2011. október 14., péntek

VilágForradalom

dő: 2011. október 15. ˇ 0:30 - 23:30 facebook

Helyszín : Ország-világ; Budapest V., Erzsébet tér --> Szabadság tér
Készítette: Világ Forradalom, Atem Agrav, Peták Péter, Adam Berczes, Pályi László Barnabás, Johanna László, Székely Sándor, Kispeter Istvan, Torsa Mátyás, Ambrus Gero, Ibolya Pető, Farkas Lajos, Giczey Péter, Herpainé Márkus Ágnes, Pinke Bálint, Luz Ilia Álvarez, Krisztián Bán, Norbert Michael, Norbert Pumukli Ferencz

BÉKÉS VILÁGFORRADALOM A VALÓDI DEMOKRÁCIÁÉRT!

OKTÓBER 15. felejthetetlen nap lesz az emberiségnek!
Ez lesz az első egész bolygót érintő állampolgári találkozó egy jobb világért

... A forradalom már elkezdődött, készülj egy nemzetközi találkozásra a valódi demokráciáért. Itt az idő, hogy megszerveződjünk és elkezdjünk megosztani ajánlásainkat és megoldási alternatíváinkat a világgal!

A kezdeményezést a spanyol forradalom inspirálta, amit folytatnunk kell!
Spanyolország, 2011. május 15-i mozgalom:
http://www.youtube.com/watch?v=mcV5IcB__Dg
http://www.youtube.com/watch?v=ai2IN9if6pE

Spanyol és nemzetközi oldalak:
www.democraciarealya.es
http://takethesquare.net/

A VALÓDI DEMOKRÁCIÁT MOST HAZAI OLDALA:
http://vilagforradalom.wordpress.com/A kezdeményezés nem köteleződik el semmilyen "izmus", politikai irány, spirituális meggyőződés, "készen-kapott" modell mellett.
Hangsúlyozza a nyitottságot és toleranciát, globális és "emberi" értékekre alapoz, békés és lépcsőzetes megoldásokat/lépéseket feltételez.

EZ NEM a kirekesztő, agresszív, szélsőséges megközelítések platformja!!F E L H Í V Á S!
Valódi Demokráciát Most!
Miért, miről és hogyan?

A globális válság, a hazai és a nemzetközi helyzet egyre súlyosabb alakulása 2011 tavaszától a civil világ ébredéséhez, tömeges demonstrációkhoz vezetett szerte a világban. A tiltakozási hullám új szintre kerül az október 15-re meghirdetett, az egész világot érintő akciónappal.
Szerte a Földgolyón közös gondolkodásra, vitára és új lehetőségek kidolgozására készülődnek az emberek. Nem az uralkodó elithez könyörögnek, nem másoktól várják a megoldást, hanem összegyűlnek megbeszélni és "rendezni végre közös dolgainkat". A mai világban a pénz és a profit diktál, ahelyett, hogy az emberek és közösségeik érdekei érvényesülnének.

A Valódi Demokráciát Most - VilágForradalom távlati célja egy emberközpontú, fenntartható közösségi társadalom megteremtése. A WorldrEvolution a világ fejlődését jelentő kifejezés, ami a társadalmaink békés, befogadó, de változtatni kész erejét jelenti.

A globális megmozdulás keretében október 15-én a felháborodottak, a névtelenek, a hangtalanok kivonulnak az utcákra, elfoglalják a köztereket és békésen követelik a valódi demokráciát, a tényleges többség, tehát a társadalom és a környezetünk érdekeinek elismerését, emberi és szociális jogaik érvényesülését.
Tiltakozunk a megszorító politikák ellen, amelyek a vétlen sokaságra hárítják át a gazdasági és politikai elitek által gerjesztett válság terheit! A megszorítások nem megoldják, hanem tovább mélyítik a válságot. Egy valódi demokrácia megteremtésének módját keressük és alternatívákat fogalmazunk meg a fennálló rendszer helyett. Számunkra most itt Magyarországon is elérkezett az ideje annak, hogy csatlakozzunk ehhez a politikai pártoktól és erőszaktól, gyűlölettől, kirekesztéstől mentes, globális tiltakozási hullámhoz!

A gazdasági és a politikai hatalom képviselői mindenütt a világon eddig is saját szempontjaikra figyeltek, a társadalom érdekeinek kellő képviselete helyett. Mi is ezt éljük meg ma Magyarországon. Valamennyi, a rendszerváltás óta magát demokratikusnak nevező kormány figyelmen kívül hagyta a társadalom tömegeinek szempontjait, az egyre szélesebbé és mélyebbé váló szegénység és elszegényedés ellenére.
Ez a helyzet tarthatatlan, amelynek mihamarabb véget kell vetni!

A politikai, gazdasági és pénzügyi elit értésére adjuk, hogy gyökeres változásokat követelünk és a jövőnkről mi magunk akarunk dönteni! Nem vagyunk áruk a politikusok és a bankárok kezében, mert ők nem bennünket, hanem a tőkeprofit, a "kevesek" érdekeit képviselik.
A elmúlt 20 év valamennyi kormánya, de különösen a jelenlegi, tekintélyelvű, populista és nem vesz tudomást az emberek alapvető jogáról, amelyek az ügyeikben való részvétel jogát jelenti. A jelenlegi kormányzat társadalomellenes, szegényellenes, munkavállaló-ellenes döntései már sokakat az utcára hívtak. A Valódi Demokráciát Most - VilágForradalom nem egyszerűen egy e sok megmozdulás között. Részesei vagyunk egy globális társadalmi összefogásnak! Nem a kormány ellen tüntetünk, hanem az ellen is, ahogyan a döntések születnek és ahogyan az országunkat működtetjük!

A célunk az, hogy közösen fogalmazzuk meg, mit várunk a jövőnktől, milyen világot akarunk, együtt, közösen felépíteni. Mi az, aminek másképpen kell lennie, és hogyan működjenek a dolgok?
Hogyan akarunk részt venni a döntések megszületésében, hogyan tudjuk képviselni szempontjainkat? Mit kell tennünk azért, hogy a bankárok és a gazdaság szereplői és az elvileg minket szolgáló politikusok ne szoríthassanak háttérbe bennünket, saját gazdagodásuk és hatalmuk érdekében?
Széles társadalmi vitára javasolt témák:

1. Kereteket a valódi demokráciához! Részvételi demokrácia felé mozduljunk, társadalmi egyeztetést, szociális párbeszédet, és a demokrácia kis köreit!
2. Az állam szerepéről. Felelős államot, szembenállás helyett együttműködést, állampolgári beleszólást, az állam polgárainak tiszteletben tartását!
3. Alapvető emberi és szociális jogaink biztosítását! Legyen tere az egyéni képességek kibontakozásának, és legyen valóban szabad a véleménynyilvánítás, a vallásgyakorlás és a kulturális sokszínűség megélésének lehetősége! A megélhetéshez szükséges minimális jövedelem és a lakhatás biztonságát, értelmes munkalehetőségeket! A szerzett társadalmi és munkavállalói jogaink alkotmányos védelmét! Progresszív közteherviselést!
4. Kerüljön a helyére a gazdaság! A gazdaság eszköz, nem cél! A társadalom érdekei felette állnak a gazdaságénak, és ez nem lehet másként! Szociális és szolidáris gazdaságot, felelős társadalmi vállalkozásokat!
5. Fenntartható működést, a környezeti értékek megbecsülését! Fenntartható világot akarunk! Helyi termelés, helyi gazdálkodás, helyi piac, minél teljesebb önellátás elterjesztését! Változásokra van szükség a vízgazdálkodás, energiahasználat és a fogyasztási szokásaink terén!
(Részletek alább "témajavaslatokban" - vitairat!)

A Valódi Demokráciát Most - VilágForradalom a társadalmi önszerveződés és önvédelem mozgalma! Olyan mértékben tud ennek a feladatának eleget tenni, amilyen mértékben országos mozgalommá válik.

Gyere és találkozz velünk a valóságban is!
Hazánk többi városában is szerveződnek már az állampolgári találkozók. Ha mégsem, kezd el Te!O K T Ó B E R  1 5.

A mozgalomban magánemberként veszünk részt, így mindannyiunk közös felelőssége a mozgalom és október15 alakítása! Vegyetek részt!

Éppen ezért buzdítunk benneteket, hogy gondolkozzatok, dolgozzatok üzeneteitek megfogalmazásán és közzétételén október 15.-én, de előtte és utána is!

O15 BUDAPEST

A magyarországi főesemények a budapesti Deák tér (és Erzsébet tér) körül indulnak.

15 órától - Emberek Tanácsa - társadalmi diskurzus az alapvető hazai és globális tennivalókról (közben zenei és közösségi akciók, kreatív műhelyek)

18 órától - Fáklyás felvonulás és flashmobok a Deák tértől a Bazilika érintésével a Szabadság térig

19 és 22 óra között - Felszólalások, koncertek (az eseményt fellépésükkel támogató zenekarok listája alább olvasható), közösségi akciók a Szabadság téren

(Folyamatos videókapcsolatban a nemzetközi eseményekkel)

A Gödör mélyén mindeközben a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja: http://www.facebook.com/event.php?eid=142476835851378

Okt 15 zenei program:

A programot a Korai ütősök indítják a Gödörnél a törzsi dobok figyelemfelkeltő hívó szavával. Különböző dobkörök is csatlakoztak már, és várunk mindenkit, hogy hozzon magával ütős hangszert. Van szavad... Adj hangot is neki!

Délután 6 órától a Szabadság téren egy kivetítőn követhetjük majd figyelemmel a világ többi helyszínén zajló demonstrációkat. A zenei programot a Rudeneck Sound System indítja, majd a színpadon a Világforradalmat támogató zenészek és szónokok váltják egymást.

A kezdeményezést fellépésükkel támogató művészek (köszönet!):

KISTEHÉN
ANSELMO CREW
MILLENIUM HIPPIES
G RAS & THE CHAPEL JIGGAZ (Riddim Colony Acoustic)
SOLAR SURF
IVAN AND THE PARAZOL
DOWN RODEO BAND
RUDENECK SOUND
UTCASZÍNHÁZI ALKOTÓKÖZÖSSÉG

Bővebben a formációkról itt:
http://vilagforradalom.wordpress.com/aktualis/o15-zenei-program/

Mindenkire számítunk!

- Hozzatok dobokat, kongákat, ütős, rázós hangszereket!
- Hozzatok fáklyákat, gyertyákat, fényeket!
- Szervezzetek flash mobokat, használjátok az utcát, a teret!
- Készítsetek táblákat, feliratokat, transzparenseket, hozzatok hangosbeszélőket!
- És mindenek előtt gondolkodjatok, beszélgessetek a jövőről!

Ha akartok nyilvánosan beszédet mondani, írjatok a vilagforradalom@yahoo.com címre

O15 után

A legfontosabb és legalapvetőbb, hogy csoportok, párbeszéd-körök alakuljanak. Ezt mindenki teheti a saját környezetében

Dolgozunk a webes megoldáson, hogy ezek a csoportok összekapcsolódhassanak, kommunikálhassanak

Segítünk a találkozási lehetőségek megteremtésében

Részt veszünk a mozgalom, vagy a mozgalomhoz jól kapcsolható kezdeményezések utcai akcióin, ezért találkozunk október 23-án is!

KÉSZÜLJETEK kreativitásotokkal, táblákkal, üzenetekkel, performace-okkal...MINDENNEL!

Hamarosan találkozunk élőben is!V I T Á R A  J A V A S O L T  T É M Á K

Békés Világforradalom a Valódi Demokráciáért Most!
2011. október 15.
Az egész világon milliók vitatják meg társadalmaink valódi kérdéseit!

Széles társadalmi megvitatásra javasolt témák:
1. Kereteket a valódi demokráciához! A négyévente megválasztott és számon alig kérhető politikusok alkotta képviseleti demokrácia alkalmatlan a társadalom tagjainak valódi képviseletére. Ráadásul mára Magyarországon jóformán megszűntek a társadalmi egyeztetés, a szociális párbeszéd intézményei.
Változásra van szükség: A képviseleti helyett elmozdulást a részvételi demokrácia felé! A pénz uralta érdekérvényesítés és a pártok érdekharca helyett széles társadalmi érdekegyeztetést! Az elektronikus népszavazások, az állampolgári tanácsok lehetőségét és hasonló, másutt létező megoldásokat is vitassuk meg!
Hogy tovább jussunk a valódi demokrácia felé vezető úton, a demokrácia kis köreit kell elindítanunk. Beszélgessünk! Szomszédainkkal, munkatársainkkal, az egy környéken lakókkal, a hasonló helyzetben lévőkkel és az egészen más problémákat átélőkkel! Építsük ki azokat a kapcsolatokat a társadalom többi tagjával, amelyek mára szétfoszlottak, elfeslettek. És beszélgessünk arról, milyen világot akarunk, és mit kell mindezért megváltoztatnunk!

2. Az állam szerepéről. Vitassuk meg, mik a kötelezettségei a Parlamentnek, a kormánynak, az önkormányzatoknak! Mit várunk a közszolgáltatásoktól? Milyen iskola segít valódi demokráciát és élhető világot kialakítanunk? Milyen szolgáltatásokat és ellátásokat kell biztosítani, és ezért mit kell tennünk? Hogyan fogadható el ez az emberek számára? Mit nyújtson az állam, és mi egyéni felelősségünk? Hogyan ellenőrizzük az államot ezekben a kérdésekben?
A költségvetési egyensúlyt ne a megszorítások, hanem az állam átgondoltabb működése, a gazdaság valódi fejlesztése és a tehetősek arányos adóztatása biztosítsa! Az állami költségvetés és a társadalmi-gazdasági egyensúly legfontosabb feltételei: a bevételnövelés, a munkahelyteremtés, a feketegazdaság visszaszorítása, a transznacionális vállalatoknak a magyar cégekhez hasonló szintű adóztatása és a hazai helyi gazdaság megerősödése.
Az államadósság terheit csökkenteni kell és lehet nemzetközi tárgyalásos úton! A kormányzat a problémák megoldásán küzdjön, és ne a mást gondolókkal szemben harcoljon!
Változásra van szükség: Valódi beleszólást követelünk a közszolgáltatások működésébe is! A humán közszolgáltatások (egészségügyi szolgáltatások, oktatás, gyerekek ellátása, művelődési lehetőségek, stb.) legyenek elérhetőek!
Valódi fellépést a korrupció ellen, civil kontrollt és szigorú büntetést, a vezető pozíciókhoz fűződő jövedelmi előnyök megszüntetését! A politikai és gazdasági érdekek összefonódásának feltárását és megszüntetését!
Küzdünk a dogozók önvédelmének különböző formáiért, a szervezkedési szabadságáért a munkahelyeken, a kollektív szerződések kötelezővé tételéért, az állami és nem állami vállalatok vezetésében dolgozói képviseletért, kötelező ágazati kollektív szerződések rendszeréért!
A politikai szereplők egymással való küzdelem helyett felelősen, érdemben dolgozzanak együtt!

3. Alapvető emberi és szociális jogaink biztosítását! Elfogadhatatlan számunkra, hogy nő a nyomor, a szegénység mára a társadalmunk többsége számára megélt valósággá vált! Elfogadhatatlan a szegények bűnbakká tétele és egy igen szűk, egytizednyi, egyébként is jó helyzetű réteg támogatása a társadalom döntő többségének rovására! Megengedhetetlen, hogy vannak egyenlők és egyenlőbbek! A lelkiismereti, vallási, politikai és valamennyi emberi jog védelmére van szükség!
Változásra van szükség: Vitassuk meg, mit jelent ma a szegénység Magyarországon, mik a valódi okok és hogyan biztosítható az emberek létbiztonsága? Mire van szükség a kiegyensúlyozott élethez? Mik a problémák ma a munkalehetőségek terén, akár hiányuk, akár a dolgozók védtelensége miatt? Mire van szüksége annak, akinek lehet, és mire annak, akinek éppen nincsen lehetősége dolgozni?
Gondoljuk meg, hogyan valósíthatóak meg azok az elképzelések, amelyek javítanak a társadalom valamennyi tagjának életfeltételein és közérzetén!
Garantált társadalmi minimumjövedelmet, azaz a megélhetéshez szükséges minimális jövedelem és a lakhatás biztonságát mindenkinek! Értelmes és méltó munkalehetőségeket! A szerzett társadalmi és munkavállalói jogaink alkotmányos védelmét! Progresszív közteherviselést, akár egykulcsos SZJA-t, de a kevesebbet keresők védelmével, úgy, ahogyan más országokban is működik!

4. Kerüljön a helyére a gazdaság! Elfogadhatatlan, hogy a piaci szereplők szempontjai felette álljanak a társadalom tagjai és a környezet érdekeinek. Az emberek jobb élete a közös cél, és ezt nem érhetjük el megszorításokkal! A gazdaság eszköz, nem cél!
Integrált szemléletet! Társadalmilag hasznos és hatékony lehet a kis nyereségű, sőt veszteséges vállalati termelés, ha a gazdasági élet és a környezet egyéb területén nagyobb megtakarítást eredményez, illetve nem okoz károkat. Ma a gazdaság és a politika számára a társadalmi és környezeti károk nem számítanak, ezért torz, amit hatékonyságról, jövedelmezőségről állítanak! A gazdasági növekedés mutatója (GDP) nem mutatja a társadalom jobbá válását és nem jelzi a környezetpusztítást! Nem fogadunk el ilyen érveket!
Hazánkban az egyoldalúan a külföldi tőkére alapozott gazdaságpolitika csődöt mondott. A hazai, kiemelten a társadalmilag felelős és környezettudatos vállalkozásokat segíteni kell!
Változásra van szükség: Mik a valódi céljaink, és hogyan működhet egy olyan gazdaság, amelyik valóban ezt szolgálja? Beszéljünk a hazai vállalkozások helyzetéről! Beszélgessünk arról, milyen munkahelyeket akarunk, hogyan lehet és kell összeilleszteni a munkáltatók és a munkavállalók érdekeit? Vissza kell állítani a társadalmi egyeztetések nemrég felszámolt tereit itt is! Mit várunk e téren a Parlamenttől és a kormányzattól?
Elkötelezettek vagyunk a szociális és szolidáris gazdaság, a felelős társadalmi vállalkozások iránt!
Támogatjuk a kölcsönös segítségnyújtásra épülő öntevékeny szövetkezeti tulajdonformák, köztük a szociális szövetkezetek létrejöttét a mezőgazdaságban és az egyéb ágazatokban is. A csődbe került vállalatokat - ha akarják - a dolgozók vehessék saját tulajdonukba! A gazdaság többi szektorában, különösen a közszolgáltatásokban, a társadalmi ellenőrzés megerősítését követeljük!
Gondolkozzunk, és ha kell, lépjünk fel együtt a szakszervezetekkel közös jogainkért! A szakszervezetek kapjanak valódi jogosultságokat, érdemi beleszólási lehetőségeket, és kapják vissza megnyirbált jogaikat!!

5. Fenntartható működést, a környezeti értékek megbecsülését! Elfogadhatatlan, ahogyan a valamennyiünk létezését biztosító környezeti értékeket semmibe veszik a gazdasági és a velük összefonódott politikai szereplők, sőt a társadalom nagy része. Fenntartható világot akarunk!
Változásra van szükség: Mezőgazdaságunkban újra alakuljanak termelő-, feldolgozó és értékesítő szövetkezetek! Ez esélyt ad helyi munkalehetőségekre, a vidéki munkanélküliség mérséklésére, és a környezeti terhek mérséklésére. Helyi termelés, helyi gazdálkodás, helyi piac, minél teljesebb önellátás elterjesztését!
Hazánk egyik legfőbb kincse a víz! A Homokhátság elsivatagosodása már valóság! Változásokra, állami támogatásokra és programokra van szükség a vízgazdálkodás, a megújuló és lehetőség szerint újratermelődő energiaforrások (szél, nap, víz, földhő) tömeges alkalmazása terén! A környezettudatos és energiatakarékos életmódot szolgáló fejlesztések elterjesztését elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, jelentős állami támogatással. A közlekedésben a közösségi közlekedést, azon belül a kötöttpályás és vízi szállítást kell előnyben részesíteni. Minden támogatást meg kell adni a környezetkímélő technológiáknak, az újrahasznosításnak és újrahasználatnak, a felesleges fogyasztás (pl. integrált, javíthatatlan alkatrészek használata, pazarló környezetterhelő luxusfogyasztás) visszafogásának.
A környezettudatosság a jövőt védi, de mai életünk minőségét is javítja. Változtatnunk kell fogyasztási szokásainkon! Szükség van erre, ha szebb és jobb életet akarunk, nem kedvezőbb gazdasági mutatókat!

Gondolkodjunk együtt ezeken és további hasonló kérdéseken!
Vitatkozzunk, és találjuk meg a közös megoldásainkat!

Csatlakozz hozzánk a városok terein és a Facebookon is!
Budapest, 2011. október 15. 15. óra, Erzsébet tér és Gödör
http://www.facebook.com/event.php?eid=260658203949673
http://vilagforradalom.wordpress.com/MÉG TÖBBET AKARSZ TUDNI? - a lefordított spanyol alapvetések:

Mi vagyunk a felháborodottak, a névtelenek, a hangtalanok. Ott voltunk, csendesek, de éberek, figyeltünk. Nem felfelé a hatalomra tekintve, de keresve az oldalt, és a megfelelő alkalmat arra, hogy egyesüljünk.

Semmilyen politikai párt, szervezet, szakszervezet nem képvisel bennünket! Mi sem őket, mert mindegyik önmagáért beszél. Mi együtt akarunk egy olyan világot kialakítani, ahol az emberek és a természet az első, a gazdasági érdekek előtt.
A lehető legjobb világot akarjuk megtervezni és felépíteni.
Együtt meg tudjuk csinálni, és meg is fogjuk!
Félelem nélkül!

Az első szikrák az arab országokban szálltak fel, ahol ezrek vonultak utcára és foglalták el a tereket, emlékeztetve a kormányokat, hol is van az igazi hatalom.
Az izlandiak folytatták, elfoglalva ismét az utcákat, kimondva gondolataikat és döntéseiket a jövőről.
Ez nem sokkal a spanyol események előtt történt, ahol a szomszédságokban, falvakban, városokban is elfoglalták az utcákat.
Most a láng gyorsan terjed a Franciaországon, Görögországon, Portugálián, Olaszországon és Törökországon keresztül, és a békés tüntetők sírásának visszhangja egész Amerikában és Ázsiában hallható, ahol új mozgalmak ütik fel a fejüket mindenhol.
Csak egy globális forradalom képes szembeszállni a globális problémákkal.
Eljött az idő mindenki számára, hogy visszafoglaljuk a nyilvános tereket, hogy vitázzunk egy új jövő felépítéséről.

EZ EGY FELHÍVÁS A VILÁGFORRADALOMRA, OKTÓBER 15-ÉN.
Hívjuk az embereket, hogy békésen foglalják el az utcákat és tereket a gyülekezésre, vitára és reflexióra.
A mi feladatunk visszakövetelni a közéletet, és összekovácsolni azt a világot, amelyben élni szeretnénk.

Foglald el a teret!!! Foglald el az utcákat!!! Világforradalom!

VIDEÓK : http://worldtv.com/worldrevolutionnow/web

# Forradalom a demokráciáért, lapok országok szerint - http://bit.ly/jQDV8e #

AZ ÖSSZEFOGÁS ALAPVETŐ! Csatlakozzatok mindenhonnan a világból:
www.facebook.com/WorldRevolutionNow

A forradalom nem a politikáról, vallásról, filozófiáról szól!.
A tárgya a jövőnk, mennyire vigyázunk a jövőnkre és a bolygónkra.
Kreatív emberekre, videó-készítőkre, zenészekre, írókra, spam-előkre, hackerekre, művészekre, bloggerekre, előadókra számítunk, hogy népszerűsítsék a dátumot, és mindent, ami ezt a napot követően történik majd

Mit tehetsz, hogyan vonódhatsz be?
- Beszélj a szomszédaiddal, barátaiddal, munkatársaiddal
- Küldj leveleket, e-maileket minden kontaktodra
- Használd a Facebookot, Twittert és más közösségi hálózatokat
- Írj fórumokra, blogokra, újságokba
- Terjessz bannereket, szórólapokat
- Készíts videókat, zenéket, verseket, könyveket, képregényeket és szórd szét őket
- Menj ki az utcára, akár megafonnal, hogy halljanak téged
- Használd, terjeszd ezt a dátumot minden eseményedhez, tevékenységedhez kapcsolódóan
- Cseréld ki a fotódat minden netes felületen erre a dátumra

A terjesztésben a legfontosabb, hogy mindenhol ott legyen, küzdd le a szégyent, és ne csak a szokványos helyeken jelentesd meg, hanem keress új és eredeti csatornákat.
Folyamatosan gyűjtjük a reakciókat és információkat minden nyelven és mindenhonnan a világból, amelyek hasznosak lehetnek. Itt:

http://www.facebook.com/event.php?eid=113736602047697

KIÁLTVÁNY

Hétköznapi emberek vagyunk. Olyanok, mint Te.
Emberek, akik reggelente korán kelünk, hogy iskolába, munkába vagy állást keresni induljunk.
Emberek, akik nap mint nap keményen dolgozunk egy jobb jövőért.
Emberek, akiknek családjuk, barátaik vannak.

Van köztünk konzervatív, liberális, szociáldemokrata és kereszténydemokrata. Néhányan közülünk őszintén hisznek a változásban, de vannak, akik kételkednek ennek lehetőségében. Van, aki köztünk talált magának már egy követhető mintát, valamelyik ideológia számára elfogadható, és van olyan is közöttünk, aki folyton csak kérdez, és nem fogadja el a kész válaszokat. Van aki politizál, van, aki inkább a lelkében keresi a békét és az egyensúlyt.
De van, amiben teljesen egyetértünk: valamennyiünket mérhetetlenül felháborít az a világ, ami körülvesz bennünket. A korrupt politikusok, üzletemberek világa, amelyik nem figyel ránk, nem hallgat meg bennünket és nem segíti a boldogulásunkat.

Mára ez vált "normálissá", a mindennapi szenvedés és a reményvesztettség.

De ha összefogunk, képesek vagyunk változtatni. Elérkezett az idő a változtatásra, egy jobb társadalom építésére!

Ezért minden erőnkkel kiállunk a következők mellett:

- Egy haladó társadalomban van egyenlőség, egymás iránti tisztelet és figyelem, szolidaritás, kulturális szabadság, fenntarthatóság és fejlődés, jólét és boldog emberek. Alapvető jogokat biztosítanunk kell a társadalmunkban: a lakhatáshoz, a munkához, az egészséghez, az oktatáshoz, a politikában való részvételhez, a szabad egyéni fejlődéshez, a fogyasztói jogokat és a boldog élethez való jogot.

- Jelenleg sem a kormányzat, sem a gazdaság szereplői nem foglalkoznak ezekkel a jogokkal, és sokféleképpen akadályozzák az emberek fejlődését. A demokrácia az embereké (demosz=ember, krátosz=állam), a kormányzat mindannyiunkból áll. De a legtöbb politikai csoport még csak meg sem hallgat bennünket. A politikusoknak lenne a feladata, hogy a szavunkat eljuttassák az intézményeinkhez, és hogy elősegítsék az állampolgárok részvételét a politikai döntésekben. A dolguk, hogy működtessék azokat a csatornákat, amelyek társadalom legszélesebb körei számára biztosítanak javakat. Nem tehetnék meg, hogy a mi rovásunkra gazdagodjanak meg, hogy így jussanak előbbre, és nem tehetnék meg, hogy csak a gazdaságra figyeljenek, kezükben tartva egyszerre a politikai és gazdasági hatalmat.

- A hatalom iránti vágy és a hatalomnak csupán néhány ember kezében való felhalmozódása egyenlőtlenségeket, feszültséget és igazságtalanságot teremt, ami erőszakhoz vezet, és ezt mi elutasítjuk. Az elavult, természetellenes gazdasági modell egyre gyorsulóan pörög, szétégeti, roncsolja a társadalom finom szerkezetét, amely felemészti magát, alig néhányakat meggazdagítva, a többséget meg nyomorba döntve.

Az összeomlásig.

- A jelenlegi rendszer egyetlen értelme és célja a pénz, a profit felhalmozása, figyelmen kívül hagyva működésének hatásait és a társadalmi jólétet. Az eredménye: erőforrásaink elpazarlása, bolygónk tönkretétele, munkanélküliség és boldogtalan, de erőltetett és értelmetlen fogyasztás.

- Állampolgárokként ennek e gépezetnek vagyunk a fogaskerekei. A gépezetnek, amelyet egy szűk kisebbség meggazdagodására terveztek, a mi szükségleteink figyelembe vétele nélkül. Névtelenek vagyunk, de nélkülünk semmi sem tudna működni, mert mi mozgatjuk a világot.

- Ha egy összetartó társadalomként megtanuljuk, hogy a jövőnket ne egy illúziókat kergető és egyre csak dagadó gazdaságra bízzuk, amelyik soha nem forgatja vissza a hasznot a legtöbbünk számára, fel tudjuk számolni a visszaéléseket, amik miatt mi szenvedünk.

- Szükségünk van egy erkölcsi forradalomra, megújulásra. Ahelyett, hogy az ember fölé helyeznénk a pénzt, vissza kell térnünk a szívesség, a kölcsönös segítség, az emberi szolgálatok világába. Emberek vagyunk nem termékek. Nem vagyok terméke annak a dolognak amit veszek, amiért veszem, és akitől veszem.

Mindezek miatt fel vagyok háborodva.
Azt gondolom, hogy megváltoztathatom.
Hiszem, hogy segíthetek.
Tudom, hogy együtt képesek vagyunk rá. Azt hiszem, tudok segíteni.

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése