2011. május 20., péntek

Átmeneti ugyan,de segítség!„Segíteni csak annak lehet, aki kéri, és el is fogadja.”
A jogsegélyszolgálat felhívása a kilakoltatások kivédésére!
Köszönet minden segítő magyar embernek!
„Eddig 1 millió 200 ezer esetben engedményezték a bankok a faktorcégeknek, hogy – jelzálogjogukat érvényesítve – a bedőlt hitelek miatt tulajdonjogilag rájuk szállt ingatlanokat értékesítsék.”
Idézet: Fort András – Szabad Riport Tudósító Iroda 2011.01.09.
Társaságunk a kilakoltatások kivédésére hozta létre a JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT, mert a kilakoltatás a családok többségének teljes tönkretételét jelenti, ha nem a véget. Az eltelt időben meghozott döntésekből tisztán látható, hogy kormányzati megoldásra várni egyenlő az öngyilkossággal. Marad a karitatív összefogás, az egymás segítése minden lehetséges eszközzel.
Tekintve, hogy „demokratikus jogállamban” élünk, a jog kínálta eszközökkel kell megoldást találnunk. Megvizsgálva az ügyek többségében létrejött szerződéseket, jogilag egyértelműen látszik, hogy peresítve elérhető a semmisségük kimondatása. Tekintve az érintettek növekvő létszámát, és a segítő szervezetek lehetőségeit, mindannyian hatalmas feladatra vállalkoztunk. Ezért is kell megköszönnünk minden segítséget, ami a megoldást közelebb hozza.
Örömmel értesültünk a TEMPO Párt azon elhatározásáról, hogy a Politikai Maffia*(Polip I-XII) ügyeinek felgöngyölítése kapcsán létrejött érdekérvényesítő tapasztalatát, és felszabaduló kapacitását segítségünkre bocsátja.http://www.tempohirek.com/news.php
Külön megköszönjük Borbély Józsefnek, és Minda Zoltánnak, hogy támogatja a Jogsegélyszolgálat munkáját.
Valamint felkérünk minden segíteni tudó MAGYAR állampolgárt, hogy a fenti példához csatlakozva segítse lehetőségeihez mérten aJOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT .
Köszönettel: Jogsegélyszolgálat munkatársai
Székesfehérvár, 2011.03.22.

Verőlegények banki szolgálatban?

Nyugtalanító ügyfélpanaszok érkeznek a Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodájának ügyfélszolgálatára.
A tetemesen felhalmozódott végrehajtások és tartozások behajtása nem kis gondot jelent a bankoknak és a behajtó cégeknek. Ezek után nem csoda, ha „nem érnek rá” foglalkozni a behajtásra váró ügyfelek „lényegtelennek tűnő” problémáival, kifogásaikkal, nyafogásával, és a rutinmunkává vált behajtás néha kezdi a törvényesség határát súrolni.
A kintlevőséget be kell hajtani függetlenül attól, hogy jogos vagy nem jogos. Bizonyára mindegyiknek meg van a jól körülbástyázott jogi alapja.
Beindul a gépezet. A Bank keze általában tiszta marad. A felmondott szerződést átadja a behajtó cégnek és nem igazán foglalkozik azzal, hogy a behajtó cég milyen módszereket alkalmaz. Ezekben a behajtó cégekben néhány esetben a Bank jelentős befolyással bír, közvetlenül vagy áttételesen részesedik bevételeiből és hasznaiból. Van, amikor a szabadpiacon értékesíti a kintlevőséget.
A problémák akkor kezdődnek, amikor a behajtó cég a behajtás további ügyintézését legálisan vagy illegálisan alvállalkozók részére adja át. Ezen a szinten már nem érvényesek a „spanyol etikett” szabályai. Se fehér gallért, se fehér kesztyűt nem viselnek a terepmunkát végző behajtók. Kinézetre is olyanok, hogy igazából nem érdemes velük vitatkozni. Méretük ritkán van 100 kg alatt, viszont a szakmájukhoz „jól” értenek. Megjelenésük egyetlen célt szolgál: a megfélemlítést. Igaz, eddig nem vertek meg senkit, de a „kifinomult” módszerekhez az is hozzátartozik, hogy a szülők távollétében a gyerekeken keresztül gyakorolnak nyomást az adósokra.
Az autópálya építkezéseknél vagy nagy beruházásoknál is végtelen sorokban várakoznak az alvállalkozók. Elképzelhető, hogy a behajtási eljárásokban is meghonosodik ez a rendszer. Értékbecslés ürügyén magát igazolni nem tudó – vagy inkább nem akaró – hívatlan látogató vagy a Bank megbízásából a gépjárművet elszállító kommandó jelenik meg. Ez már kezd az amerikai stílusú behajtáshoz hasonlítani. Az ingatlanból történő kiköltöztetésnél is gyakran előfordul ez a jelenség. A pénzintézet mondhatná azt is, hogy semmi köze az egészhez. Bizonyára valamilyen pályázatot kiír a behajtási feladatok ellátására, de a módszerek nem érdeklik. Szinte már követhetetlen az ezzel foglalkozó cégek száma. Legális eszközökkel történő behajtást hirdetnek, de azért ne fussunk össze velük estefelé egy elhagyott sikátorban.
Nyilván nem kell minden egyes végrehajtást figyelemmel kísérnie, de a végrehajtó cég kiválasztásánál gondot kell fordítani arra, hogy csak olyan cégek végezhessenek behajtási feladatokat, akik megfelelően kontrollálhatóak és számon kérhetőek. Ezen a területen se legális, se illegális alvállalkozóknak nincs helye.

Kovács László
ügyvezető
Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája
Székesfehérvár, 2011.03.22.

Korlátozott kilakoltatási moratórium - Magyar Szociális Fórum
Budapest, 2011. március 17. csütörtök

Az április 15-én lejáró és július 1-ig meghosszabbított kilakoltatási tilalom csak nagyon kevesek helyzetén segít, viszont lehetővé teszi, hogy olyanok feje fölül is elárverezzék a lakást, akik jogszerűen birtokolják egyetlen otthonukat és önhibájukon kívül, mindenekelőtt munkahelyük elvesztése miatt váltak fizetésképtelenné - állapították meg a Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztal (MSZF SZK) szakértői a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerdán jóváhagyott parlamenti módosításáról.

Az MSZF SZK csütörtöki közleménye szerint rendkívül súlyos tehertételt jelent az önhibájukon kívül eladósodott emberekre nézve az a megszorítás, amely szerint az adóst csak akkor illeti meg a kilakoltatási moratórium védelme, ha az ellene indult más követelések behajtásában a tőketartozás összege nem haladja meg a 150 ezer forintot. A szakértők ezért időben és érdemben "korlátozott moratóriumnak" tartják a két és fél hónapra meghosszabbított kilakoltatási tilalmat, és attól tartanak, hogy a védelem sok olyan eladósodott családra sem fog kiterjedni, amelyen nem kérhető számon a "fizetési moralitás", mert nem ők tehetnek arról, hogy nem kapnak munkát, melyből megélhetnének.

Az MSZF SZK figyelmeztet arra, hogy gazdasági intézkedések nélkül, mindenekelőtt a munkából való megélhetés biztosítása nélkül nem oldható meg az adósságprobléma. Szélsőséges esetektől eltekintve az államnak nem magára kell vállalnia az adósok terheit, hanem munkából származó jövedelmet kell biztosítania az embereknek, hogy képesek legyenek segíteni magukon. Ameddig az állam képtelen erre, adminisztratív úton kell megakadályoznia a kilakoltatásokat és az árveréseket, nehogy a jövő télen is sérüljön az élethez való emberi jog, és több százan szenvedjenek fagyhalált, mint az idén télen. - áll az MSZF SZK közleményében

(szerk.megj.:
Mivel ez a munka,tetemes összegeket emészt fel,és ezeket a költségeket természetesen semmilyen pénzintézet nem finanszírozza,(utazás,papírok,irodaszerek,stb.)mindenkinek,minden károsultnak,és előtte lévőnek saját érdeke,hogy segítse ezt a munkát!
Akinek tehát módja van rá,bármilyen kicsi módja,álljon itt egy számlaszám:
     10918001-00000100-61040008
Van mód,és van lehetőség csodát tenni! )

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése