2010. augusztus 9., hétfő

Magyarok Mindnyájan bárhol a Földön!

A Szent Korona alázatos szolgálói az alábbiakat adjuk KÖZre!
Magyarok Mindnyájan bárhol a Földön!

Magyarországon a "nagy demokráciában" ma még a technika vívmányai sem a magyar ember érdekeit és szabadságjogai gyakorlását szolgálják.

Dr. Halász Józsefnek (http://szksz.com), több napja nincs internet hozzáférése, így akik figyelemmel olvassák - a tisztánlátás érdekében - a napi hirek igazságra lefordított elemzéseit azoktól kis türelmet kérünk még felszabadítják számára az internet hozzáférést. (Addig természetesen sem kiküldeni, sem fogadni levelet nem tud.)

Dr. Halász József: "Harcolok a Szent Korona Országa szabadságának visszaszerzéséért, hogy szerves egységet alkotva szeretetben, boldogságban és biztonságban élhessen Hazájában a Szent Korona minden tagja.
Harcolok azért, hogy a Magyar Földön, Föld alatt és Föld felett lévő minden lelki, szellemi és anyagi vagyon, minden jog és mindezek javai - az egyetemes magyarságot és a magyar földet egységben megtestesítő - Szent Korona örök és elidegeníthetetlen tulajdonai legyenek.
Összehangolt munkát végző egységben, egymást erősítve harcolok azokkal, akik ezt a fogadalmat magukra nézve kötelezőnek fogadják el, és végigharcolják a csatákat saját településük önrendelkezési jogainak visszaszerzéséért, elöljáróik, követeik és képviselőik Szent Korona Értékrend szerinti kiválasztásáért."

"Nem elég sejteni,
Hogy milyen kor jön el;
Jövonket? tudni kell!"

Elérkezett a történelmi idő a Békés Magyar élet Újjászületéséhez a Szent Korona a Szabadság Alkotmánya Örök értékrendje alapján a teljes megtisztuláshoz!

Magyarország Szent Korona eszme szerinti Szabadság Alkotmánya

1. § Magyarország örökké szabad. (Hungaria semper libera)
2. § A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez. (Una et eadem libertas)
   a) A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek.
   b) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.
3. § Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (Sacra Corona radix omnium possessionum) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
   a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
   b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
   c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.
4. § Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. (Sub specie Sacrae Coronae)
5. § Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. (Ius resistendi et contradicendi)

Isten áldja Hazánkat és Mindnyájunkat, szeretettel,
Perjés Andrea

a Szent Korona alázatos szolgálói
tel: 06-20-3921139
e-mail: pandreaszksz@gmail.com
Posta cím: 1519 Bp. Pf.: 294
http://www.szksz.com; halasz.jozsef@szksz.com halasz.jozsef@szksz.com
tel: 06-30-6163894
Támogatói szsz.:
ERSTE 11600006-001229-26911429

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése