2010. július 5., hétfő

Jézus tanítása szerint nem lehet! Mi a Magyarok „bűne”?

Jézus tanítása szerint nem lehet!
Mi a Magyarok „bűne”?
 
  
A Magyar Jézus-sorsú, tehát Jézust követő NÉP. Nemzetté csak itt válhatott, FöldAnya Szívén, EGY-séggé csak minden testvérével együtt lehetett, Krisztus-sorsát beteljesítvén.
 
Jézus ÚR-unk a TÖRVÉNYT BETŐLTENI jött alá a Földre, - Világunkba. A legfőbb törvény pedig a SZER- elem, amit SZER-ETET- nek fordítanak, mert csak a magyar nyelv képes megmutatni a kettő közötti különbséget. Már annak, aki ANYA-nyelvét érti! Csak a magyar mondja: „az ISTEN SZERELMÉRE …” Csak aki magyar, hívja „szerelmetes” –nek szeretett testvérét a teremtésben!
 
Jézus önmagáról ezt mondta: „ Én vagyok az IGAZ-ság, AZ út, amely az Örök Életre vezet.” „keskeny az én utam, kevesen járnak rajta, széles a hamisságé, sokan járják azt”
 
Követőinek ezt jövendöli: „aki engem követ, üldözik majd a nevemért, de ÉN harcolok majd érte.”
 
Utolsó utasítása : „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, s a Világ erről ismeri meg, hogy az enyéimnek vagytok!”
 
Csak az utóbbi 20 évben kezdtek bevezetni egy „új” fogalmat, a Júdeo-Keresztény –ségét. Ez természetesen önellentmondás. Fából vaskarika !
 
A Júdeo vallás ugyanis nem pusztán az Ó-szövetséget jelenti. Alapja a szemet szemért elv, a bosszú JOGA!
 
Ha megtekintjük a velencei Dózse palotájában a Törvényterem bejárata feletti feliratot, akkor jövünk rá a Velencei Köztársaság nyitjára ( a pénzen kívül ). „az IGAZ-ság   előtt áll a JOG”. Nem véletlen tehát, hogy SzentIstván királyunk trónját KÖVETELTÉK maguknak…![i] S ez azóta is igy VAN.
 
Ekkoriban még APOSTOL a Magyar Király, s ebbéli tisztségében is Jézus tanitásának őre, s törvényének megtartatója! Vagyis az IGAZ-ságé.
 
A Judeo vallás Jézust „bastard”, azaz bestia névvel   nevezi meg, míg a Kereszténység számára Ő a MEGVÁLTÓ. A Judeo vallás követői viszont Jézust minden ÁR-on meg akarják öletni, ( ma is ) ezekkel a szavakkal fordulván Pilátushoz: „az Ő vére rajtunk és utódainkon!” Vagyis, - ha ártatlan, akkor majd mi felelünk helyetted érte.
 
Jézus UR-unk figyelmeztetése, hogy az IGAZ-ság ELLEN harcol a hamisság, az ÁRMÁNY, ( Arimán ) aki Jézus ellenfele.
 
Ma, amikor gyakran halljuk –mintegy felmentő érvként – azt a választ egy sötét GAZ-emberségre FÉNY derülve, hogy : „erkölcsileg kifogásolható, DE TÖRVÉNYES”, mit gondolhatunk akkor a TÖRVÉNY-ről és annak gyakorlatáról, a JOG-ról? Mi az IGAZ-odási pont akkor, ha az IGAZSÁG nem számit, csak a JOG ?
 
Tehát miféle „Judeo-Keresztény erkölcs” védelmében kiván „nagyobb szerepet” szerezni a Magyarok Szövetsége 4 vezető embere a Judeo-Keresztény   Egyház számára? Milyen megértésük van FENTIEKRŐL, és más TEOLÓGIAI dolgokról ?
 
Ezzel a közös nyilatkozattal Vukics Ferenc önmagát is meghazudtolja, aki az első Kurultájon Csöpel Lámát, és Tok-Mag Karaul örző sámánt is meghivta - egyebek között - SZERT tartani Vagy időközben ideológiailag meggyőzhetővé vált ?
 
Ez a Közös Nyilatkozat az MSZ és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia között egyetlen dolgot nélkülöz: az IGAZ-ságot. Márpedig aki azzal nincs jóban, az Jézussal SEM LEHET ! Akkor pedig hiányzik az az ALAP, ami   a nyilatkozatban közösen „kiátkozott” ősi Magyar szellemi hagyatékban megmaradt, és újra ÉL!
 
Mert    ÉL és JÓ    és    VAN !           ……….ezek ISTEN NEVEI……………. Mi a szivünkben Őrizzük.
 
 
Természetesen testvéreimet az ÚR-ban, - szeretem.    A   HAMISSÁGOT NEM szeretem ! Mert ….
 
KÉT URAT NEM SZOLGÁLHATNAK, vagy az IGAZ-ság, aki Jézusban ÉL, vagy a HAMISSÁG, a hazugság Atyja,   akinek szolgálnak…
 
Jézus, aki előtt hamarost meg kell állnia ezen „Pásztoroknak”,   - az Ő kezében van a KEGYELEM.
 
 
[i] Sólyom László, volt Alkotmány-bírósági Elnök, leköszönő KÖZTÁRSASÁG Elnök,, Judeo-Keresztény ember, templomlátogató, aki az egyik legelső keresztény erényről így nyilatkozik egy törvény megsemmisítése kapcsán: "A mindig részleges és szubjektív igazságosságnál a tárgyi és formális elvekre támaszkodó jogbiztonság előbbre való."11/1992.(III.5.)AB III.5.pont.
 
 
Jelenleg a hazugság gyermekei ( nyíltan vállalják is, hogy azok ) a MÁGIA eszközeit használják ellenünk, - országunk megszerzésére, kirablására, - s Világuralmuk fenntartása érdekében. A Szellemi Erő, akit szolgálnak, és aki védi is őket, Arimán, a hazugság Szelleme. Ne éltessük ezt a Szellemet azzal, hogy hazudunk ! Ne engedjük belerángatni magunkat semmiféle „életben maradási” okból. RAGASZKODJUNK az IGAZSÁG-hoz, ezzel KRISZTUST megvallva, ÉLTETVE !
 
 
Taktikájuk – természetesen   - a MEGTÉVESZTÉS. Magukat jószándékúnak, nemes célokért tevőnek mutatják ( beteg gyermekek, rászorultak megsegitése, adományok bajbajutottaknak, a Föld „gyógyitása”, „egység „ teremtés….stb.) – s az igy nyert teremtő energiát valójában saját túlélésükre használják fel.
 
Rájöhetünk a hamisságra, ha oda-figyelünk. Arról is felismerhetők az ilyen kezdeményezések, hogy arctalanok, névtelenek, vagy álneveket, felvett neveket használnak, - személytelenek, kitalált cimmel, központtal, és MINDIG PÉNZ-ről IS szól a dolog. Ritka kivétel, amikor „csak” a teremtő energiánk, HATALMUNK KELL nekik…Ugyanis Nekik már nincs ilyen !
 
Csak PÉNZ-ük van, ami HAMIS, ( sokszor ténylegesen is az ) vagy legalább is nem valós – ami később derül ki – lásd kifizetetlen alvállalkozók, parasztok tömegei….
 
 
Arimánt, és Lucifert csak a negativ energiák TÁPLÁLJÁK, ezért SZÜKSÉGES azok mindenképp való előállitása, megteremtése. Tehát BÁRMILYEN GYŰLÖLET, FÉLELEM, HAZUGSÁG, SZIDÁS, RÁGALMAZÁS élteti őket ! Ezért legyünk mindig TUDATOSAK, érzelmeinket   URALJUK ! Legyünk mindig JELEN ! Millió módja van, hogy ettől eltántoritsanak….Drog, „szórakoztatás” különféle módjai, ide értve a mobiltelefont is, MÉDIÁK MINDEN formája, anyagi-, megélhetési PRÉS, IDŐ-prés, oktalan szidalmazás, provokálás, fenyegetések, megosztás stb…
 
NE   GYŰLÖLJÜNK SENKIT !!! …szándékosan nem sorolom, széles „választékot” kinálnak… Ezáltal érthetők Jézus szavai: „ szeresd ellenségedet”. Nem könnyű, de meg lehet TANULNI!
 
 
A Magyaroknak AKKOR VAN   A   BEÉRKEZÉSE, - beteljesitett küldetés - amikor rájönnek, hogy az Ő KÉPESSÉGÜK, FELETTE ÁLL   A MÁGIÁNAK, (...és minden mágikus alapú tudásnak)
 
 - AZ EGY KÖZVETLEN ISTENI   KÉPESSÉG !!!!!  
 
 Ez nem más, mint   EGY- SZER-űen a SZIVBŐL való működés teremtő EREJE ! Ezért MEGRONTHATATLAN…
 
......és most   KÉSZ-ek leszünk, (vagyunk) ennek érvényre juttatására, EZÉRT igyekeznek minden ÁR-on a sámános TÁLTOSSÁg felé nyomni a Magyarokat, s rettegnek továbbra is a " KÖR-KIRÁLY"-tól, aki KRISZTUS.
 
Ennek " felülirásában" EDDIG teljes sikerük volt, ( történetesen az egyházak intézményrendszerén keresztül ) azonban most MEGJELENT az a bizonyos GRÁL ERŐ, ami hamarosan nyiltan is MŰKÖDÉSBE lép.
 
 
Ne feledjük EGY ISTENI TERV VALÓSUL, - itt, a Földön, elsőként itt, Krisztus Úr Királyságában, SZűzAnya   Országában ! Ami ellen NINCS erő sem ÉG-en, sem Földön…
 
A Hazugság, az Ármány ideje LEJÁRT ! Próbáld ki, VÁLLALD az IGAZSÁGOT, és meglátod, győzni fogsz.
 
 
MAGYAR AKKOR VAGY, ha KÉPES VAGY SZIVBŐL MŰKÖDNI, az IGAZSÁGBAN MEGMARADVA ! S akkor Miénk a JÖVŐ VILÁGA …

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése