2011. február 22., kedd

Nyílt levél a magyar néphez

NYÍLT LEVÉL A MAGYAR NÉPHEZ

Már évtizedek óta szünet nélküli támadások sokasága próbálja felemészteni az MVSZ nemzetérdekű tevékenységét, anélkül, hogy egyszer is megnevezték volna, mi, vagy mik azok az állítólagos, vélt, bűncselekmények, amelyek kiváltották az ország legnagyobb civil szervezetének anyagi megvonását és az azóta is folytatódó zaklatásokat.

Itt közlöm, hogy minden kormánytámogatás nélkül, népi támogatással fizetés nélküli évtizedes munkával, mit tettünk a magyar igazság megismertetéséért. Hogy ezek bűnök, vagy érdemek ítéljen a magyar nép.

Íme, mit tettünk pénz nélkül, ingyenes önfeláldozó munkával. Íme erkölcsi alapunk tettekben:

1. Megnyitottuk a benesi dekrétumok elleni harcot, és azt az európai nagypolitika fórumára, az Európai Parlamentbe vittük, akkor, amikor még nem voltak magyar európai parlamenti képviselők.

2. Állami támogatás nélkül, ezer küldött részvételével megszerveztük az egyetemes magyar népet egyedül legitim módon képviselő Magyarok Világkongresszusának két ülését, amelyeken a munka tizenkét szakmai konferenciában, a döntéshozatal pedig két-két nemzetpolitikai teljes ülésen zajlott.

3. 2004-ben, a Magyarok VI. Világkongresszusán - A magyarság és a Kelet - elsőként irányítottuk rá a figyelmet a magyarság keleten élő rokon népeire. Annak az egymilliárd embernek a rokonszenvét - Japántól Törökországig -, akik a magyarokat testvérnek, rokonnak, barátnak tekintik, nemzetstratégiai erővé lehet fejleszteni.

4. 2008-ban, a Magyarok VII. Világkongresszusán - A Fordulat - bizonyító erejű érvek gyűjteményét foglaltuk hét kötetbe, amelyek a magyar társadalom erkölcsi megújulásának halaszthatatlan imperativuszát rajzolták meg.

5. A Széchenyi István által is kárhoztatott folyamattal dacolva két nagyszabású, nemzetközi részvétellel zajló őstörténeti konferencia megrendezésével - 2004-ben és 2008-ban, a Magyarok Világkongresszusai keretében - a magyarság igaz történetének kutatását kiszabadítottuk a finnugor dogma bilincséből. Ennek egyelőre legszebb gyümölcse a Magyarságtudományi tanulmányok című, 850 oldalas könyv, amely a rendszerváltás óta egyik legnagyobb példányszámban elkelt könyv.

6. Törlesztettük a magyar állam ezeréves adósságát, 2008-ban a legnagyobb forgalmú világnyelven, angolul kiadva két olyan könyvet, amelyek döntő módon javíthatják a világon kialakult magyarságképet: egy angol nyelvű magyarság-lexikont, Hungarian World Encyclopedia, valamint a Magyarságtudományi tanulmányok angol nyelvű változatát, Selected Studies in Hungarian History.

7. A jövő magyar nemzedéke tudatának alakítására beindítottuk és folyamatosan kiadjuk a Magyarságtudományi Füzeteket, a nyolcadik évtizedében járó MVSZ legnagyobb horderejű vállalkozását.

8. 2000-ben elkészítettük az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának új magyar nyelvű fordítását a még ma is hatályban levő változat helyett, amely elképesztő magyartalanságával maga a botrány.

9. A Kárpát-medencei magyar nemzeti közösségek önrendelkezési harcát a Quo vadis Székelyföld? menetelés és konferencia megszervezésével - 2003. június - támogattuk és alapoztuk meg. Előfutára volt ez a nyomában megalakuló Székely Nemzeti Tanácsnak, amely az elmúlt két évtizedben a legtovább vitte az autonómiáért vívott harcot.

10. Az Európai Alkotmány tervezetébe becikkelyezve - angol, francia, német nyelven - elkészítettük a kisebbségi nemzeti közösségek közösségi jogainak gyűjteményeként a közösségi önkormányzás/önrendelkezés minden formáját. A tervezetet 2003. július 14-én adtuk át az európai alkotmányozó ülést vezető, Valéry Giscard d'Estaing helyett, Franciaország akkori belügyminiszterének, Nicolas Sarkozy-nek.

11. A kisebbségbe szorult magyar nemzeti közösségek jogvédő harcának támogatására 2007-ben megnyitottunk, és a mai napig önerőből fenntartunk egy brüsszeli irodát.

12. 2009. május 1-én sorozatos testületi döntéseket követően elfogadtuk az Igazságot Európának! című petíciót és annak teljes indoklását adó mellékleteit, amely a trianoni és a párizsi béke fölülvizsgálatát kéri, amely honlapunk nyitó oldalán olvasható (www.mvsz.hu). Trianon 90. évfordulójára törvénytervezetet készítettünk, és kétezer fő részvételével összmagyar megmozdulást szerveztük Versailles-ba, a Nagy-Trianon palota elé.

13. A társadalmi igazságosságért, és a soha el nem évülő, az emberiség ellen elkövetett bűnök üldözhetővé tételéért, miután azt minden megkeresett kiadó elutasította, kiadtuk Kéri Edit könyvét, Kik lőttek a Kossuth téren 1956-ban? címmel. Bízunk benne, hogy ez a könyv segít annak tisztázásában, hogy kik öltek halomra ezer Himnuszt éneklő magyar embert a Kossuth téren, 1956. október 25-én, a véres csütörtökön. Annyi biztos, hogy a tűzparancsot Apró Antal, Gyurcsány Ferenc feleségének nagyapja adta.

14. Honlevél címmel - Trianon óta első - egyetemes magyar személyi igazolványt adtunk ki, amelyet minden magyar igényelhet, bárhol éljen a világon. Ugyancsak HONLEVÉL címmel lapot alapítottunk és hatodik éve folyamatosan megjelentetve, 24 országban terjesztjük.

15. Ellenálltunk a kiszorításunkra és megsemmisítésünkre létrehozott szervezetek nyomásának.

16. Megőriztük és gyarapítottuk az MVSZ vagyonát.

Ezért hívunk Benneteket, magyarok! Tegyünk félre mindent, ami elválaszt, és egyesüljünk igazságban, nemzetünk szolgálatában!

Meg vagyunk győződve, hogy népünk ez írás elbírálása igazságos és széleskörű lesz. Ezért kérünk minden Hazájáért aggódó magyar Hazafit, hogy levélben, vagy bármilyen formában, követelje a zaklatás leállítását és az MVSZ anyagi támogatásának visszahelyezését.

Botos László

2011. február 21.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése