idegen hatalom megszűntetése: az állampolgárság azonos a Szent Korona tagsággal

A gondolkodási mód (paradigma) váltáshoz pedig alapot a Szent Korona Értékrend adja nekünk, az ideológiai, a jogi és a gazdasági részterületen egyaránt.

Hölgyeim és Uraim!

Természetesen nem várom azt, hogy igazat adjanak nekem, de azt igen, hogy nyilvánosság előtti, tényeken alapuló vitában védjék meg Nyilatkozatuk igazát.

Kelt Szegeden, 2010. Áldás havának 22. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája
Az írás változatainak címei:
A levél nyomtatható változata: http://szkszhu.szksz.com/ISz100722.pdf,
http://szkszhu.szksz.com/ISz100722.doc
Ígéretbehajtó Szemle változat: http://szkszhu.szksz.com/ISz07025.pdf
Honlapcím: http://szkszhu.szksz.com/IBSZ100722.html
*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése