2011. március 26., szombat

PILISBEN építendő Máriaszobor

TOVÁBBÍTOM! Te is továbbítsd Magyaroknak!, velünk érzőknek!


Kedveseim!


Vasárnap voltam egy kitűnő előadáson, melynek célja hazánk
felemelésének segítése volt,
jelen esetben konkrétan egy építendő Mária szobor, emlékmű
létesítésének előkészítése tárgyában.

Van mit pótolnunk a materialista felfogás évtizedei után, ami olyan
pusztításokkal is járt, mint pl. a Regnum
Marianum teplom lerombolása. Újjáépítésre elég pénzt hírtelen
előteremteni nem kis nehézség lenne.

Talán egy szép nagy emlékmű közös erővel a Pilisben azt hiszem, nem reménytelen.

MÁRIA ORSZÁGÁBAN ennél szebb tervet nehezen tudnék elképzelni.
Kérlek, dédelgesd magadban Te is ezt a gondolatot, és ne mulaszd el
tudatni, milyen építő (megvalósítható) ötleted támadt esetleg. Már a
gondolat, és a szándék is sokat számít. Szólj másoknak is!

Emlékezz arra, hogy a közösség ereje milyen kisebb csodákra, - mint
pl.Pilisszántón a Boldogasszony kápolna,
és a Csillagösvény- képes. Lassan igazi zarándokhellyé válik. Tegyünk
valamit mi is a "csomagba"!

(Dömös, és Pilisszántó merült fel esetleges helyszínként, magam
részéről az utóbbit támogatnám szívesebben.)

Előre köszönöm közreműködésed.

Szerelmetes szeretettel

Benke József

FELHÍVÁS NEMZETÜNK ÖSSZEFOGÁSÁRA!
Ma a magyarság felemelése, Egész Mo.visszaállítása a feladat, hogy egy önbizalmát visszanyert Nép ujra
lábra álljon és kiteljesedő tudással segíteni tudja embertársait, segíteni tudjon bolygónknak.
Ehhez egy különleges emberre és segítőre van szükség, egy eljövendő keresztény királyra.
Egy olyanra, aki minden olyan tulajdonsággal, képességgel, kapcsolattal rendelkezik,
ami a küldetéshez szükséges. E küldetéstudat csak az egész emberiségre vonatkoztatva értelmezhető.
A magyarság, a magyar áldozatvállalás, ill. a keresztény világ nagy kérdései összefüggenek.
Az élő Égi igazságról, a legyőzhetetlenről van szó, aki Isten önvédő
Meg-nyilatkozása: a legnagyobb Erő, a legszilárdabb Hatalom.
A magyar küldetés -tudatban a magyarság különleges szerepe az Élő Égi Igazság méltó szolgálata. Isten akaratának teljesítői ők és ezért is indulnak el utjukon, melyen szerepük megváltói áldozatvállalássá,
kiválasztottság-tudattá alakult át. Az előzőekben említett szakrális, vagy keresztény uralkodó attól lesz szakrális, hogy beavatás által összeköttetik az Éggel.
A magyar királyok(Atilla-István-Mátyás) esetében nem jelentett mást, mint a szent Koronával való közvetlen
kapcsolatot. A beavatott Uralkodó kapcsolatban van Istennel, az Ő személyes megbízottja, akaratának Földi végrehajtója. Mint Világkirály az egész Naprendszerért felelős. Összeköttetést tart Ég és Föld
között. Csak a Teremtőnek tartozik felelősséggel.
A bolygónak, a népnek először, az emberiségnek csak ezután: ez a sorrend.
Az Árpád-háziaknál: mondhatnánk Atilla-háziaknak, folytatódik egyfajta Jézusi küldetés.
Ehhez viszont létfontosságú az ő számukra még egyértelműen tudott, ismert-földi energiaközpont birtoklása,
megvédése, tisztítása és működtetése. Ez az energiaközpont maga a Pilis.
Itt található egy szív formáció, melynek a mértani közepén találjuk azt a helyet, melynek a neve a szív legfontosabb munkáját végzi: Dobogó-kő. Az itt található építmények, szentélyek, templomok,
kastélyok pedig a SZERETET áramlást voltak hivatott biztosítani.
Az itt zajló szertartások célja pedig a Kozmoszból ideérkező életet teremtő energiák szívcsakránk által való szétáramoltatása bolygónk egész területére, földi világunkba. Ezt a dalai Láma is így gondolta.
A fölénk boruló mennybolt a Kakas tejútnak azon pontját is megidézi, amely a csillagrendszerünknek az egyetlen fix pontja: a Sarkcsillag.
Csillagrendszerünk e pont körül forog és ez éppen ott helyezkedik el a Kakas(Halak) lábainál, és ez az egyetlen olyan pont, ahonnan (a Nyilas csillagkép Jupiter csillaga felől) az életet teremtő kozmikus energia
földi világunkba beáramolhat. Népmeséink kakaslábon forgó kastélyai is ezt idézik meg.
A szóban forgó Kakasunk, mely a Pilisben körvonalazódik ki, lábait a Sarkcsillagon veti meg. De a Sarkcsillag népi elnevezése, a Bábamatulája is ezt őrzi. A Nasa kiadásában
megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy a földünk élőlény(a középkor folyamán is ezt tartották), amelynek szívcsakrája a Kárpátmedencében van, ahogyan erre a Dobogókő elnevezés is utal.
Ezek által válik érdekessé a Pilisünk a határon túliak számára is.
Vegyük végre komolyan azt a tényt, hogy Dobogókő egy kozmikus stratégiai helyszín.
Csak rajtunk múlik és az összefogáson, hogy mikor hozzuk működésbe.
Rajtunk múlik, hogy mikor teremtjük meg a létesítményt, mely a küszöbön álló események koordinációs központjává válik. Első lépésben egy Szűz Anya szobrot kell emelnünk, mely az Ég felé emelt
karjaiban Szent Koronánkat tartva mintegy előirányozza az újabb Égi Uralkodónk eljöttét.
Ahogyan a felszentelt uralkodóink(Atilla, István, Mátyás) fél évezredenként követték egymást, így Mátyás óta eltelt az az idő, amikor is az Ég-Föld trónusán valakinek helyet kell foglalni.....

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése