2010. november 14., vasárnap

Orbánék a választások után jól indultak. Mostani cselekedetüket sokan nem értik!. Tényleg \"Palesztina\" leszünk?

Külföldi rendőrök bevetése ügyében szánalmasan magyarázkodik a kormány

Hiába magyarázkodik és próbálja elfedni a valóságot a Belügyminisztérium, a kormány által jegyzett rendészeti törvényjavaslat egyértelmű: korlátlanul bevethetővé válnak Magyarország területén a külföldi rendőrök. Ráadásul az idegen rendőrökből álló intervenciós egységek tevékenységi körét nem is kívánja korlátozni. A törvényjavaslat 22. §-ban szereplő, gyakorlatilag korlátlanul tág teret engedő meghatározások ezt egyértelműen alátámasztják:

   A törvényjavaslat szövege így fogalmaz:

   Különleges intervenciós egység: az Európai Unió tagállamának olyan bűnüldöző egysége, amelynek szakterülete a válsághelyzetek kezelése.

   Válsághelyzet: bármely olyan helyzet, amikor az Európai Unió tagállamának illetékes hatósága joggal feltételezi, hogy egy bűncselekmény súlyos, közvetlen fizikai fenyegetést jelent az érintett tagállamban tartózkodó személyekre, az ott található vagyontárgyakra, infrastruktúrára vagy intézményekre, ideértve különösen a büntető törvénykönyvben meghatározott terrorcselekményt.


Az általam benyújtott módosító javaslatok a külföldi rendőrök magyarországi alkalmazhatóságát próbálták meg keretek közé szorítani, megtiltva számukra a tömegoszlatásokban való részvételt. Ezeket a fideszes többség a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén egytől egyig leszavazta, így - amennyiben az Országgyűlés is igent mond a kormány tervezetére - semmiféle törvényes akadálya nem lesz a külföldi rendőrök tömegoszlatásokban történő bevetésének.

A törvényjavaslat lehetőséget teremt arra is, hogy szinte bárkire, még egy egyszerű gárdistára - aki a kormány többször kinyilvánított véleménye szerint megpróbálja megtörni az erőszak állami monopóliumát -, vagy akár az ismerőseire is ráhúzható legyen az, hogy terrorszervezetet támogat. Velük szemben pedig bevethetővé teszi a titkosszolgálati eszközök teljes tárházát:

   \"A terrorizmust elhárító szerv (...) feladatai ellátása érdekében a terrorcselekménnyel veszélyeztetett körben, helyszínen vagy objektumban terrorcselekménnyel összefüggésbe hozható személy vagy csoport felderítésére és azonosítására titkos információgyűjtést alkalmazhat, amelynek ellátása során a (...) titkos információgyűjtést az igazságügyért felelős miniszter engedélyezi.\"


A törvényjavaslatban szereplő kormányzati tervek nem csupán emberi méltóságunkat sértik, hanem hazánk függetlenségét és a népakarat kinyilvánítását is veszélyeztetik. Ezért a Jobbik minden szabadsága iránt aggódó magyar embert - pártállásától függetlenül - vár Horthy Miklós Budapestre történt bevonulásának évfordulóján, november 16-án, 18 órakor a Kossuth téren levő Károlyi-szobornál tartandó tiltakozó demonstrációjára, melyen a fenti törvénymódosítási szándék mellett a kormányzat egyéb intézkedései ellen is felemeljük szavunkat.

Volner János, a Jobbik frakcióvezető-helyettese

------------------------------
--------------------------------------------------------


NYÍLT LEVÉL
Dr. Orbán Viktornak
TÖRTÉNJELMI SZÉGYEN!

Tisztelt Dr. Orbán Viktor!

A Magyar Köztársaság Országgyűlésében a képviselők megszavazták Izrael Európai Uniós társult tagságának támogatását. Még ugyanazon a napon felszólalások hangzottak el arról, hogy a Rendészeti törvény módosítása keretében A Magyar Köztársaság területén más országok karhatalmi ereje csapaterős vezénylésben tömegoszlatásra bevethetők lehetnek a jövőben.

Ez a tény és annak következménye minden tisztességes magyar ember megdöbbentett, és figyelmes elgondolkodásra kényszerít saját, valamint szeretett MAGYAR HAZÁNK jövője felől.

Senkit nem érdekelnek azok a törekvések, amelyek ilyen gyalázatra a magyarnak mondott vezetést rábírhatták, vagy kényszerítették. Az az ország sem etnikailag, sem földrajzilag nem tartozik Európához.

Éljenek békében földjükön!
MAGYARORSZÁG nem lesz Gáza!

Ha Izrael társult, később ne adja az Ég, rendes tagjává válna az Európai Uniónak, attól kezdve abból az országból is jöhetnének ide karhatalmi erők.

Máig közszájon forogó cáfolatlan szóbeszéd tárgya, hogy 2006. őszén Budapesten idegen csapaterős karhatalmi egységek segítségével taposták vérbe a kommunista őrültek a magyarok szabadságvágyát, alázták meg emlékeit, tettek bizonyságot arról, a hatalomért bármit megtesznek - újra, meg újra, meg újra.

Alig hihetné bárki ezek után, hogy a fenti két tény össze nem kapcsolható, s hogy ez a fegyveres hatalomgyakorlás kezdetének árnyékát nem vetíti előre! Pedig ez teljesen világos!

Hovatovább idegen, mi több más földrészről származó erőkkel történő megfélemlítés rémét vetíti előre.

Élve a szabad véleménynyilvánításból eredő, nemzetközi szerződésekkel a magyar állam által kihirdetve védett jogommal, nyilvános elektronikus címére eljuttatva adom tudtára, mint a Magyar Köztársaság, a magyar nemzet tagja, ettől az időtől kezdve, a magam részéről nem tekinthetem törvényesnek sem az Ön miniszterelnöki megbízatását, sem kormánya tetteit.

Hazámat el nem hagyom. Igyekezzen bárki erre rábírni, akár mint néhány éve egy sértődöttet játszó, kérdéses elmeállapotú figura tette.

Ez a HAZA a magyarok ősi földje, azt senki kedvéért idegen fegyveres erőnek senki, soha, semmi indokból át nem engedheti, az élete árán sem.

Politikai értelemben kinyilvánították azon félelmeiket, hogy MAGYARORSZÁG nagy bajban van, ami miatt tömegmegmozdulásokra számíthatnak, s hatalmuk bármi áron történő megtartása érdekében azt bármilyen eszközzel készek véresen eltaposni.

Ebben az értelmezésben semmiben nem különböznének elődeiktől. Ezt akár egy öszödi kihelyezett ülésükön is kimondhatták volna. A rendészeti törvény módosításáról Sukorón, vagy a Hajógyári szigeten is lehetett volna beszélniük.

Nem gondoltam volna, hogy azt kell mondjam MAGYARORSZÁG ímmár leszerepelt miniszterelnöki posztot betöltő emberének, ami megesett, amiről az imént szóltam, az

TÖRTÉNJELMI SZÉGYEN!

Önök a történelem szégyenpadjára utasították a kezükre bízott országot!

Erre nincs, és nem lehet mentséget megfogalmazni! Magyar szó erre egy van, de ezt majd kimondja Önökre a Történelem!

Ferencváros, 2010. november 13.
Lengyel Károly

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése