2011. október 18., kedd

BAKOS ATTILA: MAGYARORSZÁG HARMADIK SZEMMEL - KOPPÁNY EVANGÉLIUMA

DANVANTARAKÖNYV AJÁNLÓ

ÚJDONSÁG   --- NYOMDA FRISS MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI MŰ A DANVANTARÁTÓL
Kérjük, tekintse át Kiadónk legújabb könyvének rövid bemutatkozóját.

BAKOS ATTILA: MAGYARORSZÁG HARMADIK SZEMMEL  - KOPPÁNY EVANGÉLIUMA
 488 oldal  - keménytáblás, cérnafűzött, matt fóliával, UV lakkal, színes táblákkal

„Aki megvalósítja a szíve barlangjába zárt roppant teret, az eléri mindazt, amire vágyott és kapcsolatba kerül a Ragyogó Végtelenséggel.” Taittiríja Upanisád 2.1.
Vajon milyen műveltség és hagyomány utolsó képviselője volt Koppány vezér, - a Vérszerződés rendelése szerint Géza fejedelem jogos és törvényes örököse. Kinek az igazsága győzte le és bélyegezte meg máig ható módon a magyar népet. Mi az oka ennek az ezeréves magyar Golgotának? Rekonstruálható az az évezredeken átívelő, Nimrud ősatyánktól induló külső és belső Fény-vallás; ami őseinket lélekben és testben meg és összetartotta. A Duna Evangéliuma és a Kőtörő Fű c. könyvek után, most benső utazásra invitáljuk a kedves olvasót. Keressük és találjuk meg együtt a szívünkben a választ, mit jelent lélekben magyarnak lenni.
Kívülről nézve logikátlan árulások, tragédiák sora a magyar történelem. De, ne higgyük, hogy a rablók elégedettek vagy megtalálták, amit kerestek. Miként is találhatták volna meg, hiszen az igazi érték belül van. Nyugtalanul, háborgó szívvel ülnek elpusztított országainkban, félnek, mert nélkülünk már semmi nem olyan… Trianon szörnyszülött országainak képtelen élete megkívánhatatlan. Ami nemrég még a rablók számára az utolsó Magyar Birodalmat irigy sóvárgás tárgyává tette, az a harmóniateremtő magyar lélek szervezőerején és munkáján alapult. Minden elhódított magyar föld, ideges, elcsúnyult, maga a szervezhetetlen zűrzavar, a gőggel és dühvel álcázott lelkiismeret furdalás. Mert ami kívül mutatkozik, az csupán olyan lehet, mint a belső, vagyis a tudat. Megbocsátunk nékik, mert kilencven év tényleg elég volt ahhoz, hogy rájöjjünk; „nem tudják mit cselekesznek”. De, nem azon az áron, hogy föladjuk, elfelejtsük Istentől rendelt magyarságunkat, ami sérthetetlen, transzcendens természetű és legfőképpen bennünk magunkban van.

Részletek a tartalomból ....
Első rész  (Az anyagi világ nem a "lehetséges világok legjobbika"; A Teremtő dogmájától a Véletlen mutációk „istenéig”… … …)
Második Rész (A Messiás koncepciók szüntelen változása; A fizikai test föltámadásának erőltetett képtelensége; Új-Jeruzsálem, az Amerikai Egyesült Államok tényleges vallása… … …)
Harmadik Rész (Az elsődleges Sumer-Akkád istenségek és az Ószövetség sumer eredete; Hagyomány az ősi Szemúrban; An (sumer) - Anu (akkád), az ősi magyar VAN Isten… … …)
Negyedik Rész  (Az Újszövetség egyiptomi eredete: Az Ízisz Hórusz Szűz Mária Jézus párhuzam; Egyiptom titkos bölcsessége – Thot fiainak megvilágosodási gyakorlata… ... …)
Ötödik Rész (Kelet és Nyugat összeütközése Koppány és I. István király konfliktusában; Mani tanítványi lánca – a keleti örökség Pártus-hun fényvallása… … …)

Bővebb info és rendelhető:      


Üdvözlettel
Dr. Szűcs Judit Eszter
Danvantara Kiadó
www.danvantara.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése