2010. október 15., péntek

Már nem teljesíthető Orbán Viktor szándéka:

Már nem teljesíthető Orbán Viktor szándéka:
"Itt az ideje annak, hogy azok adjanak többet, akiknek van - abból, amit azoktól vesznek el, akiknek nincs", mert a "nincsből" nem lehet elvenni

Nem lehet Orbán Viktor tegnap elmondott beszédéről érzelemmentesen írni. Az a mérhetetlen cinizmus, ami a mondandó lényege, az a tudatos félrevezetés, ami bejelentésének retorikájában volt vérlázító, ugyanakkor szánalmas: egy olyan ember nagyképűségbe burkolt félelme, aki nem biztos abban, hogy a sírba ereszkedő diktatúra kármentése, vagyis a hatalomátmentés sikeres lesz.

Azoknak, akik most lekommunistáznak, figyelmükbe ajánlom a következőket: amikor a 3,8 %-os hiánycélt (az IMF-fel és az EU-val vívott vesztes csata után) elfogadta Orbán Viktor, azt mondák, a Bajnai kormány hibás döntésének következményét viseli a kormány. Ez nem igaz, mert azt a politikát folytatja, amelyet a diktatúra a mindenkori helytartókra előírt. Ezért hát szeretném, ha mindenki értené: amikor Orbán Viktor azt mondta idézett beszédében, hogy "most, ugye, nem vagyunk irigyek, mert nem vagyunk kommunisták", a helytartóságon belüli pozícióharc egy frázisával találkoztunk (éppúgy, mint az "ellenzéki" pártok - kiváltképp az MSZP - közeljövőben megjelenő, a bejelentéseket bíráló "okosságaiban"), és ez a kijelentés nem azt jelenti, mintha más politikát akarna, tudna folytatni, mint elődei az elmúlt húsz évben.

I. Cinizmus
azt mondani a kirabolt embernek, hogy azért volt szükség kirablására, hogy megélhetését a rabló az elrabolt vagyonból biztosítsa.
Cinizmus úgy csökkenteni az adót, hogy annak fedezetét elveszik az adózóktól.

1. Az "adjon Isten - fogadj Isten" kölcsönhatásaként cinizmus jelentkezik az "Orbán matematikája" c. cikk stílusában (de nem a tartalmában!), amely az adjon Isten cinizmusával megfogalmazott diktatúra-kiszolgáló tartalmáról lerántja a leplet: "Először is szedjünk be a pénzintézetektől 200 milliárd bankadót, ami a GDP 0,87 százaléka. Aztán ne fizessünk 14 hónapig a magánnyugdíjpénztáraknak, ami 420 milliárd forint, de egy évre számolva is 360 milliárd, ami a GDP 1,57 százaléka, tegyük hozzá a többi ágazatot érintő 161 milliárdnyi extraadót, ami a GDP 0,7 százaléka, s máris azt kaptuk, hogy a kezünkben van a szükséges summa. GDP arányosan 3,14 százalék. Ez az orbáni matematika pi-értéke, amellyel a kör négyszögesíthető, hiszen ott tartunk, mintha a hiány nem 3,8, hanem 6,94 százalékon állna, no természetesen az elkölthető pénz mennyiségét tekintve."

2. A cinizmussal megfogalmazott üzenet: "A magánnyugdíjpénztári befizetések kisajátításával és az extraadókkal a kormány olyan hatalmas mozgásteret teremt magának, amelyből nemcsak a jövő évi hiánycélt tudja tartani, de a bankadóval és egy állami kiadáscsökkentéssel akár egy lépésben is bevezetheti a 16 százalékos egykulcsos adót januártól.

A 16 százalékos szja bevezetése a szuperbruttó meghagyásával kevesebb bevételt venne ki a költségvetésből (körülbelül 300 milliárd forintot), ugyanakkor nem járna jelentős adócsökkentéssel, mert az effektív adókulcs csak valamivel több mint egy százalékkal csökkenne.

Amennyiben viszont a kormány a szuperbruttó kivezetésével csökkentené 16 százalékra az szja-kulcsot, az azt jelentené, hogy a jelenlegi 21,6 százalékos effektív adókulcs 16 százalékra csökkenne, vagyis a kormány egy 5,6 százalékos drasztikus adócsökkentést hajtana végre. Ez azonban összesen nagyjából 700 milliárd forinttal csökkentené a költségvetés bevételeit.

Az adójóváírás teljes megszüntetése 350 milliárddal növelné a költségvetés bevételeit."

II. Tudatos félrevezetés
azt mondani, hogy "az Orbán-kormány szakított a megszorítások politikájával", amikor a tények ennek ellenkezőjét bizonyítják:

1. A válságadók ténylegesen a fogyasztókat terhelik (még akkor is, ha Matolcsy úr ezt tiltani akarja):
= "Parragh László helyeselte a lépést, mondván, nem nagyon volt más választás, hiszen a költségvetési egyensúlyt mindenképpen biztosítani kell, és ez a fajta célzott költségvetési bevételnövelés szerinte jobb megoldás, mint az egyéb, általános érvényű megszorító intézkedések, elvonások, illetve adóemelések. Megjegyezte: igaz az, hogy a végén mindig a fogyasztó fizet",
= "A kereskedelmi láncoknak talán nem is annyira fontos, hogy jelen legyenek a magyar piacon, kivonulásra is lehet számítani, illetve arra, hogy átterhelik a fogyasztókra a különadót
A Nomura szerint a kormány különadója növekedésellenes. Orbán elutasít mindenfajta megszorítást - emelte ki Peter Attard Montalto. "Ez a gazdaságpolitika nem hiteles" - tette hozzá."
= "A sokféle terméktípussal, összetett szolgáltatási csomagokkal rendelkező szolgáltatók viszonylag könnyebben átháríthatják a pluszterheket a fogyasztókra. Legkönnyebben a díjcsomagok erdejében, egyes tarifaelemek drágulásában jelenhet meg a fogyasztókra áthárított teher.".

2. A magánnyugdíjpénztári kifizetések felfüggesztése nemcsak a jelent, hanem a jövőt is bizonytalanná teszi:
= "A magánnyugdíjpénztári átutalások 14 hónapos felfüggesztése ugyanis azt jelenti, hogy az állam zsebeli be a nyugdíjjárulékokat, arról viszont egy szó sem esett, hogy 2012-től a járulékokat az elvesztett hozamokkal együtt vissza is adja-e a munkavállalóknak."
= A magánnyugdíjpénztárral kapcsolatos elbizonytalanítás fokozza azt a jövőtlenséget, ami anélkül is megvan: "Magyarországon a lakosság átlagos éves megtakarítását egyénenként 532 ezer forinttal kellene megnövelni ahhoz, hogy a nyugdíj ollót teljes mértékben be lehessen zárni. Vagyis az aktívkorúaknak átlagosan havonta 45 ezer forintot, napi szinten 1400 forintot kellene félretenniük a nyugdíjas éveire" A nyugdíjhiány legérzékenyebben a nyugdíjazáshoz közel állókat és az átlagos jövedelemmel rendelkezőket érinti."
3. A bejelentés nem szól arról, hogy a válságadónak, a magánnyugdíjpénztári kifizetések felfüggesztésének és az államigazgatás működését érintő intézkedéseknek milyen, munkahelyekre vonatkozó hatása lesz:
= "a 3 millió pénztártagnak információkat kell kapniuk, hogy mi lesz a befizetéseikkel, és választ kell kapnia annak a kétezer dolgozónak, aki a szektorban tevékenykedik, valamint annak a hozzájuk kapcsolódó 10 ezer további dolgozónak, mi lesz velük",
= "Több százmilliárd forintot tervez megtakarítani a kormány az államigazgatás működésén jövőre, ennek jegyében öt százalékkal csökkentik a központi költségvetéshez tartozó intézményekben dolgozók létszámát, de szűkítik a dologi kiadásokat és a jutalmakat is. A tevékenység egy részének kiszervezését a kormány azzal igyekszik meggátolni, hogy a háttérintézmények körében még ennél is nagyobb mértékű, 10 százalékos létszámlefaragást ír elő - erősítették meg lapunknak név nélkül nyilatkozó intézményvezetők.".

III. A hatalomátmentés sikerével kapcsolatos bizonytalanságot
nemcsak az teszi indokolttá, hogy a válság hatása világszerte fokozódik, valamint Magyarországon és világszerte elutasítják a nem-megszorításnak nevezett megszorításokat, hanem egyre többen az állam gondoskodását várják nyugdíjas éveikben[19], hiszen egész életükben az államot (és nem a bankokat, multikat) szolgálták. Ez viszont előre veti a Gondoskodó Ország[20] képét, amely a Szent Korona Értékrendben valósul meg.

Itt az ideje, hogy
1. minél többen megismerjék a Szent Korona Értékrendre épülő gondolkodási mód (paradigma) váltás gazdasági világválság hatásait megszüntető gazdasági részét és
2. felkészüljünk a rendszerváltásra, lemosva a diktatúraváltás nemzetvesztő hatásait.A fentiek azt a már vitathatatlan tényt bizonyítják, hogy a liberális-kapitalista diktatúra haláltusáját vívja. Rendkívül fontos, hogy semmilyen provokáció ne eredményezhesse azt, hogy agonizálását meghosszabbítsa.

Vannak, akik abban reménykednek, hogy a szerdai bejelentés hétfői (18-i) pontosításával azt bizonyítja a kormány, hogy Orbán Viktor szerdai bejelentése
- nem cinikusan előadott, statisztika-javító matematikai hanta,
- nem tudatos félrevezetés, mert
= a válságadók nem a fogyasztókat terhelik,
= a magánnyugdíjpénztárakban lévő megtakarítás nem az adóalapot növeli, hanem a nyugdíjas kor biztosítékát jelenti, és
= a munkahelyteremtésként megjelölt szám, az egymillió, pozitív előjellel értendő,
- nem hatalomátmentést szolgáló populista blöff, a szakadék szélén állók továbbfutásra biztatása azzal, hogy "Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!".

Mivel ez a remény nem teljesülhet, csalódottságában is mindenkinek vigyáznia kell arra, hogy október 23-a ne váljék újabb vesztes szabadságharc napjává.

Kelt Szegeden, 2010. Magvető havának 14. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Ui.: 1. Tegnapi, "Diktatúraváltás és nem rendszerváltás történt 1989-ben" c. írásom 2. oldalának első bekezdése helyesen: "A szocialista-kommunista diktatúra a szabadságot az egyén önkifejeződési lehetőségeinek korlátozásaként értelmezte. A liberális-kapitalizmus pedig a szabadságot a társadalom egésze érdekeinek fölérendelt egyéni érdekként fogta fel."
Az írás helyes szöveggel a következő címeken érhető el: http://szkszhu.szksz.com/101013.doc, http://szkszhu.szksz.com/101013.pdf.
2. A mostani írás nyomtatható változatának címe: http://szkszhu.szksz.com/101014.pdf,
A jegyzetek kivonatainak a címe: http://szkszhu.szksz.com/101014m.pdf

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése