2010. május 28., péntek

Pilis - a Föld Szívcsakrája,- Dobogókőért,- segítségkérés.

 KEDVES MINDENKI, AKI OLVASSA!
(akihez eljut)
Létezik egy non-profit szervezet a Dobogókőért Közhasznú Alapítvány, mely 1994 óta fáradozik Dobogókő sportcélú fenntartásán és széleskörű fejlesztésén. Rengeteg elképzelésünk, tervünk van, hogy hogyan lehetne ezt a közkedvelt, de elhanyagolt területetfelzárkóztatni. Sajnos a természetvédő hatóságok nem így gondolják. Nagyon sok akadályt gördítettek az elmúlt időszakban a haladásunk útjába. Csak remélni lehet, hogy ez most meg fog változni az újabb hatástanulmányok elkészültével. Dobogókőn és környékén kb. 5 hektáros területet tartunk rendben (amennyire erőnkből telik). Egész évben rendezvényeket szervezünk és bonyolítunk le: Dobogókő Napok, Húsvéti Határkerülés, Szent László Napi Rendezvények, Konferenciák, Főzőversenyek) rendszeresen takarítjuk a sétautakat, gyűjtjük a szemetet az erdőben és a sétautak mentén, csoportokhoz túravezetőt-idegenvezetőt biztosítunk, működtetjük a dobogókői sí centrumot, együttműködünk nagyon sok civil szervezettel (Pilis Vidéke Szövetség, Föld Szíve Pilisi Zöldút, Kistérségi kerek asztal, Dobogókő Egyesület, Civilek Dobogókőért Egyesület..)  A sí centrum működtetését is azért vállalta fel szerveztünk:
Mert egyre kevesebb pénzük van az embereknek és legalább ezt az - egyre közkedveltebb hobbit,- mely nagyon egészséges és a téli időszakban hasonló elfoglaltság nem nagyon létezik, még tudják űzni a kedvtelői és ami a lényeg, hogy nálunk a lehető legkedvezőbb áron.
Mert egyre kevesebben engedhetik meg maguknak külföldi pályák használatát és így mind nagyobb szükség lesz olcsóbban, könnyebben elérhető magyar sípályákra. (de ehhez ejlesztenünk kell sürgősen, amihez a sízők táborának segítsége is szükséges lesz)
Mert bíztunk benne, hogy némi állandó bevételünk származhat belőle minden évben.
Mert ezzel is, mivel ez Magyarország első sí pályája, öregbíthetjük Dobogókő jó hírnevét. A mai napig sok helyről kapjuk az ötleteket, állásfoglalásokat, hogy ki mit szeretne látni Dobogókőn pár év múlva. Ezen is nagyon sokat dolgozunk, hogy Dobogókő végre olyan legyen ami megfelel a szakralitás, a kiránduló, a turista, a síelő kritériumainak, elvárásainak. A székházunk egy Makovecz Építész Úr által tervezett épület, mely kívülről nagyon rossz állapotban van. Szükség lenne a kibővítésére és a meglévő felújítására. Ebben a bővítésben nyilvános WC, orvosi elsősegélyt nyújtó helyiség lenne és ERRE Magyarországon öt éven át nem tudtunk pályázatot nyerni (mint egy közhasznú szervezet) SZÉGYEN!!! De úgy gondolom, hogy nem a mi szégyenünk. Sajnos az egyik talán legnagyobb problémánk, hogy 4 évvel ezelőtt Alapítványunknak fel kellett venni 12 millió Ft bankhitelt. Azóta tisztességesen törlesztettünk, de sajnos a valutaárfolyamok alakulása miatt ismét annyi a jelenlegi tartozásunk Ft-ban mint amikor elkezdtük a bankhitelt törleszteni. Kilátástalan a helyzetünk- aki tud kérjük segítsen, mert vissza szeretnénk fizetni a bankhitelt. Ennek a kölcsönnek csak egy része lett a síeléssel kapcsolatos dolgokra fordítva. Azokon felül elkészültek belőle például egy kilátótorony tervei, egy játszótér tervei, geodéziai felmérések, valamint az alapítvány székházának bővítési tervei, hogy ott egy megfelelő mérető és színvonalú, kultúrált melegedő és étkező valamint közösségi rendezvények szervezésére alkalmas helyiség fogadhassa a hozzánk érkezőket. Hála Istennek egyre több önkéntes segíti munkánkat úgy a téli időszakban mint a többi évszakban, mivel egész évben rengeteg a munka. Bárki csatlakozhat, segítheti munkánkat, ki mivel tudja: van aki a kétkezi munkájával, van aki pénzel, van aki az SZJA 1%-ának felajánlásával. Mindegyiket köszönjük.
Szívből jövő szeretettel:
A Dobogókőért Közhasznú Alapítvány vezetősége 

 *  *  *  

       Pilis - a Föld Szívcsakrája

 Földünk élő, érző Isteni szervezet, lüktető lény; s mint minden lénynek, neki is vannak energiaközpontjai – itt, a Kárpát-medence szakrális helyén, a Pilisben van a Föld legfőbb energiaközpontja, a Szív-csakrája; a Magyar nép pedig, mint szent közvetítő a Korona-csakra képviselője. A Korona csakra csakis emberi lényben nyilvánulhat meg, mint tudatos közvetítőben: a Magyar nép A Mind-Egy Isten tudását és életenergiáit közvetíti teremtő Földünk szívébe.

 pilis szentségét az Isten jel I kétszeri jelenléte erősíti; a szókép üzenetének stabil alapja jelzi, hogy az e helyen élő nép a kettősség Isteni Egység-tudását a Lélek megerősítése révén Isteni szent erővel közvetíti a világnak.

A PILIS szóban a P a szent hármasság Egységét jelzi, Ember - Lélek - Isten – (a szent királyi Árpádsávok) együtt biztosítják a Föld életének harmonikus lüktetését, és a Tudást:

 
szÍv Isten a víz által élteti a világot; ég és föld között a víz teremt éltető kapcsolatot; a Föld Szív-csakráját ezért öleli át a Duna óvó, élő vize. 

 
A Dobogókő a legerősebb energetikai rendszer, a Szív-csakra központi csatornája – gyógyít és segíti a tudat átlényegülését Isten szent jelenlétével, a benső Krisztusi Lélekkel.
  dobogókő


a három O az Isteni kapcsolatot biztosító szent oltár, Magyarország létfontosságát hangsúlyozza

K
 - a Kárpát-medence, szent őshazánk a Föld életerő központja;

G
-
a gát csak a tudatos Isteni Egy energiáit engedi hatni; 

B -
a teremtő, szent Boldogasszony*, 


a fölső jel:

D
-
a Mind-Egy Isteni áldása a Magyar Nemzeten, és a Föld szív-csakrája révén az egész Isteni Emberiségen!!!

az alsó jel:

Ő
- a Magyar önbecsülés és szeretet áradása, és a méltatlan, kapzsi idegenek távoltartása!  
*A Magyar Boldogasszony nem a keresztény szűz, hanem a várandós, áldott, Istenembert teremtő Magyar asszony! 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése