2010. július 11., vasárnap

Globális kifosztás-Magyarország és a nemzetek megsemmisítése"A járvány neve: VÁLSÁG - Az európai kormányok megszorító intézkedéseinek okairól Bogár László közgazdászt kérdeztük

2010-07-09 16:14 barikád.hu
- Az európai kormányok életében úgy terjed a megszorítások bevezetése, mint valami járvány. Görög, román, portugál, spanyol, francia, olasz, német és brit válságkezelő intézkedések híre járja körbe a világot. A sorozat Görögországgal kezdődött. Mi váltotta ki az államcsőd közeli helyzetet a görögöknél?
- Az elmúlt két év során a világ egy gigantikus pénzhatalmi szemfényvesztés és kifosztás áldozatává vált. 2008-ban a világ pénzhatalmi oligarchiái mesterséges hisztériát keltve megzsarolták a világ államait, ha nem tesznek „valamit”, akkor globális összeomlás, káosz, permanens polgárháború vár a föld lakóira. A megrettent államok költségvetésükből 12 ezer milliárd dollárnyi „ajándékot” adtak a cinikusan röhögő zsarolóknak, akik ebből a tengernyi pénzből először is bőkezűen megjutalmazták magukat, majd a maradék ingyen pénzt betették a jegybankokba, ahol azóta is kamatozik, de most már nekik. Ezután egy kis hatásszünetet tartottak, majd elkezdték megvádolni az egyes kormányokat, hogy túl nagy a deficit, tessék csökkenteni, mert ettől mi, a „piac” idegesek vagyunk. Arról bölcsen hallgattak, hogy a deficit éppen az ő kizsarolt pénzük miatt növekszik meredeken és most fizettetik meg az adófizetőkkel ezt a gigantikus pénzesőt.
Görögországon mutatják be, hogyan bánnak el azzal, aki vonakodik kifizetni a „védelmi pénzt”. Nincs és nem is lesz sem miféle államcsőd, sem Görögországban, sem máshol. Erre a hamis hisztériára csak azért van szükség, hogy - mint Görögország esetében - 2%-ról 12%-ra vigyék fel a kamatot. Ez a plusz 10% kizárólag a spekuláns zsarolóknak járó „védelmi pénz”. A 110 milliárd eurós segélycsomagból a görög nép semmit se kap, ez csak arra kell, hogy a mesterségesen felsrófolt kamatokat ki tudják fizetni.
- Az államok rekordösszegű adósságok lefaragásáról beszélnek. De mi vezetett idáig? Melyek a közös és eltérő vonások az egyes országok válsághelyzetét tekintve?
- A négy legveszélyeztetettebb ország Portugália, Írország, Görögország és Spanyolország. Angol kezdőbetűik is ugyanezek, vagyis PIGS, disznók! A globális médiának ez az indulatkeltő, uszító véleményhatalma ezzel is a hisztériát kívánta fokozni és megüzenni, hogy a pénzhatalmi rendszer „globalo-böllérei” disznókként fogják „levágni” Európa védtelen perifériáinak országait. Az államok eladósodása nem polgárainak „túlfogyasztásából” ered, hiszen a reálbérek Európa-szerte folyamatosan csökkennek, és általában a 20 évvel ezelőtti szinten vannak. Az eladósodás oka a globális kifosztás és azért kell a hisztéria és pánikkeltés, hogy a horribilis kockázati felárral lehessen indokolttá tenni a kifosztási ráta elképesztő növekedését. Mindenki tudja, hogy erről vanszó, de cinikusan hallgatnak a döntéshozók.
- Kósa Lajos szerint Magyarországon is süllyed a hajó. Valóban itthon is fenyeget a válságjárvány? Milyen gazdaságpolitikára lenne szükség hazánkban?
- Az államcsőd emlegetése csak a globális oligarchiákat szolgálja, hiszen azoknak éppen az a céljuk, hogy a hisztéria fokozódjék. És, hogy megerősödjék az a végzetesen hamis kép, hogy az államcsőd a legsúlyosabb dolog, ami csak történhet. Ám a társadalmi szétrohadás az államcsődnél sokkal veszélyesebb. A pénzügyi összeomlásból mindig „kijöttek” az egyes országok, de a társadalmi szétrohadás reprodukciós katasztrófájából nincs kijárat. Márpedig Magyarországon éppen ez fenyeget és ezt kellett volna elmondani, csakhogy ahhoz ki kellett volna lépni az uralkodó beszédmódból, ám ezt egyelőre nem tudják és/vagy nem akarják megtenni a jelenleg kormányzó erők.
- Pedig nem lesz más választásuk, mert a magyar társadalom túlnyomó többsége kifosztottsága legvégső fizikai határaihoz érkezett, és egyszerűen nincs tovább.
- Az egy keresőre jutó bérek reálértéke ma az 1978-as, tehát a 32 évvel ezelőtti szinten van. Az új kormánynak egy éven belül új alkut kell kötni a globális pénzhatalmi rendszer uraival az adósságainkról és a multiknak nyújtott kedvezményekről, mert az adósságszolgálat és a kivitt profit szintje néhány éven belül Magyarország fizikai megsemmisüléséhez vezethet. Az elmúlt húsz év megszorításai ugyan látszólag mindig csökkentették a pénzügyi deficitet, de valójában csak sokkal veszélyesebb társadalmi deficitté alakították át. És most ezek a társadalmi deficitek torlódtak össze végzetes módon.
- Angela Merkel német kancellár szerint az euro és a közösség jövője forog fenn, “ha az euro elbukik, akkor Európa is elbukik”. Mit jelent ez?
- A pénz látszólag a „leganyagibb” dolog a világon, pedig valójában a „legszellemibb” dologra, a hitre és a bizalomra épül. Ha ez „kimegy” a pénzrendszer alól, az egész konstrukció összeomlik. Európa urainak szembe kellene nézniük végre az egész integráció történelmi talapzatában meglévő hazugságokkal és illúziókkal. A dolgokat a nevükön kellene nevezni! Ez azonban azért nem megy, mert a magyar elitekhez hasonlóan földrészünk urai sem tudnak, mernek, akarnak kilépni a „politikailag korrekt” beszédmód hamis biztonságot nyújtó fedezékéből. Márpedig a helyzet az, hogy a szélsőséges „politikai inkorrektségre” épülő világban, ebben a hamis véleményhatalmi ketrecben maradni egyet jelent a biztos bukással.
- Európa urainak tehát nem lesz más választása, mint kilépni a hazugság és félelem öngerjesztő bűvös köréből, különben földrészünkre pusztulás vár.
- Mi a véleménye arról, hogy a tagországok költségvetését uniós ellenőrzés alá akarják vonni, s ezzel a nemzetállamok pénzügyi függetlenségét vonják meg?
- Egy állam költségvetése nem pusztán pénzügytechnikai egyensúlyok rendezett halmaza, hanem egy társadalom újratermelési folyamatainak komplex rendszere. Lehet központi ellenőrzés alá vonni a tagországok költségvetését, de akkor a társadalmi reprodukció egész rendszerének állapotáért is a döntéshozónak kell felelni. Akkor azt is mondja meg Európa, hogy mi legyen a népesedési- és egészségkatasztrófánkkal, ami most már lassan fél évszázada mélyül, mi legyen az anyagi elszegényedéssel (32 évvel ezelőtti szintű bérek), és mi legyen az általános lelki, erkölcsi, szellemi lepusztulással. Kíváncsian várjuk a nyilván hatékony és sikeres javaslataikat, hogy ezt a társadalmi csődöt hogyan tudják kisebb anyagi ráfordítással jobban kezelni. És kívánunk hozzá sok szerencsét!"
A cikk megjelent a bar!kád hetilap előző számában.

barikad.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése