2010. május 19., szerda

Pénzintézet - magyar érdek


*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Pénzintézet - magyar érdek
2010, május 18 - 19:12 MSZ

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy hosszú előkészületi munkák után 2010. április 30-án sikerült megalapítani és engedélyeztetni egy pénzintézeti rendszer első alapelemeként a Korona-Hitel Szövetkezetet. A szövetkezet jogerős cégbírósági bejegyzése megtörtént, a tagság tőkejegyzése már folyamatban van, az induló tagsági kör kialakításának jegyzési határideje várhatóan május 31-én zárul.

A Magyarok Szövetsége 2009. tavaszán, a Nemzeti Érdek Programja Pénzügyi Fejezetének kidolgozása során jutott arra a megállapításra, hogy a hazai pénzintézeti rendszer nem képviseli a magyar érdeket. Sőt, mintha valamiféle újgyarmatosító erők hadseregeként viselne háborút a hazai gazdaság és az egész magyar társadalom ellen. Hatásában már nem csak kártékony, de kifejezetten és súlyosan romboló, a hazai vállalkozói kör és lakosság jelentős hányadát alapjaiban fenyegető szereplővé vált.

Tudjuk, hogy e vonásai nemzetközi viszonylatban is általánosan jellemzőek. Azonban Magyarországon a cinkos és áruló kormányzat miatt amúgy is rendkívül sérülékeny gazdaság, valamint a 97%-os külföldi tulajdonosi túlsúly miatt a romboló hatás különösen erősen érvényesül.

Fenti megállapítások alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a magyarságnak elemi érdeke olyan pénzintézetek létrehozatala, melyek fő célja a hazai ügyfélkör érdekeinek legmegfelelőbb tevékenység kifejtése. Tervünk helyességének visszaigazolását láthatjuk abban, hogy nyilvánosságra kerülése óta egyre több felől hallani különböző közszereplő körökből, hogy céljuk a "magyar bank" megalapítása. Bár a hangoztatott szándékok hitelessége nem egy esetben kérdőjelesnek tűnik, mi üdvözlünk minden jó szándékú kezdeményezést, sosem törekedtünk kizárólagosságra, és elsőségünk bizonyítása sem döntő fontosságú számunkra.

Ugyanakkor e cél teljesülésének csak egyik alappillére a hazai tulajdonlás, a másik alappillér a minél szélesebb körű közösségi tulajdonszerkezet kialakítása. Közösségi tulajdonlás megnyilvánulhat állami, vagy önkormányzati tulajdonláson keresztül is - elutasítjuk "az állam csak rossz gazda lehet" kezdetű hamis szólamokat - az emberek és vállalkozásaik közvetlen közösségi tulajdonlásának legmegfelelőbb formája a szövetkezet. Ezért kezdettől szövetkezetben gondolkodtunk, másfelől reméljük és képviseljük az állam ismételt és fokozott szerepvállalásának szükségességét a hazai pénzpiacon.

A pénzintézet szervezésének szándékát kezdetektől nagy várakozás övezte, bár az is előre látható volt, hogy vállalkozásunkkal göröngyös útra lépünk. Azonban más dolog számítani a buktatókra általában, és megint más a megkezdett úton az újabb és újabb buktatókkal szembenézni és azokat leküzdeni. 2009. októberében láttunk neki a tényleges szervező és előkészítő munkának, azóta számos lehetőséget vizsgáltunk meg, több vonatkozásban kellett belátnunk, hogy tévesen ítéltünk meg lehetőségeket, helyzeteket, embereket, és többször voltunk kénytelenek mások ártó tevékenysége miatt átalakítani már kidolgozott megoldásokat. Ugyanakkor a csúszások és változtatások ellenére és mellett sikerült kialakítani a legfontosabb alapokat mind a szükséges létszám és tőke, mind pedig a szellemi tartalom tekintetében.

Így jutottunk el munkánk első nagy szakaszának végére, amikor is az ígéret beváltásaként 2010. április 30-án megalapítottuk egy pénzintézeti rendszer első alapelemeként a Korona-Hitel Szövetkezetet. Ez esetben az elnevezésben a "Hitel" szó nem az ismert pénzintézeti tevékenységre, hanem a tulajdonosi kör szándékainak hitelességére utal.

A Korona-Hitel Szövetkezet feladata a csatlakozó tagság, egyben ügyfélkör, illetve az ezen kör által megjelenített tőke összegyűjtése és különböző pénzintézeti vállalkozásokba való befektetése, ilyen társaságok alapítása, illetve már meglévő pénzintézetekbe az érdekérvényesítést biztosító képviselők küldése. A szövetkezet jogerős cégbírósági bejegyzése megtörtént, a tagság tőkejegyzése már folyamatban van, az induló tagsági kör kialakításának jegyzési határideje várhatóan május 31-én zárul. Az induló kör jegyzésének zárását követően újragondoljuk a későbbiekben csatlakozó tagság feltételrendszerét.

A Korona-Hitel Szövetkezet székhelye:
1153 Budapest, Pázmány Péter út 29-33.;
e-mail címe: info@koronahitel.hu

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése