2011. április 30., szombat

Hát ébredj Magyar, amíg nem késő! Már elkezdődött az új világ építése!

Mindenki arról beszél, hogy az utolsó órában járunk. Mindenki azt harsogja, hogy ez is baj, meg az is baj, de tenni nem mer ellenne senki semmit, egy maroknyi embert leszámítva. Most a többiekhez szólnék néhány szót!
Először is, nem az utolsó órában járunk, hanem már elkezdődött az új világ építése! Elárultak bennünket, és most már nyíltan harcolnak is ellenünk, hiszen szinte semmilyen ellenállásba nem ütköznek ellenségeink. Nincs ellenállás mert széthúzunk. Nincs köztünk összetartás, mert módszeresen megosztanak bennünket. „Egységben az erő!” szokták volt mondani, és ez így is van!
Éppen ezért az egységességünket verték szét legelőször, aminek az lett a következménye, hogy a nemzeti erő elveszett, és most már szabadon garázdálkodhatnak az országunkban, szabadon foglalhatják el hazánkat, szinte ellenállás nélkül. És ne higgye senki, hogy ez az egész ami a hazánkban történik, csupán a Kádári örökség és a 21. századi gazdasági válság szoros velejárója!
Nem az! Ez a nyugat gazdasági térhódításának és Izrael állam, valamint a zsidó nép bosszúhadjáratának az egyenes velejárója, amihez asszisztálnak a zsidó behódoltságú kormányaink egytől-egyig.

A kommunikáció is egy nagy hazugság! Nem 9 éve kezdődött a gyarmatosításunk, hanem a rendszerváltásnak csúfolt valami kezdete óta, vagy még előbb. Egy hosszú távú terv kivitelezésének vagyunk az élő tanúi! Igen, módszeresen és tervszerűen haladnak hazánk elfoglalása irányába. Kezdődött a privatizációval és a kárpótlással. Ezt nem azért volt fontos meglépni, mert „mindenkinek vissza kell adni ami jár”, és nem is azért, mert a magántőke bevonása nélkül tönkrementek volna a munkahelyek ezrei, hanem azért, hogy teret nyerhessen a nyugat, a multi. A Tsz-ek szétverésével, a valamikori földtulajdonosok kárpótlásával teljesen szétverték a mezőgazdaságunkat és az állattenyésztésünket. A privatizáció következtében feldarabolt ipari és gazdasági egységeket könnyebb volt tönkreverni és az így felszabadult piacot megszerezni. Igen, az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság és az állattenyésztés feldarabolása könnyebbé tette a külső és a belső piacaink megszerzését. A valamikori erős gazdaságunkkal sokkal nehezebb dolguk lett volna, sőt, egyszerűen lehetetlen lett volna szétverniük. Egy szétaprózott, millió részre szabdalt gazdaságot azonban teljesen egyszerűen meg tudtak semmisíteni. Olyan jól működött a terv, hogy ma már az élelmiszer-önfenntartásra is képtelenek vagyunk, a napi élelmiszer-szükségleteink túlnyomó többségét is külföldről szerezzük be a multikon keresztül.

Ám aki azt hiszi, hogy ezzel vége a hazánkat ért támadásoknak és a térhódításnak, az téved!
Ma, a világban élelmiszerválság van. Már nemcsak Afrikát sújtja ez a jelenség, hanem a fejlett kontinenseket is, így Európát is! Az okai összetettek, de a három legnagyobb szerepet játszó tényező: a bioüzemanyag-gyártás, a népesség növekedés és a multik térnyerése. Igen, a multik térnyerése is közrejátszik. A hazánk elleni támadás második hulláma az úgynevezett szabad tőkeáramlás nevezetű zsidó találmány bevezetése volt, mely azt a célt hivatott szolgálni, hogy az európai tőkések a nagy EU-n belül bárhol befektessenek, vagyis bármit megvehessenek! Erre azért volt szükség, hogy a privatizáció és a külföldi tőkés spekuláció következtében még tönkre nem ment, azaz piaccal rendelkező, vagyis a multiknak konkurenciát jelentő gyárakat végleg fel tudják számolni, és mert az anyaországnak rengeteg munkahelyet termelő kereskedelmi multik egyre nagyobb térnyeréséhez szükséges élelmiszer-alapanyag termelő földterületeket fel tudják vásárolni. Azokat a földterületeket, amelyeket az ő spekulációiknak és a hazánk ellen indított támadásaiknak köszönhetően nem művel a Magyar. Nem művel, bár 30.000.000 ember élelmét lehetne megtermelni rajta. Ez is az egyik oka az élelmiszerválság európai jelenségének. Európa keleti régióiban rengeteg föld van parlagon, mert a zsidók és a nyugati tagállamok gátlástalan harácsolásba kezdetek globalizáció néven. Egyenlőre hazánkban 2014ig még nem tudnak földet vásárolni a földmoratórium miatt, de mi lesz utána??? Ismét egy közhellyel kell éljek: „Azé az ország, akié a föld!” 

Hazánkban veszélybe kerültek a multik, a bankok és a nyugati hatalom törekvései, mert a Magyar egy része ébred! De már ennek a kezelésére is jó előre megvolt a forgatókönyv. A forgatókönyv borítóján pedig ez áll: Oszd meg és uralkodj! A módszer amit tartalmaz, ugyanaz mint a piacaink megszerzésénél használtak, vagyis törd meg az egységet és bármit megtehetsz. Ezt éljük át már hosszú-hosszú évek óta. Kezdték a többpártrendszernek nevezett szemfényvesztéssel, amiben minden egyes szereplő vezérkara, mihelyst a kormányrudat magáénak tudhatta, azonnal abba az Izraelbe kezdett utazgatni a baráti viszonyt ápolni, amelyiknek a volt kormányfője nem rejtette véka alá, hogy mekkora gazdasági térhódítást hajtottak végre hazánkban már eddig is, amelynek népe gyűlöli és pereli a Magyart hosszú-hosszú évek óta, és amely ország a mai napig is folyamatosan követ el háborús bűnöket, nevezetesen népirtást. Ezek a pártok együtt szavaznak meg mindent ami a multik érdeke, „az EU tagállamai vagyunk”, és a „globalizációé a jövő” jelmondatok köntösébe bújtatva az egy húron pendülésük okát, de közösen lépnek fel minden nemzetei kezdeményezés ellen is a liberalizmus zászlóját maguk előtt tartva és a rasszizmus bélyegét a másik oldalra rásütve, valamint együtt nem tesznek meg semmit a közbiztonság javításának érdekében és együtt védik a cigánybűnözőket is. Nekik is az anarchia az érdekük, mert a zavarosban halászásból nagyot tudnak profitálni. Ez nem többpártrendszer, hanem egy többszereplős egypártrendszer, ahol a demokráciát emlegetik, de a diktatúrát gyakorolják!!! Az egész arra jó, hogy megosszanak bennünket, ezáltal ne legyünk képesek a védekezésre. A mai magyar társadalom gondolkozik Fideszben, MSZP-ben, rasszizmusban, liberalizmusban, EU-ban, globalizációben, …... Mindenben, csak magyar, azaz a saját érdekben nem. Teljes a széthúzás. Szabad a vásár!!!

Azonban ebben a forgatókönyvben nem csak politikai megosztás van, hanem társadalmi is!
A szegényt szembeállítják a gazdaggal, a vidéket a várossal, a cigányt a magyarral, a munkáltatót a munkavállalóval, a bűnözőt a tisztességes emberrel, és még sorolhatnám napestig. A lényeg, hogy megosztanak bennünket, ennek következtében gyarmatosítanak és rabszolgasorsba kényszerítenek minket. Elveszik a földjeinket, elveszik a természeti kincseinket, a vizünket, elveszik a megélhetésünket, vagyis elveszik a hazánkat és otthontalanná válunk. A kormányaink mindvégig asszisztáltak az eseményekhez némi júdás pénzért hazaárulóvá váltak. Megvezették és hátba döfték a választóikat!

A politikai és a társadalmi megosztottság mellett párhuzamosan jelenlévő béklyó, a gazdasági függés, melyet ellenünk fordítanak nap mint nap. Nemcsak hogy felélte szinte minden ember a tartalékát, de már rengetegen teljesen el is vannak adósodva, aminek következtében teljesen kiszolgáltatottá vált. Az egyre csak csökkenő munkahelyek száma következtében szinte senki nem mer kiállni a maga igazáért, és szinte senki nem meri vállalni a véleményét sem, bár a hallgatólagos egyetértés megvan, mégsem sem tud kibontakozni az egység. Így lett állandó és elfogadott jelenség két évtized „szabadság” után, hogy a közalkalmazottak túlnyomó része fél felvállalni a pártszimpátiáját, vagy, hogy a rendőreink, annak pontos tudatában, hogy micsoda ferdítések mennek a médiában és hogy mi is a teljes valóság a közbiztonság terén, mégsem mernek kiállni a nyilvánosság elé kiteregetni a szennyest. Egyébként egymásért sem állnak ki, ráadásul az igazság teljes birtokában pusztán a júdáspénz elvesztésének félelmétől vezérelve verik az ő érdekeikért is kiálló vissza nem ütő magyart.

Mint említettem, nem az utolsó órában vagyunk, hanem elkezdődött egy új korszak. A megosztottság, a kiszolgáltatottság, az elnyomás, és a rettegés korszaka!!! Gyarmat lettünk! Mi erre a bizonyíték? Hát például az, hogy bármit megtehetnek velünk bármiféle különösebb nemzeti ellenállás nélkül. Csak a leigázott nép, vagy a rabszolgák nem tudnak, nem képesek kiállni magukért. Mi pont ilyenek vagyunk! Annak ellenére, hogy tudjuk mi lenne a helyes lépés, mégis elnézzük azt, hogy magyar embereket lakoltassanak ki ezrével, -a jövőben százezrével-, úgy, hogy közben még azt is büntetik 50.000 ft-al, ha valaki az utcán él. Elnézzük azt, hogy a feketemunkát börtönnel büntessék akkor, amikor a minimálbérből nem lehet megélni, ráadásul be sem jelentenek bennünket a munkáltatók, illetve 1.500.000 munkahelyhiánnyal küzd az ország csupán azért, mert akikre bízva van a munkahelyteremtés dolga, nem képesek előrukkolni új munkahelyekkel, és a már meglévő munkáltatókat is olyan terhekkel sújtják, amelynek a teljes betartása versenyképtelenné teszi az adott céget, így újabb munkahelyek szűnnek meg. Elnézzük azt, hogy a bűnöző cigányságnak csupán alanyi jogon járjon a havi járandóság, míg mi tisztességesen leadózva, a kemény fizikai munkából sem tudjuk eltartani a családjainkat. Elnézzük azt, hogy a mi védelmünkre kelő embereket meghurcolják annak ellenére is, hogy soha semmi törvénytelen dolgot nem cselekedtek, csupán a törvényeket igazították úgy, hogy pld. a ruházatuk miatt törvénysértőkké váljanak. Elnézzük azt, hogy politikai támogatással terrorizáljanak bennünket a társadalmi normákat hírből sem ismerő cigányok. Még sokáig sorolhatnám, hogy mi mindent nézünk el csupán a megosztottságunkból fakadó félelmünk miatt, de nem teszem, mert ezt mindenki tudja maga is.

Mindenkinek elege van még sincs meg az egység, és ez a tudatos, előre eltervezett gyarmatosítás következménye. Hát ébredj Magyar, mert bár már gyarmat vagyunk, de még van hazánk, azonban ha nem lesz meg az egység, akkor hontalanok leszünk!!! Fogjunk össze és végre álljunk ki a közös érdekért, ne hagyjuk tovább megosztani magunkat!!! Ne hagyjuk a nemzeti kezdeményezéseket és azok képviselőit két lábbal tiporni!!!
 
MAGYAR KIRÁLYI HÍRLAP. Klikk a linkre! http://mkh.web4.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése