2011. augusztus 15., hétfő

Szellemiség háborúja

szellemiség háborúja
Még azok is, akik ismerik a lényeges gazdasági adatait az USA-nak és az EU-nak, értetlenül szemlélik a mai válságnak nevezett zavarát a nyugati világnak. Jogos az értetlenkedés, mert lényegében se politikai, se gazdasági magyarázata nincs ennek az egyre súlyosbodó helyzetnek. Neves közgazdászaik csak azért, nehogy hülyéknek nevezzék őket, különféle, akár hihetőnek tűnő elméletekkel álltak elő. Szó volt a külpiacok zsugorodásáról, a meggondolatlan hitelkihelyezésekről, energiagondokról, túlságosan megnövelt állami apparátusról, a háborús és a hadiipari kiadások növekedéséről, a magas szociális igényekről, és még sorolhatnánk sokáig a megnevezett okokat. A baj csak annyi ezekkel a magyarázatokkal, hogyha minden felsorolt tényező egyszerre is jelentkezne, semmiféle válságot nem okozhatna.
A nyugati államok lakossága közel 1 milliárd ember. A termelő technológia modernsége magas fokú, messze felette áll a világ többi országainak. Oroszországban, Japánban, Kínában, Indiában és Brazíliában is jelen van a legmagasabb technológia, de általánosan, az egész ipari szektorra kiterjedően még nem beszélhetünk teljes felzárkózásról. Ha ezt kiegészítjük a felhasznált energia adataival, még nagyobb a különbség. A világ energiatermelésének a 83%-át a nyugati (fejlett) államok (a világ népességének 22%-a) használják fel. Ebből is az USA kétszer annyit, mint Németország (és tizenháromszor annyit, mint Kína). A nyugat belső piaca is nagy és fizetőképes, a munkanélküliség nagysága nem befolyásolja az általános fogyasztást. Tehát a termelő kapacitás adott, az energiaellátás zavartalan, a fizetőképes kereslet a lakosság egyes rétegeinek túlköltekezésből adódó visszafogottsága ellenére megmaradt. A zavartalan gazdasági fejlődésnek minden eleme megvan.
Ennek ellenére miért van válságban, pontosabban gazdasági-politikai válságban a Nyugat? Mert a társadalmak zavartalan működése nem csak ennek a két tényezőnek a függvénye. Sőt, ez a két tényező alárendelt szerepet játszik a szellemi és az abból fakadó erkölcsi tényezőkkel szemben. Egy közösség akkor működhet csak zavartalanul (természetesen), ha a gazdasági és a politikai tevékenységet jó szellemiség irányítja az erkölcsi törvények alapján. A Nyugat szellemisége elkorcsosodott (degenerálódott), erkölcstelensége nyilvánvaló. Minden szinten, úgy a politikain, mint már a gazdaságin is a hazugság szellemisége uralkodik. Megtévesztés, túl-, vagy aláértékelés, aljas értékrendek törvényerőre emelése, az erkölcsös szellemiség kíméletlen üldözése.
A szimbolika világát ismerőknek nem kell bemutatni az ördög hét tornyát, viszont akik nem ismerik, azoknak legalább annyit tudniuk kell, hogy ez a szimbólum a gonosz szellemi erők jelenlétére utal. A Föld hét pontján "vár"-nak nevezett helyeken örökké ott ül a Sátán egyik papja,aki gonosz szellemi kisugárzással, gyűlölethullámokkal igyekszik rosszabbítani a világ sorsát. Mivel szimbolikus megjelenítésről beszélünk, nem kell tornyokban gondolkodni, de lehet épületekben, mely lehet akár a Fehér Ház is, de lehet egy híres egyetem, vagy vallási központ. Csak a hetes szám a fontos, és ez is csak azért, hogy be lehessen azonosítani legalább azt a térséget, ahol a "tornyok" találhatóak. A francia forradalom már a felerősödött gonosz kisugárzás következménye volt, és mert a jó-javító szellemiség az emberiség elfordulása miatt veszített erejéből, azóta is növekszik a gonosz ereje. Illetve növekedett a közelmúltig, mert valami nagy támadás érte, és megroppant. A szellemvilágban iszonyatos küzdelem folyik, és a jó szellemiség a védekezésből támadásba ment át, növekszik az ereje, és ez a gonosz erő hanyatlásával jár a Földön is.
A nyugati világ az elmúlt kétszáz évben a gonosz szellemiség bázisává vált, ezért adatott meg számára az a jólét, mely teljesen elkorcsosította, a Sátán szolgájává tette. A sátáni rend szabályai és törvényei szerint működött, és minden gonoszság innen indult ki. Most szellemileg megroppant, mert a szellemvilág történései kihatnak a földi eseményekre is. "Mint fent, úgy lent" - mondja ki az ősi magyar vallás, és ez pontosan ezt a folyamatot takarja. A Földön az ördög hét tornyával szemben az isteni küldöttek hét tornya már újra, és egyre növekvő erővel sugározza a világba a jó szellemiséget, a harcos, küzdelmes utasításokat. Minden olyan embernek a lelkébe eljut, aki még nincs teljesen elsötétülve. Ez gondolkodásra kényszerít mindenkit, melynek eredményeként egy életmód változás történik, mely tömegméretűvé terebélyesedik.
Ez a gonoszság elleni, kíméletet nem ismerő harc szellemisége. Ez a szellemiség roppantotta most meg a Nyugatot, ez okozza a zavart, teszi tehetetlenné a gazdasági és a politikai vezetést. Nem a gazdaságot akarják a Nyugat igazi irányítói rendbe tenni, minden ilyen irányú nyilatkozatuk hazugság. Mindent elkövetnek azonban annak érdekében, hogy megtalálják az isteni erők tornyait, és azt lerombolják, akár az atomfegyver bevetésével is. A tornyok azonban igen jól álcázottak, jobban, mint a gonoszság tornyai. Lehetséges, hogy egy kis falusi házban élő idős asszony, vagy egy távoli hegycsúcson működő obszervatórium csillagásza, esetleg egy halászhajó kapitánya, vagy egy tajgai faházban lakó vadász a küldött. Ők bárhol vannak, mindent tudnak (mint a régi táltosok), és akkor beszélgetnek egymással amikor csak akarnak (Oroszországban nem véletlenül kiterjedt tudományos kutatás tárgya a telepatikus kommunikáció).
Elég egyetlen hatalmas szellemi teljesítményre képes küldött ahhoz, hogy kisugárzása óriási bajokat okozzon az ördög világában. Ezért akarják megölni, mint annak idején Jézust, aki földi foglalkozását tekintve ács volt. De már elkéstek, és mert a szellemvilágban a helyzetük vereséggel fenyeget, ezért itt a Földön sem tudnak teljes erővel küzdeni. Kegyetlenkedni, gyilkolni még tudnak, de fenntartani a világukat már nem bírják erővel. Szellemi erővel.
Ez a nyugati világ minden gondjának a kiváltója, és az igaz emberek reményének az alapja. Rendbe fog jönni a Nyugat is, de nem úgy, ahogy ők gondolják.
Kassai Ferenc - Jövőnk.info

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése