2011. március 23., szerda

Japán eseményekkel kapcsolatos továbbított levél


A Japán eseményekkel kapcsolatban szeretnék pár dolgot elmondani,
amely a Dr. J.J.Hurták prof.  "Énok Kulcsai" c. művével kapcsolatos.


- A Nagy Piramis tudat energiái az Orion Övhöz igazodnak.
Az Orion Öv viszont kapcsolódik a Föld időgörbületi területeihez.
Az időgörbületi
terület "Jahörvény", programozó területet jelent, amely az űrtestvérek
számára egy kijelölt hely, egy tér-idő-anyag tartomány, de nincs
kapcsolatban a háromdimenziós fizikával és a fizikai valóság halmaz
függvényeivel. Ezeket a mezőket energia-piramisként kell értelmezni.
Ezeken a helyeken a magasabbrendű intelligencia járművei
leszállhatnak, illetve fölötte lebeghetnek a Mer-Ka-Bah-k, mert olyan
rezgéssel rendelkeznek, ami ezt lehetővé teszi.

A Földön ezek a geofizikai időgörbületek a Ráktérítőhöz és a
Baktérítőhöz kapcsolódnak a Föld kiemelkedő meridián pontjaihoz. A
Föld mágneses mezejének ezen területein a napkitörések bizonyos
energiapontoknál, vagy örvényeknél találkoznak. Ezt ismeri a földi
tudomány is. Ilyen meridián pontok nagyon sok helyen léteznek a
Földön. Szakrális helyeknek is mondjuk. Amit viszont nem tudnak, vagy
nem akarnak tudni a tudósaink  az, hogy a Földön is vannak ősi
asztrofizikai állomások  - Fény központok - amelyek kapcsolódnak
különböző csillagokhoz.

Az egyiptomiak tudták, hogy a piramisokat miért tájolták az Orionban
lévő Mintakához-Alnilámhoz-
Alnitákhoz a három Övcsillaghoz. Ez a három
csillag egy "navigációs Fényközpont", amelyet a magasabb tudatú
Fénylények, ennek a központi küszöb-vezérlőnek az energiáival
összekötve, tudnak használni, amikor az alacsonyabb tudatú világokba,
akarnak menni, vagy a galaxisok, világegyetemek között szeretnének
utazni. Ez a központ, az égi navigációt segíti. A földi Nagy piramisok
ennek a fizikai másolatai, amely viszont a Földet köti össze az
Orionnal. Az egyiptomi ősi szövegekben, hivatkoznak a romolhatatlan
csillag istenek tartományaira, amely az Orionban van. A galaxisok itt
tudnak kapcsolódni az Atya Világegyetemünkhöz. Az Orion a kozmikus
seregek vezetőinek tartománya is. Az Oriont felölelő tartomány a
Szíriusz és a magasabb kozmikus világok főparancsnokságainak
központjai. Az Orioni Fényközpont küszöb vezérlőinek az energiái révén
közlekednek a kozmikus járművek.

Természetesen nehéz ezt így elfogadni, pedig " ahogy fent, úgy lent"
mondás nagyon igaz.

A Nagypiramis olyan ponton épült, ahol a föld alatti és föld feletti
és az égi összekötő mezők mind úgy kereszteződnek, hogy azok
közvetlenül kapcsolódni tudjanak. Mágneses "antennákon" keresztül
igazodnak egymáshoz, amelyek kijelölik azokat a pontokat, ahol a
magasabb világokból érkező energiák beáradhatnak a Földre.
Ezeket az "antennákat" a Föld Északi és Déli Pólusa egyensúlyozza ki.

A mostani ciklus végén  - és más ciklusok zárásánál is volt ilyen - a
napkitörések a Földnek ezen mágneses pontjait "bombázzák". Ezek a
mágneses mezők kibillennek a régi helyzetükből és új mágneses
meridiánokhoz forgatják el a Föld kérgét, melyek az egyenlítő
környékén kerülnek egyensúlyba. A kibillent mágneses mezők valójában
az eredeti mágneses mezők helyére állnak, amelyek az évezredek során
elmozdultak. A magasabb rendű értelem segítségével áll vissza.
Manapság már érezhető, hogy ezeknek a mezőknek a fókuszpontja, mely
helyeken állt vissza az eredeti helyére, mert az biztos, hogy ott
katasztrófáknak kellett és kell megtörténnie. Ugyanis az új mező
magasabb rezgése mindent elpusztít, amely a fizikai világhoz tartozik.
Amikor a Föld mágneses mezeje folyamatosan igazodik az új mágneses
hálózathoz, akkor a központok azok, ahol már érezni lehet a magasabb
energiát. Ezek a központok a magasabb kozmikus intelligenciák számára
már megfelelő rezgést biztosítanak arra, hogy bejöjjenek a Földi
intelligencia mezőbe. A földi piramisok és az Orion Öv között létrejön
egy olyan mező, amely használható azonnali közlekedésre. A földi
időgörbületeket - a Fényszigeteket - a fizikai teremtés új, magasabb
rezgésre emelése céljából biztosítják.

Említettem, hogy az ősi civilizációk területein vannak magasabb
rezgésű helyek. Eddig ezekre a helyekre jöttek, mint pl. a Bermuda
Háromszögbe, az óceánba, ahol az Atlantiszi korszak óta létező
homokpadot készítik elő az új világra. A vallásokban említett
"galamb", amit mi Szent Szellemnek hívunk, egy olyan szimbólum, amely
érinti a földi meridiánokat, amikor a galamb szárnyait kitárva,
átöleli a Földünket. Ebben az alakzatban megtalálható a Föld összes
meridián központja, ha ezt rajzban látod.  Mivel ez a ciklus zárás a
Teremtő Atya előre tervezett programja, az emberek tudatában
megjelennek ezek a "galamb meridián pontok" és tudni fogják, hogy a
Fényszigetek hol helyezkednek el. (mindenki láthatja, hogy melyik pont
a neki legközelebbi).. A kijelölt Fényszigeteken gyűlnek össze azok az
emberek, akik nem a földi evolúcióban vettek részt, hanem magasabb
világok lakói és segíteni jöttek. A természetes pontokon a földi
emberek maradnak. Persze lesznek emberek is, akik a magasabb
csillag-intelligencia, szintekre kerülnek,hiszen eddig csak a 144 ezer
mester tudott kilépni ebből az értelem mezőből. Most több embernek
lesz erre lehetősége. A Mer-Ka-Bah-k leszálló helyei  - általában -
vizgyűjtő területeken vannak, és ezeket már az előző ciklusban is
használták a magasabb rendű intelligenciák. A főbb területek: Takla
Makán medence - Megiddó - Nagy piramis - Kaspi tengeri medence - a
holt tengeri medence - a szaharai medence - a Kalahári medence - a
Sóstói medence - a Kárpát medence - Bermuda háromszög - Mazatlán
óceáni térség területe - Yukatán félsziget. Kisebb Fényszigetek
pontjai is működni fognak.


Mindazok a testvéreink, akik az Atya Hajlékába tartoznak, akik
befogadták a Krisztusi Magot, rendelkezni fognak olyan
Fénycsatornákkal, amelyek által más bolygóvilágokba és életterekbe -
mint Ádám Kadmoni faj - betölthetik szerepüket. A lélek érettségétől
függ, hogy ki milyen világ lakója lesz.

Az említett földi területek fognak elsőként Fényközpontokká válni, és
ezeken a helyeken a 3. dimenziós világnak be kell fejeződnie. Ahol
lakott területről van szó, a pusztulásról az emberek Isteni ÉN-jei
tudnak és elfogadják azt a törvényt, amely velük kapcsolatos. Úgy
tudom, hogy a Japánok nagyon nyugodtak és nincs sehol pánik.
Atlantisz
is több szakaszban süllyedt el. Maradjunk meg Isten kezében,
szeretetben és várjuk a megváltó energiákat, amelyek a Teremtő egy
magasztosabb szebb világába helyezik át az emberiséget. Legyen veletek
a Krisztusi Szeretet.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése