2011. október 20., csütörtök

A cigánykérdés rendezése már nem halasztható tovább

"A cigánykérdés rendezése már nem halasztható tovább. A vidéken megszervezett egészségügyi körzetek vezetőorvosainak jelentékeny része sürgeti ezt a megszállás alól felszabadult északi területeken. Valamennyien rámutatnak arra, hogy a cigányság termelő munkára sehol nem bírható, ténfereg, erkölcstelenkedik, koldul, házról-házra terjeszti a ragályos betegségeket s élősködik a falvak szegény népén. Egyöntetüen kívánják, hogy azonnal szüntessék meg a cigányok hatósági segélyezését, mert ez emészti fel a segélyek nagy részét. Rimaszombat megyei város jelentése kiemeli, hogy a "pénzsegélyezettek, az ingyenes népkonyhák állandó vendégei 90%-ban cigányok". Kassa a csehszlovák idők nyomortanyáin meghúzódott 1600 cigányáról kénytelen gondoskodni. Mindenütt közegészségügyi szempontok is sürgetik a kérdés rendezését az ország más részein is. A legkulturáltabb országrészben, Sopron vármegyében végzett vizsgálatok szerint Bükön a cigányok 22%-a, Simaságon 10,5%-a, Ivánban 10,2%-a vérbajos. Az alföldi cigányok gyermekei 50%-ban törvénytelenek. Elképesztő tényekről beszélnek a karcagi állapotok is. A cigányok száma itt 783, akikből csak 14 teljesített katonai szolgálatot. Ez a nemzetvédelmi szempontból is egészen érdektelen népség iszik, kártyázik, koldul, itt-ott muzsikálgat, de ebből megélni nem tud, dolgozni pedig nem akar. Koldulásaival a város társadalmát évi 20-30 ezer pengővel károsítja meg, segélyezésükre pedig hivatalosan évi 8.000 gyógyszerellátásukra évi 6080 pengőt fordítanak. Szaporaságuk külön veszedelem, amikor a színmagyar vidékek népességét a gyermekbetegségek és az egyke tizedelik. Élveszületési arányszámuk egyes vidékeken háromszor akkora, mint a magyarságé. Ha más megoldás nincs, sürgősen munkatáborba kell vinni ezt a szociális, erkölcsi, és egészségügyi szempontból egyaránt veszedelmet jelentő népséget összegyüjteni, ahol emberséges bánásmód fogja majd ártalmatlanokká, az oktatás pedig hasznavehetővé tenni, idővel őket!"

Szinte mindenben fedi az én egy évvel ezelőtt írt elgondolásomat. Táborba kell őket gyűjteni és igen jól fel lehet használni az országos lakásépítések munkájánál. A vérbajosokat csirátlanitani kell. Legjobb volna azonban az egészet visszatelepíteni oda, ahonnan jöttek, vagy kihalásra ítélni, mert örök veszedelmet fognak képezni a kultur népek számára, mint a zsidók.

Sopron 1941. május 26.
(Vasárnapi könyv. c. képes hetilap XXXI. évf. 21. száma)

A fenti írásból kiderül, hogy nem kell újra feltalálni a meleg vizet.
Schuster Lóránt / Magyar Nemzeti Front
www.nemzetifront.ning.com Kaptafa rovat

*** www.nemzetihirhalo.hu ************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése