2010. május 20., csütörtök

Nemzeti összetartozás

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Csíksomlyói kegytemplom
és a
pilisszántói Boldogasszony kápolna
közös pünkösdi miséje

A keresztényi nemzet összetartozásának évszázados történelmi zarándokhelyén Csíksomlyón 2010. május 22-én szombaton, 12 óra 30 perckor, a Somlyó hegy nyergében misét mutatnak be. A keresztaljak sora népesíti be ilyenkor a hegyoldalt, ahol a Szűzanya oltalma alatt együtt imádkozik itt békességben a román a magyarral, közös Istenünkhöz.

Vágyaink ellenére, a távolság miatt sokan nem tudnak elzarándokolni Magyarországról Csíksomlyóra, bár érzelmileg együtt szeretnénk lenni velük, erdélyi testvéreinkkel, hogy törleszthessünk tartozásunkból. Ezért itt a Pilis hegy oldalában, a pilisszántói Boldogasszony kegyelmével, a csíksomlyói misével egy időben, tiszteletünket kifejezve szintén misét tartunk, az idő eltolódás miatt, az itteni idő szerint 11 óra 30 perckor.

A szántói misét itt a pilisi pálosok szülőföldjén bemutatja:
Bátor Botond, a Magyar Pálos Rend Tartományfőnöke!
A mise színvonalát Pitti Katalin és Gulyás Dénes operaénekes segíti méltó rangjára.

Hasonlóan a Somlyóhegyhez, az itteni keresztaljak a Pilishegy lábánál induló, kápolnához vezető Csillagösvényen érkeznek a misére imával, énekléssel, A Szűzanya oltalmában itt is békességben, a Pünkösdi Szentlelkének egyesítő erejével egy zászló alatt imádkozik a szlovák, szerb, sváb a magyarral közös Istenünkhöz a Szent Korona és Szent István szellemében, édes hazánk mai erkölcsi mélységéből való felemelkedéséért! Terveink szerint a két mise bevezetéseként itt a Pilis oldalában kihangosítjuk Csíksomlyó üzenetét. Így rövidül meg a 700 km. távolság testvéri ölelés közelségére, így alkotunk szellemi hidat, így kötjük össze ismét a fizikai és lelki kapcsolatot erdélyi testvéreinkkel, így tartozik egymáshoz Kárpát-medence két szent hegye, a Hargita és a Pilis, így kérünk bocsánatot 2004. dec. 5-én elkövetett vétkünkért. Ezen a misén szivárvány ível át Kárpát-medencén, melynek egyik lábát a csíksomlyói Babba Mária kegytemplomában, a másik lábát a szántói Boldogasszony kápolnában támasztja meg. Így duplázódik meg, közös imáink által, a két azonos lelki tartalmú keresztényi zarándokhely nemzet egyesítő ereje!

Pilisszántó 2010
Pilisszántóért Egyesület
Szőnyi József Tel: +36302685953Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése