2011. június 15., szerda

444. Csíksomlyói búcsú

Őseink hitéhez méltóan védelmezni az életet.
2011/06/13 - 20:56 Szent Korona Rádió

Félmillió magyar zarándok érkezett az idén a Csíksomlyói búcsúba. A szabadtéri szentmisén Spányi Antal székesfehérvári püspök a hit melletti kiállásra, áldozatvállalásra és erkölcsi megújulásra buzdította a búcsú résztvevőit. Úgy fogalmazott: felelősséget kell vállalni egymásért, a nemzetért, a hitért és az egyházért.

A püspök homíliájában rámutatott: az utódoknak törekedniük kell arra, hogy méltók legyenek az olyan nagy elődökhöz, mint Szent István, Szent Imre, Szent László, Prohászka Ottokár, Bogdánffy Szilárd, Scheffler János és akárcsak ez utóbbiaknak, a mai embereknek is szembe kell szállniuk azzal, ami tűnhet modernnek, lehet hangzatosan csábító, de végül ártalmas, és nem az épülésükre, hanem romlásukra szolgál.

"A hitért harcolni kell, és a hitet védelmezni kell. Az embernek ki kell állni a hitéért" - mondta az ünnepi szentmisén elhangzott prédikációjában Spányi Antal. A székesfehérvári püspök beszédében értékeink, a család, a gyermek védelmére buzdította a jelenlévőket. "Az e világból fel kell emelnünk szemünket az Istenhez, Máriával együtt Jézusra kell tekintenünk" - szólt a tömeghez, hiszen mint fogalmazott, "őseink is Istennél keresték és találták meg a megtartó erőt, a megújulás lendületét és a kitartás erejét".

Nem a megfelelési kényszerre, igen a megújulásra és gyermekáldásra

Nem fogadhatjuk el a féligazságok, a hazugságok világát, nem tarthatjuk jónak a tolerancia hamis formáit, méltónak kell lennünk nemzetünk példamutató egyéniségeihez, a hitet kell élnünk úgy, ahogy azt az egyház tanítja - intette a jelenlévőket a székesfehérvári püspök. "Ápolni kell a családi kötelékeket, örömmel kell fogadni a gyermeket, védeni kell az életet a fogantatástól a természetes halálig. (...) Adja az Úr, hogy növekedjen a gyermekeket örömmel vállaló, szeretetben felnövekvő családok száma" - állt ki a gyermekvállalás fontossága mellett a szónok, aki szerint felelősséget kell vállalni egymásért, a hitért, az egyházért, hiszen az áldozatvállalás nem idegen a hitből élő embertől.

A ma lehetősége, az összefogás ereje képes új irányba állítani a magyarság sorsát, és megteremtheti annak lehetőségét, hogy a következő nemzedékeknek úgy adjuk át azt az örökséget, amit kaptunk, hogy ők többre jussanak. De ehhez el kell vetni az önzést - mondta a püspök -, és vállalni kell a felelős gondolkodásból fakadó áldozatot.

"Értékeket kell képviselni és érte kiállni, a hitről tanúságot tenni, a családot szeretni, a tiszta örömet megélni és megbecsülni, nagyvonalúan gondolkodni, erősnek lenni és eszmékhez igazodni, hivatásnak élni, elfogadni Isten hívását, összefogni, egyé lenni" - fogalmazta meg a ránk háruló feladatot Spányi Antal.

Spányi Antal hangsúlyozta: a felemelkedés feltétele az erkölcsi megújulás, ennek útját kell járniuk kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Tudjuk mit akarunk, de az idegen önkényt visszautasítjuk

A püspök beszédében kitért az új magyar alkotmányra. Elmondta: a magyar nép nem kíván beleszólni más nép életébe, de a magyar nép is tudja, mit akar, és ő sem szorul arra, hogy mások kényszerítsék rá vágyaikat, akaratukat, akár félelmeiket.

"Így alkottuk meg a magyar alkotmányt, amelyben ki mertük mondani a házasság Istentől rendelt törvényét és az élet védelmét. Nem szabad félnünk, megijednünk, mert tiszta a szándékunk, nemes és jó az akarat" - mondta Spányi Antal.

A szertartáson mintegy félmillió zarándok vett részt, akik a Kárpát-medencéből és a világ számos pontjáról érkeztek. A prédikáció közben az idén is eleredt az eső, de a résztvevők a helyükön maradtak, példásan hallgatták végig a szentmisét.

(Székelyhon, MTI nyomán Szent Korona Rádió)

    * Csíksomlyó - A magyarság nemzeti búcsújáróhelye
    * Székely Gyors és Csíksomlyó Expressz 2011

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése