2011. szeptember 29., csütörtök

A média fősodor és a Nemzeti Hírháló viszonya

2011.09.29, 10:46 Nemzeti Hírháló - Facebook

Tagnap vádaskodó levelet kaptam, hogy a Nemzeti Hírháló is csak egy a megfizetett megtévesztők közül, s nekünk is "csurran cseppen a húsosfazék levéből". Bevallom soha nem kaptam egy fillért sem nemzetszolgálatom fejében, sőt azt az elismerést, amit a Történelmi Vitézi Rend adományozott a számomra, sokkal inkább tartom a Kossuth téren kitartó, tüntető tömeg érdemének, mint a sajátoménak. Ám a "tiszteletbeli vitézi cím" sem járt semmiféle anyagi juttatással, s ilyet el sem fogadtam volna akkor, amikor ma közel egymillió embert fenyeget a kilakoltatás veszélye.

Arra azért jó volt a vádaskodás, hogy áttekintsem, mi is a különbség a mai médiavilágban a Nemzeti Hírháló és az ún. mainstream között!

A média fősodor és a Nemzeti Hírháló viszonya.

A mainstream média ma még a legtöbbek által olvasott, hallgatott, vagy nézett véleményformáló erő, amely egy jól körülhatárolható pénzügyi csoport kezében van, s ezzel olyan manipulációs eszközrendszert birtokolnak, amely az egész világ népességét - különösen az úgynevezett fejlett világot -, alapvetően befolyása alatt tartja.

A Nemzeti Hírháló ezzel szemben apró nemzetközi, de egyre izmosodó hazai olvasótáborral bír, s nincs a bankárkasztnak, vagy egyéb üzleti csoportnak semmilyen ráhatása. Így nincs arra szüksége, hogy magánérdekű csoportok kedvében járva manipulálja az olvasóit. Sajnos így a hatósugara is kisebb, mint azon médiáknak melyek pénzügyileg jól támogatottak.

A mainstream lényege az, hogy az elemző gondolkodás "időrabló" tevékenységétől megfosztott ember milliárdok, naponta legalább egyszer híreket hallgatnak, s ezek alakítják világlátásukat, vezérlik gondolataikat, sőt érzelmeiket is irányítják. Így alakul ki, a "közhangulat", aminek a valósághoz kevés köze van. Ha valakinek mégis van egy kicsi ideje a hallottak, látottak, olvasottak átgondolására, az kicsit tudatosabban lenne képes élni, s benne felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért épp így szerkesztik egymás után a híreket? Miért éppen ezeket a híreket emelik ki a többi hír közül? S hol vannak azok a hírek, amelyeket agyonhallgat a mainstream média? Talán még azt is felismeri, hogy az elhallgatás oka az, hogy bizonyos hírek éppen a médiatulajdonosok érdekei, biztonsága ellen hatnának!

A Nemzeti Hírháló lényege viszont az, hogy visszavezesse a társadalmat az elemző gondolkodáshoz, s olyan közhangulatot próbáljon kialakítani, melynek eredője a tudatosabb élet és világlátás. Ezért próbál széleskörű információpótlást végezni éppen azon hírek körében, amelyek az elhallgatás vagy hírmanipuláció miatt nem, vagy "módosított" formában jutnak el a hírfogyasztókhoz. A médián nevelkedő embertömegek világszemléletében mérhetetlen információhiányok találhatók. Hogy mekkora hatalom az, ami milliárdok világlátását és érzelemvilágát irányítja? A válasz léptékét, horderejét, nehéz felmérni, de az egyértelmű, hogy mindezt jól körülhatárolható magánérdekek irányítják. A nemzeti Hírháló érdeke viszont az, hogy a magánérdek ellenében a közérdek is megjelenjen. Az erkölcstelen tudatmanipulációval szemben a kíméletlen igazság is elérhető legyen, mindenki számára.

Szeged, 2011-09-29 Dr. (vitéz?) Bene Gábor S.

Megjegyzés: gyurcsányi szóhasználattal "El lehet menni, kérem...", nem kötelező a Hírháló hírleveleit és a facebook-os bejegyzéseit olvasni! Inkább mondják ki végre az alattvalók, hogy a királyuk meztelen! - KJ

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése