2011. január 23., vasárnap

Heffner Atilla levele a DALAI LÁMA ŐSZENTSÉGÉHEZ...

Központi Tibeti Adminisztráció (KTI)
Őszentsége a Dalai Láma RÉSZÉRE

The Office of His Holiness the Dalai Lama
Thekchen Choeling, PO McLeod Ganj
Dharamsala, Himachal Pradesh (HP)
176219 Himachal Pradesh (HP) 176219 – India


Igen Tisztelt Tendzin Gyaco Úr!

Köszöntöm Önt Magyarországról: Heffner Atilla  hagyományőrző, zeneszerző, előadóművészként... 

Magyar vagyok, magyarul gondolkodom, angol tudásom nem elégséges ahhoz, hogy angolul írjak Önnek. Érzéseimet és gondolataimat ezen a számomra rideg nyelven egyébként sem tudnám  megfogalmazni érthetően, ezért – reménykedve abban, hogy az Ön környezetében élnek magyarul jól tudó szakemberek, tisztelettel kérem Őket: érthetően fordítsák gondolataimat az Önök Szent Nyelvére ahhoz, hogy Őszentsége is anyanyelvén érthessen meg! Egy dupla fordítás- magyarról – angolra – s angolról tibetire egyébként is csak zavarokat és félreértéseket okozna...

Kérem, fogadja mostantól el tőlem, hogy nem használom folyamatosan az “ŐSZENTSÉGE” kifejezést. Nagy tisztelettel Emberként szólítom meg  Önt, aggastyán korú, sokat látott, sokat értő és tudó férfiként, hiszen levelem megírására én is magánemberként vállalkoztam.
Ugyanakkor több ezer magyar ember érzéseit és gondolatait, véleményét is tolmácsolom.

Sokan vagyunk akik E LEVÉL MEGÍRÁSÁNAK OKÁT jelentő – az ÖN 2010. szeptember 17-20. között Magyarországon, Budapesten történő látogatásakor rendezett előadásán elhangzott nyilatkozat és bizonyos gesztikulációi miatt “szomorkodunk”, s  észrevételeinket, problémáinkat szeretném most tolmácsolni Önnek – igyekezvén röviden és tárgyilagosan írni, lehetőleg túlfűtött érzelmektől mentesen.

Az Ön - egyébként összességében REMEK - előadásának előbb említett  részletét én most nem írásban mellékelném tanulmányozásra, hanem a szituáció jobb megértésének érdekében videón küldöm az “INTERNET” segítségével.

Itt letölthető az említett részlet – kérem tekintse meg:Mielőtt elmondanám több ezer magyar ember véleményét az Ön - videórészletben is hallható  látható - kijelentései kapcsán, kérem engedje meg, hogy pár szót szóljak bevezetőként a mai magyar spirituális és politikai helyzetről, s Őseink  tudásáról és régi vallásáról, mai helyzetünkről:
A MAGYARSÁG SZAKRÁLIS VILÁGÁRÓL, A PILISRŐL, “DOBOGÓKŐRŐL”.

      Ahogy Ön is mondja - egy másik  1956 -al kapcsolatos magyaroknak szóló videóüzenetében -
“A MAGYAR NÉP NAGY MÚLTRA TEKINT VISSZA”. 

S bizony, Őszentségének igaza van beszédében, a tibeti néphez hasonlóan MI IS egy elég  “régi“nép vagyunk!

Ön ebben a régebbi riportban minket önbizalomra buzdít, most – említett előadásán való tanításából - mégis pont ennek ellenkezőjét tapasztalhatta meg a népes magyar hallgatóság.
Mai tudományos genetikai vizsgálatok szerint a KÁRPÁT MEDENCÉBEN 30-40 ezer évre visszamenőleg kimutatható a különböző régészeti leletekből a mostani magyar génállományunk!
Ázsia - szerte is ugyanígy megtalálni ezt a gént. Az emberiség talán legerősebb és régibb génvonalát visszük tehát mi MAGYAROK, s nyelvünk, ősírásunk, zenénk is egyedülálló, nincs hasonlatos, külföldi kutatók szerint az emberi  ősnyelvhez ez  a nyelv hasonlíthat a legjobban. /A kutatásokat és tanításokat most nem szeretném mellékelni, amennyiben ezen tudományos vélekedésre szükség lesz, az elérhető irodalmat azonnal küldöm!/

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mi magyarok “kiválasztottnak”, vagy ahogy
Ön mondja -a “ VILÁG KÖZEPÉNEK” tartjuk magunkat...  Elég rég óta élünk ebben a medencében, de ettől függetlenül erre a népre sohasem volt jellemző az ezzel való kérkedés, vagy más népek lenézése, önmagunk jogtalan felsőbbrendűnek látása, láttatása...

Az Önnek  feltett kérdés egyébként sem arra vonatkozott, hogy MAGYARORSZÁG A VILÁG KÖZEPE- E vagy sem, illetve, hogy a magyarok a “népek legjobbjai”-e vagy sem!

A kérdés arról szólt, hogy a Kárpát -medencei “DOBOGÓKŐ” lehet -e a FÖLD egyik csakrája. Tehát szó sincs országról és népről, s népi kiválasztottságról sem ebben a kérdésben!
Az említett előadásrészletben mi magyarok lettünk kinevetve, pedig vajmi kevés közünk van ahhoz, hogy területünkön esetlegesen egy  több milliárd éves FÖLD-CSAKRA található...

S ez nagy különbség! Ön az előadásán elmondja, hogy “minden emberben megtalálható az ÖT CSAKRA, mely általános jelenség...”/ ezzel elismeri a csakrarendszerek létezését /.
Ezután kijelenti, hogy ebből a szempontból “nem gondolja, hogy Dobogókőn van a FÖLD SZÍVCSAKRÁJA”... Kíváncsian várom továbbra is a magyarázatot tehát: mert nem kaptam meg!

Ön ugyanis az “emberi csakrákat” említi, mely valóban “általános jelenség”, a feltett kérdés viszont aFÖLD CSAKRÁIVAL” volt kapcsolatos! Szó sem lehet tehát a magyarság “Magyarország-központú gondolkodásáról” sovinizmusról, nacionalizmusról a kérdésben...

Az Ön, eme feltett kérdésen való viccelődését, s  a kérdés “leostobázását”  - mely a magyarság “önjelöltségére” utal-  igen sokan megtapsolták, derültségére  “közösségi röhejjel” válaszolt az  eufórikus állapotban lévő  buddhista tömeg, akik egyébként általában az Ön lelkes követői.
Sokan voltak ott olyan tisztelői  is, akik viszont egyáltalán nem nevettek a témán...

Az előzőekben vázolt TÉNYEKBŐL meg kell állapítanom hogy az Ön válasza igen messze landolt a feltett kérdés tárgyától! Valamint igen sajnálom, hogy ilyen mulatságos a világ  buddhistáinak számára -2011 -ben -DRÁGA FÖLDAN YÁNK CSAKRÁINAK kérdésköre!

Minket – magyarokat és tibetieket sok- sok közös szál köt össze, ez elsősorban Kőrössy Csoma Sándor kutatásai alapján is bizonyított tény. Számomra nagyon jó érzés a tibetiekkel is “távoli rokonságban” létezni, gyermekkoromtól kezdve elbűvöl tudásuk, hitük, múltjuk...

Bár a jelenkori magyar alternatív őskutatásokat kevesen ismerik még a világban, de higgye el, sok különleges dologra fény derült az utóbbi 50 évben ELEINKRŐL!

Mára a a MAGYAR ŐSVALLÁS újra él, az évszázados elnyomás, a hazugságok, a ferdítések, hamis tanítások szépen felszámolódnak. Sok ezren vagyunk, akik lelkesen kutatunk és értelmes módon használjuk fel ezen kutatási eredményeket.

Tudja, nálunk Önökhöz hasonlóan / A KÍNAI ELNYOMÁS PÁRHUZAMA/:
Már egy év ezrede nincsen “normális szabadság és létezés”!
Más vallások és más népek tarolnak, fosztogatnak minket szinte pontosan ezer éve!
Nem kívánok semmilyen politikai, vagy történelmi értelmezésbe most belemerülni, de mára tisztán látszik, hogy módszeresen raboltak és rabolnak, közben tudatlanságba taszítottak - minket magyarokat - évszázadok óta. Valamiért fél az emberi világ ettől a csodás néptől, tudásunktól, vallásunktól – ugyanúgy ahogy az Önökétől is / látja – ebben is “rokonok” lehetünk.../.

Régi – több 10 ezer évre visszatekintő - EGYISTENSÉG HÍVŐ – DE ANYAISTENT, ATYAISTENT is tisztelő vallásunkat iu. 1000 -tól kezdve, tűzzel vassal irtották irigyeink, elárulóink, az ezen vallást tanító ősi jogfolytonosságról szóló dokumentumainkat megsemmisítették.
Talán éppen amiatt, mert a mi SZKÍTEO-KERESZTÉNY világunkban az ATYA, a FIÚ mellett MAGA AZ ANYAISTEN is szerepelt... Akkoriban a magyar tudókat, sámánokat, papokat megölték, száműzték, ugyan úgy, ahogy az Ön fiatal korában SZÉP  Tibetben ezt  KÍNA agresszorként, elnyomóként az Önök népével, vallásával tette.

Önöknek hozzánk képest  “szerencséjük” volt az elmúlt századokban, hiszen tudtak  “lexikálni”, “menteni” így könyvekből tudják az évszázadok során használt történeti és vallásos tudásuk pilléreit jelentő tanításokat. Sajnos mi ebben nem voltunk ennyire ügyesek... Ezer év elég hosszú idő!

Mi tehát a sokszázados leigázás és törpítés szempontjából már egy sokkal öregebb “szenvedő” nép vagyunk mint a tibeti. Ebből következően szerintem talán nekünk is kóborolni kéne a világban, előadásokat kellene tartani más népeket biztatva - Önhöz hasonlóan – száműzetésről, sorvadásról békességről, önuralomról, szenvedésről. Azt hiszem, hamarosan eljön  az ideje ennek is...

Sok mindenben hasonlítunk tehát, sajnos az ÖNÖK ORSZÁGÁT MÁR szinte teljesen leigázták, de mi még kicsit itt lehetünk Saját Földünkön, megtűrt “őslakosokként” mint egy rezervátumban.

Bár ez a Magyar Föld egyre kisebb és kisebb, és a javait is nagyjából idegen erők bitorolják már,  de a nép működik, ha depressziósan is  de “SZÍVÓS”, s ha nem is szülünk elég gyermeket, nagyon fogyunk, de mégis: Kitartunk, KÜZDÜNK, tanulunk, reméljük hamarosan Felemelkedhetünk!

Ezeknek szellemében nincs okunk túlságosan “mellett döngetni “ vagy örvendezni sem!
S nincs arra sem okunk, hogy “MAGUNKAT A VILÁG KÖZEPÉNEK TARTSUK” - ahogy Ön ezt feltételezi rólunk előadásában, melyen oly sokan részt vettek 2010  szeptemberben!

Bár mi Hagyomány- ŐRÖK a Helyünkön vagyunk, s az “elnyomó erő” sem olyan nagy tömegből és hatalomból áll mint Önöknél, de eléggé erős és roppant ravasz.... A mi kiűzőink, s nyomorítóink  más népek, ideológiák és vallások összegződése, melyben alattomos és láthatatlan szálakkal kapcsolódnak egymáshoz a különböző sötét rendszerek.

“PILIS”- DOBOGÓKŐ...

Az említett, 1000 éve történt árulás és mészárlás előtt - és még utána is sokáig - egykori spirituális KIRÁLYI és VALLÁSI Központunk  a PILIS HEGYSÉGBEN volt. Szent helyként tekintettek erre a FÖLDRE  eleink, s ezt tudták világszerte az uralkodók is. Tudták, hogy aki ezt a helyet birtokolja, az a “FÖLD NÉPEI KÖZÖTT HATALMAS LEHET”/Önöknél sem véletlenül tarol KÍNA ma/.

Ennek bizonyítéka tucatnyi történelmi  idézet, mellyel most nem fárasztanám Önt... A MAGYAR SZENT KORONA is árulások, rablások, átalakítások, szennyezések áldozatává vált a századok alatt. Ezen relikvia is a láthatatlan évezredes időkből kísér minket: MAGYAROKAT.

A MI “ŐSZENTSÉGEINK” tehát az arany napkeresztes sámánkorona:
A MAGYAR SZENT KORONA,
valamint A SZAKRÁLIS  PILIS, DOBOGÓKŐ és KÖRNYÉKE.
Sok más tiszteletre méltó dolgunk is van, de ezek a “legértékesebbek”.

A Pilis és  DOBOGÓKŐ – tehát nem a mai “NEW AGE” – vallási korszak új keletű “ezoterikus” találmánya, hanem  legalább 1500 -éves HUN SPIRITUÁLIS HATALMI KÖZPONT, ATILLA FEJEDELEM innen irányította szinte az Egész ÓKORI Világot – EURÓPÁT és ÁZSIÁT, északot és délt is. A “HONFOGLALÓNAK” nevezett ÁRPÁD FEJEDELEM is konkrétan ezt a PILIST célozta meg a HUNOK – MAGYAROK 895 -ös vissza jövetelekor “KIRÁLYI  KÖZPONTKÉNT”. De Atilla előtt is jártak itt az Önök és a mi őseink, a MI EGYKORI NAPKIRÁLYUNK – “ITIL KÁN” csak a HUN Királyi Központot kereste újra, s vette ŐSI JOGON SZAKRÁLIS BIRTOKÁBA a HUN koronázási kincseket, a SZKÍTA- HUN VAGYONT, melyeket az ŐSÖK ITT REJTETTEK EL, mielőtt visszahúzódtak ÁZSIÁBA, az Atilla előtti időkben.
Vajon miért? Mi lehet itt, ami még az ÓRIÁS Ázsiában sincs? Miért pont a PILIS?

Fontos, hogy A PILIS az említett 1000 évvel ezelőtti árulás és hatalomváltás után  még sokáig – évszázadokig - a német-római judeokeresztény befolyás alatt működő magyar és cseh, lengyel, s német származású királyok központja is maradt, ekkor a leírások szerint oda senki idegen fia nem léphetett be, csak a különböző szerzetesek és a beavatottak ismerhették a titkokat, helyeket, erőket.

Ilyen különleges “tiltott” területről, más népek történelmét figyelve keveset hallhatunk...

A DOBOGÓKŐI -terület ezután a római katolikus pápákat és a későbbi Habsburg, török, orosz, s a mai globalista elnyomókat is - érthetően - nagyon zavarta / ma is sokmindenkit idegesít/.
Ezért ellenségeink – a Habsburgok és mások is - minden történelmi és régészeti leletet / több ezer  éves várakat, különleges piramisokat, templomokat/ leromboltak az évszázadok során és így   szépen mára eltüntették a szakrális bizonyítékokat. / Sajnos a mi “jó” egyházunk – a “katolikus” – soha nem a MAGYARSÁG ÉRDEKEIT tartotta szem előtt, bár a világ előtt mi hivatalosan 1000 éves keresztény állam és nép vagyunk. Látja ebben már  különbözünk mi magyarok a tibetiektől – hogy a mi egyházunk, vallásunk egy idegen kultúra és gazdasági rendszer elnyomóhatalma volt évszázadokon át, saját vallásunk, hitünk pedig  likvidálva lett. A katolikus püspökök, a református elöljárók, sok borsot törnek ma is az orrunk alá. Ma nem divatos dolog nálunk ősi vallásunkat emlegetni. Talán emiatt is keresték sokan közülünk az utat Buddhához – Jézus helyett...

A világ semmit sem változott az utóbbi 60 évben sem. A rombolás ma is tart! Szent Helyünkre: DOBGÓKŐRE ismeretlen eredetű adótornyokat emeltek, magyar templomot nem engednek ide építeni, évszázadokon keresztül idegen ajkú  népekkel lakatták be a területet,  most lakóparkokat és ipari létesítményeket, üdülőket – turista hegyi felvonókat terveznek ide. Ármány és ködösítés folyik,
s a mostani, Pilist kutató történészeket, régészeket megverik, ellehetetlenítik, kinevetik!

DOBOGÓ-KŐ különleges helyen fekszik. Gyakorlatilag EURÓPA közepén. A DUNA érdekes- tökéletes “SZÍV” ALAKÚ formát ír le a PILIS körül, s az EGÉSZ HEGYSÉG lüktet a különleges energiáktól. Természetesen – ahogy Ön is utal erre - minden nép “saját maga kiválasztottságát” hirdeti, mindenütt vannak “SZENT HELYEK”, pláne ha ilyen nyilvánvaló természeti forma létrejön...

Ki ne halott volna már Földanyánk titokzatos ERŐ- KÖZPONTJAIRÓL?

A teljesség igénye nélkül ott van pld. a Shasta-hegy /USA/:
A Föld “gyökér csakrájának” tartott hegyhez turisták tíz ezrei járnak pozitív
energiát és tudást magukba szívni.

Aztán a Titicaca tó / Peru-Bolívia /a FÖLD amit a Föld “nemi csakrájaként” emlegetnek,

A Sedona  /USA/ - minek vidékét a világ legerősebb energiamezői között tartják számon.
A bolygónk “torok csakrájaként” emlegetett egyiptomi
Gíza piramis és környéke.

Ott van Amritapuri, Indiában - "AMMÁ" MAMA lakhelye.

Vagy Lago Atitlán /Guatemala/, melynek környéke egyesek szerint
hatalmas, gyógyító, harmonizáló energiákat rejt magában.

Végezetül említeném pld. a Kailash-hegyet / Tibetben /- melyre a buddhisták is általában szent
helyként tekintenek, köszönhetően az itt húzódó  energiavonalaknak.
Sokak szerint itt található a világ “korona csakrája“ is. Ezzel azonban senki sem vitatkozik...

Én - a  RAJA JOGA követőjeként is - a “CSAKRÁKAT” speciális Energetikai Központoknak látom, melyek nem csak az emberek és egyéb élőlények örvényközpontjai, hanem az egész KOZMOSZ is ilyen ERŐKÖZPONTOKON keresztül LÉLEGZIK – LÉTEZIK, AZ EGÉSZ VILÁG MINDEN LÉTEZŐJE ezeken a csakrákon keresztül van kapcsolatban az Istenséggel.
A CSOKROK DIMENZIÓKAPUK, ÉS A MINDENSÉG TITKAI KÖZÉ TARTOZNAK.

Természetesen a mi FÖLD- ANYABOLYGÓNK sem  kivétel a “Csakra-Tan” alól.
A YOGÁK szerint a csakrák középpontja “összeér” az összes többi csakrák energia-középpontjával,  kvázi mind a létező 7 emberi csakránk középpontja egybeesik az összes többi teremtmény, égitest és egyéb dolog  7 csakrájának középpontjával is!

Szívem tehát a FÖLD SZÍVÉVEL EGYETEMBEN DOBBANHAT, de a NAPRENDSZER, VAGY A NAP  “SZÍVÉVEL” IS MEGTÖRTÉNHET AZ EGGYÉVÁLÁS...

Az EGYÉN, az ÉN  “Saját  Világegyetemében Lakozik”, s ebből a szempontból minden “Én” saját világot teremt és tapasztal  maga körül. Én vagyok a szemlélő, az érzékszerveimmel érzékelt  külvilág szubjektív, tehát én teremtem a saját világomat magam körül és a tanítás szerint ÍGY ÉN VAGYOK A “VILÁGOM KÖZEPE”. Nincs objektív valóság – ahány nézőpont, ahány ember, lény, annyiféle LOKA - magyarul “LAKA”  - Világ létezik.

Ebből kiindulván sem értem az ÖN előadásán való személyes, cinikus nevetését arról, hogy miért gondolja valaki azt, hogy “Ő A VILÁG KÖZEPE?”. Mikor ez a természetes...

A TANÍTÁSOK SZERINT A “FÖLD CSAKRÁI” IS EGYÜTT FOROGHATNAK AZ EMBERI CSAKRÁKKAL! VILÁGOS TEHÁT, HOGY EGY KÁRPÁT MEDENCEI LÉNY, A SZÍVE KÖZEPÉN SAJÁT FÖLDJÉNEK ENERGIACSOKRÁT  IS ÉRZI, DOBOGNI -  LELKÉNEK KAPUJAKÉNT- PEDIG SAJÁT FÖLDJÉNEK LÉLEKCSAKRÁJÁT ÉRZI!

A CSAKRÁK / szerencsére!/ fizikailag LÁTHATATLANOK, hiszen a Transzcendenst kötik össze a fizikai síkkal. Csak finom-energetikailag érezhetjük őket. A gépek, műszerek – a tudomány  itt nem rúgnak labdába / szerencsére!/. A MI ősvallásunkban az ISTENANYA a FÖLDANYA, BABBA MARIA – “TARA”, “GAYA” olyan ISTENI RÉSZ – ami ÉL, Ő egy élőlény, Ő MINDEN AMI  “ANYAG”  / magyarul  “ANYA”/ mely minket fent tart, óv és félt: ÉLTET.

A MI “ISTENANYÁNK” TÖBB mint az EGÉSZ FÖLDÜNK, azon túl minden mi “ANYAG” a KOZMOSZBAN, A VILÁGON. Mégis elsőszámú megtestesítője logikusan saját FÖLD ANYÁNK, aki méhében hordoz minket, s  gondoskodik létezésünkről. Nem sajátítjuk ki ŐT, nem gondoljuk azt sem, hogy kivételezettek vagyunk rajta, s hogy csak nálunk nyilvánulhat meg, hiszen tudjuk:  Minden Ember egyenrangú gyermeke Földanyánknak,
minden helyen Ő SZÓL HOZZÁNK, AZ EGÉSZ FÖLDKEREKSÉG Ő MAGA...
Tudásunk  és tapasztalásaink szerint mégis DOBOGÓKŐN van egy Kapocs – egy ANOMÁLIA, egy MAGASABB RENDŰ DIMENZIÓKAPU, nevezhetjük ezt akár a buddhista hit szerinti “csakrának” is / MI CSOKORNAK NEVEZZÜK/, de nem az elnevezés fontos, hanem a működés, és a SZENT HELY EREJE, ENERGIÁJA!

Dobogókő központjában, átlagember számára is jól érezhető módon, elcsendesülés után, testünkkel / s nem fülünkkel!/ a Föld mélyéről jövő kellemes ,“erős dobogást” érzünk.
A siketek és nagyothallók is “hallják”/más is/, külföldiek is mondják, mindenki – származástól függetlenül - aki az évszázadok során felkereste ezt a Szent Helyet. Tudományos magyarázat még nem készült, de minket ez nem is nagyon érdekelne / még csak az kéne!/...

A dobogás érzelmi kötődés alapján is erősödik, vagy változik. Az egész Kárpát -medencében tapasztalhatók különleges földtani dolgok,  sugárázások, erővonalak, energiapontok, de ez a jelenség egyedülálló! DOBOGÓKŐN VALÓBAN DOBOG A FÖLD MÉLYE- MÉHE!

A MAGASBÓL IS JÓL  LÁTHATÓ A “SZÍV RAJZOLAT” A DUNA ÉS A PILIS VONALÁN,
 S EZ SEM MINDENNAPI JELENSÉG,
De a pulzálás, az ERŐ, a DOBOGÁS: egyértelműen EGYEDÜLÁLLÓ itt a FÖLDÖN!

A FÖLD “MAGMÁJA”- “motorja”, “SZÍVE” szól hozzánk itt? Nem tudjuk! Amennyiben Önnek erről pontosabb információi vannak  / tudomásom szerint Ön többször is felkereste ezt a területet nagy tisztelettel és lelkesedéssel.../, akkor kérem ossza azt meg velünk Őszentsége!  

Ha viszont csak egyszerűen  racionális emberként zárkózik el a megmagyarázhatatlan dolgok körétől, s ezért neveti ki előadásán az általunk Szentnek tartott helyet, akkor kérem inkább tartsa meg véleményét! / Ismervén megnyilvánulásait saját népének ősi gyógymódjáról,  s az Ön                “racionális” lényéről, tibeti vallásról alkotott  mai nézeteiről, én nem szeretnék minősíteni, hiszen tiszteletben tartom minden emberi lény hitét, meggyőződését. Ez Önre tartozik, s Önnek kell – Vallási Vezetőként – elszámolnia erről saját vallásával, saját őseivel, Buddhával, Istennel.../

Számunkra a MAMAI SZÍVVEL VALÓ: Szeretetkapcsolat kötelék HELYE:  DOBOGÓKŐ!

Mindenkinek hitét és tudását tiszteletben tartva -senkire rá erőltetni viszont nem kívánjuk nézeteinket. HA AZ ÖN VÉLEMÉNYE AZ, hogy NINCSENEK “CSAKRÁK” a FÖLDÖN,  s a kérdés- felvetés is kimondottan “OSTOBÁNAK TŰNIK”, ebből semmi gond nincsen, legyen az Ön HITE SZERINT! Minket sem érdekelnek igazán a csakrákról szóló ázsiai tanítások!

Nekünk egyszerűen csak működik és “dobog”,  “ÉL” – kedves  SZENT HELYÜNK, melyet szeretünk, óvunk, védünk, sokan közülünk érte életüket adnák...

Mi magyarok élen járunk a tolerancia kérdésében...
Ha a Világ I. Számú Spirituális Vezetője – a DALAI LÁMA azt mondja: “Butaságnak tartja a csakra-elméletet”,  hogy “NINCS SEMMI DOBOGÓKŐN,” ill. szerinte “átlagos” emberi nacionalizmusból tartjuk magunkat 40 ezer éves genetikai múlttal rendelkező ősnépnek, vagy nyelvünk, kultúránk nem az az egyik legrégibb ismert emberi kultúra eredője, akkor bizonyára jó oka van arra, hogy így gondolkozzon.

De - tisztelvén a BUDDHIZMUS Szent Tanításait - senkitől sem fogadhatjuk el egy értelmes emberi lény – vagyis az Ön előadásán ÖNT kérdező személy – kinevetését, kinevettetését !

A kérdés és a kérdező “leostobázását”.
Sajnálom, de ez már minden jó ízlésen felül mutatkozik! Kimeríti érzékenységünket...
A kérdés egyébként is napirenden van évtizedek óta itt hazánkban, tele van a Világháló mindenféle tanításokkal arról, hogy a “DALAI LÁMA ŐSZENTSÉGE DOBOGÓKŐN VOLT TÖBBSZÖR IS...” és hogy “a  tibeti lámák üzenik, hogy kik vagyunk mi magyarok”, “mi van itt a PILISBEN”, stb... stb... Jönnek mennek a hírek  a TIBETI LEGFELSŐBB – láthatatlan SZENTÉLYRŐL”, a DALAI LÁMÁK REINKARNÁCIÓS újra és ÚJRA születéséről, örökségéről, AZ ÖNÖK  VALLÁSOS MEGGYŐZŐDÉSÉRŐL, magyarokhoz és máshoz való üzeneteiről, de MI EZEKEN MÉGSEM  NEVETÜNK, ŐSZENTSÉGE! Az sem zavar már, hogy hasonlóan a mi kultúránkhoz, ahány láma, annyiféle nézet  tükröződik Nepálból, Indiából, Tibetből!
Mára már nem érthető, melyik LÁMA a hiteles, s melyik csak “ÁL-LÁMA”...

Jönnek a hírek egyéb különleges helyekről Világból, Mária jelenésekről, ősi gyógyító erőkről, SZENT HELYEKRŐL, de mi mégsem nevetünk... S EGYSZER CSAK  idejön a VILÁG SPIRITUÁLIS VEZETŐJE a BUDDISTÁK legfőbb isteni képviselője, főnöke és kineveti a mi “kis magyar emberünket”: A MI KIS KÉRDEZŐNKET!  Őt, aki helyettünk is kérdezett.
Aki hozzánk hasonlóan mély tiszteletben tartja a DALAI LÁMÁT és népét, tudását...

A kérdező is EGY KÖZÜLÜNK, jó szándékú – lehet hogy buddhista is - magyar ember és vannak nyitott dolgai, nem ért még mindent megfelelően – érthetően – hiszen csak EGY EMBER...

DE KI AZ AKI MINDET ÉRT MANAPSÁG Drága Őszentsége -kérdezem én ÖNTŐL?
Aki sosem kérdez ostobaságot ? Ki az az Ember, akit Ön is elég bölcsnek tart?
AKIT SOSEM NEVETNE KI KÉRDÉSEI MIATT? Aki önt sosem nevetné ki őszintesége miatt? Ha tud ilyet, kérem azonnal küldje el HOZZÁNK! Nagy szükség volna itt rá!

És a kérdező kinevetése csak az egyik fő probléma... A dolog több sebből is vérzik még!
Engedje meg kérem, hogy folytassam azzal, ami sokkal “érzékenyebb” kérdést feszeget:

A magyar  politikai helyzet szintén igen hasonló a tibetihez, s nem csak szakrálisan vagyunk rokonok. Bár “nagytestvérünk” / elnyomónk/ nem Kína, de azért volt részünk megtapasztalni a “piacgazdaság”, a sötét szocializmus világát, a vadkapitalista kommunizmus becsapásait is...
Majdnem évre pontosan , onnantól “élvezzük” a kommunisták és szocialisták brutalitását mint Tibetben a tibetiek. Ön most egy olyan országba jött el előadni, ami kísértetiesen hasonlít a tibeti elnyomott és cenzúrázott, megfélemlített nép – ügynökökkel és fegyveres fenyegetésekkel elegyített világához. Önt most ilyen körülmények között avatta  BUDDHA”PEST díszpolgárává egy “pekingi stílusú” politikus: Demszky Gábor. Hagyományőrzőink számára ezen politikus az ördöggel felér, s az “első számú közellenségek” közé számít. Tehát az Ön “felavatása” - politikai üzenet számunkra... Amennyiben ezt az Önt ide meghívó körök nem értik, az igen szomorú!

Ebben a közegben az Ön összes MAGYARSÁG HITÉRŐL, Szentségeinkről való megnyilatkozása, esetleges DOBOGÓKŐT -érintő cinizmusa, nevetése, kérdezőnk “leostobázása”- is,  sokkal érzékenyebben érinti útkeresőink zömét, mint bármilyen más közegben érintené!

Ön a 2010. önkormányzati választási kampány finisében jelent meg BUDAPESTEN, ahol egy 20 éve el nem mozdítható, nyugat és globalizációbarát liberális, sokak szerint hazaáruló, bukott főpolgármester segített  egy új – eddig ismeretlen politikai pártot hatalomra törni fővárosunkban.
A rendezvény sokak szerint ezen politikai erő KAMPÁNYZÁRÓJÁNAK számított, egyesek szerint ők is segítették a buddhista rendezvényt anyagilag. AZ LMP -ről szólnak a hírek...

I. Ennek a rendezvénynek politikai értelemben vett csúcspontja – tehát -a LIBERÁLIS DEMSZKY GÁBOR megnyilvánulása volt / mi keresett ez a “bukott ördög “ a buddhisták konferenciáján, nem tudom?/. Nevezetesen, arról szólok, hogy a liberális “bajnok” kitünteti a “száműzetésben élő” tibeti vallási vezetőt – BUDAPEST DÍSZPOLGÁRAKÉNT. Vagy talán Demszky is egy tanítvány? A hazai buddizmus hitgyakorlója? Lámahívő?

II. A rendezvény speciálisan magyar érdekeket sértő spirituális értelemben vett  “csúcspontja”- pedig DOBOGÓ- KŐ nyilvános kinevetése lett A DALAI LÁMA RÉSZÉRŐL!

Olyanok is vannak szép számmal, akik úgy látják, hogy a“ vicces és ostoba kérdés” feltevése előre megfontolt, határozott szándékkal történt, s az “ostoba kérdés feltevő” nem is közülünk való...
Sokan “politikai és színházi forgatókönyvet” látnak a dolgok mögött, SZENT EREKLYÉNK – DOBOGÓKŐ lejáratását,  bizonyos liberális körök egyértelmű hecckampányának tekintik.

Nagyon nehéz a dolgot így értelmezni, mert sok összetevő van, lehet, hogy csak ártalmatlan félreértés az egész, vagy “fordítási hiba”, ezt csak a Rendezők és ÖN - tudják pontosan.

Tisztelt Őszentsége!

Nekünk oly sok erőfeszítésbe került régi vallásrendszerünk újrateremtése!
Sokan vagyunk, száz felé húzunk, elég kevés egyetértés van  közöttünk HITÜNKKEL kapcsolatban. Dobogókő – mint “SZENT HELY- SZAKRÁLIS  KÖZPONT” – kérdésében azonban szinte mindannyian egyetértünk. Ezt gúnyolóink, ellenségeink is nagyon jól tudják!

Tudnia kellett volna vigyázni tehát az Önt hívó Buddista Közösségeknek, s nem Önt kitenni mindenféle politikai cselszövéseknek! 

Befejezésként el kell mondanom:

Azért fontos, hogy tisztázzuk miért is került “közröhej tárgyává” e NEMES ERŐKÖZPONT, mert sem a hivatalos egyházak, sem a hivatalos országvezetés nem akarja tudomásul venni A PILIS LÉNYEGÉT, fontosságát. Erről mi nem tehetünk. Egyet tehetünk: Emelt fővel viseljük, ha kinevetnek, bántanak, megaláznak minket, ahogy JÉZUS TANÍTOTTA azt nekünk...
Valamint KIÁLLUNK NEMZETI RELIKVIÁINKÉRT, SZENTSÉGEINKÉRT!

Ezen dolgokat szerettem volna Önnek - Őszentsége  -elmondani, meggyőződésem, hogy a fontos ellentmondásokat, félreértéseket és kérdéseket  mindig tisztáznunk  kell  egymással ahhoz, hogy jövendőnk gyümölcsöző lehessen! Ezt tanítják közös őseink is mindannyiunknak!

Tisztában vagyok azzal hogy akár az én levelemet is “megmosolyoghatja”, esetleg  engem is “ostobának” nézhet... Nem zavar – csak egy tudatlan útkereső vagyok “ NAGY CSAKRÁKKAL”.

Ismervén a KARMA – OK – OKOZAT rendszerét, nincsenek félelmeim- ha kinevet, az nem engem minősít. Ha nem válaszol, azzal elismeri igazamat. Ha válaszol, annak nagyon örülni fogunk!

Ha levelemmel akaratlanul bárkit megbántottam / kivétel Demszky G./, attól
MOST TISZTELETTEL BOCSÁNATOT KÉREK!

Mindezek mellet kívánok Önnek
és a Tibeti Népnek is – MINDEN BUDDISTÁNAK JÓ EGÉSZSÉGET, MUNKÁT, ÉLETET!
2011. 01. 18 -22.

Szeretettel:
Heffner Atilla

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése