2011. szeptember 24., szombat

Titkos üzenetváltások a bankok és a végrehajtók között

2011. szeptember 22. - 10:26 Jövőnk.info

BankLeaks: A Bankszövetség régóta összejátszik a végrehajtókkal

A végrehajtói kamara nem az államnak, hanem a bankoknak dolgozik - Tudatosan kerülte ki az adósok jogorvoslati lehetőségeit a Bankszövetség és a Végrehajtói Kamara!

Birtokunkba jutott egy dokumentum, mely bizonyítani látszik azt a tényt, hogy a Magyar Bankszövetség régóta összejátszik a végrehajtó hiénákkal. Mi sem bizonyítja jobban ezt az állításunkat, mint az a tény, hogy a Bankszövetség és a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara titkosított üzeneteket váltottak, és feltehetőleg váltanak ma is, a várható és már megtörtént hitelek bedőléseiről.

Keselyűk és hiénák - Bankárok és végrehajtók

Elméletben, ahogy az önálló bírósági végrehajtónak az államot kellene szolgálnia és nem önmagát - mint ahogyan ez mostanában történik, hiszen szemmel látható a végrehajtók anyagi gyarapodása, - úgy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarának is az államot kellene szolgálnia, a magántulajdonban lévő bankok helyett.

Hogy ez mennyire nem így van, arra bizonyíték az alábbi anyag egy részlete, mely dokumentum a "Beszámoló a Bankszövetség 2008 IV. negyedévi tevékenységéről" - címet viseli.

A bennünket érdeklő rész az anyag 27. oldalán kezdődik. A továbbiakban szó szerint idézünk ezen dokumentumból. Szerkesztőségünk megjegyzéseit dőlt betűvel, a hosszabbakat csillaggal választottuk el az idézett bankszövetségi beszámolótól. Tehát lássuk az anyagot:

***

"V. SZÖVETSÉGI KAPCSOLATOK, RENDEZVÉNYEK

1. Bírósági végrehajtói konferencia


A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara és a Magyar Bankszövetség 2008. november 27-én nagy érdeklődést kiváltó, közös konferenciát szervezett a bírósági végrehajtás jövő évi változásairól és az elektronikus eljárások alkalmazásáról a bírósági végrehajtásban.

A konferencián elsősorban banki jogászok, követeléskezelők és egyéb üzleti területek szakemberei vettek részt, de ott voltak a pénzügyi vállalkozások, lízing- és faktoring cégek szakértői is. Dr. Krejniker Miklós, a kamara elnöke a végrehajtók előtt álló új feladatokról, a kamara informatikai fejlesztéseiről és arról beszélt megnyitójában, hogy az elektronikus eljárások a végrehajtók munkájában is paradigmaváltást eredményeznek.

Császti Ferenc, a kamara ügyvezető alelnöke a zálogtárgyak egyszerűsített értékesítéséről, az elektronikus árverések szabályozásáról tartott előadást, továbbá ismertette a kamara online árverési rendszerét és az elektronikus végrehajtói megkeresésekkel kapcsolatos informatikai fejlesztési projektet. Jelenleg több végrehajtáshoz kapcsolódó, igazságügyi minisztériumi rendelet előkészítése zajlik a végrehajtói kézbesítéshez, az elektronikus árverési rendszer működtetéséhez és a bírósági végrehajtáshoz kapcsolódó, egyéb rendeletek módosításával kapcsolatban; ezekről szintén tájékoztatta a hallgatóságot. (A rendeletek a Magyar Közlöny 175. számában, 2008. december 10-én megjelentek.)

A zálogtárgy egyszerűsített értékesítése - amelyben a felek 2009-től megállapodhatnak - viszonylag gyors megtérülést nyújt a hitelezőnek, ugyanakkor őt nem terheli felelősség az értékesítés sikeréért. Nem kell végrehajtási jogot bejegyezni, nincs becsérték-megállapítás, a végrehajtás kizárólag a zálogtárgy értékesítésére irányulhat. Az értékesítést követően az összeg kiutalásával és az értékesített ingatlan kiürítésével az eljárás befejeződik. A jogorvoslati kör szűkebb, mint a hagyományos végrehajtási eljárásnál."


***

(Ez a fosztogatás magas foka, s ebben állapodott meg a Bankszövetség a Végrehajtói kamarával. Ez tette lehetővé a magyarok otthonainak tömeges elárverezését! Tehát akkor olvassuk csak még egyszer: "A jogorvoslati kör szűkebb, mint a hagyományos végrehajtási eljárásnál." - Ez annyit jelent, hogy tudatosan kerülte ki a jogorvoslati lehetőségeket a Bankszövetség és a végrehajtói kamara! - a szerk.) De lássuk tovább a Bankszövetség beszámolóját!

***

"Az elektronikus árverési rendszert 2009 elejétől folyamatosan elérhetik a felhasználók. A rendszert a végrehajtókon kívül az árverezők elektronikus nyilvántartásában szereplő felhasználók is igénybe vehetik; a hirdetményeket és a licitálásokat pedig külső érdeklődők is figyelemmel követhetik."

***

(A szerkesztőség megjegyzése: www.mbvk.hu árverések menüpont. Megdöbbenhet az olvasó, mivel találkozik ott! Több ezer ingatlanárveréssel egy időben! - a szerk.) Képernyőmentés erről ITT >> és ITT >>

- Látható, hogy jelenleg ezen a napon; 2011. szeptember 21-én, 5840 ingatlan árverés folyik egyszerre! Másnap, szeptember 22-én már 5867! Egyetlen nap alatt 27 árverésre került ingatlannal növekedett a szám! ITT >>)

***

"Az árverésekre vonatkozó szabályozást a bírósági végrehajtási törvény (Vht.), az igazságügyi és rendészeti miniszter rendelete, valamint a kamara által közzétett, részletes felhasználói szabályzat tartalmazza. A kamara az elektronikus árverési rendszer bevezetésétől az árverések nyilvánosságának és hatékonyságának a javulását, s nem utolsósorban az árverési vételárak emelkedését reméli." (Vagyis a magasabb profitot! - A szerk)

"A kamara a bírósági végrehajtók és a bankok közötti kommunikációra is kidolgoz egy elektronikus rendszert, amely előkészítés alatt áll." (Azóta már teljes erővel működik - a szerk.)

"A bírósági végrehajtók rendszeresen megkeresik a bankokat, hogy információt szerezzenek azoknak a magánszemélyeknek, jogi személyeknek a számlaadatairól és egyéb pénzügyi megtakarításairól, akik ellen végrehajtási eljárás folyik.

Emellett a bankokhoz megkeresések érkeznek az adóhatóságoktól, a nyomozó hatóságoktól, a közjegyzőktől, illetve egyéb szervezetektől. Ez évente az egész bankrendszerben csaknem kétmillió személyre vonatkozó adatkérés, amelynek teljesítése hatalmas kapacitást köt le a banküzemben, ráadásul a jogszabályi rendelkezések szerint az adatközlést ingyenesen kell teljesíteni."

***

(Ennyit a banktitokról! - Azért akarták a bankok mindenáron, hogy minden embernek legyen bankkártyája, és számlán tartsa a pénzét, hogy így a fent leírt módon, könnyedén kifoszthassák a mondvacsinált és generált tartozások miatt - a bankok és a végrehajtók hathatós összejátszásával! - a szerk.)

***

"A végrehajtói kamara által kidolgozott, új elektronikus kommunikációs rendszer az egyes önálló bírósági végrehajtóktól érkező, a végrehajtó elektronikus aláírásával ellátott megkereséseket időbélyegzővel ellátva, titkosított üzenetként továbbítja az egyes bankokhoz. A megkeresésekre adott banki válaszokat, minősített elektronikus aláírással és szintén időbélyegzővel ellátva, titkosított üzenetként kell majd az elképzelések szerint továbbítani. A kamara megkezdte a rendszer ismertetését a bankokkal, az alkalmazás bevezetéséhez azonban számos előfeltételt kell még mindkét oldalon megteremteni."

***

(Titkosított üzenet oda, titkosított üzenet vissza. Reméljük senki nem olyan naiv, hogy még mindig a nemlétező banktitokra gondol, hiszen az előbb cáfolta meg éppen ez a jelentés, hogy az nem létezik. Ahogy írják; évente "kétmillió személyre vonatkozó adatkérés" után ez már formálisnak sem mondható.

Tehát a titkosítás esetében szó sincs a banktitok megtartásáról, inkább a Bankszövetség és a Végrehajtói Kamara titkos üzelmeiről, melyeket minél jobban el akarnak rejteni a nyilvánosság elől. Miért is? Ahogy már írtuk az imént, hogy mind a bankoknak, mind a végrehajtóknak nem más a céljuk, mint a minél magasabb profit, sőt extra profit elérése. Mi más is lenne egy bank célja? De hogy a végrehajtók célja is ez, azt már kevesebben tudják. Pedig bizony így van ez, az "önálló bírósági végrehajtó" elnevezés tulajdonképpen nem jelent mást, mint egy önálló vállalkozást, pontosabban önálló fosztogató vállalkozást, melyben a bankokkal karöltve, kifosztják a magyar embereket, elveszik ingatlanjaikat, teszik hajléktalanná őket.

Ugyanakkor Krejniker Miklós egy korábbi megnyilatkozása szerint ők nem minősülnek adóalanynak, vagyis nem fizetnek adót, és mindezt a példátlan fosztogatást az állam nevében és állami jogosítványokkal felszerelkezve végzik el, ám ezekből a javakból az állam kapja a legkevesebbet. Annál többet a bankok és a végrehajtók.

Miközben magánvagyonuk soha nem látott mértékben gyarapszik, melyet az emberek kifosztásából érnek el - ezért is hívjuk őket hiénáknak. Mások lassú halála árán gyarapszanak, adót nem fizetnek. Vajon miért nem jut eszébe senkinek vagyonnyilatkozatot kérni a végrehajtóktól? Mint az állami alkalmazottaktól, és közszereplőktől... - a szerk)

***

"A banki munkatársak oldaláról dr. Garancsi Zsolt foglalta össze a hitelintézetek végrehajtói megkeresésekkel, inkasszószabályozással és végrehajtással kapcsolatos problémáit.

Ha a megkereséseket elektronikus úton továbbítják, az kiterjeszti az alkalmazást, ami a bankok eddigi problémáit is megsokszorozza. Ez felveti a szabályozás és költségviselés átgondolásának szükségességét is. A bankok és a végrehajtók közötti együttműködés legérzékenyebb, újraszabályozásra váró kérdése a Vht. 6. § szerinti azonnali beszedési eljárások; ezek szabályozását érinti a pénzforgalmi törvény, amely 2008. év végétől kezdődően egyeztetés alatt van."

***

(Nos, egyelőre ennyit, annak a hatalmas társadalmi válságnak az egyik hátteréről, mely az országot sújtja manapság. Nem kell minden okkeresésben felmenni a világpolitikáig, a nemzetközi háttérhatalomig, Londonig, Tel Avivig, New Yorkig - megvannak azoknak a helyi hűbéresei is. A magyarországi bankokra, valamint a velük összejátszó önálló bírósági végrehajtókra vonatkozó információk folyamatosan áramlanak hozzánk, s ezeket a megfelelő időben egytől egyig nyilvánosságra is hozzuk.)

BankLeaks - Szabad Riport Tudósító Iroda

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése