2010. november 23., kedd

Felhívás

Kedves Testvér Barátaink!

A ma élő magyar nemzedék önbecsülése, nemzeti öntudata a mélypontra süllyedt.  A Magyar Nemzeti Misszió számos programja közül a leghatékonyabbnak a Magyarságtudományi Tanulmányok kötet terjesztése bizonyult.  Ezért 2010. áprilisában 48 hónapon át havonta segítségetekkel kiadjuk a Magyarságtudományi Füzeteket. 

A Magyarságtudományok, rendkívül mély, szerteágazó megközelítésben kell bejárnia annak, aki a magyarság életének tudományos vizsgálatát tűzi ki célul.  Ezért, szükségesnek láttuk a tervezett tanulmányok tematikai osztályozását.  Minden tárgykörben, több önálló füzet kiadását.

Füzetsorozatunk tematikai osztályai

I.                   A magyar ember és társadalma (magyarnak nem születni, magyarnak lenni kell.)
II.                A magyar nép etnogenezise
III.             A magyar népcsoportok és rokonnépek
IV.             A magyar szellem
V.                A magyarok hitvilága
VI.             A magyar nép élete Árpádék bejövetele óta
VII.          Paradigmaváltó események a magyar nép életében (ötezeréves Trianon)
VIII.       Árulások, tévedések, tévelygések
IX.             Szentek, szabadítók, élenjárók, magyarok az emberiség szolgálatában
X.                Összegező, összegezés – teremtő tanulmányok
XI.             Visszatekintő, értelmezést nevelő tanulmányok
„Miként az emberi test vérkeringését biztosító szív táplálásához egy különleges érrendszer, a hosszú – érrendszer szükséges, akként kell egy éveken át elhúzódó szellemi alkotás folyamatába olyan tanulmányokat beiktatni, amelyek megvizsgálják az esetleges ellentmondásokat.  Ennek a célnak évente egy füzetet szentelünk. Itt lesz a helye a tudományos vitának. „
XII.          Jövőképünk (a Fény üzenete)
Bár az egész füzetsorozat és ezáltal minden egyes tematikai osztály célja egy éltető jövőkép kialakítása, induláskor szükségét érezzük tételesen felrajzolni a lehetséges jövőképeket.   

Testvérek

Ne hagyjuk célunk zátonyra futását.  Ez az egyetlen reményünk az élethez.  Orbán Viktor már megint becsapott bennünket.  Végbevitte földünk szabad árusítását.  Ha a föld elvész, akkor nincs tovább, egyedül a nyelv az egyetlen menedékünk.  Egyenlőre csonka Hazánk területén, a füzetek darabonkénti ára 500 Ft. postai költséggel.  Egy csomag (8db.) ennek hatványa. Ugyanez az USA és Kanadában postai költséggel 50 USA dollár.  

Ezért azok a testvéreink, akik vállalják magyarságuk, 50 USA dollárban rendeljék meg egyenesben a füzeteket, és azokat ajándékozzák barátaiknak, felkérve őket a további cselekményre.  Így megmenthetjük a jövőben való reményeinket, és így olcsóbban jut a Magyar Nemzeti Misszió támogatásához, mintha rajtam keresztül bonyolítaná le.

A rendelést és a pénzt kérem hozzám, postai címemre vagy e-mailemre megküldeni, amelyet én visszajelezve és megköszönve azt továbbítom a füzetsorozat terjesztő felé.   

Nemzettestvéri tisztelettel:

Botos László 
107 Pasadena Ave.
Groton, NY 13073

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése