2010. május 21., péntek

Megkondulnak a harangok az országrablás 90. évfordulóján

www.nemzetihirhalo.hu *************

2010-05-20. 17:37 Kuruc.info

A trianoni békeszerződés aláírásának 90. évfordulója alkalmából június 4-én 16.30-kor országszerte megszólalnak a református és az evangélikus templomok harangjai - közölte a Magyarországi Református Egyház kommunikációs szolgálata csütörtökön. E nemes cselekedet méltó kiteljesedése lenne, ha az idegen megszállás alatt sínylődő országrészek egyházai is bekapcsolódnának, harangzúgással rajzolva ki hazánk szent és természetes határait - tesszük hozzá mi, magyarok millióinak vágyát tolmácsolva. Ugyanakkor szomorúan állapítjuk meg: úgy tűnik, az utóbbi időben a nemzet ügyei iránt gyakran érzéketlen katolikus egyház ebből a szép gesztusból is kimarad.

A közleményben az olvasható: "Az igazságtalan trianoni békediktátum 90. évfordulóján (...) a harangszó nem csak arra emlékeztet, hogy Trianon egy egész nemzetet, közösségeket, családokat és egyházakat megnyomorító döntés volt, de az Istennel való találkozásra is hív, aki erősebb minden erőtlenségünknél."

Mint ismeretes, a trianoni diktátumot 1920. június 4-én írták alá az első világháború győztes nagyhatalmai és Magyarország képviselői. A döntés értelmében Magyarország területe a csaknem 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakossága 18 milliósról 7,6 milliósra csökkent.

(Kuruc.info - MTI nyomán)


Magyarok!

Úgy áll a dolog, hogy a történelmi keresztény egyházak közül egyedül a katolikus templomok harangjai nem kondulnak meg 2010. június 4-én. A rossz nyelvek szerint: "A Sátán Szt. Péter trónjára rakott fészket Rómában."

Már a középkor/újkor fordulóján az a hír járta, hogy Európa ringyója Róma, a pápa maga az Antikrisztus. Én hívő katolikus vagyok! (Ez és a Biblia hamisítása vezetett el a reformációhoz.)

Aki esetleg csodálkozik azon, hogy ezen a nemzeti gyásznapon a katolikus templomokban miért nem zúgnak a harangok, annak oka az, hogy hazánk legfőbb papja, Erdő Péter, zsidó; és nem is az egyetlen magyar főpap, aki zsidó!

Tekintettel arra, hogy Magyarországon óriási hiány van katolikus papokból, én biztos vagyok abban, hogy senkit se rúgnának ki csak azért, mert 2010. június 4-én harangzúgással csatlakozna ehhez a nemzetegyesítő szolidáris felhíváshoz. Úgyhogy szégyellje magát minden katolikus pap, akinek a templomában 2010. június 4-én, délután félötkor nem szólalnak meg a harangok.

Megjegyzés: A paphiány olyan méreteket öltött már hazánkban, hogy egyes egyházi kerületekben a papok akár 2-3 településein is tartanak szentmisét vasárnapokon.

Évről évre egyre kevesebb papot szentelnek fel; a hiányzó katolikus papokat idegen (lengyel) papok, vagy diakónusok helyettesítik. Ez utóbbiak teológiát tanult emberek, de nem köti őket a cölibátus, tehát lehetnek családos emberek is. Ők azonban nem szolgáltathatnak ki szentségeket: nem keresztelhetnek, nem temethetnek, nem eskethetnek, nem mutathatnak be szentmisét, nem gyóntathatnak, betegeknek nem adhatják fel az utolsó kenetet.

Kérném a katolikus hithű magyarokat, követeljék meg egyházközségük papjaitól, hogy kondítsák meg a harangokat!

V. Szabolcs

 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése