2010. május 26., szerda

Állami népirtás volt az abortusz egy egyetemi jegyzet szerint

* www.nemzetihirhalo.hu *************


A szocializmus évei alatt Magyarországon tudatos állami népirtás folyt - állítja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán egy harmadéveseknek szóló jegyzet. Az Orvosi jog című tankönyv Jobbágyi Gábor előadásai alapján készült, és a szerző az abortusszal foglalkozó résznél jut erre a megállapításra. A jegyzetek kiválasztása kizárólagos egyetemi, főiskolai hatáskör, az Oktatási Minisztériumnak ebbe nincs beleszólása.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának harmadéves hallgatói a polgári jog vizsgán a Magánjogi Intézet vezetője, Jobbágyi Gábor előadásaira épülő orvosi jogi füzetből is vizsgáznak. A Szent István Társulatnál készült tananyag abortusszal kapcsolatos oldalai az etikai, jogi és történeti fejtegetések mellett erősen vitatható megállapításokat tartalmaznak - írja a Magyar Hírlap.

Az abortusz magyarországi vizsgálatának kiindulópontja, hogy 1945 és 1990 között összesen 5,2 millió terhesség-megszakítás volt, ebből hétszázezer illegális. Az előadó szerint ez vezetett az 1981 óta folyamatos népességcsökkenéshez. A párhuzam szerint "ez a folyamat egy tudatos politika eredményeként alakult így. Ennek bizonyítéka például a hitleri abortuszprogram (...) Míg a németekre abszolút abortusztilalmat vezettek be, addig a megszállt népekre teljesen liberális szabályokat alkalmaztak". Ezután további következtetések jönnek: "míg a németek erőszakkal akarták a Szovjetunióra ezt kényszeríteni, addig nálunk ezt a saját állami vezetésünk valósította meg, feltételezhetően külföldi hatásra."

A jegyzetben a professzor megállapítja, hogy a "szociálpolitikának a centrális elemét alkotta a gyermekszületések visszaszorítása." A logika a következő: a kiépített támogatási rendszer fenntartása jelentős megterheléssel járt az ország számára, tehát az abortusz liberalizálása, a gyermekek meg nem születése kiadáscsökkentést jelentett az államnak és a családoknak. A mellékelt számtanpélda szerint "ha egy gyermek nevelése havonta 20 ezer forintba kerül mind a családnak, mind az államnak, akkor az 18 éves koráig 9 millió forint kiadást jelent. Ha a 2 milliós népességcsökkenést megszorozzuk ezzel a 9 millióval, akkor 18 ezer milliárd forint megtakarítást nyernek." Ezek után világosnak tűnik, hogy "ha ezt a gondolatmenetet követjük, érthetővé válik ennek a kornak az életszínvonal-növekedése."

A következményekkel foglalkozó rész így zárul: "Ami tehát ebben az időszakban Magyarországon történt, példa nélküli a történelemben, az állami szociálpolitikának a döntő tényezője volt (zárójelben esetleg hozzátehető, hogy ez tudatos népirtás volt)."

Jobbágyi Gábor a magyar abortusz-ellenes mozgalmak egyik vezető alakja, a Pacem In Utero Egyesület elnöke, abortusz-ellenes alkotmánybírósági beadványok szerzője. "A méhmagzat életjoga", illetve "Az élet és az igazság védelmében" címmel korábban könyveket is írt a témában. Az 1998-as országgyűlési választások idején a KDNP képviselőjelölt volt.

Szövényi Zsolt, az Oktatási Minisztérium felsőoktatási főosztályvezetője elmondta, az egyetemek autonómiája kiterjed a jegyzetek listájának összeállítására is. A tananyagok tartalmáért a tanszékek, a karok és a felsőoktatási intézmények felelősek, a könyvek kiválasztásába a szakminisztérium nem szólhat bele. [origo]

Kapcsolódó:
   Szándékolt népirtás folyik Magyarországon
   Hungarocidium: Történelmi igazságtétel, büntetőjogi felelősségre vonás és pénzügyi kártérítés
*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése