2011. április 28., csütörtök

Polgárháború küszöbén

2011. április 27. - 09:28 Jövőnk.info

A Magyar Nemzeti Arcvonal jövőelemzései során kiadványaiban többször egyértelműen utalt arra, hogy a hazánkban lezajló folyamatok polgárháborús helyzet kialakulása felé mutatnak.

Meglátásainkat igazolta Posta Imre, a Köztársasági Őrezred kirúgott pszichológusa is, aki mostanában többször beszélt nyilvánosság előtt ugyanerről. (Posta munkásságát figyelemmel kísérjük, de a hatalom közeléből jött embereket mindig odafigyeléssel kezeljük.)

De egyre több az arra utaló jel is, hogy a hatalom is mindinkább erre az eshetőségre számol, erre készíti elő a szakszerveket. Az érdekeiket teljes megbízhatósággal kiszolgáló felfegyverzett, Izraelben kiképzett 'őrző-védő szolgálatok' és az ún. militáns jobboldal - értsd: MNA - ellen kiképzett speciális likvidáló egységek mellett szükséges a hivatalos szervek "felkészítése is". Esetükben ez persze mást jelent. Nekik nem mondhatják, hogy "gyilkoljátok meg az Arcvonal tagjait, Ti pedig védjétek meg a hatalmunkat a többi magyar hazafitól". Nem tehetik, mert a hatalmat szolgáló erőszakszervezetek, szolgálatok állománya nem olyan megbízható számukra, mint az előbb említett zsoldosok. Nemcsak hogy nem száz százalékig zsidó fajúak, sőt zömében magyar származásúak, de sokan közöttük hazafias gondolkodásúak, a hivatásukat hazaszeretetből és a szakma becsületéért végzik. És épp ezért gyűlölik vezetőiket - jobban, mint bárki. Mert ők többet látnak - sok mindent, amit más csak sejthet, vagy még azt sem. Így van ez mind a honvédség, a rendőrség és nem utolsó sorban a nemzetbiztonság szervezetében is. A legalsóbb szinttől a legmagasabbig. Ráadásul ezek az emberek nemhogy hazafiasan gondolkodnak, de hivatásukból adódó irányultságuk miatt szimpatizálnak a nemzet élcsapatává és minden változás irányítójává bármikor előléphető Arcvonallal, mely rendpárti, megtestesíti a katonai erényeket, fegyelmet - mindazokat az értékeket, melyeket ők maguk is irányadónak tekintenek. Amelyek hiányoznak - vagy csak megcsúfolt külsőségekként vannak jelen - az általuk képviselt szervekben. És erről a hatalom maga tehet. Ha nem gyaláz meg mindent: a rendet, a fegyelmet, a katonai hagyományokat, ha nem űz gúnyt a nemzet biztonságából: ezek a szolgálatukat tisztességgel ellátni akaró hazafiak - mert azok! - nem ismerték volna fel ilyen nyilvánvalóan az ok-okozati összefüggéseket.

Ezek a szervek így speciális 'felkészítést' igényelnek.

Honvédség. A honvédség állományának leépítése a sorozás eltörlése közismert tény. A laktanyákat a szerződéses állomány toborzásával egyszerű munkahelyekké tették. A honvédség objektumait őrző-védők vigyázzák. A katonák gyakorlatoztatása minimális, felkészítésük korántsem elégséges. Emellett teljes hiányzik a hazafias gondolkodásra nevelés. Az ismert hazafiakat az állományból kirúgták, pláne ha MNA-tagok voltak. Sokszor az alakulatok legjobban kiképzett, legfelkészültebb katonájaként. A hadianyagok nagy tömegével kerültek megsemmisítésre. Magunk is láthattunk fémhulladék-gyűjtő telepeken szétszerelt lőszerhüvely-, hatástalanított kézigránát-hegyeket.

A magyar hadsereg megfelelően felkészített arra, hogy egy esetleges belső helyzetváltozás - összeomlás - esetén állományuk részéről megfelelő beavatkozás a nemzeti érdek mellett ne történhessen. Továbbá arra is, hogy egy szintén előfordulható - az összeomlással is járható - külső agresszió bekövetkeztekor az arra hivatott honvédség képtelen legyen teljesíteni feladatát: megvédeni a hazát.

Rendőrség. A rendőrség állapota kézzel fogható közelségben van mindenki számára. A megfelelő jogkörrel nem rendelkező, cselekvésében erősen korlátozott, korántsem megfelelő létszámú rendvédelmi szervek állománya teljesen megcsömörlött a törvényi tehetetlenségtől, a számukra sokszor kifejezetten megalázó helyzettől, a belső visszásságoktól. Pláne attól, hogy a hivatásukat nem láthatják el: nem tarthatnak rendet! Meggyőződésünk, hogy ha a jelenlegi állomány megkapná azokat a lehetőségeket, amik megilletnék, nagyon rövid idő alatt helyre állna a közbiztonság az országban. A megfelelő átszervezések, állományjavítás és felkészítés után pedig a rendőr is visszanyerné becsületét.

Ám a jelenlegi állapot nem elég. Pont ezért, a belső elégedetlenség miatt. Ezért az 'előkészítés' jegyében a továbbiakban az állományt cigány rendőrökkel kívánják feltölteni. Korábban is volt már rá kísérlet, hogy a rendőrség és a honvédség állományát ilyen diszkriminatív módon 'gyarapítsák'. De mivel a kiszemeltek sík hülyék voltak a célra, ebből akkor nem lett semmi. Az égető helyzet miatt most újra elővették a tervet. A megoldás: cigány jelentkezőknek nem kell érettségi! A feltöltés még így is nehézkes, kitalálták a következő megoldást is a rendőrnek még érettségi nélkül sem alkalmazható cigányok hasznosítására. Fegyveres biztonsági őrként fognak dolgozni a rendőrségen! (A hatalom nagyon nagy bajban van, és az idő nagyon rövid lehet, ha egy ilyen nyilvánvaló lépést meg mernek tenni!) Ezeket a bűnözőket - akiknek feladatuk a megfelelő időben a magyarok elleni fellépés mellett épp a magyar rendőri állomány megfékezése lenne - maguk a rendőrök fogják halomra lőni az őrsökön.

Az állomány felkészítésének része volt az is, hogy az elmúlt évek zavargásai során a rendőröket szembeállítsák a hazafiaknak kinevezett tüntetőkkel, zavargókkal - közvetetten pedig a békés tüntetőkkel és a valódi hazafiakkal. Az MNA csapdába csalása és a 'demokráciát' veszélyeztető igazi tüntetéssorozatok megelőzése mellett fő célja ez volt a 2006. őszén elindított eseménysorozatoknak. Miután a tv-székháznál védtelen rendőröket küldtek a nemzetbiztonsági ügynökök által felheccelt, csőcselékké degradált tömeg közé, a későbbi rendezvényeken tesztelték, mennyire sikerült az állomány irányba állítása.

Probléma akkor jelentkezik, mikor a kivezényelt rendőr MNA-tagokkal találkozik. Rend, fegyelem, korrekt viselkedés. Szó nélkül viselik az igazoltatást, ha szólnak is, mintha igazuk lenne. Felmerül a rendőrben a kérdés: miért vagyunk itt? Esetleges kekeckedést, a megfelelően 'eligazított' járőrök kevésbé korrekt viselkedését sem veszik fel. Akaratlanul is szimpátia alakul ki, kölcsönös tisztelet, a fejekben pedig meginduló gondolatok, megfogalmazódó kérdések. Talán nem véletlen, hogy két éve a korábban folyamatosan zaklatott Arcvonal rendezvényeire már nem nagyon merik kivezényelni a járőröket. Az is borítékolható, hogy az MNA tagjainak begyűjtése esetén életáldozatot fognak produkálni a rendőrök közül. Lehetőleg fiatal, szimpatikus családapát (akár többet is) fognak választani. Ha más nem, hátba lövi az egyik készenlétis ruhába öltözött álarc mögé bújt Moszad-bérgyilkos.

Nemzetbiztonság. A laikus nemzeti radikálisok számára nyilván még nehezebben elképzelhető, de a nemzetbiztonsági szolgálatok köreiben is vannak magyar gondolkodású emberek. Mint leginkább kulcsfontosságú szervet igyekeznek az állományt megrakni zsidóval, de pl. a nemzeti oldalt illető beépülések elég nehézkesek lennének kajla füllel és ormánnyal. Az NBH köreiben ezért akkora a bizalmatlanság - ahogy az egész hatalmi kiszolgáló gépezetben -, hogy a titkolózás következtében amúgy is katasztrofális információáramlást további ködösítéssel nehezítik. Magunk is tapasztaltuk, mikor elbeszélgetések alkalmával a kiküldött tiszt két éve lejárt adatokkal, téves információkkal, nulla látókörrel, tájékozatlanul, szinte laikusként tette nevetség tárgyává az egész hivatalt. Szükség van erre a titkolózásra, félretájékoztatásra, az állomány hamis információkkal való ellátására. Mert ha teljes egészében, a maga valójában előadnak mindent mondjuk a nemzeti oldalon folyó ténykedésről, továbbá megismertetik velük az Arcvonal tényleges szellemiségét, mibenlétét - mely már így a maga homályában is tiszteletet vált ki -, ha előadnák, milyen tervei vannak a szolgálatok irányítóinak, akkor ott nagy baj lenne. Ahogy lesz is.

A szervek előkészítése - magyarul szétverése, lezüllesztése, felhígítása, félrevezetése - rohamléptekben folyik. (Ami viszont kedvező, hogy párhuzamosan folyik egy másik irányú előkészítés is, - megnevezni nem kívánt - szintén magas körökből.) Ez a nemtelen hatalmi operáció azonban kétélű fegyver. Mert a zsidóérdekű előkészületekkel párhuzamosan mindinkább kivívják az állományok magyar gondolkodású rétegének ellenszenvét, gyűlöletét, és az eddig kevésbé gondolkodókat is sokkhatás-szerűen rázzák fel.

Végszóként két dolgot kell kiemelnünk, mintegy üzenetképpen is az érintetteknek. A nemzetbiztonság szempontjából kulcsfontosságú szervezetek szétverése, a most folyó machinációk kimerítik a hazaárulás fogalmát. A hatalom támaszát is jelentő szervezetek lezüllését, belső feszültségeit tekinthetnénk örömteli folyamatoknak is. Nem tekintjük annak. A legaljasabb hazaárulás, melynek résztvevői felelni fognak. Ennek ellenére nem szólítjuk fel a becsületes embereket a szervek elhagyására. Arra kérünk minden magyarul gondolkodót, hogy maradjon a helyén. Ott van rájuk szükség. És ott lesz rájuk szükség.

Lesz még itt nagy meglepetés, mert úgy látszik, van amivel itt csak mi vagyunk tisztában. A legtettrekészebb hazafiak a nevezett szervekben vannak!

Bástya - 2008. december
(A Jövőnk.info-n megjelent: 2009.02.21.)

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése