2011. augusztus 21., vasárnap

Hogyan kezdődött...?

2011, augusztus 21 - 09:28 | Taskeszi

Morális válság van a világban,mondják keleten,nyugaton,és minden égtájon a Földön.Mit jelenthet ez? Talán mindenki számára érthetőbb,ha azt mondom erkölcsi,és szellemi válság van.Az emberi értékek,olyan mint szeretet,tisztelet,megbecsülés,sokak számára ismeretlen fogalom,hiszen napjainkat a megélhetés,és a pénz kitartó,de lélekölő vadászatával tölti sok ember.Miért ez a végtelen butaság,miért ez a semmire sem jó értéktelen papírfecni eltorzult imádata,amit joggal nevezhetünk démoni bűvöletnek?
Az emberek nagy része elfelejtette mi a valódi érték,és saját önzésüknek,szűkebb létvilágának hatalom,és megbecsülés vágyának érvényre juttatása uralja a tudatot,és sokakban a lelket is! Nem veszik észre közben,hogy lemondanak a családról,lemondanak a barátokról,és lemondanak arról a mindenki számára elérhető értékről,amit a harmónia,és a természet szeretete adhatna mindenkinek ingyen!Sajnos mára a fizikális érték a mérték,és a belülről fakadó tisztaság,és jótékony sugárzás a gyengeséget,és sebezhetőséget jelenti sok ember számára! Civilizáció? Vajon mit élvezel mindabból,amiért dolgozol? Nem veszed észre,hogy mikor fáradtan hazaesel,már sem energiád,sem türelmed nincs családodhoz,közös lélek emelő programokhoz,semmihez,csupán az elfásult kiüresedett életed van,és évek telnek el,míg talán rájössz arra,hogy nem éltél!
A hatalom játéka ez,azé a hatalomé,ami tudatod alatt becsempészett az életedbe olyan "értékeket" mint divat,drága autó,külföldi nyaralás,áram mindenáron,gáz mindenáron,sokcsatornás televízió,pláza,szupermarket,stb.Amit cserébe kapsz,az nem más,mint mások letaposása,mások megvetése,egyedüllét,közöny,gúnyolódás,nincs barát,a párod abból méri értékedet,milyen fizetést  viszel hasza,és észre sem vetted,de rabszolgává váltál! Saját önzésed,saját kényelmed,és az ezt elébed tálaló globalizált világ rabszolgájává!
Elfelejtetted,hogy nagy szüleidet miért tisztelték,miért szerették,csak azt tudod,hogy nem akarsz szegényen meghalni!Kérdezd meg magadtól,ha ők szegényen haltak meg,Te hogyan lehetsz most itt,az élők sorában?Persze akkor is voltak hasonló "értékekkel" rendelkező emberek,de senki sem mondta,hogy ez,20 éve kezdődött!
Észrevétlenül,az emberi butaságot,és gyengeséget kihasználva került mind a világ,mind az ország,és mind a család ebbe a helyzetbe!Szétszabdalt társadalom,szétszabdalt erkölcs,és szétszabdalt érdekek! Ez a legjobb recept arra,hogyan lehet rabszolgává tenni az embert anélkül,hogy észrevenné!
Most így Augusztus 20. után,képtelenség azt hinni,hogy mindezt már tudják az emberek nagy része! Sajnos nem tudják,és ennek jeles bizonyítéka a Szent István körüli viták,nézeteltérések,és sokszor heves veszekedésbe menő csatározások!
Gondolkodjunk csak! Nem lehet,hogy ez az első,és legkézenfekvőbb megosztási alap,amivel a magyarságot,meg lehet osztani? Hogy ki volt,és mit tett Szent István,ennek megítélésére,ugyanannyi érv,és ellenérv sorakozik fel,és nevetséges módon,mind két tábor teljes határozottsággal van meggyőződve saját igazáról! Kérem tisztelettel,hogy jelentkezzen az az ember,aki ott volt,és mindent látott,és hallott! Én személyszerint ismerek mind két vélemény táborból embereket,és bizton mondhatom,hogy jóravaló,megszállottságig hazafi,és igaz magyar ember,mind! A Szent István,és Koppány vezér között lezajlott konfliktusról,ugyanannyi írásos "bizonyíték" van mind két verzióról! Ki dönti el tehát,és milyen alapon azt,hogy melyik verzió az igaz,melyik a hamisítvány? Egyszerűen nincsenek korabeli iratok,elbeszélések,amikről egyértelműen ki lehetne jelenteni,hogy valódi! A Képes Krónika,ami Nagy Lajos korában íródott,egyedül az az eredeti,de senki nem tudja,hogy az azelőtti 200 év alatt,ki mit ferdített el,és korábbról nincs a birtokunkban hiteles irodalom!
Miért fontos,hogy ezt az első megosztási alapot leküzdjük? Elmondásuk alapján mind két "tábor" hívei hiszik az egy igaz Teremtő Istent! Abban is egyetért mindenki,hogy minden a Teremtőtől való,a Földön minden történet,és történés az Ő akarata. Abban is egyetért mindenki,hogy ha rossz dolgok történtek a magyarsággal,az sem a véletlen műve. Magyarország létezik,a magyarok léteznek,tehát senki nem tudta még elpusztítani,annak ellenére,hogy Szent István a Teremtő akaratából lett király,vagy nem! Annak ellenére,hogy Koppány nem lett király! Mi hát a baj Testvérek? Nem kellene a magyarság összezárkóztatását itt kezdeni? Nem kellene ezt a konfliktus forrást félretenni,és hálát adva a Teremtőnek egységben dolgozni?
Nyugalom,az igazság fontos! Igen fontos az,hogy kiderüljön,és tanítva legyen minden esemény,ami bármi módon befolyásolta népünk sorsát! A mi közösségünk hitet tett arra,hogy az igazság kiderítésén fáradozik,de mindezt csak az után lehet megtenni,mikor vissza szereztük hazánk önrendelkezési jogát,és arra érdemes magyar emberekből álló testület vezeti az országot! Az igazság ott van a vatikáni levéltárakban,és nem abban a részben,amit nagy kegyesen megengedett a pápá,hogy kutatható! Az igazság ott van bennetek,bennünk,és egyetlen igazság van,a Teremtő Isten igazsága,és ez Jézus,ez a Nagyboldogasszony,vagyis a szeretet!
Tegyétek hát félre ezt a témát,és egyik felekezet se bántsa a másikat ezzel a témával,mert csupán a megosztást szolgálja! Tegyetek hitet arra vonatkozóan,hogy amikor lehet,és esélyt kapunk rá,kiderítjük az igazságot!


www.mnszentlaszlozaszloalj.info

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése