2011. április 8., péntek

Ember, ahogyan önmagadon segítesz, Isten is úgy segít!

Ez az ősi bölcsesség most időszerűbb, mint valaha.

Magyarország alkotmányos – vagyis iránymutatást meghatározó – helyzetét kellett a Régi Történelmi korszak végét jelentő világválság következtében átértékelni.
Ennek két módja van: vagy az Új Világtörténelmi Korszak felé fordulva felszabadítjuk Hazánkat, vagy értelmetlenül ragaszkodunk a sírba ereszkedő Világtörténelmi korszakhoz és engedjük megerősödni a diktatúrát.
Előbbit a magyar emberek az Ország Házán kívül, önvédelmi kötelességüket teljesítve végzik, utóbbit a Helytartótanács tagjai.

Húsvétra vagy Liberális Diktátum mutatja az irányt Magyarországnak, vagy a Szent Korona Értékrend.
A kérdés az, hogy az ezeregyszáz éves Nagypéntek után fel tud-e támadni a Krisztus-sorsú Magyarság?

Fel kell támadnia!

A Párhuzamos Alkotmányozás Nagyhétfőn fejeződik be, az Ország Házán kívül a Szabadság Alkotmánya visszaállításával, a Helytartótanácsban a Liberális Diktátum elfogadásáról történő szavazással.
A Feltámadás akkor következik be, amikor a Szabadság Alkotmánya válik a Magyar Élet iránymutatójává, amit a magyar ember úgy imádkozza és éli, mint a Tízparancsolatot – Papp Lajos szavaival.
A Kőtábla lenyomata, amire a Teremtő írta a Magyar Imát, a mai kornak megfelelő: http://www.youtube.com/watch?v=0yQvM3NkKPw.

Miként kell a Magyar Embernek önmagán segítenie, hogy Isten is megsegítse?

Először is mutatni kell akarat-kifejező erőnket.
Ahhoz, hogy ezt miként tegyük, az Isteni Segítséget már megkaptuk.
Őseink erejét pedig Orosházi Ferenc nemzettestvérünk hozza Nagyhétfőre közénk, áldott zarándokútja beteljesítéseként, amelyen a Szent Korona megszentelt Zászlaját a Haza védelmére hívó véres kardként viszi magával: http://www.youtube.com/watch?v=eOvf29rQlAM.

A Szent Korona testének két része, a terület és az ember képviselői kell, hogy Egységben nyilvánítsák erejüket. Így leszünk törvényesek (legitimek) Isten és ember előtt.
A terület képviseletében minden választókerületnek (176) és a Csonkaország határain kívül élő magyaroknak (6), az ember képviseletében pedig egyéniség-jegyei szerinti csoportjainak (37) kell akarategységét kifejeznie.
Csak akkor lesz erő az akarat-nyilvánítás, ha legalább a Szent Korona Értékrend szerinti Nemzetgyűlés létszámának tízszerese, azaz 120 000 Magyar ember tesz egy helyen, egy időben akaratnyilatkozatot. Az erő hatalma megállíthatatlan akkor lesz, ha ez a lélekszám az Alkotmányozó Nemzetgyűlés minimális támogatottságának egytizedét (270 000) kiteszi.

Ekkor leszünk jogosultak arra, hogy a hagyományaink szerinti Alkotmányozó Nemzetgyűlés hatalom-gyakorlás átalakító részét elvégezzük, vagyis
- kimondjuk a Szent Korona Szabadság Alkotmánya hatályának visszaállítását,
- felszólítsuk a Helytartótanácsot (mostani nevén Országgyűlést) önmaga azonnali feloszlatására,
- felszólítsuk a Kormányt az azonnali lemondásra, és azonnal el kell kezdeni a tárgyalásokat az ideiglenes (ügyvivői feladatokra korlátozott hatáskörrel rendelkező) kormányt kell alakítására,
- a nemzetközi szerződések hatályát fel kell függeszteni.

Ezután önmagunk segítését folytatnunk kell, annak tudatában, hogy megkaptuk a Teremtő segítő kegyelmét a folytatáshoz szükséges irányelvekkel, aminek birtokában haladéktalanul el kell kezdenünk az Alkotmányozó Nemzetgyűlés hatalom-átvevő részének előkészítését – akkor is, ha követelésünket a diktatúra helytartói elutasítják -, ami azt jelenti, hogy
- a Szent Korona Szabadság Alkotmánya alapján készült irányelvek (Alaptörvény) alapján minden településen elkezdődjék a Települési Törvény elkészítése, amely során
- a végzett tevékenységgel kiválasztódnak azok, akik a települések, járások, megyék és az ország elöljárói, képviselői lesznek.

Az így kiválasztódott személyek
2011. Nagyboldogasszony (Új Kenyér - augusztus – havának 15.) napján megejtik az Ország Felszabadításának Szerét, befejezve az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feladatát.

Csak nem leszünk annyira magyartalanok, hogy a Teremtő előlegezett segítségét ellökjük magunktól?

Kelt Szegeden, 2011. Szelek havának 5. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája


Viszontlátásra a Kossuth téren!

http://www.youtube.com/watch?v=VbMMwffZpvM

Üdvözlettel Orosházi Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése