2010. május 5., szerda

Szittya Világtalálkozó 2010-ben


 
SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2O1O-ben
(Meghívó) 
    A Turul Szövetség szervező bizottsága nevében szeretettel és tisztelettel várom Önt ………………………… és a társaságában levő …. főt (igény, ill. előzetes jelentkezés alapján kitöltendő és magukkal hozandó!) a hagyományos Szittya Világtalálkozóra (SZVT), mely most is az év egyik kiemelkedő nemzeti eseményének ígérkezik.
    A szabadon látogatható 2 napos rendezvény 2010. június 12-én (szombaton) 10 órakor kezdődik Budapesten, a Magyarok Háza Széchenyi termében. (1052 Semmelweis u. 1-3. Megközelíthető: a piros metróval, a 47-es és 49-es villamossal, vagy a 7-es autóbusszal az Astoria megállóig.) A regisztráció mindkét napon 9-től 12-ig folyamatos lesz. A belépti díj 4000 Ft/fő (ez alól csak a felkért előadók mentesülhetnek, ill. az elcsatolt országrészekből érkező testvéreink 25 % kedvezményt kaphatnak), amit belföldi postai utalványon szíveskedjenek feladni (legcélszerűbb csoportosan – pl. 5 fő = 20000 Ft) Siklósi András lakcímére (6723 Szeged, Becsei u. 3.; tel.: 62/890-564 és 20/443-1830; e-mail: siklosi.andras@tvnetwork.hu ), legkésőbb május 25-ig. A pénz megérkezése a részvételi szándékot egyértelműen jelzi, ezért szükségtelen párhuzamosan levélben vagy telefonon is jelentkezni. A 4000 Ft a helyszínen is kiegyenlíthető, ám garantált ülőhelyet csupán az előzetesen fizetőknek tudunk biztosítani; először ugyanis őket engedjük be, a többieket legföljebb utána. (Külön 1-1 napra a belépés 2500–2500 Ft.) A névvel ellátott kitűző-kártya viselése végig kötelező, másra át nem ruházható, s elvesztése esetén nem pótolható! Az utazás egyénileg történik, szállásról (elegendő 12-én éjszakára, mert 13-án este bárki hazajuthat) és étkezésről magunknak kell gondoskodnunk. A házi büfé (üdítők, sör, kávé, szendvicsek stb.) mindvégig üzemel, s ebédre ajánljuk 12-én az alagsori Árpád étterem választékát, 13-án pedig Nyers Csaba mesterszakács ősmagyar fogásait. (Egyéb felvilágosítást csak válaszboríték ellenében, ill. telefonon és drótpostán adunk.)
    Mindkét napon nagy választékban megvásárolhatók a NAP Alapítvány készletét képező lapjaink, folyóirataink (pl. a Tárogató) és különböző könyveink. Kérjük itthoni és külföldi nemzeti érzésű honfitársainkat, hogy minél többen vegyenek részt a kitűnő szakemberek nevével fémjelzett, színvonalas SZVT-n, és élőszóban, ill. e program fénymásolásával, internetes terjesztésével is tudassák ismerőseikkel, barátaikkal. Szeretnénk, ha adományaikkal is segítenének anyagi gondjainkon, mivel a belépőkből származó pénzmag nem fedezi összes költségeinket, s támogatást sajnos sehonnan sem kapunk. Felhívjuk szíves figyelmüket a türelmes, kulturált viselkedésre, s az előadók jogainak tiszteletben tartására. A várható melegre való tekintettel mindenkinek könnyű, nyári öltözéket javaslunk. (12-én 19,30, ill. 13-án 17,30 óra után ingyenes a belépés!)
    (Ős)történeti és nemzetvédelmi találkozónk célja: népünk eredetének, őshonosságának, kultúrájának és hagyományainak büszke fölmutatása, történelmi- és nemzettudatunk elmélyítése, sorskérdéseink, valós lehetőségeink és kötelességeink számbavétele. Jelmondatunk: „Mi vesszünk el, ne a haza!” (Petőfi) Az előadások közt időnként versmondással (Erdei József előadóművész) és dalokkal (12-én a Labdarózsa népdalkör, 13-án Dévai Nagy Kamilla énekművész) élénkítjük a figyelmet; továbbá az ebédszünetekben megtekinthetjük a házban levő képzőművészeti kiállításokat is. Kérjük előadóinkat, hogy a félórás időkeretet ne lépjék túl, s előadásuk szövegének kinyomtatott változatát (ill. ugyanezt tördeletlenül e-mailben, CD-n vagy floppyn is mellékelve) – mely kissé eltérő és hosszabb, részletezőbb is lehet – felszólalásuk után adják át Siklósi Andrásnak, hogy később a teljes anyagot a Tárogatóban közzétehessük. (A szokásos könyv kiadására ezúttal aligha lesz pénzünk. Itt jegyezzük meg, hogy aki teheti, fizessen elő a Tárogatóra: 4000 Ft/1év) Az előadásokhoz dia- és írásvetítőt, valamint laptopot és projektort biztosítunk. Vitát, ill. kérdéseket, hozzászólásokat nem tervezünk, mert nincs rá idő. 
Az SZVT részletes programja
(A tervezett sorrend és időbeosztás rugalmasan változhat.)
Június 12-én (szombat) 
10-10,30  Általános tudnivalók, zene, Hazafiak imádsága, Himnusz, Magyar hitvallás
10,30-11  Siklósi András: A magyarság küldetése: harc az isteni Világosságért a sátáni Sötétség ellen (megnyitó előadás)
11-11,30  Varga Csaba: Az írás története 30 ezer évvel ezelőttől máig
11,30-12  Obrusánszky Borbála: A hunok öröksége
12-12,30  Grespik László: Az államhatalom emberi jog-sértései 2006 őszétől és Magyarország jövője
12,30-13  Práczki István: A magyarok pokoljárása
13-13,30  Patrubány Miklós: Az MVSZ küzdelme az összmagyar érdekek érvényesítéséért
13,30-14  Pintér István: A pozsonyi csata és a „kalandozások” dicsőséges magyar hadvezetése
  14-15         EBÉDSZÜNET
15-15,30  Tácsi István: A Magyarok Istene, az ősi Napisten újra fénylik
15,30-16  Hasznos Miklós: Irredentizmus a XXI. században
16-16,30  Végvári József: Gyökök, morfémák, szócsaládok – avagy ki mit tart hajmeresztőnek?
16,30-17  Farkasinszky Tibor: Magyarország növekvő arányú nemzetközi kifosztása az elmúlt 20 év alatt
17-17,30  Bárdi László: A magyarság lehetséges keleti gyökerei
17,30-18  Bene Gábor: Történeti Alkotmányunk alapelvei
18-18,30  Szendrey Marót Ervin: A mindenható Isten nevei az ősi magyar tulajdonnevekben
18,30-19  Halász József: Gondoskodó Magyarország
19-19,30  Egyed Zoltán: Ősi városaink a Pilisben
19,30-20  Király József: A XX. század történelmének néhány kényes kérdése
20-20,30  Posta Imre: Hogyan védhetjük meg hazánkat az idegen „honfoglalóktól”?
20,30-21  Eva Maria Barki (Ausztria): Elszalasztott lehetőségeink Trianon orvoslására
21-21,30  Kosztin Árpád: A határon túli magyarság helyzetének romlása az utóbbi két évtizedben 
Június 13-án (vasárnap) 
  9-9,30    Dalok + emlékezés Atilla királyunkra
9,30-10   Dénes János: Az anti-ember
10-10,30  Harangozó Imre: A moldvai magyarság megmaradásának esélyei
10,30-11  Eva Maria Barki: Értékváltás Európában – hogyan lehet érvényesíteni a Kárpát-medencei magyarság jogait?
11-11,30  Molnár V. József: A Szent Korona és a Turul-nász
11,30-12  Toroczkai László: A radikális nemzeti fiatalok harca a valódi rendszerváltásért
12-12,30  Gyárfás Ágnes: A magyar lélek útja a másvilágon (a Halotti beszéd alapján)
12,30-13  Szeszák Gyula: Rendszerváltás = új korszak a bűnözésben
   13-14        EBÉDSZÜNET
14-14,30  Bethlen Farkas: Mit tehetnek az önkormányzatok a vidék megmentéséért?
14,30-15  Ft. Hegedűs Loránt: A magyar nemzet újjászületésének esélyei
15-15,30  Rostás László: Adalék a Pálos rend pilisszántói múltjához
15,30-16  Maczó János: Feltámadunk?
16-16,30  Berényi László: Szentkoronás címerünk üzenete
16,30-17  Ifj. Tompó László: Bolsevista és liberális egyházüldözés hazánkban
17-17,30  Cser Ferenc–Darai Lajos: Kárpát-medence vagy Szkítia?
17,30-18 Tejfalussy András: Hogyan mérgezik földjeinket, ételeinket, vizünket s egész életünket?
18-18,30  Gondos Béla: Kerektemplomok a Kárpát-medencében
18,30-19  Paksi Zoltán: A szkíták ősi csillagbölcselete
19-19,30  Zárónyilatkozat, befejezés, Szózat, Székely himnusz, esetleg kötetlen dalolás (gitárkísérettel) 
  Honfitársi üdvözlettel:  vitéz Siklósi András, az SZVT főrendezője, a Turul Szövetség elnöke 
Szeged, 2010. április 16-án 

         (Rövidebb változat) 
Szittya Világtalálkozó  2010-ben
Időpont: június 12-én 10-21,30 és 13-án 9-19,30
Helyszín: Budapest V. ker. Semmelweis u. 1-3., Magyarok Háza, Széchenyi terem
Regisztráció: mindkét napon 9-től 12-ig
Részvétel: a rendezvény nyitott, belépti díj 4000 Ft/fő, ill. csak 12-re 2500 Ft, csak 13-ra 2500 Ft
Jelentkezés  az SZVT főrendezőjénél: Siklósi András, 6723 Szeged, Becsei u. 3., tel: 62/890-564 és 20/443-1830,
e-mail: siklosi.andras@tvnetwork.hu ; befizetés: belföldi postai utalványon május 25-ig, vagy a helyszínen 
Az (ős)történeti és nemzetvédelmi Világtalálkozó célja: népünk eredetének, őshonosságának, kultúrájának és hagyományainak büszke fölmutatása, történelmi- és nemzettudatunk elmélyítése, sorskérdéseink, valós lehetőségeink és kötelességeink számbavétele; 36 kiváló szakértő előadásában (pl. Ft. Hegedűs Loránt, Eva Maria Barki, Patrubány Miklós, Molnár V. József, Bethlen Farkas, Práczki István, Halász József, Gyárfás Ágnes, Grespik László, Rostás László, Hasznos Miklós, Dénes János, Szeszák Gyula, Obrusánszky Borbála, Bárdi László, Gondos Béla, Posta Imre, Végvári József, Toroczkai László, Varga Csaba, Harangozó Imre, Paksi Zoltán stb.).Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése