2011. április 28., csütörtök

Erre akad 200 millió: zsinagógát akar vásárolni Hajdúböszörmény fideszes többségű önkormányzata

Kuruc.info

A holnapi nap folyamán akarja elfogadni a fideszes vezetésű hajdúböszörményi önkormányzat egy jelenleg magántulajdonban levő zsinagóga megvásárlását és felújítását. Az összköltség több mint 200 millió Ft lesz - értesült a Kuruc.info.


Erre van pénz, de a böszörményi lakosok talajvíz miatt összedőlt vagy megsüllyedt házaira nincs. Hasonlóképpen futja az úgynevezett holokauszt emlékének adózó díszkivilágításra a város épületein, de a trianoni országcsonkítás emlékére nem emlékeznek hasonló módon. Alább olvasható az előterjesztés.

    3 db határozati javaslat
    Képviselő-testületi előterjesztés
    Előterjesztő: Kiss Attila polgármester
    Tárgy: A Kassai utca 11. szám alatti ingatlan értékesítése
    Ügyintéző: Imre Mária
    Iktatószám: 18419/2011.
    Melléklet: - 120/2011. (IV.05.) Önk. számú határozat
    - 18419-2/2011. ikt.sz. levél
    - Árajánlat
    -tulajdoni lap
    - Alapító okirat
    Feladatot jelent: Városfejlesztési Osztály Mező Barna osztályvezető
    Véleményező bizottság Bizottsági elnök:
    Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Bertalan János
    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Sőrés István
    Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Nagy Zoltán
    Egyéb véleményező szerv:--
    Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2011. április 21.
    Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Fegyveres Mária
    Látta: Dr. Ficsor László
    Egyéb meghívottak:--
    NYILVÁNOS ÜLÉS
    POLGÁRMESTERÉTŐL
    4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
    (52) 563-200 Fax: (52) 563-296
    www.hajduboszormeny.hu

    Tisztelt Képviselő-testület!

    A Képviselő-testület 2011. április 5-i ülésén hozott 120/2011. (IV.05.) Önk. számú határozat alapján az előterjesztéshez csatolt 18419-2/2011. iktatószámú levélben megkerestük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodáját. 2011. április 19-én személyes egyeztetés történt a Kulturális Örökségvédelmi Iroda munkatársaival, melyen az április 5-i ülésen a Kassa utca 11/A szám alatti ingatlan hasznosítására és az állam elővásárlással kapcsolatos joggyakorlására vonatkozó képviselői kérdésekre is választ kaptunk. Az írásbeli válasz várhatóan a Képviselő-testületi ülésig megérkezik.
    * A helyreállítási és felújítási munkákra vonatkozóan a Nemzeti Kulturális Alapból történő támogatás igénylésére 2012-ben lesz lehetősége az ingatlan tulajdonosának, ennek mértéke azonban csak néhány millió forint, melyből legfeljebb az ideiglenes helyreállítás költségeinek egy része finanszírozható. Egyéb EU-s (MVH, ROP) pályázati lehetőségek keresését ajánlották.
    * A szerkezeti helyreállítási és állagmegóvási munkák megkezdésére azzal a feltétellel kaphat az önkormányzat, mint leendő tulajdonos egy év határidő hosszabbítást, ha a tetőfedés beázás miatti javítási munkáit elvégzi.
    A tetőjavítási munkák becsült költsége 300-400 ezerFt.
    * A mindenkori tulajdonosnak az ingatlan hasznosításával, használatával kapcsolatos tűrési kötelezettsége nem áll fenn a műemléki védettség miatt jogszabály előírása alapján.
    * Az állam az elővásárlási jogával a gyakorlatban nem szokott élni, abban az esetben, ha önkormányzat vásárolja meg az ingatlant.
    Ismeretes, hogy a HÁFÉSZ COOP Zrt. a tulajdonában álló, 30 éve bútoráruházként használt ingatlant 740.303Ft+ÁFA, azaz bruttó Kilencszázhuszonötezer-
háromszázhetvenkilenc forint jelképes összeg ellenében megvásárlásra ajánlja fel az önkormányzat részére.
(...)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése