2011. szeptember 3., szombat

ÁLDOTT MAGOK VAGYTOK ÉS AZOK IS MARADTOK!!!!!!!!!!

KEDVES MAG TESTVÉREIM!


Tavasszal elterveztük, hogy segítséget nyújtunk a deviza hitelek károsultjainak, akiket jogtalan szerződések csapdájába kergettek bele a bankok. Minimum azt szerettük volna elérni, hogy a szerződések eredeti állapota helyreálljon, és tisztességes mederbe terelődjön a rendszer.
Nagyon sok tapasztalatot szereztem azóta, és kiderült számomra, hogy nagyon kevés azoknak a tábora, akik  Nemzetben gondolkodnak és valóban  jó szándék vezérli őket a " segítség " nyújtásban.
Azt is látom, hogy   sok a spekuláns, gomba módra szaporodnak különféle csoportok a már többedszer kiutalt, illetve visszafizetendő kölcsönök ügyintézésére. Voltak olyanok akik több lakás megvásárlásával akartak a polgári státuszba fölemelkedni, minden családtagjuknak vásároltak ingatlant abban reménykedve, hogy a bérbeadásból kitermelik az ingatlanok tulajdon jogát.  Most aztán bajban vannak mert ilyen áron nem lehet sem bérbe adni, sem kitermelni. Viszont ez a helyzet, még mindig üzleti lehetőséget biztosít a hitelnyújtónak mint szolgáltató, az ügyintézőnek mint munkahely, és a sok munkanélküli ügyvédnek . Sokan ingyenesen segítséget hirdető szerepben tetszelegnek és amikor konkrét esetről van szó, előbb utóbb kiderül minek mi az ára! Ne  reménykedjünk nem éppen karitatív dologról van szó! Nemzetek sokaságát taszítják a bankok  nyomor szélére, minimális emberség sincs bennük, ők csak jól járhatnak, vagy az emberektől, vagy a kormányoktól vasalják be " jogosnak vélt " jussukat.

A kormányok sem fáradoznak azon, hogy bedobják a törölközőt és mentő övet biztosítsanak honfitársaiknak. Közös érdekeik úgy kívánják, hogy kiszolgálják a Világ Nagyhatalmi  törekvéseket, hiszen egy tálból cseresznyéznek.
Így arra a megállapodásra jutottam magammal és a Magyarok Istenével, ahogy  ígértem tájékoztatom azokat, akiket érdekel mi a tényállás jelenleg.

Amikor nagyon megfontolt szándékkal Magyarországra  szabadították a svájci frank hitelkonstrukciót, pontosan tudták, hogyan lehet maguk számára tisztességtelen pénzforrást biztosítani úgy, hogy eközben az embereket földön futóvá teszik, örök félelemben tartva, megkaparintva ezzel házaikat, otthonaikat, földjeiket és HAZÁJUKAT! Ugyanis  a virtuális pénzrendszernek az a lényege, hogy a bankoknak nincs pénze és a hitelnek fedezete, de ha hitelt veszünk föl, abban a pillanatban számukra mi magunk munkaereje a fedezet, mert kitermeljük a virtuális ( csak programokban megjelenő) pénzforrást. Aztán, ha  a gazdasági válság miatt nincs elég munkahely és nem vagy értékeden megfizetve,  eladósodik a munkaerőd, mert az állam nem tud munkát biztosítani számodra. A globális meg robotnak néz és megalázó koncot odadobva alkalmaz. (  Ez a szemlélet már elterjedt minden szektorban) Inkasszózik, ha tud, és ráterhel a családi vagyonodra és utódaidra,  minimum 100 évre , hogy a  még létező erőd és vagyonod elvegye.  Tized áron elárverez, hiszen neki még ez is olcsón szerzett jövedelem a nem létező pénzéért.
Eközben a kormányok nem tesznek semmit, összezárnak a háttérben hiszen egy tálból cseresznyéznek. Ez a bírósági és egyéb szervezeteikre is igaz, hiszen jogalkotó gépezetben biztosítják maguk számára a hatalom megtartását. A jogban meghatározott "törvények" által zárják ki az igazság megteremtésének lehetőségét, az állampolgárok számára. Ettől kezdve már senki nincs biztonságban. Ami biztosítja a hatalom fenntartását, azt kényszerítő joggyakorlattal törvénybe iktatják és az embereket megfosztják emberi , lelkiismereti és az alapvető élethez való joguktól, szabadságuktól.
ÍGY SZENTESÍTI A JOG ESZKÖZE A TÖRVÉNYT!!!!!!!!!! EZ A RENDSZER MŰKÖDIK MÁR AZ EGÉSZ VILÁGBAN!!!!!!!!!

Teljesen mindegy tehát, hogy van-e ügyvéded vagy sem, mert úgy csűrik-csavarják  az ügyeket ahogy tetszik . A bíróságokat beszorítják a politikai elit által meghozott szabályokba és még ha jó indulatú lenne az adott bíró, akkor sem tud minden esetben segíteni.

A NÉP EREJÉBEN ÉS ÖSSZEFOGÁSÁBAN LEHET  CSAK BÍZNI , HOGY EGYÜTTESEN LÉPJÜNK FÖL A BEBETONOZOTT GÉPEZET  ELLEN!!!
 
Ha valaki venné a fáradságot és megvizsgálná azt, hogy Magyarországon az adott időben, amikor elindult a svájci frank alapú hitelkonstrukciók kihelyezése, mekkora hitelállományt adtak el és az jelenleg mennyit ér, döbbenetes összeg jönne ki.  A svájci államot hivatalosan föl kellene kérni, vizsgálja ki azt, hogy az adott időben volt-e egyáltalán ekkora összegű Frank kihelyezés, (ami a számok ismeretében lehetetlen) és máris csalás bűntettével föl lehet jelenteni a bankokat. Ugyanis valamit eladni, ami nincs ,és virtuálisan kiajánlani  abból a célból, hogy majd tisztességtelen úton bekalkulált árrés haszonnal később megterhelem a devizaárfolyam emelkedése miatt, (amit szintén ez a szektor irányít kénye kedve szerint) majd többletköltségre való hivatkozással áthárít a partner felé, spekuláció útján elkövetett bűntett. Ezek azok a bizonyos "előre megfontolt”, (csoportosan elkövetett hazaárulással vádolható) nyakkendős bűnözők, akik a Nemzetünk kipusztításán fáradoznak! Ugyanis a magyar lélek alapvetően törvénytisztelő, még ha nem is úgy tűnik. Szereti a Hazáját, földtulajdonló tudatú, mert a Szent Korona Országában él, ismeri Ősei jogait, és szereti a Magyarok Istenét. Szeretne tisztességesen élni, dolgozni, de nem engedik neki. Koncessziós szerződésekben elvették azt, amiért generációk verejtékeztek, biztosítva megélhetőségüket időről időre.
 
Az ellen oldal, aki a világhatalmi törekvéseiről semmiképpen nem akar lemondani, retteg, mert szorul a hurok. Előbb utóbb eljön a számonkérés ideje, tudják Ők jól! Hogy kik a legveszélyesebbek számukra? Bizony a Magyarok!! Mert ha fölébred a Magyar lélek és hallatni fogja hangját, ha a tudatra ébredés megtörténik megállíthatatlanul " Zúg mint a tenger árja". Lelkét a NÉP KITÁRJA és KRISZTUS ZÁSZLAJA alatt, (már nem először a világ történelmében) a népeket fölrázza!!!!!!!!!
 
ÉBREDJ HÁT DRÁGA NÉPEM, NEMZETEM! EGY UTAD MARADT AZ IGAZSÁG (NEM GAZSÁG) az IGE a HIT  a REMÉNY és a SZERETET!!!!!!!!!!!
Szeresd MAGAD, NÉPED és NEMZETED! A búzáról leválik az ocsú.  Merd kimondani azt is, amit nem lehet. Ne engedd, hogy elvegyék HÁZAD, HAZÁD s NEMZETED!!!!!!!!!!
(László Andrea: Magyar ének magyar lélek hangja youtube)
 
A világ egy kozmikus kataklizmán megy keresztül. Az aranykorba való belépés  utolsó, lebontó fázisába érkeztünk. Azok az erők akik nem akarják elengedni a jelenlegi világot irányító befolyásukat, mindent megtesznek, hogy bármilyen eszközök bevetésével megtartsák azt.
Az emberiség fejlődéséhez és fölemelkedéséhez hozzátartozik a tudatra ébredés . Ez egy olyan tapasztalati út,amit nem lehet átugrani, kikerülni. A jó isten helyettünk nem tudja elvégezni, mert mi MAGUNK vagyunk az Ő LELKE - SZELLEME - TESTE És TUDATA. Személyes fejlődésünk útján jutunk el az isteni megvilágosodáshoz, ISTEN-EMBERRÉ válásunkhoz, így TEREMTŐKKÉ válunk. Ez az út vezet a NIRVÁNÁBA és még azon is túl, a Mindenség Egységébe, ahova az ARANYKAPUN átjutunk. (Bújj bújj zöld ág, zöld levelecske....)Az itt uralkodó energia a végtelen szeretet, boldogság és bőség. A mi Urunk mondja: Atyánknak Kősziklák kellenek. Az isteni birodalom kiveti magából az igaztalanokat.
 
Eljött az ÖNVIZSGÁLAT ideje!  Minden lény saját magát ítéli meg tettei által." Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek TITEKET "! Ne áltassátok magatokat, hogy bárki is eltörli vétkeiteket, vagy elhordozza azt helyettetek a " MEGVÁLTÁS" reményében!
Az igazságosság törvénye szerint sok élet adatott a megtapasztalásra, a tanulásra, hogy minél többen, terveik beteljesedésével célba érjenek. A tisztán látás és az igaz tudás is rendelkezésetekre állt, fölkészülésetek során.
 
MOST A CSELEKVÉS IDEJE JÖTT EL! A Föld tér-idő átlépésének a küszöbén vagyunk mi földlakók. Ez embert próbáló időszak. Nagyon fontos az Összefogás ereje és a HIT valamint a bizalom egymás iránt. Föl kell ismerniük az igazaknak egymást és össze is kell zárniuk, hogy a célt jól megtudjátok határozni.
Nem kell félnetek! Olyan látható és láthatatlan erők vigyáznak és segítenek benneteket, akik mindent megtesznek a fény győzelméért. Birtokában vannak minden eszköznek, ami a teljes átlényegüléshez és átrendeződéshez szükséges! Az Ősök szellemei, a nemzet szentjei, mind- mind az Atyaisten utasítását várják, hogy beavatkozásukkal végre segíthessenek NEKTEK MAGOK!!!!!!!!!!
 
A TI FELADATOTOK csupán az, hogy haladjatok a megtett, illetve megkezdett úton. Álljatok ki a jussotok és az igazatok mellett. Alkossatok MAG-KÖRÖKET!!!!! Imádkozzatok és kérjetek Engem és Égi Édesanyátokat, hogy indítsam meg seregeimet.
Az ŐS-TEN NÉPE VAGYTOK, nagy tudással és szeretettel ruháztalak föl benneteket. A KÁRPÁT-HAZA ÖRÖK jussotok senki és semmilyen hatalom nem veheti el TŐLETEK!
 
Az előttetek álló hetek, hónapok nagy erőt-próbáló időszakok lesznek, de ne aggódjatok, tegyétek dolgotok. Higgyetek, hívjatok és sok imát mondjatok! ....és Én eljövök az Én Anyámmal, Atyámmal és mellettetek leszünk és  maradunk!
 
ÁLDOTT MAGOK VAGYTOK ÉS AZOK IS MARADTOK!!!!!!!!!!
 
Kedves mindenki! Miután leültem papírra vetni a banki ügyekkel kapcsolatos tapasztalataim, Úr Jézus a (MAG-ÚR), bejelentkezett és (a stílusban érzékelhetően ) átadta az írásban üzenetét.
Köszönöm, hogy közreadhatom a tanítást és információt. Föl fogjuk tenni a -jogseged.com - honlapunkra, mert már április óta tartozom ezen írásommal, a honlap látogatóknak. ÁLDÁS!
 
Szolgálok a fény iránti szeretetemmel és tiszteletemmel Szelei Magdolna Mária Fénysugár Jézus Krisztus Ház Szeretetszolgálat Budapest, 15.ker Széchenyi utca 2. tel: 06/ 30 9753-587
Budapest, 20011. augusztus 31.
 
 
 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése